Jonas Balys (1909–2011)

Vikipedija

Atnaujinta 2022-10-02

* * *

Knygos

Raštai, V: Vaikystė. Vedybos. Mirtis ir laidotuvės. Parengė Rita Repšienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004. – 244 p. pdf-logo

Raštai, IV: Fabula obscena. Dvasios ir žmonės. Užburti lobiai. Lietuvių mitologiškos sakmės. Liaudies magija ir medicina. Parengė Rita Repšienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003. – 291 p. pdf-logo

Raštai, III: Lietuvių pasakojamosios tautosakos motyvų katalogas. Lietuvių liaudies sakmės. I tomas. Parengė Rita Repšienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002. – 545 p. pdf-logo

Raštai, II: Lietuvių liaudies pasaulėjauta tikėjimų ir papročių šviesoje. Straipsniai „Lietuvių enciklopedijoje“. Baltische Mythologie von Jonas Balys und Haralds Biezais. Funk and Wagnalls Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend. Recenzijos. Parengė Rita Repšienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2000. – 391 p. pdf-logo

Raštai, I: Motinos Žemės gerbimas. Ugnis ir jos gerbimas. Perkūnas lietuvių liaudies tikėjimuose. Griaustinis ir velnias Baltoskandijos kraštų tautosakoje. Parengė Rita Repšienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998. – 303 p. pdf-logo

Lietuvių kalendorinės šventės: tautosakinė medžiaga ir aiškinimai. Antras papildytas leidimas. Vilnius: Mintis, 1993. – 310 p. pdf-logo

Lietuvių tautosakos skaitymai, I–II. Tübingen: Patria, 1948. – 248 p. + 272 p. pdf-logo

* * *

Straipsniai ir kìta

Baltische Mythologie. Wörterbuch der Mythologie, 2: Götter und Mythen im alten Europa. Unter Mitarbeit zahlreicher Fachgelehrter herausgegeben von Hans W. Haussig. Stuttgart: Ernst Klett, 1973, 373–454. (su Haralds Biezais) pdf-logo

* * *

*Jono Balio skiltis nusimato milžiniška, šiuosyk tebus lengvai prieinama bent tiek.