Lina Būgienė

bugiene.lina@gmail.com

Atnaujinta 2020-09-10

* * *

Straipsniai ir kìta

2014

Pranciškaus Baltraus Šivickio užrašytos sakmės [parengė ir įvadą parašė L. Būgienė]. Tautosakos darbai, 2014, t. 48, p. 173–204. pdf-logo

2012

Istorijos patirtis ir refleksija Valkininkų krašto žmonių pasakojimuose. Tautosakos darbai, 2012, t. 44, p. 121–136. pdf-logo

2011

The Supernatural Milk-Stealer in Lithuanian Folklore and Its Counterparts in Other National Traditions of the Baltic Sea Region. Archaeologia Baltica, 2011, t. 15, p. 99–104. pdf-logo

Ragana – įžeidimas ar komplimentas? [mintimis dalijasi Lina Būgienė ir Jūratė Šlekonytė]. Balsas, 2011-12-11. 111

2010

Rytų Lietuvos kultūrinė tradicija: keli užkalbėtojo paveikslo bruožai. Tautosakos darbai, 2010, t. 40, p. 66–79. pdf-logo

Pamario krašto pasakojimai – folkloristo žvilgsniu. Pamarių sakmės, Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2010, p. 28–35.

2009

Rašytiniai šaltiniai apie šv. Brunoną – folkloristo žvilgsniu [rec.: 1009 metai: šv. Brunono Kverfurtiečio misija. Vilnius: Aidai, 2006]. Tautosakos darbai, 2009, t. 38, p. 336–340. pdf-logo

2008

Objekto problema šiandienos tautosakos moksle ir naratyvų analizės perspektyvos. Tautosakos darbai, 2008, t. 35, p. 38–51. pdf-logo

2007

Nūdienos žemaičių sakmė: tarp anekdoto ir siaubo istorijos. Tautosakos darbai, 2007, t. 34, p. 68–78. pdf-logo

Pasakojamoji tautosaka skirtingų kartų žemaičių lūpose: kelios pastabos apie Viekšnių apylinkių pasakojimus. Tautosakos darbai, 2007, t. 33, p. 56–71. pdf-logo

2005

Sakmių tradicija ir individualus pasakotojo repertuaras. Tautosakos darbai, 2005, t. 22 (29), p. 58–66. pdf-logo

2004

Komunikacinės sistemos kontekstas: sakmių ir patarlių sąveikos. Tautosakos darbai, 2004, t. 20 (27), p. 13–20. pdf-logo Summary pdf-logo

Didžių darbų tąsa [rec.: Lietuvių mitologija, t. 3, Vilnius: Mintis, 2004]. Šiaurės Atėnai, 2004-08-21, Nr. 713. 111

2003

Pusės tūkstantmečio senumo istorija [apie Luką Davidą]. Tautosakos darbai, 2003, t. 19 (26), p. 299–302. pdf-logo

„Nuo tada netikiu į baidymus“: pasaulėžiūros lūžių atspindžiai sakmėse. Tautosakos darbai, 2003, t. 18 (25), p. 109–119. pdf-logo

Oral Tradition in Lithuania. Oral Tradition, 2003, vol. 18, No. 1, p. 108–110. pdf-logo

2002

Ülo Valk. The Black gentleman: Manifestations of the Devil in Estonian Folk Religion [FF Communications, No. 276]. Helsinki: Academia Scientarum Fennica, 2001 [recenzija]. Tautosakos darbai, 2002, t. 23, p. 320–323. pdf-logo

1999

Mitinis vandens įprasminimas lietuvių sakmėse, padavimuose ir tikėjimuose. Tautosakos darbai, 1999, t. 11 (18), p. 13–85. pdf-logo

Studies in Folklore and Popular Religion: Papers Delivered at the Symposium “Christian Folk Religion, vol. 2, 3. Edited by Ülo Valk. Tartu, 1999. [leidinių apžvalga]. Tautosakos darbai, 1999, t. 11 (18), p. 223­–225.

Fabula. Zeitschrift für Erzählforschung. Begründet von Kurt Ranke. Herausgegeben von Rolf Wilhelm Brednich und Hans-Jörg Uther, Göttingen. Bd. 39, Hf. ¾. Berlin, New York, 1998 [leidinio apžvalga]. Tautosakos darbai, 1999, t. 11 (18), p. 228­–230.

Journal of Folklore Research. Volume 36, No 1 January–April 1999. Published by the Indiana University Folklore Institute [recenzija]. Tautosakos darbai, 1999, t. 11 (18), p. 230–231.

Apginta disertacija [Daiva Vaitkevičienė. Ugnies raiškos lietuvių ir latvių mitologijoje]. Tautosakos darbai, 1999, t. 11 (18), p. 235­–236.

[Į viršų]