Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai

Atnaujinta 2022-10-02

Skilties tikslas yra bibliografiškai sutelkti ir PDF pavidalu paviešinti svarbiausius baltų religijos ir mitologijos šaltinių rinkinius. Tai didelis darbas, tad naudingiausia bus viešinti tai, kas jau sutelkta ir suskaitmeninta, čia ir dabar, sąrašą auginant tolydžio. Ilgainiui prie šaltinių atsiras ir nuorodos į jų recenzijas, viešus pristatymus.

* * *

1892

Źródła do mytologii litewskiej / Mythologiae Lituanicae Monumenta: od Tacyta do końca XIII wieku. Zebrał, ocenił i objaśnił Antoni Mierzyński. Warszawa: K. Kowalewski, 1892. – 155 p. pdf-logo

1896

Źródła do mytologii litewskiej / Mythologiae Lituanicae Monumenta, II: wiek XIV I XV. Zebrał, ocenił i objaśnił Antoni Mierzyński. Warszawa: P. Szymanowski, 1896. – 154 p. pdf-logo

1936

Mannhardt, Wilhelm. Letto-Preussische Götterlehre [Magazin der Lettisch-Literärischen Gesellschaft / Latviešu Literāriskās biedrības Magazīna, XXI]. Riga: Lettisch-Literärische Gesellschaft, 1936. – xiii + 674 p. pdf-logo → Hannover-Döhren: Harro v. Hirschheydt, 1971. → Dieburg: Tolkemita, 1980. [paginacijos sutampa]

1966

Prūsų kalbos paminklai. Parengė Vytautas Mažiulis. Vilnius: Mintis, 1966. – 253 p. Tiražas: 2000. → žr. 1981

Gedimino laiškai / Послания Гедимина. Parengė V[ladimiras] Pašuta ir I[rina] Štal. [Vertė Marcelinas Ročka.] Vilnius: Mintis, 1966. – 200 p. Tiražas: 5000.

1969

Lasickis, Jonas. Apie žemaičių, kitų sarmatų bei netikrų krikščionių dievus. Vilnius: Vaga, 1969. – 101 p. Tiražas: 6000.

1976

Lebedys, Jurgis. Lietuvių kalba XVII–XVIII a. viešajame gyvenime. Vilnius: Mokslas, 1987. – 278 p. Tiražas: 900.

1981

Mažiulis, Vytautas. Prūsų kalbos paminklai, II. Vilnius: Mokslas, 1981. – 396 p. Tiražas: 4000. → žr. 1966

1987

Raganų teismai Lietuvoje. Parengė Konstantinas Jablonskis ir Rimantas Jasas. Vilnius: Mintis, 1987. – 433 p. Tiražas: 1000. pdf-logo

1988

Kraštas ir žmonės: Lietuvos geografiniai ir etnografiniai aprašymai (XIV–XIX a.). Antras papildytas leidimas. Parengė Juozas Jurginis ir Algirdas Šidlauskas. Vilnius: Mokslas, 1988. – 264 p. Tiražas: 20 000. pdf-logo

1996

Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai, I: nuo seniausių laikų iki XV amžiaus pabaigos. Sudarė Norbertas Vėlius. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996. – 743 p. Tiražas: 2000. pdf-logo

1999

Pretorijus, Matas. Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos regykla / Deliciae Prussicae oder Preussische Schaubühne, I [Santrauka + I knyga]. Parengė Ingė Lukšaitė, Vilija Gerulaitienė. Vilnius: Pradai, 1999. – 737 p. Tiražas: 1000.

2001

Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai, II: XVI amžius. Sudarė Norbertas Vėlius. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2001. – 822 p. Tiražas: 3000. pdf-logo

2003

Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai, III: XVII amžius. Sudarė Norbertas Vėlius. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003. – 839 p. Tiražas: 2000. pdf-logo

2004

Pretorijus, Matas. Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos regykla / Deliciae Prussicae oder Preussische Schaubühne, II [II–III knygos]. Parengė Ingė Lukšaitė, bendradarbiaudama su Vilija Gerulaitiene, Mintautu Čiurinsku, Irena Tumavičiūte. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2004. – 881 p. Tiražas: 1000.

Stela, Erazmas. Apie Prūsijos senybes. Iš lotynų kalbos [De Borussiae antiquitatibus, 1518] vertė Mintautas Čiurinskas. Įvadą ir komentarus parašė Gintaras Beresnevičius. Vilnius: Aidai, 2004. – 128 p. Tiražas: 1500.

2005

Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai, IV: XVIII amžius. Sudarė Norbertas Vėlius. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. – 282 p. Tiražas: 2000. pdf-logo

2006

Pretorijus, Matas. Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos regykla / Deliciae Prussicae oder Preussische Schaubühne, III [IV–VI knygos]. Parengė Ingė Lukšaitė, bendradarbiaudama su Milda Girdzijauskaite, Sabina Drevello, Jonu Kiliumi, Mintautu Čiurinsku. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2006. – 804 p. Tiražas: 1000.

2009

Lemeškin, Ilja. Sovijaus sakmė ir 1262 m. chronografas (pagal Archyvinį, Varšuvos, Vilniaus ir I. J. Zabelino nuorašus). Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009. – 332 p. pdf-logo

Ališauskas, Vytautas [įvadas ir vertimas]; Vildžiūnas, Pranas [komentaras]. Dingęs šventybės pasaulis. Dievai ir šventieji XVI a. Žemaitijoje: Jono Lasickio knygos interpretacija [Baltų mitologijos biblioteka, 3]. Vilnius: Aidai, 2009. – 217 p. pdf-logo NB: Dėl gausių leidybinių brokų šaltinis nenaudotinas, tačiau jo komentaras (vėliau neperspausdintas) dėl to vertės nepraranda; šaltinis perleistas 2012 m., žr. Jono Lasickio pasakojimas apie žemaičių dievus.

2011

Pretorijus, Matas. Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos regykla / Deliciae Prussicae oder Preussische Schaubühne, IV [VII knyga]. Parengė Ingė Lukšaitė, bendradarbiaudama su Vilija Gerulaitiene, Jonu Kiliumi, Tomu Veteikiu. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2011. – 912 p. Tiražas: 1000.

Lepneris, Teodoras. Prūsų lietuvis / Der Preusche Litau. Parengė Vilija Gerulaitienė. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2011. – 257 p. Tiražas: 2700.

2012

Ališauskas, Vytautas. Jono Lasickio pasakojimas apie žemaičių dievus: tekstas ir kontekstai [Baltų mitologijos ir ritualo tyrimai, 6]. Vilnius: Aidai, 2012. – 190 p. Tiražas: 400.

2016

Baltų religijos ir mitologijos reliktai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (XIV–XVIII a.): šaltinių rinkinysSudarė ir parengė Vytautas Ališauskas. Vilnius: Lietuvių katalikų mokslo akademija, 2016. – 476 p. Tiražas: 400. pdf-logo

2019

Pretorijus, Matas. Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos regykla / Deliciae Prussicae oder Preussische Schaubühne, V [VIII–IX knygos]. Parengė Ingė Lukšaitė, bendradarbiaudama su Vilija Gerulaitiene, Sabina Drevello, Jonu Kiliumi, Tomu Veteikiu, Jürgen Buch. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019. – 935 p. Tiražas: 350.

2022

Pagans in the Early Modern Baltic: Sixteenth-Century Ethnographic Accounts of Baltic Paganism. Edited and translated from Latin by Francis Young. Leeds: Arc Humanities Press, 2022. – 181 p.