Žydrūnas Vičinskas

z.vicinskas@gmail.com

Atnaujinta 2021-07-10

Paskaitos ir kìta (garsas ir vaizdas)

* * *

Straipsniai ir kìta

2020

Verification of Mythological Material on Celebrations as Recorded by Matthaeus Praetorius: The Celebration of Grain Harvest (Samborios / Sąbarios). Фольклор: структура, типология, семиотика, t. 3, 2020, 84–110. pdf-logo 

2019

Verification of the Mythological Material on Celebrations Recorded by Matthaeus Praetorius: Rye Harvest Celebration. Література. Фольклор. Проблеми поетики, t. 45, 2019, p. 17–41. pdf-logo 

2018 metais po Klaipėdos universiteto skliautu sėkmingai apgintos trys etnologijos mokslo krypties daktaro disertacijos. Res Humanitariae, t. 25, 2019, p. 228–234. pdf-logo / Taip pat žr.: Pasipildė etnologijos mokslininkų gretos. Vakarų ekspresas, 2018-10-18. 111

Humanitaras, balansuojantis tarp bedarbystės ir kūrybos. Vakarų ekspresas, 2019-07-04. 111

Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminas – verkti ar juoktis? Kur stoti, 2019-05-29. 111

KU dėstytojai – aukščiausios klasės specialistai, savo lauko profesionalai. Klaipėdos diena, 2019-04-16. 111111111

2018

Mato Pretorijaus užfiksuotos mitologinės medžiagos apie šventes verifikacija: sėja. Res Humanitariae, t. 24, 2018, p. 233–269. pdf-logo 

Mato Pretorijaus užfiksuotos mitologinės medžiagos apie šventes verifikacija: žolių ir gyvulių išvedimo laukan šventės. Tautosakos darbai, 2018, t. 56, p. 110–132. pdf-logo

Disertacijos [Verification of Matthaeus Praetorius’ work “Deliciae Prussicae, oder Preussische Schaubühne” in the context of Lithuanian mythology] santrauka anglų ir lietuvių kalbomis, 2018. pdf-logo

„Prūsijos įdomybės“, arba Kokia lazda prūsai gaidį mušė? Vakarų ekspresas, 2018-10-28. 111

Jaunas etnologijos mokslų daktaras dėstys vienam studentui iš užsienio. Vakarų ekspresas, 2018-10-28. 111

2017

The Verification of Lithuanian Deity Bičbirbis / Birbulis in View of Information Provided by Matthaeus Praetorius. Perspectives of Baltic Philology, t. 3 [Apokalipsy bałtyckich światów: The Apocalypses of the Baltic Worlds]. Poznań: Wydawnictwo Rys, 2017, 389–405 pdf-logo

On the Authenticity of Two Mythical Fragments Described by Matthaeus Praetorius in Deliciae Prussicae or Prussian Theater: Retold, Recorded or Fictional? Res Humanitariae, t. 22, 2017, p. 226–253. pdf-logo111 

Konferencijos „Veritas Ethnologica: etnologijos doktorantų tyrimų gairės“ kronika. Res Humanitariae, t. 22, 2017, p. 328–340. pdf-logo111

Interpretations of Matthaeus Praetorius Mythical Material on Perdoytus, Wejopattis, Gardouten, Bangpjtjs, Luobgelda in the Works of Lithuanian and Prussian Mythology Researchers of the 19th–21st Centuries. Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā: rakstu krājums, t. 22, 2017, p. 434–452. pdf-logo111

Žydrūnas Vičinskas narplioja Mato Pretorijaus palikimą. Vakarų ekspresas, 2017-06-22. 111

Etnologija – tautos sąmoningumą ugdanti vertybė. Vakarų ekspresas, 2017-05-09. 111111

2016

Mato Pretorijaus mitinės medžiagos apie ąžuolą verifikacija. Tautosakos darbai, t. 52, 2016, p. 63–84. pdf-logo111

Mato Pretorijaus mitinės medžiagos apie gimtuvių ir krikštynų apeigas verifikacija: LaimėLaumė – Švč. Mergelė Marija? Res Humanitariae, t. 20, 2016, p. 31–69. pdf-logo111

Tarptautinės mokslinės konferencijos „Naujausi baltų religijos, mitologijos ir folkloro tyrimai“ apžvalga. Sovijus: tarpdalykiniai kultūros tyrimai, t. 4, Nr. 2, 2016, p. 142–149. pdf-logo111

2015

Mato Pretorijaus mitinės medžiagos apie Perdoytus, Wejopattis, Gardouten, Bangpjtjs, Luobgelda autentiškumas XVI–XVII a. rašytinių šaltinių kontekste. Res Humanitariae, t. 18, 2015, p. 178–200. pdf-logo111

Jono Lasickio veikalo „De diis Samagitarum caeterorumque Sarmatarum et falsorum Christianorum“ verifikacija Dionizo Poškos, Teodoro Narbuto darbuose. Tradicija ir dabartis, t. 10, 2015, p. 195–215. pdf-logo111

* * *

Paskaitos ir kìta (garsas ir vaizdas)

2019-04-12 Mato Pretorijaus užfiksuotos mitologinės medžiagos apie šventes verifikacija: Gabjaugio šventė. Profesoriaus Norberto Vėliaus skaitymai XII: Žodžio magija baltų religijoje ir mitologijoje

2019-03-06/07 Verification of Mythological Material on Celebrations as Recorded by Matthaeus Praetorius: The Celebration of Grain Harvest (Samborios / Sąbarios). Фольклористика и культурная антропология сегодня

2018-10-05 Mato Pretorijaus veikalo „Deliciae Prussicae, oder Preussische Schaubühne“ verifikacija lietuvių mitologijos kontekste. Humanitarinių mokslų (etnologijos) disertacijos (mokslinis vadovas prof. dr. Rimantas Balsys) gynimo posėdžio garso įrašas, Klaipėda  

2017-08-13 Senųjų rašytinių šaltinių patikimumo problema. Matas Pretorijus. Balticum TV laida „Skrajojantys ežerai. Baltų mitai ir simboliai“ 111

2017-05-12 Mato Pretorijaus mitinės medžiagos verifikacija: Bičbirbio / birbulio atvejis. Etnologijos mokslo krypties doktorantų konferencija „VERITAS ETHNOLOGICA: etnologijos doktorantų tyrimų gairės“ audio_file

2016-10-28 Mato Pretorijaus mitinės medžiagos apie gimtuvių ir krikštynų apeigas verifikacija: Laimė Laumė – Švč. Mergelė Marija? Tarptautinė mokslinė konferencija „Naujausi baltų religijos, mitologijos ir folkloro tyrimai“ audio_file

2016-09-23 On Two Mythical Fragments Described by Matas Pretorijus in “Deliciae Prussicae or Prussian Theater”: Retold, Recorded or Fictional? / Dėl dviejų Mato Pretorijaus veikalo „Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos regykla“ mitinių fragmentų: perpasakota, fiksuota ar pramanyta? Konferencija „Skirtys ir bendrumai kultūriniuose ir socialiniuose kontekstuose“ audio_file 

2016-04-08 Mato Pretorijaus mitinės medžiagos apie ąžuolą verifikacija. Profesoriaus Norberto Vėliaus skaitymai IX: Augalai baltų religijoje ir mitologijoje audio_file