Jonas Balys (1909–2011)

Vikipedija

Atnaujinta 2022-10-02

* * *

Knygos

Raštai, VParengė Rita Repšienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004. – 244 p. pdf-logo

Raštai, IVParengė Rita Repšienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003. – 291 p. pdf-logo

Raštai, IIIParengė Rita Repšienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002. – 545 p. pdf-logo

Raštai, IIParengė Rita Repšienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2000. – 391 p. pdf-logo

Raštai, IParengė Rita Repšienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998. – 303 p. pdf-logo

Lietuvių kalendorinės šventės: tautosakinė medžiaga ir aiškinimai. Antras papildytas leidimas. Vilnius: Mintis, 1993. – 310 p. pdf-logo

Lietuvių tautosakos skaitymai, I–II. Tübingen: Patria, 1948. – 248 p. + 272 p. pdf-logo

* * *

Straipsniai ir kìta

Baltische Mythologie. Wörterbuch der Mythologie, 2: Götter und Mythen im alten Europa. Unter Mitarbeit zahlreicher Fachgelehrter herausgegeben von Hans W. Haussig. Stuttgart: Ernst Klett, 1973, 373–454. (su Haralds Biezais) pdf-logo

* * *

*Jono Balio skiltis nusimato milžiniška, šiuosyk tebus lengvai prieinama bent tiek.