Radvilė Racėnaitė

Vikipedija raganagar@gmail.com

Atnaujinta 2021-10-02

Paskaitos ir kìta (garsas ir vaizdas)

* * *

Knygos

Žmogaus likimo ir mirties samprata lietuvių folklore. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011. 315 p. / Knygos pristatymas 111 ir Dainiaus Razausko rec.: Jau likimas, bet dar ne mirtis. Tautosakos darbai, 2012, t. 43, p. 207–211. pdf-logo

* * *

Straipsniai ir kìta

2013

Folklorinė atmintis: retrospektyvus santykis su vieta lietuvių liaudies sakmėse. Tautosakos darbai, 2013, t. 46, p. 107–131. pdf-logo

2012

Pasakojantis pasaulis: regimojo kraštovaizdžio raiškos folklorinėje tradicijoje. Homo narrans: folklorinė atmintis iš arti, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012, p. 221–247.

Tarpdisciplininiai Švč. Mergelės Marijos atvaizdo ir įvaizdžio tyrimai Lietuvos kultūroje [rec.: Virgo Venerabilis: Marijos paveikslas Lietuvos kultūroje. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011]. Tautosakos darbai, 2012, t. 44, p. 252–257. pdf-logo

„Lietuvių tautosakos kūrinių prasmės“, arba Ko mus moko folkloras [rec.: B. Kerbelytė. Lietuvių tautosakos kūrinių prasmės. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2011]. Tautosakos darbai, 2012, t. 43, p. 203–207. pdf-logo

Prietaras neveikia, kol jo nežinai [Radvilę Racėnaitę kalbina Milda Kniežaitė]. Lietuvos žinios, 2012-03-12. 111

2011

Šluota, šlavimas ir šiukšlės: simbolinės reikšmės lietuvių folklore ir papročiuose. Tautosakos darbai, 2011, t. 42, p. 78–99. pdf-logo

To dvaro ponas prie budavonininkų priklausęs: laisvųjų mūrininkų vaizdinys sakytinėje tautosakoje ir amžininkų raštuose (XIX a. pr. – XX a. I p.). Laisvoji mūrininkija Lietuvoje: tradicija ir dabartis [straipsnių rinkinys], Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, Lietuvos nacionalinis muziejus, 2011, p. 227–238.

2010

Pastangos paveikti vaiko likimą tradicinėje kultūroje. Res Humanitariae, 2010, t. 7, p. 120–141. pdf-logo

2009

Kai kurių pagoniškų laidojimo apeigų galimi reliktai tradicinėje lietuvių kultūroje. Tai, kas išlieka [Senovės baltų kultūra, t. 8], Vilnius: Kronta, 2009, p. 101–119.

Kostas Korsakas ir lietuvių folkloristika: 100-osioms gimimo metinėms. Tautosakos darbai, 2009, t. 38, p. 317–325. pdf-logo

2008

Jėzus Kristus lietuvių sakytinėje tautosakoje: pagrindiniai siužetai ir vaizdinio ypatumai. Pamaldumas Išganytojui Lietuvos kultūroje [Religinės kultūros paveldo studijos 1], Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2008, p. 321–336. pdf-logo

Senovės lietuvių dievai ir dangaus kūnai: nuo XIII a. mito fragmentų iki vėlyvosios XX a. I p. tautosakos. Perspectives of Baltic Philology, Poznan: Universitet im. A. Mickiewicza, 2008, p. 181–196.

The Concept of the Inverse World in Lithuanian Folklore. Space and Time in Europe: East and West, Past and Present. Edited by Mirjam Mencej. Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, 2008, p. 129–142. pdf-logo

Citrinos su ŽIV įdaru, arba Ko bijo šiuolaikinis žmogus. Tautosakos darbai, 2008, t. 35, p. 52–69. pdf-logo

2007

Regimieji mirties pavidalai skirtinguose lietuvių tautosakos žanruose. Tautosakos darbai, 2007, t. 33, p. 72–90. pdf-logo

Druvis: Almanach Centru etnakasmalogiji «Kryўja», I. Менск, 2005 [recenzija]. Tautosakos darbai, 2007, t. 34, p. 374–376. pdf-logo

Structural-Semantic Analysis and Some Peculiarities of Lithuanian Novelle Tales. Folklore, 2007, vol. 36, p. 101–112. pdf-logo

2006

Gyvūnai mirties pranašai senojoje lietuvių kultūroje. Gamta ir religija [Senovės baltų kultūra, t. 7], Vilnius: Versus aureus / Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006 [2005], p. 178–205. pdf-logo 

Mirtį provokuojantys veiksmai laidotuvių laikotarpiu lietuvių tradicinėje kultūroje. Liaudies kultūra, 2006, Nr. 5 (110), p. 14–21. pdf-logo

2005

Novelinė pasaka „Edipas“ (AT 931). Individualaus atlikimo atspindžiai užrašytame pasakos tekste. Tautosakos darbai, 2005, t. 22 (29), p. 100–110. pdf-logo

2004

Structural-semantic Analysis and Genre Peculiarities of Folklore. Ethnic Culture: Traditions and Innovations, Kaunas: Vytautas Magnus University Press, 2004, p. 388–395.

Perception of Death in Lithuanian Traditional Culture. Perceptions of Worldviews [Pro Ethnologia, vol. 17], Tartu: Eesti Rahva Muuseum, 2004, p. 71–79. pdf-logo

2002

Mirtį provokuojantys veiksmai lietuvių tradicinėje kultūroje. Tautosakos darbai, 2002, t. 16 (23), p. 226–233. pdf-logo

2001

Mirtį pranašaujantys ženklai lietuvių tradicinėje kultūroje. Tautosakos darbai, 2001, t. 15 (22), p. 222–233. pdf-logo

* * *

Paskaitos ir kìta (garsas ir vaizdas)

2013-12-22 [Būrimai tradicijoje.] Radijo laida „Ryto rasa krito“ audio_file

2013-12-15 [Likimas tradicijoje.] Radijo laida „Ryto rasa krito“ audio_file

2013-11-02 Apie mirties sampratą šiuolaikinėje visuomenėje, senąsias tradicijas ir jų kaitą. Radijo laida „Kultūros savaitė“ audio_file

2013-04-28 [Šluota tradicijoje.] Radijo laida „Ryto rasa krito“ audio_file

2013-04-25 Etiologinių sakmių turinio specifika kaip pagrindas jų tipologijai. Profesoriaus Norberto Vėliaus skaitymai VI audio_file

[Į viršų]