Dainius Razauskas-Daukintas

2016 m. Valstybinės Jono Basanavičiaus premijos laureatas

VikipedijaLLTIdainius.razauskas@lnkc.lt

Atnaujinta 2019-07-14 [žr. 2019 m.]

 

Paskaitos ir kìta (garsas ir vaizdas)

Vertimai

 

Knygos

Vytis ir Gediminaičių stulpai simbolikos požiūriu. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2018. – 260 p. / Knygos pristatymas Knygų mugėje, 2018-02-23 (dalyvauja autorius, Saulė Matulevičienė, Juozas Galkus, Gytis Vaškelis) audio_fileyoutube

Bažnyčia, prasmegusi Kulionių piliakalnyje. Molėtai: Molėtų krašto muziejus, 2017. – 96 p. pdf-logo111 / Knygos pristatymas Kulionių Jorėje, 2017-04-30 audio_file ; Knygų mugėje, 2018-02-25 (dalyvauja autorius, Jonas Vaiškūnas, Vykintas Vaitkevičius, Viktorija Kazlienė) audio_fileyoutube

Mitiniai vaizdiniai Donelaičio „Metuose“ (pastabos paraštėse). Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016. – 434 p. [toliau: Donelaitis] / Summary pdf-logo

Maironis – praamžės tradicijos dainius. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016. – 290 p. [toliau: Maironis] / Turinys pdf-logo ; Summary pdf-logo ; pristatymas Knygų mugėje, 2016-02-26 (dalyvauja autorius, dr. Radvilė Racėnaitė, knygos recenzentai dr. Brigita Speičytė ir dr. Skirmantas Valentas) audio_file youtube; Domininko Burbos rec.: Žaidimas asociacijomis Maironio poezijos tema. Šiaurės Atėnai, 2016-06-03, Nr. 11 (1243), p. 11. 111 ; Skirmanto Valento rec.: Dainius Maironis: poezijos skaitymas indoeuropeisto akimis. Tautosakos darbai, 2016, t. 52, p. 271–275. pdf-logo

Visi dievai: „panteono“ sąvokos kilmė, pirminis turinys ir lietuviškas atitikmuo. [Sovijaus studijų ir monografijų serija] Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016. – 72 p. pdf-logo Knygos pristatymas LLTI, 2016-01-28 (dalyvauja autorius, dr. Daiva Vaitkevičienė, knygos recenzentai vedologas Vytis Vidūnas ir dr. Vytautas Ališauskas) audio_fileyoutube111

Krosnis mitologijoje. Vilnius: Aidai, 2011. – 388 p. / Turinys pdf-logo Eugenijaus Žmuidos rec.: Tautosakos darbai, 2011, t. 42, p. 330–332. pdf-logo

Vytis simbolikos požiūriu: Baltas raitelis su iškeltu kalaviju raudoname lauke. Vilnius: Aidai, 2008. – 81 p. pdf-logo / Darbas ženkliai papildytas ir 2018 m. perleistas kaip knygos Vytis ir Gediminaičių stulpai simbolikos požiūriu dalis

Vėjūkas: Lietuvių vėjo demono vardo ir įvaizdžio rekonstrukcija, atsižvelgiant į vieną skitų atitikmenį (osetinų wæjug / wæjyg). Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004. – 205 p. pdf-logo / Saulės Matulevičienės rec.: Tautosakos darbai, 2005, t. 29, p. 337–339. pdf-logo ; Gintaro Beresnevičiaus rec.: Vėjo dievo veidai. Šiaurės Atėnai, 2005-05-21, Nr. 749. 111

Ryto ratų ritimai: Pagrindinio kosmologinio modelio rekonstrukcija su etimologiniais priedainiais. Vilnius: Pradai, 2000. – 229 p. pdf-logoTrumpa Vladimiro Toporòvo apžvalga:  Балто-славянские исследования XVI, Москва: Индрик, 2004, c. 391. pdf-logo  ir Gintaro Beresnevičiaus paraštės: Paskui besiritantį ratą. Literatūra ir menas, 2004-07-09, Nr. 3009. 111

 

Straipsniai ir kìta

2019

Kalba ir mitologija: sutverto pasaulio tvora tarp šiapus ir anapus. Būdas, 2019, Nr. 3 (186), p. 8–13.

Daukanto sutvėrimas. Būdas, 2019, Nr. 2 (185), p. 7–17.

Įkurti ir sutverti: socialinio lygmens kosmogonija. Liaudies kultūra, 2019, Nr. 1 (184), p. 29–40.

Tegul saulė Lietuvoj tamsumas prašalina. Alkas, 2019-07-06. 111 Įkelta 2019-07-14

2018

Daukanto Perūnas. Liaudies kultūra, 2018, Nr. 5 (182), p. 12–24. pdf-logo 

Iliuzija: gyvate pasirodęs virvagalis. Liaudies kultūra, 2018, Nr. 3 (180), p. 13–20. pdf-logo

Dvasinė Perkūno esmė. Liaudies kultūra, 2018, Nr. 2 (179), p. 18–36. pdf-logo

Mitiniai vaizdiniai Vytauto V. Landsbergio knygoje „Iš gyvenimo laumių“ [rec.: Vytautas V. Landsbergis. Iš gyvenimo laumių. Vilnius: Dominicus lituanus, 2017]. Liaudies kultūra, 2018, Nr. 1 (178), p. 85–95. pdf-logo111

Ko bijo pagonofobai? [Dainių Razauską kalbina Marijus Gailius]. 370, 2018 liepa, #68, p. 12–13. 111

Seneli Gintautai, apgink mūsų tautą! Alkas, 2018-12-31. 111 / Parengta pagal Dainiaus Razausko atsakymus į „Lietuvos ryto“ žurnalistės Brigitos Budrytės klausimus. pdf-logo Plg.: Kūčių ir Kalėdų tradicijos – senesnės ir sudėtingesnės, nei manėte. Lietuvos rytas, 2018-12-25. 111

Kaip kvailutis rengiasi ginti tėvynę. Alkas, 2018-05-12. 111

Grėsmės akivaizdoje [Dainių Razauską kalbina Dalia Rastenienė]. Saulės arkliukai / Alkas, 2018-04-05. 111

Apgailėtina, kai televizija stengiasi įtikti žiūrovui [Dainių Razauską kalbina „TV publika“]. Respublika, 2018-04-01. 111111

Ženklas. Alkas, 2018-03-20. 111111

Nenulenk galvos, mano Tėvyne! [Pagal sveikinimo kalbą, sakytą 2018 m. vasario 16 d. Lietuvos atkūrimo šimtmečio minėjime „Aušra 16“]. Alkas, 2018-02-27. 111

Kaip buvo prie sovietų? Būtent šitaip! Žalgiris (savaitraščio „Respublika“ priedas), 2018-01-29, Nr. 460. pdf-logo111

Intelektualai ir runkeliai. Literatūra ir menas, 2018-01-05, Nr. 1 (3645), p. 34–35.pdf-logo111

2017

Medis – mergina, nuotaka: dendromitologinė apybraiža. Literatūra,  2016–2017, t. 58–59 (1), p. 7–22. pdf-logo

Medis – motina. Dendromitologinė apybraiža. Liaudies kultūra, 2017, Nr. 3 (174), p. 26–44. pdf-logo

Lizdeikos gija lietuvių dvasinėje tradicijoje. Liaudies kultūra, 2017, Nr. 1 (171), p. 28–47. pdf-logo

Kur vėjas traukia. Pokalbis su mitologu, religijotyrininku, 2016 m. valstybinės Jono Basanavičiaus premijos laureatu Dainiumi Razausku. Liaudies kultūra, 2017, Nr. 1 (171), p. 48–59. pdf-logo

Sveikinam Profesorę! [Tatjanai Civjan – 80]. Tautosakos darbai, 2017, t. 53, p. 240–242. pdf-logo

Vėlinės apnuogina būtį. Valstietis, 2017-10-27. 111

Saldainis „strateginiam partneriui“. Alkas, 2017-05-14. 111

Ar ir TV pavasarį prisikelia kartu su gamta? Respublika, 2017-04-16. 111 

Kaip „sustabdyti emigraciją“. Alkas, 2017-04-07. 111

Ką reiškia gerai gyventi? Alkas, 2017-03-11. 111 

Lietuvio pasaulėjauta verta antikinės – nesigėdykite, kad esate. Delfi, 2017-02-23. 111 

Kad būtų blogiau. Alkas, 2017-02-08. 111111 

J. Basanavičius ne prie ko. Respublika, 2017-01-21. 111

2016

Medžių lytys ir jų santykiai: žingsnis į dendromitologiją. Tautosakos darbai, 2016, t. 52, p. 36–62. pdf-logo

Donelaičio Dievas. Kristijono Donelaičio reikšmės: straipsnių rinkinys. Sudarė Mikas Vaicekauskas, Vilnius: LLTI, 2016, p. 411–442. pdf-logo = Donelaitis, p. 55–56, 203–206, 234–245, 281–286, 296–300.

Lietuviškosios šventumo sąvokos kilmė. Liaudies kultūra, 2016, Nr. 4 (169), p. 13–18. pdf-logo

Medis–moteris: ieva, verba, blindė. Liaudies kultūra, 2016, Nr. 2 (167), p. 63–73. pdf-logo

Laisvė būti. Sovijus: tarpdalykiniai kultūros tyrimai, 2016, t. 4, Nr. 2, p. 74–76. pdf-logo111

Kaukysa ir kaukai. Sovijus: tarpdalykiniai kultūros tyrimai, 2016, t. 4, Nr. 1, p. 8. pdf-logo111

Lietuvos ryto žurnalistai per Kūčias turėtų kaukti. Alkas, 2016-12-27. 111 / Dainiaus Razausko atsakymai į Lietuvos ryto korespondento Artūro Jančio klausimus, iškraipyti ir išspausdinti su melaginga antraše „Tikri lietuviai per Kūčias turėtų maukti alų“. Lietuvos rytas, 2016-12-24. 111111

Kalėdos reiškė patekimą į mirusiųjų pasaulį. Respublika, 2016-12-25. 111

Didžiausias Lietuvos priešas – vidinė išdavystė. Respublika, 2016-12-19. 111111 

Vėjas pučia, kelkim burę [Dainių Razauską kalbina Arūnas Brazauskas]. Veidas, 2016-10-12, Nr. 40, p. 12–15. pdf-logo111

Aš – vaidila. 15min, 2016-11-28. 111

Mitologija grąžina nuo spirito butelyje į „spiritą“ be butelio [Dainių Razauską kalbina Marijus Gailius]. 15min, 2016-11-24. 111

Apie mitologiją [klausimus uždavė Živilė Filmanavičiūtė]. Filosofija, 2016-09-30. 111 

Lietuva yra dvasinė tikrovė. Respublika, 2016-07-10. 111111

Išsigydyčiau nuo sielos kančios. Respublika, 2016-06-03. 111

Lietuva – tai būdas žiūrėti į pasaulį. Respublika, 2016-02-08. 111111

2015

Maironio Dievas, pomirtinis likimas, sapnai ir veršio malda. Maironis – praamžės tradicijos dainius: §12–14, 20, 29–31, 37. Liaudies kultūra, 2015, Nr. 6 (165), p. 7–19. pdf-logo = Maironis, p. 56–67, 107–110, 142–148, 166–170.

Kalbančios, dainuojančios upės. Maironis – praamžės tradicijos dainius: §38–39. Liaudies kultūra, 2015, Nr. 4 (163), p. 15–20. pdf-logo = Maironis, p. 171–182.

Dausų regėtojas. Maironis – praamžės tradicijos dainius: §47. Liaudies kultūra, 2015, Nr. 3 (162), p. 18–30. pdf-logo = Maironis, p. 232–257.

Arba Lietuva, arba „lotyniško pagrindo“ asmenvardžiai. Liaudies kultūra, 2015, Nr. 3 (162), p. 78–81. pdf-logo

Verpiamos, audžiamos dainos ir žosmės. Maironis – praamžės tradicijos dainius: §42–45. Liaudies kultūra, 2015, Nr. 2 (161), p. 8–18. pdf-logo = Maironis, p. 202–225.

Mitiniai vaizdiniai Donelaičio „Metuose“: dar apie Saulę („Vasaros darbai“ 49–53). Liaudies kultūra, 2015, Nr. 1 (160), p. 9–14. pdf-logo = Donelaitis, p. 120–133.

Pirmiausia nubusti, ir tebūnie darna! (Pastabos Andriaus Konickio knygos [Pirmiausia nubusti… Filosofijos etiudai. Vilnius: Naujoji Romuva, 2006] paraštėse). Liaudies kultūra, 2015, Nr. 1 (160), p. 80–86. pdf-logo

Mitiniai vaizdiniai Donelaičio „Metuose“: žolė. Tautosakos darbai, 2015, t. 49, p. 72–94. pdf-logo = Donelaitis, p. 134–163.

Metų kryžius [Apie ciklinį laiką, kalendorines šventes ir kt. Dainių Razauską kalbina Dalia Rastenienė]. Saulės arkliukai / Alkas, 2015-08-28. 111

Kur vyksta tikrasis karas už Tėvynę? Saulės arkliukai / Alkas, 2015-04-28. 111

Laiškas sutrikusiam lietuviui, kaip susigrąžinti Gyvenimą, Laimę ir Tėvynę. Šiaurės Atėnai, 2015-02-20, Nr. 4 (1212), p. 2. pdf-logo111

Kur yra Dievas? Literatūra ir menas, 2015-01-30, Nr. 5 (3506), p. 12–15. pdf-logo111

2014

Mitiniai vaizdiniai Donelaičio „Metuose“: pirmosios dvylika eilučių. Liaudies kultūra, 2014, Nr. 5 (158), p. 32–44. pdf-logo = Donelaitis, p. 16–42.

Lietuviškoji laimės samprata. Liaudies kultūra, 2014, Nr. 3 (156), p. 9–22. pdf-logo

Karalių nuvainikavimas. Liaudies kultūra, 2014, Nr. 2 (155), p. 75–80. pdf-logo

Gediminaičių stulpai simbolikos požiūriu. Liaudies kultūra, 2014, Nr. 1 (154), p. 31–55. pdf-logo

Debesims prasiskyrus [In memoriam Jonui Trinkūnui]. Liaudies kultūra, 2014, Nr. 1 (154), p. 56–58. pdf-logo

Mitiniai vaizdiniai Kristijono Donelaičio Metuose: paukščiai. Literatūra,  2014, t. 56 (1), p. 7–20. pdf-logo = Donelaitis, p. 58–79.

Lietuvių panteonas. Sovijus: tarpdalykiniai kultūros tyrimai, 2014, t. 2, Nr. 1, p. 14–33. pdf-logo111

Balvonas: skolinys ar veldinys? Baltai ir slavai: dvasinių kultūrų sankirtos. Балты и славяне: пересечения духовных культур, Vilnius: Versmė, 2014, p. 115–131. pdf-logo111

Символика рыбы в связи с верхним миром: небесные светила и атмосферные явления. Балто-славянские исследования XIX, М.; СПб.: Нестор-История, 2014, c. 431–461. pdf-logo

Vienas Dievas, vienas Tikėjimas, viena Žemė. Literatūra ir menas, 2014-10-31, Nr. 40, p. 12–13. pdf-logo111

Ne raidelės didžiausia mūsų valstybės bėda. Respublika, 2014-05-19. 111

Laisvės branduolys. Literatūra ir menas, 2014-05-09, Nr. 19, p. 11–13. pdf-logo111

„Čia mano namai“: apie tapatybę ir iššūkius [Savo patirtimi bei įžvalgomis apie namus, istorinės bei kultūrinės atminties svarbą, mažų bendruomenių gyvybingumą bei dainą dalijasi Lietuvos liaudies kultūros centro vadovas Saulius Liausa, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Vidmantas Povilionis, žurnalo „Liaudies kultūra“ vyresnysis redaktorius, mitologas Dainius Razauskas ir verslininkas Ramūnas Karbauskis]. Bernardinai, 2014-03-10. 111

Lietuvybės reikia ieškoti savo sieloje. Respublika, 2014-02-16. 111

2013

Apie Žemę ir Lietuvį [Vytautą Rubavičių, Dainių Razauską ir Regimantą Tamošaitį kalbina Saulė Matulevičienė]. Liaudies kultūra, 2013, Nr. 4 (151), p. 1–14. pdf-logo

Poetinės kalbos paslaptys. (Apie Skirmanto Valento knygą Kalbos stigmos poezijoje: (prō)nōmen). Liaudies kultūra, 2013, Nr. 4 (151), p. 84–86. pdf-logo

Dieviškoji daina. Liaudies kultūra, 2013, Nr. 3 (150), p. 11–17. pdf-logo

Maironis ir senoji tradicija. Liaudies kultūra, 2013, Nr. 2 (149), p. 11–25. pdf-logo

(Nebe)džiugina. (Apie Jono Vaiškūno knygą „Skaitant dangaus ženklus: Lietuviško Zodiako pėdsakais“). Liaudies kultūra, 2013, Nr. 2 (149), p. 69–76. pdf-logo

Norberto Vėliaus palikimas. Nijolę Laurinkienę, Dainių Razauską, Daivą Račiūnaitę-Vyčinienę bei Vytautą Ališauską kalbina Saulė Matulevičienė. Liaudies kultūra, 2013, Nr. 1 (148), p. 58–70. pdf-logo

Filosofai, poetai ir raganos. Religija ir kultūra, 2013, Nr. 12, p. 79–96. pdf-logo

Saulės arkliukai. Saulės arkliukai, 2013, Nr. 2, p. 10–11. pdf-logo

Mitologija auga iš sielos [Dainių Razauską kalbina Dalia Rastenienė]. Saulės arkliukai, 2013, Nr. 1, p. 11–16. pdf-logo111

Maironio mįslė. Literatūra,  2013, t. 55 (1), p. 18–26. pdf-logo

Minint mirusiuosius galima ir šiek tiek pasilinksminti. Vilniaus diena, 2013-11-01. 111

Skirtingai Užgavėnes švenčiantį pasaulį vienija ta pati priežastis. Respublika, 2013-02-09. 111

Lietuvos televizija dirbtų Lietuvai. Respublika, 2013-01-14. 111

2012

Vėl Lasickis? – Pagaliau Lasickis! [rec.: V. Ališauskas. Jono Lasickio pasakojimas apie žemaičių dievus: Tekstas ir kontekstai. Vilnius: Aidai, 2012] Liaudies kultūra, 2012, Nr. 4 (145), p. 75–78. pdf-logo

Iš baltų mitinio vaizdyno juodraščių: SAULĖ. Liaudies kultūra, 2012, Nr. 3 (144), p. 16–41. pdf-logo

Pasaulio sapnas. Mistinės kosmogonijos užuominos lietuvių tautosakoje. Tautosakos darbai, 2012, t. 44, p. 81–97. pdf-logo

Jonas Vaiškūnas. „Skaitant dangaus ženklus: lietuviško Zodiako pėdsakais“ [Anotacija]. Tautosakos darbai, 2012, t. 44, p. 260–261. pdf-logo

Jau likimas, bet dar ne mirtis [rec.: R. Racėnaitė. Žmogaus likimo ir mirties samprata lietuvių folklore. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011]. Tautosakos darbai, 2012, t. 43, p. 207–211. pdf-logo

„Plati žemė“ vedose ir baltų tautosakoje. Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos XII. Algio Uždavinio fenomenas, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012, p. 351–362. pdf-logo

Dievo krosnis: vienas mitopoetinio pasaulėvaizdžio blyksnis. Sakralieji baltų kultūros aspektai [Senovės baltų kultūra, t. 9], Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012, p. 310–322. pdf-logo

Kalvis mitologijoje. Lietuvos kalviškoji kryždirbystė, sudarė J. Zabulytė, Pasaulio anykštėnų bendrija, Utenos spaustuvė, 2012, p. 7–23. pdf-logo

Kur veda Merkurijus? Šiaurės Atėnai, 2012, Nr. 13 (1079), p. 4. pdf-logo111

Artūro Dubonio susinaikinimas [recenzija istoriko Artūro Dubonio straipsniui „Ar Sovijaus mitas – senovės lietuvių religijos ištakos?“]. Alkas, 2012-11-20. 111

Svetimos šventės tapo mielesnės nei savos. Respublika, 2012-11-02. 111

Lietuviškoji tapatybė – iš savęs ir iš Dievo. Delfi, 2012-09-16. 111

Toleruoti neprivalome tik Lietuvos (II). Respublika, 2012-08-12. 111

Toleruoti neprivalome tik Lietuvos. Respublika, 2012-08-10. 111

Kaupti ir skleisti – dvi nuostatos į būtį, save ir Tėvynę. Alkas, 2012-07-05. 111

Ar tikrai Jonas ir Joninės – krikščioniški žodžiai? Alkas, 2012-06-24. 111

Žmogaus teisės ir neapykanta Lietuvai. Alkas, 2012-04-26. 111

2011

Iš baltų mitinio vaizdyno juodraščių: AUŠRINĖ (ir VAKARINĖ). Liaudies kultūra, 2011, Nr. 6 (141), p. 17–25. pdf-logo

Iš baltų mitinio vaizdyno juodraščių: METEORAS ir KOMETA. Liaudies kultūra, 2011, Nr. 2 (137), p. 8–11. pdf-logo

Dievo vaikaitis: žmogaus vieta lietuvių kosmologijoje. Tautosakos darbai, 2011, t. 42, p. 131–158. pdf-logo

Sveikiname Nijolę! [Nijolei Laurinkienei – 60] Tautosakos darbai, 2011, t. 42, p. 296–298. pdf-logo

„Negirdėta neregėta pasaka“ apie nusivožtą galvos kiaušą: mitinės bei ritualinės užuominos. Tautosakos darbai, 2011, t. 41, p. 135–144. pdf-logo

Balvonas: skolinys ar veldinys? Baltai ir slavai: dvasinių kultūrų sankirtos. Tarptautinės mokslo konferencijos [2011 m. rugsėjo 14–16 d.] akademikui Vladimirui Toporovui atminti pranešimų tezės, Vilnius: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, 2011, p. 63–64. pdf-logo

«Гедымiнавы слупы» з гледзiшча сiмволiкi: «святая тройца». Druvis: Almanach Centru etnakasmalogiji «Kryўja», III. Менск, 2011, c. 89–100. pdf-logo

Два дендромифологических этюда: черемуха и ива. Salix Sonora: Памяти Николая Михайлова, Москва, 2011, c. 180–200. pdf-logo

Рыба – мифологический прообраз лодки. Studia Mythologica Slavica, XIV, 2011, p. 291–303. pdf-logo

„Profesionali“ nemeilė. Šiaurės Atėnai, 2011, Nr. 40 (1058), p. 4, 8. pdf-logo111

Su dūmais – į dausas. Šiaurės Atėnai, 2011, Nr. 9 (1027), p. 10–11. pdf-logo111

Dėl „pagonybės“, Lietuvos ir bergždumo [komentaras istoriko Dariaus Barono rašiniui „Pagoniškos Lietuvos bergždumas šiandienos Lietuvai“]. Alkas, 2011-05-22. 111

Kūrybos jungas. Alkas, 2011-05-03. 111

Tikrovė tikrina, ar verti mes išlikti. Žalgiris, 2011, Nr. 108 (Alkas, 2011-04-15). 111

Veidrodėli veidrodėli, ar aš pati gražiausia? Alkas, 2011-03-18. 111

Zbigniewo laimė (politinė pasakėčia). Alkas, 2011-03-01. 111

2010

Iš baltų mitinio vaizdyno juodraščių: ŽVAIGŽDĖ. Liaudies kultūra, 2010, Nr. 6 (135), p. 6–19. pdf-logo

Nepagaunamas interviu: kas ardo pasaulio vidurį? Liaudies kultūra, 2010, Nr. 5 (134), p. 1–6. pdf-logo111

Iš baltų mitinio vaizdyno juodraščių: SIŪLAS, SIŪLAI. Liaudies kultūra, 2010, Nr. 5 (134), p. 7–14. pdf-logo

Iš baltų mitinio vaizdyno juodraščių: SIUVIMAS. Liaudies kultūra, 2010, Nr. 2 (131), p. 9–13. pdf-logo

Ledkalnis tuo aukštesnis, kuo daugiau jo po vandeniu nematyti: Iljos Lemeškino Sovijaus sakmė ir 1262 metų chronografas. Tautosakos darbai, 2010, t. 39, p. 269–274. pdf-logo

Vieninteliu keliu pas Dievą [rec.: Naglis Kardelis. Pažinti ar suprasti? Humanistikos ir gamtotyros akiračiai. Straipsniai ir esė. Vilnius: Naujasis ŽidinysAidai, 2008]. Šiaurės Atėnai, 2010, Nr. 34 (1004), p. 8–9. pdf-logo111

Kodėl Lietuvoje nebesinori gyventi. Šiaurės Atėnai, 2010, Nr. 31 (1001), p. 1, 4. pdf-logo111 / Laimanto Jonušio atsakomasis straipsnis: Kodėl Lietuvoje tebesinori gyventi. Šiaurės Atėnai, 2010, Nr. 34 (1004), p. 1, 6. 111 ; Andriaus Martinkaus atsakomasis straipsnis: Apie inteligentų „verkšlenimą“. Šiaurės Atėnai, 2010, Nr. 38 (1008), p. 1, 8. 111

Nepavykusi recenzija [rec.: Vytautas Ališauskas. Sakymas ir rašymas: kultūros modelių tvermė ir kaita Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Vilnius: Aidai, 2009]. Šiaurės Atėnai, 2010, Nr. 1 (971), p. 8–9, 11. pdf-logo111

К реконструкции индоевропейской формулы «Широкая земля»: др.-инд. pṛthivī, kṣаm- (и др.) ‘земля’ – лит. plati, лтш. plata ‘широкая’ & лит. žemė, лтш. zeme ‘земля’. Топоровские чтения I–IV: Избранное. Москва, 2010, c. 127–135. pdf-logo

Пенка семиотики на молоке мифопоэтической образности: Альгирдас Жюльен Греймáс или Альгирдас Юлюс Грéймас? Современная семиотика и гуманитарные науки. Москва: Языки славянских культур, 2010, c. 177–183.

2009

Iš baltų mitinio vaizdyno juodraščių: ADATA. Liaudies kultūra, 2009, Nr. 6 (129), p. 15–17. pdf-logo

Iš baltų mitinio vaizdyno juodraščių: REINKARNACIJA, arba PERGIMIMAS. Liaudies kultūra, 2009, Nr. 4 (127), p. 44–46. pdf-logo

Iš baltų mitinio vaizdyno juodraščių: AUSTĖJA. Liaudies kultūra, 2009, Nr. 2 (125), p. 16–21. pdf-logo

Iš baltų mitinio vaizdyno juodraščių: KAUKAS. Liaudies kultūra, 2009, Nr. 1 (124), p. 11–23. pdf-logo

Krosnis – aukuras, namų šventovė. Šiaurės Atėnai, 2009, Nr. 45 (967), p. 10. 111

Рыба как символ (воз)рождения и жизни. Балто-славянские исследования XVIII, Москва: Языки славянских культур, 2009, c. 528–567. pdf-logo

Мифологическая составляющая славянской ихтиологической терминологии. Studia Mythologica Slavica, XII, 2009, p. 321–336. pdf-logo

2008

Iš baltų mitinio vaizdyno juodraščių: AITVARAS. Liaudies kultūra, 2008, Nr. 6 (123), p. 8–25. pdf-logo

Mė(lynas)nulis ir dangaus kiaulių paslaptis: „žaidimas žodžiais“ lietuvių tradicijoje [rec.: S. Valentas. Mė(lynojo)nulio lingvistika Vlado Braziūno ir Sigito Gedos poezijoje. Vilnius: Baltos lankos, 2007]. Liaudies kultūra, 2008, Nr. 6 (123), p. 58–60. pdf-logo

Vilniaus švenčių ugnys. Liaudies kultūra, 2008, Nr. 5 (122), p. 14–18. pdf-logo111

Bronį Savukyną išlydint [In memoriam Broniui Savukynui]. Liaudies kultūra, 2008, Nr. 2 (119), p. 69–70. pdf-logo

„Mėnuo kaktoje“: Laukis lietuvių tradicijoje ir kai kurios netikėtos sąsajos. Tautosakos darbai, 2008, t. 36, p. 86–100. pdf-logo

Auka ir aukuras. Žodžių kilmė bei semantinė motyvacija. Acta Linguistica Lithuanica (Lietuvių kalbotyros klausimai), 2008, t. 58, p. 17–51. pdf-logo

„Pasaulio sutvėrimo“ vaizdiniai – konceptualaus mąstymo mitinis pamatas. Religija ir kultūra, 2008, Nr. 5 (1), p. 74–87. pdf-logo

bendraautorius: Vykintas Vaitkevičius / The Mythological Moon Horse As Reflected in Baltic Archaelogy, Folklore And Linguistics. Archaeologia Baltica, 2008, vol. 10, p. 71–77. pdf-logo

Dėl sekančio klausimo. Kalbos kultūra, 2008, Nr. 81 , p. 224–235. pdf-logo

Gyva mintis. Vladimiras Toporovas ir Lietuva. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008, p. 139–153, 447–450. pdf-logo

Белы вершнiк з узнятым мячом на чырвоным фоне: Сiмволiка герба Вялiкага Княства Лiтоўскага. Druvis: Almanach Centru etnakasmalogiji «Kryўja», II. Менск, 2008, p. 85–103. pdf-logo

Senųjų girių slengo reliktai lietuvių kalboje: mikroteksto lygmuo. Šiaurės Atėnai, 2008, Nr. 13 (887), p. 4. pdf-logo111

Senųjų girių slengo reliktai (Gintaro Beresnevičiaus atminimui). Šiaurės Atėnai, 2008, Nr. 4 (878), p. 2. pdf-logo111

2007

Baltų religijos ir mitologijos tyrinėjimo prasmė. Liaudies kultūra, 2007, Nr. 5 (116), p. 1–6. pdf-logo

Krosnies mitinis vaizdynas (apžvalga). Žmogus ir jo gyvenamoji aplinka: konferencijos medžiaga, Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2007, p. 155–166. pdf-logo

Semiotikos greimas ant mi(s)tikos pieno [rec.: Algirdas Julius Greimas. Lietuvių mitologijos studijos. Vilnius: Baltos lankos, 2005]. Kultūros barai, 2007, Nr. 1, p. 83–92. pdf-logo  Tokia, kokia parašyta autoriaus, – neiškraipyta: pdf-logo

Балтийский комментарий к толкованию имени Орфея как «убитого молнией». Восток и Запад в балканской картине мира: Памяти Владимира Николоевича Топорова, Москва: Индрик, 2007, c. 57–77. pdf-logo

bendraautorė: Мария Завьялова / Летающие животные и поющие рыбы, или Круговорот превращений в поэзии Сигитаса Гяды. На меже меж голосом и эхом: Сборник статей в честь Татьяны Владимировны Цивьян, Москва: Новое издательство, 2007, c. 110–133. pdf-logo

Prieš svetimvaldybę Vilniuje ir kitur. Šiaurės Atėnai, 2007, Nr. 7 (833), p. 12. pdf-logo111

Pasakėčia apie lapę ir spąstus. Šiaurės Atėnai, 2007, Nr. 5 (831), p. 3. pdf-logo111

2006

Ritimai – lietuviškas ritualo pavadinimas ir jo kilmė. Gamta ir religija [Senovės baltų kultūra, t. 7], Vilnius: Versus aureus / Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006 [2005], p. 220–275. pdf-logo

Sustabarėjusi sąmonė: „dvasinės stabmeldystės“ samprata (sekant lietuvių žodžio stabas vidinėmis sąsajomis). Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos V [Kultūrologija, t. 14], Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006, p. 224–244. pdf-logo

Gintarui Beresnevičiui in memoriam. Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos V [Kultūrologija, t. 14], Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006, p. 381–384. pdf-logo = Begeyte, begeyte, pecolle! [In memoriam Gintarui Beresnevičiui]. Liaudies kultūra, 2006, Nr. 4 (109), p. 59–60. pdf-logo

„Etnosofai” A. Patackas ir A. Žarskus. Liaudies kultūra, 2006, Nr. 2 (107), p. 45–47. pdf-logo

Сомнения в заимствовании лит. miestas ‘город’ из славянского. Этнокультурные и этноязыковые контакты на территории Великого княжества Литовского: Материалы Международной научной конференции, Москва: Новое издательство, 2006, c. 102–111. pdf-logo

Символика рыбы, связанная с нижним миром и смертью, в балто-славянской традиции. Балто-славянские исследования XVII, Москва: Индрик, 2006, c. 295–352. pdf-logo

Книги по мифологии и традиционной культуре балтов, вышедшие за последние годы в Литве: краткое обозрение. Балто-славянские исследования XVII, Москва: Индрик, 2006, c. 501–506. pdf-logo

2005

Bekraštė Erdvė išsikūnijo [In memoriam Vladimirui Toporovui]. Liaudies kultūra, 2005, Nr. 6 (105), p. 70–71. pdf-logo

Dvaras ir Dvargantas. Liaudies kultūra, 2005, Nr. 2 (101), p. 8–19. pdf-logo

Sielos lygmenys: įžanginės pastabos didelei temai. Žmogaus samprata tradicinėje kultūroje: konferencijos medžiaga, Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2005, p. 54–69. pdf-logo

Bekūnis kūniškumas, arba ko mes iš tikrųjų vieni iš kitų norime? Lyčių samprata tradicinėje kultūroje: konferencijos medžiaga, Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2005, p. 164–166. pdf-logo

Keletas papildomų argumentų už „savą“ žodžio kryžius etimologiją. Lietuvos kryždirbystė tarptautiniame kontekste: pranešimų tezės, Kaunas: LDS Kauno skyrius, VDU menų institutas, 2005, p. 7–12. pdf-logo

bendraautorė: Татьяна Цивьян / Из мифологического бестиария: еж в космогонических преданиях (балто-балканский ареал). Балтийские перекрестки: Этнос, конфессия, миф, текст, Санкт-Петербург: Наука, 2005, c. 197–231. pdf-logo

Ретрский морской кабан в свете балто-славянских быличек о «рыбном пастухе». Балтийские перекрестки: Этнос, конфессия, миф, текст, Санкт-Петербург: Наука, 2005, c. 254–267. pdf-logo

Об одном вероятном балтийском соответствии имени Орфея как «убитого молнией». Балканские чтения 8: В поисках «западного» на Балканах (предварительные материалы), Москва: Институт славяноведения РАН, 2005, с. 138–144. pdf-logo

Šiaurės Atėnų tremtinė viduramžių Romoje [rec.: Nerija Putinaitė. Šiaurės Atėnų tremtiniai: lietuviškosios tapatybės paieškos ir Europos vizijos XX a. Vilnius: Aidai, 2004]. Šiaurės Atėnai, 2005, Nr. 42 (772), p. 3–4. pdf-logo111

2004

„Mindaugo epochos Lietuva“ [2003 m. gruodžio 11-12 d. mokslinės konferencijos Maskvoje apžvalga]. Liaudies kultūra, 2004, Nr. 2 (95), p. 56–60. pdf-logo

bendraautorė: Татьяна Цивьян / Еж в космогонических преданиях (балто-балканский ареал). Tautosakos darbai, 2004, t. 21 (28), p. 79–91. pdf-logo Summary: pdf-logo

Древнеиндийский Váruṇa в свете балто-славянских мифологических представлений о „рыбном короле-пастухе“. Acta Orientalia Vilnensia, 2004, t. 5, p. 79–91. pdf-logo

Прусск. noseilis ‘дух’ в структуре балто-славянского понятия души (маленькая заметка на большую тему). Балто-славянские исследования XVI, Москва: Индрик, 2004, c. 115–122. pdf-logo

2003

Vedų „širdies vandenynas“: įvaizdžio sąsajos. Acta Orientalia Vilnensia, 2003, t. 4, p. 105–111. pdf-logo

bendraautorius: Я. В. Васильков / Балтийский ключ к проблеме Вия-Вайю. Scripta Gregoriana: Сборник в честь семидесятилетия академика Г.М. Бонгард-Левина. Москва–Санкт-Петербург: Восточная литература, 2003, с. 24–46. pdf-logo

Krivio institucijos tąsa (Apie istorinės ir šiuolaikinės krivystės sąsajas, situaciją, susidariusią po 2002 m. rudenį įvykusios Krivio atšventinimo akcijos, kalbasi krivis Jaunius – Jonas Trinkūnas, etnoastronomas, Molėtų Romuvos vaidila Jonas Vaiškūnas, LII archeologas dr. Vykintas Vaitkevičius, religijotyrininkas, LLTI doktorantas Pranas Vildžiūnas, „Liaudies kultūros“ bendradarbiai Dainius Razauskas ir Juozas Šorys). Liaudies kultūra, 2003, Nr. 1 (88), p. 12–20. pdf-logo

Nuosprendis Maksui Kempinskiui. Šiaurės Atėnai, 2003, Nr. 34 (668), p. 7. pdf-logo111

2002

Indoiranėnų mitinio vėjo atitikmenys lietuvių tautosakoje (užuominos gilesniam tyrimui). Acta Orientalia Vilnensia, 2002, t. 3, p. 37–47.pdf-logo

Asmenvardžio Jõnas etimologinė dviprasmybė kaip nevienareikšmio Rytų ir Vakarų santykio atspindys. Rytai–Vakarai: kultūrų sąveika, Vilnius: Logos, 2002, p. 223–238. pdf-logo

Мать Майя. Размышления по поводу двух литовских омонимов: mója ‘мать’ и moja ‘мах’. Балто-славянские исследования XV, Москва: Индрик, 2002, c. 279–333. pdf-logo

О местном индоевропейском субстрате в некоторых христианских именах собственных (лит. Jõnas, лaтш. Jānis в связи с лат. Iānus, др.-инд. yāna и др.). Балто-славянские исследования XV, Москва: Индрик, 2002, c. 334–359. pdf-logo

Vėlyvas Lietuvos krikštas [Žilvino Bieliausko, Jono Trinkūno, Dainiaus Razausko ir Gintaro Beresnevičiaus pasisakymai Vilniaus Žemynos gimnazijoje vykusiame pokalbyje]. Naujoji romuva, 2002, Nr. 2 (539), p. 65–68. / Atsakomasis (anoniminis) Simplicijaus straipsnis: Apie vėlyvą Lietuvos krikštą. Naujoji romuva, 2002, Nr. 3 (540), p. 69–71.

Religija yra tam, kad žmogus būtų toliau nuo Dievo [Dainių Razauską kalbina Rimvydas Stankevičius]. Respublika (priedas „Julius“), 2002-11-23, p. 5.

2001

Maginė pasaulėžiūra: keletas įvadinių pastabų. Liaudies kultūra, 2001, Nr. 3 (78), p. 53–63. pdf-logo

Dar kartą apie „sutvėrimą“: papildoma „kūrybinės“ žodžio reikšmės argumentacija. Liaudies kultūra, 2001, Nr. 1 (76), p. 39–41. pdf-logo

Vediškojo puram-dará atitikmenys baltų tradicijoje: mitinė vaizdinio prigimtis. Acta Orientalia Vilnensia, 2001, t. 2, p. 62–72. pdf-logo

Vartai į pasaulio centrą (kalbasi filosofas dr. Krestencijus Stoškus, etnomuzikologė Varsa Liutkutė ir „Liaudies kultūros“ redakcijos darbuotojai Dalia Rastenienė bei Dainius Razauskas). Liaudies kultūra, 2001, Nr. 3 (78), p. 1–7. pdf-logo

Gimnazistai apie etninę kultūrą, mokyklą ir gyvenimą (pokalbyje dalyvauja Dalia Rasteniene ir Dainius Razauskas). Liaudies kultūra, 2001, Nr. 1 (76), p. 1–6. pdf-logo

2000

Sutvėrimas: „kūrybinės” žodžio reikšmės motyvacija. Liaudies kultūra, 2000, Nr. 2 (71), p. 8–13. pdf-logo

Deimantas: simbolika ir atitinkamos neįprastos etimologinės žodžio sąsajos. Tautosakos darbai, 2000, t. 13 (20), p. 154–184. pdf-logo

Tapsmas „nuo šilimos“: viena lietuvių ir indų kosmogoninė paralelė su atitinkamomis etimologinėmis užuominomis: liet. tàpti – sen. ind. tápati. Acta Orientalia Vilnensia, 2000, t. 1, p. 28–35. pdf-logo

1999

Sielų ratas: keletas pastabų apie reinkarnaciją ir Išsivadavimą. Liaudies kultūra, 1999, Nr. 6 (69), p. 25–34. pdf-logo

Rato simbolika: du pavyzdžiai. Liaudies kultūra, 1999, Nr. 3 (66), p. 42–48. pdf-logo

Rusiški keiksmažodžiai. Liaudies kultūra, 1999, Nr. 1 (64), p. 30–35. pdf-logo

Andajas, Nunadievis (ir Perkūnas): dar viena interpretacija. Tautosakos darbai, 1999, t. 11 (18), p. 105–117. pdf-logo

Tylos žodžiai. Miestelėnai (kultūrologinis almanachas): Tyla ir postmodernioji kultūra, Vilnius, 1999, p. 193–207. pdf-logo

Nelaimė. Šiaurės Atėnai, 1999, Nr. 11 (452), p. 11. pdf-logo

1998

Ryto rato ritimai: senosios išminties pėdsakais. Liaudies kultūra, 1998, Nr. 3 (60), p. 1–5. pdf-logo

Mitologijos enciklopedija [apžvalga: Mitologijos enciklopedija, t. 1. Vilnius: Vaga, 1997]. Liaudies kultūra, 1998, Nr. 1 (58), p. 62–64. pdf-logo

Pagonybė: įprastos ir neįprastos žodžio sąsajos. Naujoji romuva, 1998, Nr. 5, 10–13. pdf-logo

Penkus. Vydija, 1998, Nr. 9, p. 9–26. pdf-logo

Poetinis „pagonybės“ simbolis. Šiaurės Atėnai, 1998, Nr. 31 (425), p. 11. pdf-logo

Vaistai nuo depresijos. Šiaurės Atėnai, 1998, Nr. 17 (411), p. 1. pdf-logo

Prakeikimas (už kraupų Vilniaus medžių sužalojimą). Šiaurės Atėnai, 1998, Nr. 14 (408), p. 2. pdf-logo

1997

Gyvybės medis: senosios tradicijos pėdsakais. Liaudies Kultūra, 1997, Nr. 6 (57), p. 11–19. pdf-logo

Kvailutis. Liaudies kultūra, 1997, Nr. 4 (55), p. 16–26. pdf-logo

Laumės likimas liaudies kultūroje. Liaudies kultūra, 1997, Nr. 3 (54), p. 42–46. pdf-logo [su autoriaus komentaru; 2014 m.]

Lingvistinė beprotybė ir šventoji kalba. Liaudies kultūra, 1997, Nr. 1 (52), p. 10–18. pdf-logo

Iš kalvių kalbos lobyno. Šiaurės Atėnai, 1997, Nr. 31 (375), p. 12. pdf-logo

1996

„Liaudies kultūra“. Liaudies kultūra, 1996, Nr. 5 (50), p. 7–13. pdf-logo [su autoriaus komentaru; 2014 m.]

Šventasis gintaras. Kultūros barai, 1996, Nr. 3, p. 45–51. pdf-logo

Didysis ženklas. Naujoji romuva, 1996, Nr. 7–9, p. 68–75. pdf-logo [su autoriaus komentaru; 2014 m.]

Pypkės dūmas: psicho-loginis rūkymo paveikslas. Naujoji romuva, 1996, Nr. 5–6, p. 21–26. pdf-logo [su autoriaus komentaru; 2014 m.]

Ryto rato ritimas(is). Logosofinis esė apie vyrą ir moterį. Naujoji romuva, 1996, Nr. 1–2, p. 60–62. pdf-logo

Gaivinantis nuobodulys. Šiaurės Atėnai, 1996, Nr. 15 (309), p. 12. pdf-logo

1995

Mirusiojo laiškas savižudžiui. Šiaurės Atėnai, 1995, Nr. 44 (287), p. 1, 9. pdf-logo

Žiaurūs katinai [autoriaus atsiliepimas į savo paties straipsnį „Šventoji Lietuva“]. Šiaurės Atėnai, 1995, Nr. 14 (258), p. 16. pdf-logo

Šventoji Lietuva. Šiaurės Atėnai, 1995, Nr. 7 (251), p. 1. pdf-logo

Medinė kiaulė – Lietuvoje. Šiaurės Atėnai, 1995, Nr. 1 (245), p. 16. pdf-logo

Kada bus pasaulio pabaiga? Lietuva, Nr. 70, 1995, p. 3. pdf-logo

1994

Neieškok dangaus erdvės už savęs [Dainių Razauską kalbina Zita Baranauskaitė]. Šiaurės Atėnai, 1994-11-19, Nr. 42 (238), p. 3.

1993

Neįkainojamas turtas. Vydija, 1993, Nr. 4, p. 1–8. pdf-logo [su autoriaus komentaru; 2014 m.] 

1992

Mūšis už žalią giraitę. Psichologija tau, 1992, Nr. 1, p. 7–11. pdf-logo

1991

Dvasios galia ir negalia. Psichologija tau, 1991, Nr. 3, p. 2–6. pdf-logo

[Į viršų]

 


Paskaitos ir kìta (garsas ir vaizdas)

Lietuvių religijos ir mitologijos kursas (garsas)

2019-01-07 Pasisakymas Algimanto Bučio knygos apie Lietuvos karalius ir karalystę pristatyme. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka youtube111

2018-12-12 Keletas žodžių (apie Mėnulį ir Joną) Virginijaus Savukyno TV laidai „Istorijos detektyvai“ audio_file

2018-11-29 Pasisakymas žurnalo „Liaudies kultūra“ 30-mečiui skirtame renginyje „Mitologija, tikrovė, laisvė“. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka audio_filepdf-logo

2018-11-25 Žurnalą „Liaudies kultūra“ pristato vyriausioji redaktorė Saulė Matulevičienė, redaktoriai Juozas Šorys, Lina Leparskienė ir Dainius Razauskas. Radijo laida „Ryto rasa krito“ audio_file111 

2018-11-20 Kultūros, pasaulėžiūros svarba tautos išlikimui (pokalbį veda Saulė Matulevičienė). Seminaras „Kultūros politika regionuose: problemos, perspektyvos“ (Giraičiai) audio_file

2018-11-09 Daukanto sutvėrimasKonferencija „…ir kraštą vadino valstybe“ (LNB) audio_file111

2018-10-31 Lizdeika. Konferencija „Mirusiųjų išlydėjimas: papročiai ir tradicijos“ (Verkiai) audio_file111

2018-10-30 Apie miškų kirtimą, BVP ir ekonomikos monus. Gyvas miškas TV youtube 

2018-10-28 Žodis prie pilkapių. Vėlinių paminėjimas Naujosios Vilnios (Rokantiškių) pilkapyne audio_file

2018-10-18 Mūsų puolama tapatybė (diskusija). Dalyvauja Giedrė Kaminskaitė-Salters ir Dainius Razauskas. Moderuoja Vaidas Jauniškis. MO muziejus video-2111 

2018-08-26 Burtus grindžianti pasaulėžiūra. Mėnuo Juodaragis XXI (Molavėnai) audio_file111

2018-08-12 Pokalbis apie Vytį. Romuvos stovykla audio_file 

2018-06-13 Pokalbis apie mitologiją [2]. Radijo laida „Ryto allegro“ audio_file111

2018-06-06 Pokalbis apie mitologiją [1]. Radijo laida „Ryto allegro“ audio_file111

2018-05-29 Mitologijos prigimtis (paskaita ir diskusija). LLTI seminarų ciklas „Naujausi mitologijos ir tautosakos tyrimai“ audio_file

2018-05-27 Balticum TV laida „Po baltų Lietuvą: padavimų žemėlapis“. 7-oji laida: Druskos kalnas (Rudaičių Dyklius), Mingėlos ąžuolas (Vieštovėnai). Dalyvauja: laidos režisierė ir vedėja Nijolė Jačėnienė, mitologas dr. Dainius Razauskas, vietos gyventojas Jonas Mingėla. youtube111

2018-05-20 Balticum TV laida „Po baltų Lietuvą: padavimų žemėlapis“. 6-oji laida: Mieganti kariuomenė. Dalyvauja: laidos režisierė ir vedėja Nijolė Jačėnienė, mitologas dr. Dainius Razauskas ir kitiyoutube111

2018-04-29 Interviu Balticum TV laidai „Po baltų Lietuvą: padavimų žemėlapisyoutubeaudio_file111

2018-04-06 Pokalbis Žuklių namuose. Jeruzalė (Vilnius) audio_file

2018-03-08 Vytis simbolikos požiūriu. Valdovų rūmai audio_filevideo-2111

2018-03-08 Senoji religija. LRT laida „Anapus čia ir dabar111 Žiūrėti: video-2 Atsisiųsti: video-2

2018-01-28 Dvasinė tautos esmė. Aptarimą veda prof. Audrius Beinorius. 14-asis Prigimtinės kultūros seminaras (Užutrakis) audio_file111 Pranešimas: video-2youtube Aptarimas: video-2youtube

2018-01-20 Tautiškumas ir Dievas (pokalbis). Antroji antropoteosofijos konferencija ,,Tautos kultūrinio paveldo ir dvasinės tapatybės svarba dabartiniu laikotarpiu“ audio_fileyoutube111

2017-12-21 [Žodžių mitologija]. Radijo laida „Kasdienybės kultūra“ audio_file111 Perrašas: 111111111

2017-12-18 Mitinio pasaulėvaizdžio prigimtis. Paupio restoranas audio_file

2017-11-30 Mitiniai vaizdiniai K. Donelaičio „Metuose“. Mažosios Lietuvos dienos minėjimas audio_file111 

2017-11-09 Interviu TV apybraižai „Kultmisijos. Kultūra ir iliuzija“. STUDIJA TVIP youtubeaudio_file Ištraukos iš pokalbio panaudotos dvejose laidose: 2018-03-18 :: Žiūrėti: video-2 Atsisiųsti: video-2 ir 2018-04-08 :: Žiūrėti: video-2 Atsisiųsti: video-2 

2017-11-05 Žodis prie pilkapių. Vėlinių paminėjimas Naujosios Vilnios (Rokantiškių) pilkapyne youtubeaudio_file

2017-10-02 Figūratyvinė filosofija. Konferencija „Algirdas Julius Greimas Lietuvoje, pasaulyje, mokykloje“ audio_fileyoutube Žodis diskusijoje audio_fileyoutube

2017-08-26 Dvasinė Perkūno esmė. Mėnuo Juodaragis XX (Dūburio sala) youtubeyoutubeaudio_file

2017-08-14 Dvasia, siela, vėlė: pokalbis (dalyvauja Dainius Razauskas, Jonas Vaiškūnas, Vaclovas Mikailionis). Romuvos stovykla audio_file Vėlesni kalbesiai: audio_file

2017-07-24 Apie jubiliejinį – dvidešimtą – festivalį „Mėnuo Juodaragis“ (kalba Ugnius Liogė ir Dainius Razauskas). „15min“ studija youtubeaudio_file111

2017-07-02 Apskrito stalo pokalbis „Apie lietuvišką dvasinę tradiciją šiandien: poezija, muzika, mokslas“. Veda Daiva Vaitkevičienė. Dalyvauja Rimvydas Stankevičius, Gediminas Žilys ir Dainius Razauskas. 13-asis Prigimtinės kultūros seminaras (Rumšiškės) audio_filevideo-2youtube111

2017-04-30 Tikroji tikyba (komentaras). Kulionių Jorė audio_file

2017-04-16 Baltų mitinio pasaulio šventumas. Balticum TV laida „Skrajojantys ežerai. Baltų mitai ir simboliai“ youtube 111

2017-04-07 Dangus ir Dievas. Profesoriaus Norberto Vėliaus skaitymai X audio_file Pranešimo santrauka pdf-logo

2017-03-19 Apskritas stalas Lietuviški audimų raštai, arba apie mokslo kalbos grožį. Dalyvauja dr. Albina Auksoriūtė ir dr. Dainius Razauskas. Pokalbį veda dr. Daiva Vaitkevičienė. 12-asis Prigimtinės kultūros seminaras (Sanklodiškės) video-2audio_file111 

2017-02-21 Kitataučių įvaizdis lietuviškose Užgavėnių tradicijose. Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus audio_file111111 

2017-02-16 Lemtingas Lietuvos likimo veiksnys. Radvilų rūmų muziejus / Lietuvos dailės muziejus audio_file

2017-02-15 Valstybinės Jono Basanavičiaus premijos laureatą mitologą Dainių Razauską kalbina Jolanta Jurkūnienė. Radijo laida „Žinių amžius“ audio_file111 

2017-02-03 Mūsų dvasios Vytis. Lietuvos nacionalinis kultūros centras youtubeaudio_file

2017-01-14 Tikrovės iliuzija ir iliuzijos tikrovė: virvė ar gyvatė? Mokslinė konferencija „Iliuzijos Vakarų ir Rytų kultūrų kontekste“, Vilnius youtubeaudio_file111

2016-12-24 Apie senąją religiją, mitologiją, baltišką pasaulėžiūrą. Ar tai tik paveldas, kaip tai siejasi su mūsų šiandieniniu gyvenimu ir jo rūpesčiais? Ar gebame atpažinti pamatinių reiškinių esmę, pasinaudoti jų galia ir stiprintis? Radijo laida „Istorija gyvai“ audio_file111

2016-12-11 Kultūros reikšmė. Seminaras „Kultūros vadovų kūrybinė akademija“, Giraičiai (Dubingiai) audio_file111

2016-11-24 Valstybinės Jono Basanavičiaus premijos įteikimas už reikšmingus baltų pasaulėvaizdžio tyrinėjimus ir sklaidą. Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius youtube 111

2016-11-16 Valstybinės Jono Basanavičiaus premijos laureatą mitologą Dainių Razauską kalbina Austėja Kuskienė. Radijo laida „Ryto allegro“ audio_file111

2016-10-21 Medis mitiniame pasaulėvaizdyje. Konferencija „Lietuvos kraštovaizdis permainų laikotarpyje: gamta, visuomenė, kultūra“, Vilnius audio_file111

2016-10-17 Mitologiniai mūsų tradicijos atsakymai į klausimus (II): Kodėl gimstame ir mirštame? Ar turi žmogaus gyvenimas prasmę? Ar turi žmogus sielą? Ar ji amžina? O gal daloma, skaidoma ir išnyksta? Kodėl Dievas „toleruoja“ žmogaus kančią, prievartą? Kodėl žūsta nekalti žmonės? Kodėl gimsta ligoti, apsigimę vaikai? Ar žmogui gyvenimas duodamas vieną kartą? Alko radijo laida „Kokia… prasmė?“ youtubeaudio_file111

2016-10-10 Mitologiniai mūsų tradicijos atsakymai į klausimus (I): Kodėl gimstame ir mirštame? Ar turi žmogaus gyvenimas prasmę? Ar turi žmogus sielą? Ar ji amžina? O gal daloma, skaidoma ir išnyksta? Kodėl Dievas „toleruoja“ žmogaus kančią, prievartą? Kodėl žūsta nekalti žmonės? Kodėl gimsta ligoti, apsigimę vaikai? Ar žmogui gyvenimas duodamas vieną kartą? Alko radijo laida „Kokia… prasmė?“ youtubeaudio_file111

2016-09-22 Rudens lygiadienis: pokalbis apie mitologiją. Vilniaus etninės kultūros centras / Vrublevskių biblioteka audio_fileyoutube jpg-logo

2016-08-27 Sielos namai. Mėnuo Juodaragis XIX (Dūburio sala) audio_filejpg-logo

2016-08-13 Dvasingumo samprata. Romuvos stovykla audio_file111 

2016-07-02 Lietuvių, baltų dievų panteono samprata. Radijo laida „Baltų genas: mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai“ audio_file111 

2016-06-25 Baltų mitinio pasaulėvaizdžio interpretacija. Radijo laida „Baltų genas: mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai“ audio_file111

2016-05-13 Tautinis nevisavertiškumas. Seminaras „Tautinis kultūrinis sąjūdis ir valstybingumo ištakos/kūrimas“, Marijampolė audio_file 

2016-05-12 Apie knygas ir mitinį pasaulėvaizdį. Radijo laida „Ką man skaityti?“ audio_file111

2016-04-07 Ieva – medis ir asmenvardis („palimpsestas“ kalboje ir mitologijoje). Profesoriaus Norberto Vėliaus skaitymai IX audio_file

2016-03-12 Diskusija-X (Dainių Razauską kalbina Raimundas Eimontas). Laisvojo meno buveinė „Raudonas namas“ (Kaunas) audio_fileyoutube youtube

2016-03-06 Lietuviškosios šventumo sąvokos kilmė (pranešimo aptarimą veda Vykintas Vaitkevičius). 10-asis Prigimtinės kultūros seminaras (Sanklodiškės) audio_file111 Pranešimas: video-2 Aptarimas: video-2

2016-02-21 [Panteonas, arba Visi dievai]. Radijo laida „Ryto rasa krito“ audio_file111

2016-01-28 Religinis ekstremizmas (Ritą Šerpytytę, Simą Čelutką ir Dainių Razauską kalbina Algirdas Acus). LRT laida „Anapus čia ir dabar video-2 Perrašas: 111

2015-12-31 Pokalbis apie senovės lietuvių papročius ir žiemos šventes (Dainių Razauską ir Joną Vaiškūną kalbina Lina Pavalkytė). Radijo laida „Ryto espresso“ audio_file111 

2015-12-18 Mintys minint Žiemos Saulėgrįžą. Lietuvos liaudies kultūros centras audio_file111

2015-12-06 Pasakojimai apie akademiką Vladimirą Toporovą. LRT laida „Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė (nuo 07:14 iki 11:45) Žiūrėti: video-2 Atsisiųsti: video-2

2015-12-01 Ar turėtų mus bauginti gruodžio tamsa? (pokalbis su Audriu Antanaičiu) Alko radijas audio_file111

2015-11-29 Ritualo esmė ir nukrypimai. Baltų kultūros ir religijos mokykla audio_file

2015-11-02 „Mūsų praeities beieškant“. 137-oji laida. Dalyvauja: Č. Gedgaudo labdaros fondo vadovas Leopoldas Krušinskas, ekologas dr. Vytautas Kesminas, buvusi Dubingių vidurinės mokyklos mokytoja Pranė Kuorienė, mitologas dr. Dainius Razauskas. Žiūrėti: video-2 Atsisiųsti: video-2

2015-10-24 LRT laida „Didžioji Lietuva. Lietuvių kalbos istorija“. 19-oji laida. Dalyvauja: laidos vedėjas Rimantas Bagdzevičius, mitologas dr. Dainius Razauskas, archeologas prof. dr. Aleksiejus Luchtanas, archeologas dr. Kęstutis Katalynas, filologas prof. habil. dr. Zigmas Zinkevičius. Žiūrėti: video-2 Atsisiųsti: video-2 

2015-08-29 Bičių deivė Austėja: dievavardžio kilmė, istorija, turinys. Mėnuo Juodaragis XVIII (Zarasai) audio_file

2015-08-13 [Apie raganas ir šamanus, žuvis ir vilkolakius]. Radijo laida „Kasdienybės kultūra“ audio_file111

2015-08-13 Žodžio šventas kilmė ir pirminės reikšmės. Romuvos stovykla audio_file

2015-06-28 Prigimtinė išmintis: kitokia samprata (pranešimo aptarimą veda Daiva Vaitkevičienė). 9-asis Prigimtinės kultūros seminaras (Rumšiškės) audio_filevideo-2111

2015-05-25 Žodis Jono Trinkūno „Lietuvių išminties knygos“ pristatyme audio_fileyoutube111 

2015-04-26 Pašnekesys „Romuva ir dvasinis tobulėjimas: tarp Vakarų ir Rytų tradicijų“ (šnekasi Audrius Beinorius, Dainius Razauskas, Gintaras Songaila, Dalia Urbanavičienė, Inija Trinkūnienė, Rimvydas Budrys ir kt.). Kulionių Jorė  youtube pdf-logo

2015-04-16 Kodėl Donelaičio sidabras gyvs stikle mūdriai šokinėja. Profesoriaus Norberto Vėliaus skaitymai VIII audio_file

2015-03-17 Kur vyksta tikrasis karas už Tėvynę? LRT kultūros akademijaŽiūrėti: video-2 Atsisiųsti: video-2

2014-12-13 „Istorijos detektyvai“. 45-oji laida. Dalyvauja: laidos vedėjas žurnalistas Virginijus Savukynas, kalbininkas dr. Bonifacas Stundžia, archeologas prof. habil. dr. Algirdas Girininkas, kalbininkas prof. dr. Arnoldas Piročkinas, Jono Jablonskio proanūkė Eglė Griciuvienė, kalbininkas dr. Zigmas Zinkevičius, mitologas dr. Dainius Razauskas. Žiūrėti: video-2 Atsisiųsti: video-2

2014-10-24 LRT laida „Didžioji Lietuva. Lietuvių kalbos istorija“. 7-oji laida. Dalyvauja: laidos vedėjas Rimantas Bagdzevičius, mitologas dr. Dainius Razauskas, filologas prof. habil. dr. Zigmas Zinkevičius, archeologas prof. dr. Aleksiejus Luchtanas. Žiūrėti: video-2 Atsisiųsti: video-2 

2014-10-20 Būties mitologija (pokalbį veda Ignas Šlajus). Filomatų mitologijos būrelis (Vilniaus universitetas) audio_file

2014-10-18 „Istorijos detektyvai“. 37-oji laida. Dalyvauja: laidos vedėjas žurnalistas Virginijus Savukynas, istorikė prof. dr. Raimonda Ragauskienė, archeologė Rasa Valatkevičienė, archeologė dr. Daiva Steponavičienė, mitologas dr. Dainius Razauskas (nuo 18:00 iki 29:30), istorikas dr. Algimantas Liekis, istorikė dr. Ingrida Jakubavičienė, apžvalgininkas Česlovas Iškauskas ir kiti. Žiūrėti: video-2 Atsisiųsti: video-2

2014-08-23 Sapnas – mirtis, sapnas – gyvenimas. Mėnuo Juodaragis XVII (Skinderiškis) audio_file

2014-08-23 Trumpai apie mokslą ir pažinimą. Mėnuo Juodaragis XVII (Skinderiškis) audio_file

2014-08-15 Ugnies simbolika. Romuvos stovykla audio_file

2014-07-09 Dievas ir Žemė. Europos etninių religijų ir tradicijų konferencija „Motina Žeme, sujunki mus“ (LR Seimas) audio_file

2014-06-30 Žinojimas kaip regėjimas (pranešimo aptarimą veda Giedrė Šmitienė). 7-asis Prigimtinės kultūros seminaras (Rumšiškės) audio_file ; be diskusijos: video-2111 

2014-06-21 Du pasauliai, du keliai, du Jonai. Panemunės pilies statytojo Jono Eperješo varduvių proga „Kupolės“ (Panemunė) audio_file

2014-05-29 „Istorijos detektyvai“. 31-oji laida. Dalyvauja: laidos vedėjas žurnalistas Virginijus Savukynas, archeologas dr. Gediminas Vaitkevičius, archeologas dr. Vykintas Vaitkevičius, istorikas dr. Artūras Dubonis, mitologas dr. Dainius Razauskas, senovės baltų kovų brolijos „Vilkatlakiai“ viršaitis Arūnas Bugvilionis, VU Komunikacijos fakulteto prodekanas doc. dr. Rimvydas Laužikas, „Idabasar“ virtuvės šefė Laimutė Nenartavičienė. Žiūrėti: video-2 Atsisiųsti: video-2

2014-05-14 Pirminė panteono samprata ir jo lietuviškasis atitikmuo. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas audio_file

2014-04-10 Lizdeika, Strazdas ir kiti „paukščiai“ lietuvių dvasinėje tradicijoje. Profesoriaus Norberto Vėliaus skaitymai VII audio_fileyoutube

2014-04-09 „Istorijos detektyvai“. 27-oji laida. Dalyvauja: laidos vedėjas žurnalistas Virginijus Savukynas, istorikas prof. dr. Alvydas Nikžentaitis, archeologas dr. Gediminas Vaitkevičius, „Verita Ana“ gamybos vadovas Ričardas Žalpys, antropologas prof. dr. Rimantas Jankauskas, istorikė prof. dr. Raimonda Ragauskienė, mitologas dr. Dainius Razauskas, istorikas dr. Arvydas Anušauskas. Žiūrėti: video-2youtube Atsisiųsti: video-2

2014-03-20 Tylos žodžiai: tradicinė tylos samprata pagal ją žyminčius žodžius. Anykščiai, A. Vienuolio progimnazija audio_file

2014-03-02 Gedimino sapnas. Baltų kultūros ir religijos mokykla audio_file

2014-02-26 „Istorijos detektyvai“. 21-oji laida. Dalyvauja: laidos vedėjas žurnalistas Virginijus Savukynas, istorikas dr. Artūras Dubonis, istorikas dr. Artūras Mickevičius, istorikas prof. dr. Alvydas Nikžentaitis, VU Komunikacijos fakulteto prodekanas doc. dr. Rimvydas Laužikas, „Idabasar“ virtuvės šefė Laimutė Nenartavičienė, istorikas prof. dr. Rimvydas Petrauskas, mitologas dr. Dainius Razauskas. Žiūrėti: video-2youtube Atsisiųsti: video-2

2014-02-16 „Ar krosnis tėra tik krosnis?“ Radijo laida „Ryto rasa krito“ audio_file

2014-02-10 Mitologijos mokslas ir mitologijos esmė. Paskaita Gintaro Varno aktorių kursui audio_file

2014-01-29 „Sielą gydo pats žmogus“. Radijo laida „Žinių amžius“ audio_file111

2014-01-22 „Istorijos detektyvai“. 17-oji laida. Dalyvauja: laidos vedėjas žurnalistas Virginijus Savukynas, istorikas prof. dr. Rimvydas Petrauskas, archeologas dr. Gintautas Rackevičius, archeologas dr. Vykintas Vaitkevičius, lankininkų klubo „Strėlė“ instruktorius Juras Visockis, archeologas dr. Gediminas Vaitkevičius, istorikas dr. Darius Baronas, mitologas dr. Dainius Razauskas. Žiūrėti: video-2youtube Atsisiųsti: video-2

2014-01-15 „Istorijos detektyvai“. 16-oji laida. Dalyvauja: laidos vedėjas žurnalistas Virginijus Savukynas, istorikas dr. Artūras Dubonis, mitologas dr. Dainius Razauskas, istorikas prof. dr. Alvydas Nikžentaitis, istorikas prof. dr. Rimvydas Petrauskas. Žiūrėti: video-2 Atsisiųsti: video-2

2013-12-28 Ar Kalėdos — krikščioniška šventė ir kaip ji susijusi su Kristaus gimimu (pokalbis su Audriu Antanaičiu ir Žilvinu Joniu). Radijo laida „Tiesos akibrokštai“ audio_file 111

2013-12-26 LRT laida „Didžioji Lietuva. Lietuvių kalbos istorija“. 3-oji laida. Dalyvauja: laidos vedėjas Rimantas Bagdzevičius, mitologas dr. Dainius Razauskas, archeologas prof. dr. Aleksiejus Luchtanas, filologas prof. habil. dr. Zigmas Zinkevičius, filologė dr. Jolanta Zabarskaitė, filologas prof. habil. dr. Olegas Poliakovas. Žiūrėti: video-2 Atsisiųsti: video-2 

2013-12-22 LRT laida „Didžioji Lietuva. Lietuvių kalbos istorija“. 2-oji laida. Dalyvauja: laidos vedėjas Rimantas Bagdzevičius, archeologas prof. habil. dr. Eugenijus Jovaiša, mitologas dr. Dainius Razauskas, filologas prof. habil. dr. Zigmas Zinkevičius, filologas prof. habil. dr. Olegas Poliakovas. Žiūrėti: video-2 Atsisiųsti: video-2 

2013-12-21 Apie žiemos saulėgrįžos dvasinius slėpinius (kalba Jonas Vaiškūnas ir Dainius Razauskas; laidą veda Nijolė Jačėnienė). Radijo laida „Savaitgalio pasažai“ audio_file111

2013-12-08 Šventaragio legenda. Baltų kultūros ir religijos mokykla audio_file

2013-12-07 „Istorijos detektyvai“. 11-oji laida. Dalyvauja: laidos vedėjas žurnalistas Virginijus Savukynas, archeologas dr. Gediminas Vaitkevičius, archeologas dr. Vykintas Vaitkevičius, mitologas dr. Dainius Razauskas, 1863–1864 m. sukilimo dalyvių palikuonys Jonas Mikšys, Ramūnas Bogdanas. Žiūrėti: video-2 Atsisiųsti: video-2

2013-11-23 Žmogaus sielos lygmenys. Lietuvos humanistinės psichologijos asociacija audio_fileyoutube

2013-11-09 „Istorijos detektyvai“. 7-oji laida. Dalyvauja: laidos vedėjas žurnalistas Virginijus Savukynas, mitologė dr. Daiva Vaitkevičienė, istorikas prof. dr. Rimvydas Petrauskas, istorikas dr. Darius Baronas, istorikas dr. Artūras Dubonis, mitologas dr. Dainius Razauskas, kultūros istorikas doc. dr. Vytautas Ališauskas, archeologė Dalia Vaičiūnienė, archeologas dr. Gediminas Vaitkevičius, archeologas dr. Gintautas Vėlius. Žiūrėti: video-2 Atsisiųsti: video-2

2013-11-09 Apie senąją lietuvių religiją (pokalbis su Audriu Antanaičiu ir Žilvinu Joniu). Radijo laida „Tiesos akibrokštai“ audio_file111

2013-11-05 Gediminaičių stulpai simbolikos požiūriu. Lietuvos skautų sąjunga audio_fileyoutube youtube youtube

2013-10-26 Apie senąją lietuvių religiją (pokalbis su Audriu Antanaičiu ir Žilvinu Joniu). Radijo laida „Tiesos akibrokštai“ audio_file111

2013-10-20 Šventaragiai. 7-oji televizinio dokumentinio projekto „Jėgos vietos“ laida. Dalyvauja: keramikė Julija Ikamaitė, mitologas dr. Dainius Razauskas, archeologas dr. Vykintas Vaitkevičius, grafikas Arvydas Každailis, archeologas prof. habil. dr. Vladas Žulkus, etnoastronomas, fizikas Jonas Vaiškūnas, architektas Algis Stalgys. video-2111

2013-10-19 „Istorijos detektyvai“. 4-oji laida. Dalyvauja: laidos vedėjas žurnalistas Virginijus Savukynas, istorikas prof. dr. Rimvydas Petrauskas, kalbininkas prof. dr. Zigmas Zinkevičius, mitologė dr. Daiva Vaitkevičienė, mitologas dr. Dainius Razauskas, istorikas dr. Artūras Dubonis, istorikas dr. Darius Baronas. Žiūrėti: video-2 Atsisiųsti: video-2

2013-10-19 Apie senąją lietuvių religiją (pokalbis su Audriu Antanaičiu ir Žilvinu Joniu). Radijo laida „Tiesos akibrokštai“ audio_file111

2013-10-13 Šventosios giraitės. 6-oji televizinio dokumentinio projekto „Jėgos vietos“ laida. Dalyvauja: mitologas dr. Dainius Razauskas, archeologas dr. Vykintas Vaitkevičius, etnoastronomas, fizikas Jonas Vaiškūnas, poetas Vladas Braziūnas, archeologas prof. dr. Aleksiejus Luchtanas, istorikas, piliakalnių tyrinėtojas Robert Klimek, etnologė Ona Šakienė. video-2111

2013-10-12 „Istorijos detektyvai“. 3-oji laida. Dalyvauja: laidos vedėjas žurnalistas Virginijus Savukynas, istorikas prof. dr. Rimvydas Petrauskas, istorikas dr. Artūras Dubonis, mitologė dr. Daiva Vaitkevičienė, mitologas dr. Dainius Razauskas. Žiūrėti: video-2 Atsisiųsti: video-2

2013-10-12 Apie senąją lietuvių religiją (pokalbis su Audriu Antanaičiu ir Žilvinu Joniu). Radijo laida „Tiesos akibrokštai“ audio_file111

2013-10-06 Alkai. 5-oji televizinio dokumentinio projekto „Jėgos vietos“ laida. Dalyvauja: grafikas Arvydas Každailis, mitologas dr. Dainius Razauskas, etnoastronomas, fizikas Jonas Vaiškūnas, archeologas prof. habil. dr. Vladas Žulkus, Palangos gintaro muziejaus darbuotoja Sigita Baužaitė-Talačkienė, archeologas dr. Vykintas Vaitkevičius, archeologas Julius Kanarskas, keramikė Julija Ikamaitė, neopagonis Rimas Pakeris, Kupiškio r. parapijų kunigas Justas Jasėnas. video-2111

2013-09-28 TV laida „Alchemija“. #XLIX. Gentys. Dalyvauja: laidos vedėjas Rytis Zemkauskas, mitologas dr. Dainius Razauskas, antropologas dr. Donatas Brandišauskas ir kiti festivalio „Mėnuo Juodaragis“ dalyviai. video-2111

2013-09-22 Paleoastronomija. 3-oji televizinio dokumentinio projekto „Jėgos vietos“ laida. Dalyvauja: etnoastronomas, fizikas Jonas Vaiškūnas, archeologas prof. habil. dr. Vladas Žulkus, mitologas dr. Dainius Razauskas, archeologas dr. Gintautas Zabiela, keramikė Julija Ikamaitė. video-2111

2013-09-15 Piliakalniai. 2-oji televizinio dokumentinio projekto „Jėgos vietos“ laida. Dalyvauja: archeologas dr. Gintautas Zabiela, archeologas Julius Kanarskas, poetas Vladas Braziūnas, X–XI a. kuršių karys Benas Šimkus, mitologas dr. Dainius Razauskas, istorikas, piliakalnių tyrinėtojas Robert Klimek, keramikė Julija Ikamaitė. video-2111

2013-08-15 Paplitusi obsceninė leksika ir jos kilmė [= Rusiški keiksmažodžiai]. Romuvos stovykla audio_file

2013-05-11 Mistinis patyrimas – patyrimo mistika. Lietuvos humanistinės psichologijos asociacija audio_fileyoutube

2013-05-08 Laimės daina. Seminaras „Tradicinė kultūra“  audio_file

2013-05-06 „Mūsų praeities beieškant“. 87-oji laida. Dalyvauja: etnomuzikologas, muzikas prof. dr. Valdis Muktupāvels, Č. Gedgaudo labdaros fondo vadovas Leopoldas Krušinskas, mitologas dr. Dainius Razauskas, vedologas Vytis Vidūnas, etnologas dr. Vytautas Tumėnas. Žiūrėti: video-2 Atsisiųsti: video-2

2013-05-02 Mūšis, kurį Lietuva pralaimėjo: istorinė pamoka, kurią vienąsyk laikas išmokti. Lietuvos skautų sąjunga audio_file youtube youtube youtube

2013-04-29 „Mūsų praeities beieškant“. 86-oji laida. Dalyvauja: Č. Gedgaudo labdaros fondo vadovas Leopoldas Krušinskas, etnologas dr. Vytautas Tumėnas, indologas prof. dr. Audrius Beinorius, mitologas dr. Dainius Razauskas. Žiūrėti: video-2 Atsisiųsti: video-2

2013-04-25 Neskaitytas Maironis. Profesoriaus Norberto Vėliaus skaitymai VI audio_fileyoutube

2013-04-22 „Mūsų praeities beieškant“. 85-oji laida. Dalyvauja: žurnalistė ir istorijos tyrėja Jūratė Statkutė de Rosales, vedologas Vytis Vidūnas, mitologas dr. Dainius Razauskas, indologas prof. dr. Audrius Beinorius, etnologas dr. Vytautas Tumėnas, Č. Gedgaudo labdaros fondo vadovas Leopoldas Krušinskas. Žiūrėti: video-2 Atsisiųsti: video-2

2013-04-15 „Mūsų praeities beieškant“. 84-oji laida. Dalyvauja: indologas prof. dr. Audrius Beinorius, vedologas Vytis Vidūnas, mitologas dr. Dainius Razauskas, žurnalistė ir istorijos tyrėja Jūratė Statkutė de Rosales, paleobotanikė dr. Miglė Stančikaitė, Č. Gedgaudo labdaros fondo vadovas Leopoldas Krušinskas. Žiūrėti: video-2 Atsisiųsti: video-2

2012-11-24 Mėgdžiojimas: mitologija, metafizika, psichologija. Lietuvos humanistinės psichologijos asociacija audio_file111

2012-10-31 Perkūnas ir raugas. Alaus Brolija  audio_file

2012-10-26 Lietuvių Dievas. Nacionalinė religijotyrininikų draugijos konferencija  youtube 111

2012-10-23 Dangaus būgnai, kanklės ir Dievo žodis. Vilniaus etninės kultūros centras  audio_file

2012-08-15 Lietuvių Dievas. Romuvos stovykla audio_file

2012-05-26 Paukščio mitinė ir dvasinė simbolika: Lizdeikos atvejis. Lietuvos humanistinės psichologijos asociacija audio_fileyoutube

2012-04-28 „Pavasario mitas“. Baltų kultūros ir religijos mokykla (Kulionių Jorė) 111

2012-04-27 „Pavasario mitas“. Kirkiliškių Jorė audio_file

2012-03-25 Baltų panteonas. Baltų kultūros ir religijos mokykla audio_file111

2012-03-21 Tautos esmė ir esminė istorijos pamoka. KonferencijaTautos istorija ir jos sklaida“ audio_file111

2012-02-09 Gyvasis tikėjimas. Vydūno draugija audio_file

2012-02-09 Ar vasario 16-oji – svarbiausia mūsų šventė? [dalyvauja: mitologas Dainius Razauskas, filosofas Arvydas Juozaitis, istorikė Daiva Tamulevičienė ir politologas Marius Kundrotas. Diskusiją veda žalgirietis Gediminas Jakavonis]. Žalgirio nacionalinio pasipriešinimo judėjimo apskritojo stalo diskusija  youtube 111

2012-01-22 Baltų mitologijos tyrinėjimai. Baltų kultūros ir religijos mokykla 111

2011-12-18 Baltų mitologijos šaltiniai (II). Baltų kultūros ir religijos mokykla 111

2011-12-05 „Mūsų praeities beieškant“. 32-oji laida. Dalyvauja: etnologė habil. dr. Nijolė Laurinkienė, Č. Gedgaudo labdaros fondo vadovas Leopoldas Krušinskas, mitologas dr. Dainius Razauskas. Žiūrėti: video-2 Atsisiųsti: video-2

(2011-11-27) Krosnis ir ugnis mitologijoje. LRT laida „Įžvalgos“  youtubeaudio_file 

2011-11-20 Baltų mitologijos šaltiniai (I). Baltų kultūros ir religijos mokykla 111

2011-11-04 Žemė (lietuvių) mitologijoje. LRT laida „Įžvalgos“ Žiūrėti: video-2youtube 111 Atsisiųsti: video-2audio_file 

2011-10-24 „Mūsų praeities beieškant“. 27-oji laida. Dalyvauja: etnologė habil. dr. Nijolė Laurinkienė, mitologas dr. Dainius Razauskas, Kovo 11-osios akto signataras, kultūrologas Algirdas Patackas, etnologas prof. dr. Libertas Klimka. Žiūrėti: video-2 Atsisiųsti: video-2

2011-10-01 TV laida „Alchemija“. #XX. Gyvenama sala [apie Zaraso ežero Didžiojoje saloje vykstantį festivalį „Mėnuo Juodaragis“]. Dalyvauja: laidos vedėjas Rytis Zemkauskas, archeologas dr. Vykintas Vaitkevičius, etnomuzikologė prof. habil. dr. Daiva Vyčinienė, mitologas dr. Dainius Razauskas, festivalio organizatorius Ugnius Liogė, etnologas dr. Vytautas Tumėnas, etnomuzikologė dr. Gaila Kirdienė, mitologė dr. Daiva Vaitkevičienė, lingvistas Stanislovas Kavaliauskas ir kiti. video-2111

2011-08-12 Sutartinės: sąvokos pagrindas ir vienas mitologinis pavyzdys. Romuvos stovykla audio_file111

2011-0606 „Mūsų praeities beieškant“. 21-oji laida. Dalyvauja: geologė dr. Gražina Skridlaitė, Lietuvos geologų sąjungos pirmininkė dr. Rimantė Guobytė, Č. Gedgaudo labdaros fondo vadovas Leopoldas Krušinskas, mitologas dr. Dainius Razauskas, gamtininkas Henrikas Gudavičius, geologas habil. dr. Valentinas Baltrūnas. Žiūrėti: video-2 Atsisiųsti: video-2

2011-0502 „Mūsų praeities beieškant“. 16-oji laida. Dalyvauja: Lietuvos geologų sąjungos pirmininkė dr. Rimantė Guobytė, Č. Gedgaudo labdaros fondo vadovas Leopoldas Krušinskas, pasakų tyrinėtoja prof. habil. dr. Bronislava Kerbelytė, mitologas dr. Dainius Razauskas, geologas habil. dr. Valentinas Baltrūnas. Žiūrėti: video-2 Atsisiųsti: video-2

2011-03-31 Dvi mirtys, du gyvenimai. Klubas „Nuomonė“ audio_file111

2010-12-27 „Mūsų praeities beieškant“. 6-oji laida. Dalyvauja: geologė habil. dr. Ona Kondratienė, geologas habil. dr. Valentinas Baltrūnas, Lietuvos geologų sąjungos pirmininkė dr. Rimantė Guobytė, Č. Gedgaudo labdaros fondo vadovas Leopoldas Krušinskas, mitologas dr. Dainius Razauskas. Žiūrėti: video-2 Atsisiųsti: video-2

2010-12-18 Pasaulio sukūrimo mitai – žmogaus sielos atspindžiai. Lietuvos humanistinės psichologijos asociacija audio_fileyoutube

2010-11-22 „Mūsų praeities beieškant“. 2-oji laida. Dalyvauja: botanikas dr. Jonas Remigijus Naujalis, etnologas dr. Vytautas Tumėnas, zoologas dr. Dalius Dapkus, entomologas dr. Algimantas Jonas Jakimavičius, etnokosmologas Jonas Vaiškūnas, mitologas dr. Dainius Razauskas. Žiūrėti: video-2 Atsisiųsti: video-2

2010-11-15 „Mūsų praeities beieškant“. 1-oji laida. Dalyvauja: etnokosmologas Jonas Vaiškūnas, etnologė habil. dr. Nijolė Laurinkienė, astrofizikas Arūnas Kučinskas, etnologas dr. Vytautas Tumėnas, mitologas dr. Dainius Razauskas. Žiūrėti: video-2 Atsisiųsti: video-2

2010-11-08 „Mūsų praeities beieškant“. Įžanginė laida. Dalyvauja: Č. Gedgaudo labdaros fondo vadovas Leopoldas Krušinskas, etnokosmologas Jonas Vaiškūnas, astrofizikas Arūnas Kučinskas, geologė habil. dr. Ona Kondratienė, geografas, hidrologas habil. dr. Kęstutis Kilkus, archeologas habil. dr. Algirdas Girininkas, mitologas dr. Dainius Razauskas. Žiūrėti: video-2 Atsisiųsti: video-2

2010-08-12 Mūšis, kurį Lietuva pralaimėjo, ir jo istorinė pamoka, kurią vienąsyk laikas išmokti. Romuvos stovykla audio_file111

2010-06-21 Ar reikalingas senasis baltų tikėjimas dabartinei Lietuvai? (Dalyvauja: mitologas Dainius Razauskas ir istorikas Marius Kundrotas. Diskusiją veda žalgirietis Gediminas Jakavonis]. Žalgirio nacionalinio pasipriešinimo judėjimo apskritojo stalo diskusija audio_file youtube youtube youtube youtube youtube pdf-logo 111

2007-12-12 Ugnies metaforos lietuvių tradicijoje (kalba Daiva Vaitkevičienė, Dainius Razauskas, Jonas Vaiškūnas ir kiti). LRT laida  „Gyvenimo ratu su Zita Kelmickaite“  Žiūrėti: video-2 Atsisiųsti: video-2

2006-12-16 Žuvis. Radijo laida „Ryto rasa krito“ audio_file

2004-12-11 Ritualas: tradicija ir kasdienybė [kalbasi Audrius Beinorius, Aistė Diržytė ir Dainius Razauskas]. Radijo laida „Kasdienybės kultūra“ audio_file

2002-04-13 Konferencija „Senieji baltų simboliai šiandien“. Dalyvauja: Jonas Vaiškūnas, Vytautas Straižys, Jonas Trinkūnas, Vytautas Tumėnas, Saulius Lovčikas, Romualdas Ozolas, Virginijus Kašinskas, Dainius Razauskas ir kiti. Kulionių Jorė / Molėtų Observatorijos Vitražų salė youtube 111

[Į viršų]

 


Lietuvių religijos ir mitologijos (LRM) kursas Įkelta 2017-12-22

Gintaro Varno inicijuotas kursas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentams, skaitytas 2017 m. rudens semestre

* * *

1 paskaita: Įvadas audio_file 2017-09-06

I dalis – Šaltiniai

2 paskaita: Istoriniai šaltiniai audio_file 2017-09-14

3 paskaita: Tautosaka audio_file 2017-09-19

4 paskaita: Pagalbiniai šaltiniai (archeologija, etnografija, kalba/-otyra) audio_file 2017-09-26

5 paskaita: Tyrinėjimai audio_file 2017-10-03

II dalis – Diachroninė apžvalga

6 paskaita: 1-asis LRM tarpsnis audio_file 2017-10-10

7 paskaita: Šventaragio legenda ir Vilniaus įkūrimo mitas (1-asis LRM tarpsnis) audio_file 2017-10-17

8 paskaita: Dievų sąrašai (2-asis LRM tarpsnis) audio_file 2017-10-24

9 paskaita: 2-asis ir 3-asis LRM tarpsniai audio_file 2017-10-31

III dalis – Sinchroninis/struktūrinis žvilgsnis

10 paskaita: Panteonas, mitinis pasaulėvaizdis, Romuvos dievų trejybė audio_file 2017-11-07

11 paskaita: Dievas audio_file 2017-11-14

12 paskaita: 1 dalis: Perkūnas audio_file 2 dalis: Dangaus šviesuliai audio_file 2017-11-21

13 paskaita: Vėjas audio_file Tolesni kalbesiai audio_file 2017-11-28

14 paskaita: Žemės lygmens dievybės audio_file 2017-12-05

15 paskaita: Velnuva ir vėlės audio_file Tolesni kalbesiai audio_file 2017-12-12

* * *

PRIEDAS: Atmintinė „Lietuvių religijos ir mitologijos“ kurso studentams pdf-logo Atnaujinta 2017-09-12

[Į viršų]

 


Vertimai iš anglų, gudų (baltarusių), latvių, prancūzų, rusų, sanskrito, vedų, vokiečių k.

* * *

Knygos

Pėteris Šmitas. Latvių mitologija. Iš latvių kalbos vertė Dainius Razauskas. Vilnius: Aidai, 2004. – 238 p. pdf-logo  Vertimas dalimis skelbtas anksčiau (knygoje pataisytas): Liaudies kultūra, 2002, Nr. 1, p. 46–55; 2002, Nr. 2, p. 29–34; 2002, Nr. 3, p. 44–49; 2002, Nr. 4, p. 59–65; 2002, Nr. 6, p. 58–61; 2003, Nr. 1, p. 62–69; 2003, Nr. 3, p. 63–70; 2003, Nr. 4, p. 59–66; 2003, Nr. 5, p. 58–64; 2003, Nr. 6, p. 60–67.

* * *

Arnold van Gennep. Pérėjimo ritualai [Les Rites de Passage]. Iš anglų kalbos vertė Dainius Razauskas. Vilnius: Aidai, 2010. – 181 p. / Knygos teksto redakcija negalutinė, o ant jos viršelio – skilęs (suprask, išperėtas) kiaušinis. Žodžiu – leidėjai kaip reikiant susimovė. Knyga (oficialus tiražas 800 egz.) niekados nepasirodė knygynuose, ieškoti jos bibliotekose irgi neverta – patikimiau vartoti anksčiau dalimis skelbtą vertimą:

[1. Apeigų klasifikacija] → Liaudies kultūra, 1997, Nr. 5, p. 64–69.

[2. Erdvinis pérėjimas] → Liaudies kultūra, 2008, Nr. 4, p. 46–50. pdf-logo

[3. Individai ir grupės] → Liaudies kultūra, 2008, Nr. 5, p. 50–55. pdf-logo

[4. Nėštumas ir gimtuvės] → Liaudies kultūra, 2009, Nr. 2, p. 51–54. pdf-logo

[5. Gimimas ir vaikystė] → Liaudies kultūra, 2009, Nr. 3, p. 57–62. pdf-logo

[6. Iniciacijos apeigos] → Liaudies kultūra, 1997, Nr. 6, p. 60–68. pdf-logo

[6. Iniciacijos apeigos (tęsinys)] → Liaudies kultūra, 1998, Nr. 1, p. 51–59. pdf-logo

[7. Sužadėtuvės ir vestuvės] → Liaudies kultūra, 2009, Nr. 4, p. 47–58. pdf-logo

[8. Laidotuvės] → Liaudies kultūra, 2009, Nr. 5, p. 44–51. pdf-logo

[9. Kiti pérėjimo ritualų tipai / 10. Išvados] → Liaudies kultūra, 2009, Nr. 6, p. 66–75. pdf-logo

* * *

[Prisidėjo prie vertimo:] Upanišados. Iš sanskrito vertė, įvadinį straipsnį ir paaiškinimus parašė Audrius Beinorius. Mokslinis redaktorius Dainius Razauskas. 2-oji pataisyta laida.Vilnius: Vaga, 2013 [2006]. – 344 p.

* * *

Straipsniai

Džozefas Kempbelas. Kaip suprasti judėjų-krikščionių dvasinius simbolius. Liaudies kultūra, 2019, Nr. 1 (184), p. 78–86.

Janina Kursytė. Mitiškoji Dauguva. Iš latvių kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2018, Nr. 1 (178), p. 68–76. pdf-logo

Džozefas Kempbelas. Tat tu esi. Religinių metaforų virsmai. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2017, Nr. 5, p. 57–65. pdf-logo

Amotsas Dafnis. Šventų medžių garbinimas Šventojoje Žemėje šiandien. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2017, Nr. 3, p. 45–60. pdf-logo

Anatolijus Žuravliovas. Oi did lado ir analogai. Iš rusų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2016, Nr. 6, p. 58–62. pdf-logo

Indėnų „Žalčių karalienė“. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2016, Nr. 5, p. 44–48. pdf-logo

Aronas Gurevičius. Ragana kaime ir teisme (kaip magiją suprato liaudis ir mokytieji) [II]. Iš rusų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2016, Nr. 4, p. 60–67. pdf-logo

Aronas Gurevičius. Ragana kaime ir teisme (kaip magiją suprato liaudis ir mokytieji) [I]. Iš rusų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2016, Nr. 3, p. 69–79. pdf-logo

Vladimiro Toporovo kalba pristatant filmą „Vakar ir visados“. Iš rusų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2016, Nr. 2, p. 58–59. pdf-logo

Šarūnas Šimkus. Sarasvatė. Vertimai iš vedų kalbos Šarūno Šimkaus ir D. R. Liaudies kultūra, 2015, Nr. 6, p. 79–90. pdf-logo

Uladzimeras Lobačius. Archeologiniai paminklai tradiciniame liaudies pasaulėvaizdyje (Baltarusijos–Rusijos paribys). Iš rusų ir baltarusių kalbų vertė D. R. Liaudies kultūra, 2015, Nr. 5, p. 47–52. pdf-logo

Šarūnas Šimkus. Upės „Atharvavedoje“: keli bruožai. Vertimas iš vedų kalbos ir paaiškinimai Šarūno Šimkaus ir D. R. Liaudies kultūra, 2015, Nr. 4, p. 65–70. pdf-logo

Vilisas Barnstounas. Vidinė žinojimo šviesa: istorinė meditacija apie gnosticizmą. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2015, Nr. 3, p. 69–77. pdf-logo

Haralds Biezais. Latvių Dievas. Iš latvių kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2014, Nr. 4, p. 68–76. pdf-logo

Guntis Šmidchens. Ar būtina buvo dainuoti per Dainuojančią revoliucija? Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2014, Nr. 3, p. 60–63. pdf-logo

Joseph Campbell. Mitologijos istorinė raida. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2014, Nr. 2, p. 35–45. pdf-logo

Žvilgsnis į senąją baltų mitologiją [Norbertą Vėlių 1990 m. kalbina Jolanta Treilė]. Iš latvių kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2013, Nr. 6, p. 63–67. pdf-logo

Taciana Valodzina. Apavo bei avėjimo motyvai paremijose ir sakytinėje tautosakoje: semantika ir baltų–slavų paralelės. Iš rusų ir baltarusių kalbų vertė D. R. Liaudies kultūra, 2013, Nr. 6, p. 81–91. pdf-logo

Viačeslavas Ivanovas. Kalbos pasaulyje ir istorinėje Lietuvoje. Iš rusų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2012, Nr. 6, p. 65–68. pdf-logo

Philip P. Arnold. Religija kaip įsibuvimas. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2012, Nr. 4, p. 62–67. pdf-logo

Cimafejus Avilinas. Frazeologemos „skaičiuoti žvaigždes danguje“ semantika (baltarusių tradicijos pagrindu). Iš baltarusių kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2012, Nr. 3, p. 59–62. pdf-logo

Romanas Šiženskis. XXI amžiaus rusų pagonybė: „Aukso amžiaus“ nostalgija ar nacionalinis indigenous religions atgaivinimo projektas? Iš rusų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2011, Nr. 5, p. 71–80. pdf-logo

Arthur Maurice Hocart. Stabai. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2011, Nr. 4, p. 38–42. pdf-logo

Aliaksejus Dzermantas. Kaip galima būti lietuviu Baltarusijoje? Iš baltarusių kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2011, Nr. 3, p. 41–53. pdf-logo

Aliaksejus Dzermantas. Tradicinės etninės religijos atgimimas Baltarusijoje. Iš rusų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2011, Nr. 2, p. 51–61. pdf-logo

Uladzimir Lobač. Miškas baltarusių mitopoetiniame pasaulėvaizdyje. Iš rusų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2011, Nr. 1, p. 9–15. pdf-logo

Valteris Jaskevičius. Jono Lasickio žemaičių dievai: lietuvių mitologijos studija [II]. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2010, Nr. 5, p. 49–55. pdf-logo

Valteris Jaskevičius. Jono Lasickio žemaičių dievai: lietuvių mitologijos studija [I]. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2010, Nr. 4, p. 43–51. pdf-logo

Siargejus San’ko. Legendinis Litvas indoeuropietiškojo dvynių mito baltarusiškajame kontekste. Iš rusų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2010, Nr. 3, p. 59–68. pdf-logo

Vladimiras Toporovas. Šiaurės Rusijos lietuva: mitas ir realybė. Iš rusų kalbos vertė D. R. Vladimiras Toporovas ir Lietuva. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008, p. 273–305. pdf-logo / Skelbta anksčiau: Liaudies kultūra, 2004, Nr. 5, p. 57–67. pdf-logo

Viačeslavas Ivanovas, Vladimiras Toporovas. Mitologiniai vietovardžiai kaip slavų etnogenezės bei seniausios istorijos rekonstrukcijos šaltinis. Iš rusų kalbos vertė D. R. Vladimiras Toporovas ir Lietuva. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008, p. 307–335. pdf-logo / Skelbta anksčiau: Liaudies kultūra, 2006, Nr. 6, p. 56–64. pdf-logo

Sir Edward Evan Evans-Pritchard. Neurų religinės minties problema. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2008, Nr. 3, p. 46–55. pdf-logo

Sir Edward Evan Evans-Pritchard. Neurų dvasios samprata jų socialinės struktūros atžvilgiu. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2008, Nr. 2, p. 61–68. pdf-logo

Hans Jonas. Gnosticizmas, egzistencializmas ir nihilizmas. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2008, Nr. 1, p. 33–42. pdf-logo

Marija Zavjalova. Folklorinės bei mitologinės reminiscencijos Prospero Mérimée novelėje „Lokys“. Iš rusų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2007, Nr. 6, p. 37–45. pdf-logo

Hans Jonas. Gnostinė „Giesmė apie perlą“. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2007, Nr. 5, p. 38–44. pdf-logo

Vera Astreika. Kalbinių kontaktų įtaka Baltarusijos kalbinio landšafto zonų formavimuisi. Iš rusų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2007, Nr. 3, p. 45–53. pdf-logo

Gerardus van der Leeuw. Religijos esmė ir apraiškos: Siela. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2007, Nr. 3, p. 54–63. pdf-logo

Gerardus van der Leeuw. Religijos esmė ir apraiškos: Šventas žmogus, šventoji bendruomenė. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2007, Nr. 2, p. 42–48. pdf-logo

Aliaksejus Dziermantas. Baltarusiai: genealogija iki trisdešimtos kartos [recenzija]. Iš rusų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2006, Nr. 6, p. 65–67. pdf-logo

James Burnell Robinson. Religijų istorija ir pirmapradė tradicija. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2006, Nr. 5, p. 64–70. pdf-logo

Jan Bremmer. Senovės graikų „vėlės“ samprata. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2006, Nr. 4, p. 44–50. pdf-logo

Michael York. Pagonybė kaip teologija. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2006, Nr. 3, p. 70–75. pdf-logo / vėliau skelbta: Michael York. Pagoniškoji teologija: pagonybė kaip pasaulinė religija. [Kolektyvinis vertimas] Vilnius: Asveja, 2008, p. 203–217, 255–256.

Eglė Trinkauskaitė-Johnson. Apie grybus, arba velniškas nuklydimas. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2006, Nr. 2, p. 10–18. pdf-logo

Tatjana Civjan. Kalbiniai pasaulėvaizdžio pamatai: mokslinė ir liaudies etimologija. Iš rusų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2006, Nr. 2, p. 64–66. pdf-logo

Albertas Baiburinas. Daiktų funkcionavimo semiotiniai aspektai. Iš rusų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2006, Nr. 1, p. 59–67. pdf-logo

Alan Barnard. Difuzionizmas ir kultūrinių sričių teorijos. Iš anglų kalbos vertė D. R. ir Rimas Šuopys. Liaudies kultūra, 2005, Nr. 6, p. 64–69. pdf-logo

Mary M. Watkins. Būdraujantis sapnas. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2005, Nr. 5, p. 66–70. pdf-logo

Aleksandras Gorbovskis. Paukščių ir žvėrių kalba. Iš rusų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2005, Nr. 4, p. 55–58. pdf-logo

R. C. Zaehner. Zarathuštros mokymas. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2005, Nr. 3, p. 56–62. pdf-logo

Liudmila Dučyc, Irina Klimkovič. Baltarusijos legendiniai ežerai. Iš rusų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2005, Nr. 2, p. 56–59. pdf-logo

Titus Burckhardt. Simbolizmas ir mitologija. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2004, Nr. 6, p. 64–72. pdf-logo

Viktoras Kaributas. Lietuviškosios baltarusių liaudies kostiumo šaknys [recenzija]. Iš rusų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2004, Nr. 6, p. 73–74. pdf-logo

Mircea Eliade. Kaip išgyvena ir kuo prisidengia mitai. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2004, Nr. 2, p. 47–55. pdf-logo

Delwin Byron Schneider. Budizmo įtakos krikščionybei klausimu – iš naujo. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2003, Nr. 6, p. 68–75. pdf-logo

Nikolai Mikhailov. Baltų mitologijos tyrinėjimų esama padėtis. Iš vokiečių kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2003, Nr. 4, p. 67–69. pdf-logo

Edward T. Hall. Proksemija tarp kultūrų: japonai ir arabų pasaulis. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2003, Nr. 1, p. 70–75. pdf-logo

Edward T. Hall. Proksemija tarp kultūrų: vokiečiai, anglai ir prancūzai. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2002, Nr. 6, p. 65–71. pdf-logo

Vladimiras Toporovas. Pirmykštis pasaulėvaizdis (bendra apžvalga). Iš rusų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2002, Nr. 3, p. 50–60. pdf-logo

Victoras Turneris. Struktūra ir antistruktūra. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2001, Nr. 6, p. 62–67. pdf-logo

Marie-Louise von Franz. Blogis pasakose, ir kaip jį galima įveikti. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2001, Nr. 4, p. 44–55. pdf-logo

Pavel Grincer. „Rigvedos“ slaptoji kalba. Iš rusų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2001, Nr. 2, p. 56–63. pdf-logo

Peter Worsley. Johnas Frumas: tūkstantmečio judėjimas Tanoje, Naujuosiuose Hebriduose. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2001, Nr. 1, p. 65–66. pdf-logo

James Hillman. Psichologijos re-vizija. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2000, Nr. 6, p. 64–67. pdf-logo

T. G. E. Powell. Keltai. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2000, Nr. 5, p. 58–66. pdf-logo

Sir James George Frazer. Sielos pavojai. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2000, Nr. 4, p. 48–55. pdf-logo

Paul Kugler. Garsas ir įvaizdis: archetipinis požiūris į kalbą. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2000, Nr. 1, p. 51–56. pdf-logo

Alegas Dziarnovičius, Ala Kviatkouskaja. „Svastika“ kaip kosmologinis simbolis ir etninis požymis. Iš gudų (baltarusių) kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 1999, Nr. 3, p. 49–52. pdf-logo

René Guénon. Centro idėja senovės tradicijose. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 1999, Nr. 3, p. 63–66. pdf-logo

Benjamin Lee Whorf. Amerikos indėnų visatos modelis. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 1999, Nr. 2, p. 44–48. pdf-logo

Raymond Ian Page. Vikingų runos bei runų akmenys. Iš prancūzų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 1999, Nr. 1, p. 58–69. pdf-logo

Fritjof Capra. Regėjimas ir pažinimas. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 1998, Nr. 6, p. 53–59. pdf-logo

Henry Corbin. Septynių kešvarų žemė. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 1998, Nr. 4, p. 58–62.

H. A. Guerber. Normanai. Iš anglų kalbos vertė Ugnius Mikučionis, eiliuotus intarpus vertė D. R. Liaudies kultūra, 1998, Nr. 3, p. 55–57.

Vaira Vīķe-Freiberga. Kosmologinė Saulė: šis pasaulis, anas pasaulis ir saulės kelias tarp abiejų. Iš latvių kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 1998, Nr. 1, p. 42–50. pdf-logo Įkelta 2017-10-21

Vladimiras Korobovas. Trumpos žinios apie „Virsmų šviesos“ kultą. Iš rusų kalbos vertė D. R. Literatūra ir menas, 1998-02-07, Nr. 6 (2678), p. 7, 13.

Suniti K. Chatterji. Baltai ir arijai. Iš latvių kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 1997, Nr. 1, p. 67–68. pdf-logo

Čiogjam Trungpa. Tibeto „Mirusiųjų knyga“. Vertė D. R. Šiaurės Atėnai, 1995-07-29, Nr. 29 (273), p. 1, 11.

Carlas Gustavas Jungas. Dvasios fenomenologija pasakose [III]. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 1993, Nr. 5, p. 28–33. / visą straipsnį taip pat žr.: Carl Gustav Jung. Archetipai ir kolektyvinė pasąmonė. Iš vokiečių kalbos vertė Austėja Merkevičiūtė. Vilnius: Margi raštai, 2015, p. 241–297.

Carlas Gustavas Jungas. Dvasios fenomenologija pasakose [II]. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 1993, Nr. 4, p. 42–48.

Carlas Gustavas Jungas. Dvasios fenomenologija pasakose [I]. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 1993, Nr. 3, p. 42–45.

[Į viršų]