Nijolė Laurinkienė

2019 m. Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos laureatė

Vikipedija nlaurinkiene@yahoo.com

Atnaujinta 2024-01-22

Paskaitos ir kìta (garsas ir vaizdas)

* * *

Knygos

Saulė – dangaus karalienė. Piešė Anete Bajāre-Babčuka. Vilnius: Aukso žuvys, 2023. – 41 p. / Giedrės Kazlauskaitės rec.: Saulė kaip kalvystės stebuklas. Naujasis Židinys-Aidai, 2023, Nr. 7, p. 70–71. 111

Dangus baltų mitiniame pasaulėvaizdyje. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019. – 270 p. / Knygos pristatymas Vilniaus knygų mugėje (2020-02-20). Kalba autorė, Saulė Matulevičienė, Radvilė Racėnaitė ir Dainius Razauskas. audio_file; Jono Vaiškūno rec.: Nearti dangūs. Tautosakos darbai, 2019, t. 58, p. 244–247. pdf-logo

Žemyna ir jos mitinis pasaulis. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2013. – 502 p. / Turinys pdf-logo ; Knygos pristatymas Vilniaus knygų mugėje (2014-02-23). Kalba autorė, Daiva Račiūnaitė-Vyčinienė, Saulė Matulevičienė, Dainius Razauskas ir Justinas Kubilius. audio_file; Daivos Račiūnaitės–Vyčinienės rec.: Mitologės atnašavimas Žemynai. Tautosakos darbai, 2014, t. 48, p. 249–254. pdf-logo

Senovės lietuvių dievas Perkūnas: kalboje, tautosakoje, istoriniuose šaltiniuose. [= Tautosakos darbai, t. 4 (11)] Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996. – 238 p. pdf-logo / Simo Karaliūno rec.: Kai griaudžia Perkūnas. Liaudies kultūra, 1997, Nr. 3, p. 54–55. pdf-logo ; Gintaro Beresnevičiaus rec.: Apie Perkūną. Šiaurės Atėnai, 1997, Nr. 9, p. 10. ; Igno Narbuto rec.: Perkūnas tebegriaudžia. Literatūra ir menas, 1997, Nr. 8, p. 12; Kazio Grigo rec.: Perkūnas dievaitis tautosakoje. Darbai ir dienos, 1998, t. 6 (15), p. 299–301; Giedriaus Dringelio rec.: Tautosakos darbai, 1998, t. 6-7 (13-14), p. 386–387. pdf-logo ; Nikolajaus Mikhailovo rec.: Res Balticae, III, 1997, p. 250–252. pdf-logo The God Perkūnas of the Ancient Lithuanians: in Language, Folklore, and Historical Sources [Folklore Fellows’ Communications, t. 327]. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, 2023.– 336 p. NAUJIENA

Mito atšvaitai lietuvių kalendorinėse dainose. Vilnius: Vaga, 1990. – 222 p. pdf-logo / Antano Seredos (Gintaro Beresnevičiaus) rec.: Kosmogonijos pėdsakai. Naujasis Židinys, 1991, Nr. 2, 59–60. pdf-logo ; Bronės Stundžienės rec.: Demos, 1995, Bd. 31, Heft 4, Dresden, p. 323.

* * *

Straipsniai ir kìta

2023

Gintaro Beresnevičiaus „Dausos“ – italų kalba. Iš praeities šaknų: Gintaro Beresnevičiaus atminimui [Senovės baltų kultūra, t. 11]. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2023, p. 106–111.

Gintaro Beresnevičiaus „Dausos“ – Italijoje. Būdas, 2023, Nr. 4 (211), p. 93–95.

Mitologijoje esama tokių slėpinių, kuriuos aiškindamasis tampi tarytum detektyvu [Nijolę Laurinkienę kalbina Asta Skujytė-Razmienė]. LRT, 2023-09-22. 111

2022

Dausos e la sua eredità: recenti prospettive negli studi di mitologia lituana [postfazione]. Gintaras Beresnevičius, Dausos: concezione del mondo postmortale nell’antica mitologia lituana. Traduzione di Goda Bulybenko. Cura, note e appendici di Goda Bulybenko e Dario Giasanti.  Revisione scientifica generale e prefazione di Pietro Dini. Viterbo: Vocifuoriscena, 2022, p. 285301.

2021

Образ «повозки / колесницы Солнца» в балтийской мифологии как отголосок индоевропейской духовной культыры. С литовского языка перевела Мария Романова. Балто-славянские исследования, XXI, 2021, c. 366–375.

Kernavės apylinkių tautosaka. Kernavė – nemieganti žemė: legendos, sakmės, mitinės būtybės. Sudarė Kristina Stankevičienė, Sigita Lučiunienė; specialioji redaktorė Nijolė Laurinkienė. Širvintos: Medgrinda, 2021, p. 13–17.

Lietuviškų kaimų likimas Lydos krašte [Nijolės Laurinkienės įvadas bei pokalbis su Maryte Šimelionyte ir Antanina Arbačiauskiene ]. Lietuvių godos, 2020, Nr. 12 (327), p. 3; 2021, Nr. 1 (328), p. 2–3. 

Prigimtinė kultūra ir religija: pripažinti, puoselėti ar leisti sunykti? Delfi, 2021-10-04. 111

To apie Verbų sekmadienį daug kas nežino: štai kodėl jokiu būdu negalima išmesti verbos [Nijolę Laurinkienę kalbina Justina Asakavičiūtė]. Delfi, 2021-03-27. 111

2020

Pirmasis kąsnis ir pirmasis gurkšnis – dievams. Sovijus: tarpdalykiniai kultūros tyrimai, 2020, t. 8, Nr. 2, p. 10–20. pdf-logo

Tauro kalno vardai kaip jo likimo žymenys [rec.: Antanas Gudelis. Vienas Vilniaus kalnas: pasaulėkūros etiudai. I dalis. Vilnius: Tautos namų santara, 2020]. Būdas, 2020, Nr. 6 (195), p. 89–91. pdf-logo

„Motina Žemyna…“ [Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos laureatę Nijolę Laurinkienę kalbina Juozas Šorys]. Būdas, 2020, Nr. 1 (190), p. 25–34. pdf-logo

Žemyna ir kiti žemės deivės vardai. Viešvilė, t. 2 [Lietuvos valsčiai, t. 40]. Vyr. red. Algirdas Sinkevičius. Vilnius: Versmė, 2020, p. 1787–1797.

Міф пра нябеснае вяселле ў балцкай традыцыi. Пераклаў з літоўскай Ю. Внуковіч. Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні, выпуск 7. Мінск: Беларуская навука, 2020, c. 14–34. pdf-logo

Lietuviški kaimai Lydos krašte ir jų likimas [N. Laurinkienės interviu su Maryte Šimelionyte ir Antanina Arbačiauskiene]. Voruta, 2020-12-03. 111

Augimo galios gamtoje netrukus pasieks apogėjų. Alkas, 2020-05-31. 111

Artėjant deivės Mildos dienai. Alkas, 2019-05-12. 111 

2019

Saulės ir metalų kultas bei mitologizuotoji kalvystė: Metalų laikotarpio idėjų atšvaitai baltų religijoje ir mitologijoje. Būdas, 2019, Nr. 5 (188), p. 51–61. pdf-logo

Мифологический образ неба в балтийской традиции. Балто-славянские исследования XX, 2019, c. 292–316. pdf-logo [Iš lietuvių kalbos vertė Marija Zavjalova]

Saulėtekio stebėjimas per Rasas kaip senasis religinis potyris. Šiaurės Atėnai, 2019-06-28, Nr. 12 (1316), p. 14. pdf-logo111 

Mitas, kad J. Basanavičiaus premiją gauti lengviau [Nijolę Laurinkienę kalbina Danutė Šepetytė]. Respublika, 2019-12-29. 111

Mitologė Nijolė Laurinkienė pažaboja ir Žemyną, ir Perkūną [kalbina Milda Augulytė]. Lietuvos rytas, 2019-11-19. 111

Pozityvaus žmogaus santykio su gamta dabar mažiau, nei senovėje, bet tai atgimsta [Nijolę Laurinkienę kalbina Jurga Vaičiūtė]. 15 min, 2019-06-12. 111

Velykų ryto misterijos. Alkas, 2019-04-21. 111

2018

Dangiškųjų vestuvių mitas. Liaudies kultūra, 2018, Nr. 5 (182), p. 25–33. pdf-logo 

Kalėdos/Christmas. Rasos. [Vytautas Daraškevičius,] Saulės ratu: Lietuvių kalendorinių švenčių tradicijos. Vilnius: Asociacija „Vilniaus dzūkuliai“, 2018, p. 14–15, 144–145.

Tekančio laiko ritmu. Tarp knygų, 2018 kovas, p. 1–2. 111 

Deivė Milda: šiek tiek išgalvota, bet lietuviams miela. Lietuvos rytas, 2018-05-13. 111

Laumės juosta – tiltas tarp žemės ir dangaus. Saulės arkliukai / Alkas, 2018-05-09. 111

У земли есть нечто божественное… Новый Гильгамеш, Киев: Каяла, 2018, Nr. 2. [Iš lietuvių kalbos vertė Marija Romanova] 111

2017

Saulės ratų ir jos laivo mitiniai vaizdiniai: šviesulys paros cikle. Tautosakos darbai, 2017, t. 54, p. 13–25. pdf-logo

Raganų kalnai Molėtų rajono Joniškio apylinkėse [rec.: Raganos kalnas: sakmės ir pasakojimai apie Molėtų rajono Joniškio apylinkių mitologines ir sakralines vietas. Sudarė Rita Balkutė. Vilnius: LNKC, 2016]. Liaudies kultūra, 2017, Nr. 6 (177), p. 93–95. pdf-logo

Saulele motinėle… Šiaurės Atėnai, 2017-12-15, Nr. 24 (1280), p. 11. pdf-logo111 

Ir vėl – metų rato pradžia. Alkas, 2017-12-24. 111 

2016

Dangus senojoje baltų pasaulėvokoje. Tautosakos darbai, 2016, t. 52, p. 13–35. pdf-logo

Saulės sugrįžtuvės. Šiaurės Atėnai, 2016-12-16, Nr. 24 (1256). 111 

Dausos ir Perkūno karalystė – pomirtinio pasaulio danguje vaizdiniai [Gintarui Beresnevičiui atminti]. Šiaurės Atėnai, 2016-08-05, Nr. 15 (1247), p. 11. pdf-logo111

Alaus nuliejimas bundančiai Žemei (Nijolę Laurinkienę kalbina Aistė Vareikytė). Jaunimo gidas, 2016-03-29. 111 

2015

Mitas ir tautosaka (Nijolę Laurinkienę kalbina Beatričė Rastenytė). Saulės arkliukai / Alkas, 2015-04-28. 111

Літоўская багіня Круміне і яе адлюстраванні ў славянскіх традыцыях. Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні, выпуск 2. Мінск: Беларуская навука, 2015, c. 151–167. [Iš lietuvių kalbos vertė Ju. I. Vnukovič] pdf-logo

Концепция сезонного отмыкания и замыкания земли в балтийской традиции. Studia Mythologica Slavica, XVIII, 2015, p. 51–60. [Iš lietuvių kalbos vertė Marija Romanova] pdf-logo

2014

Lietuvių deivė Krūminė ir jos atšvaitai slavų tradicijose. Baltai ir slavai: dvasinių kultūrų sankirtos. Балты и славяне: пересечения духовных культур, Vilnius: Versmė, 2014, p. 306–325. pdf-logo111

Беларускi фальклор: матэрыялы i дасследаваннi: Зборник навуковых прац, выпуск 1, Мiнск: Нацыянальная акадэмiя навук Беларуси, 2014 [recenzija]. Tautosakos darbai, 2014, t. 47,  p. 310–311. pdf-logo

Malda Žemynai šiandien neaktuali [Nijolę Laurinkienę kalbina Aušrinė Šėmienė]. Valstiečių laikraštis, 2014, Nr. 73 (9401), p. 1, 14. pdf-logo

2013

Norberto Vėliaus palikimas. Nijolę Laurinkienę, Dainių Razauską, Daivą Račiūnaitę-Vyčinienę bei Vytautą Ališauską kalbina Saulė Matulevičienė. Liaudies kultūra, 2013, Nr. 1 (148), p. 58–70. pdf-logo

Griaustinio dievas ir su juo susijęs mitas [2]. Saulės arkliukai, 2013, Nr. 4, p. 13–20. pdf-logo111

Griaustinio dievas ir su juo susijęs mitas [1]. Saulės arkliukai, 2013, Nr. 3, p. 8–11. pdf-logo111

Vėlių deivė Veliona. Šiaurės Atėnai, 2013, Nr. 43 (1157), p. 10. pdf-logo111

Ritualinės paukščių sutiktuvės. Šiaurės Atėnai, 2013, Nr. 14 (1126), p. 10. pdf-logo111

Ar televizijoje pakanka žinių apie mitologiją? Respublika, 2013-10-09. 111

2012

Kas toji Užgavėnių Morė? Liaudies kultūra, 2012, Nr. 1 (142), p. 20–32. pdf-logo

Žemyna – žemė ir deivė. Tautosakos darbai, 2012, t. 44, p. 17–29. pdf-logo

bendrarengėja: Rita Balkutė / Rugiapjūtė: svečias, jievaras, vainikas. Tautosaka ir etnografija. Tautosakos darbai, 2012, t. 44, p. 207–233. pdf-logo

Alus – apeiginis baltų gėrimas. Tautosakos darbai, 2012, t. 43, p. 15–32. pdf-logo

Šv. Jurgis ir jo pirmtakai. Sakralieji baltų kultūros aspektai [Senovės baltų kultūra, t. 9], Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012, p. 176–190.

2011

Lietuvių deivės Krūminės prigimtis, funkcijos, jos analogai Rytų ir Pietų slavų tradicijose. Baltai ir slavai: dvasinių kultūrų sankirtos. Tarptautinės mokslo konferencijos [2011 m. rugsėjo 14–16 d.] akademikui Vladimirui Toporovui atminti pranešimų tezės, Vilnius: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, 2011, p. 67. pdf-logo

Stones–Goddesses in Granaries. Archaeologia Baltica, 2011, vol. 15, p. 56–60. [Iš lietuvių kalbos vertė Ieva Čekuolytė] pdf-logo

Литовская Morė и ее связь с ритуалами возобновления вегетации. Salix Sonora: Памяти Николая Михайлова, Москва, 2011, c. 160–179. [iš lietuvių kalbos vertė Marija Romanova] pdf-logo

Alus. Lietuvos etnologijos ir antropologijos enciklopedija, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2011, p. 25–28. 111

Kūčių vakarienė – archajiškas ritualas. Delfi, 2011-12-19. 111

2010

Požemio ir mirusiųjų karalystės deivė. Metai, 2010, Nr. 1, p. 116–127. pdf-logo

Nikolajus Mikhailovas ir Lietuva. Naujasis Židinys–Aidai, 2010, Nr. 5–6, p. 202–204. pdf-logo

Балтийские ритуалы: жертвоприношение богине земли Жямине. Топоровские чтения I–IV: Избранное. Москва, 2010, c. 109–126. [Iš lietuvių kalbos vertė Marija Zavjalova] pdf-logo

2009

Sambariai arba Trejos devynerios. Liaudies kultūra, 2009, Nr. 2 (125), p. 9–15. pdf-logo

Žemės motinos kategorijos dievybė: ištakos ir raida. Tai, kas išlieka [Senovės baltų kultūra, t. 8], Vilnius: Kronta, 2009, p. 209–230. pdf-logo

Das Opfern des Schweins in der baltischen Tradition. Studia Mythologica Slavica, XII, 2009, p. 343–352. pdf-logo

Земля-Mать в литовской народной традиции. Балто-славянские исследования XVIII, Москва: Языки славянских культур, 2009, c. 486–503. [Iš lietuvių kalbos vertė Marija Zavjalova] pdf-logo

Kiaulės aukojimas. Šiaurės Atėnai, 2009, Nr. 938, p. 10–11. 111

2008

Lietuvių žemės deivės vardai. Tautosakos darbai, 2008, t. 36, p. 73–85. pdf-logo

Pagirniai – podėlio sergėtojai. Tautosakos darbai, 2008, t. 35, p. 231–248. pdf-logo

Lietuvių ir prūsų dievybių visuma: sistemos metmenys [rec.: Rimantas Balsys. Lietuvių ir prūsų dievai, deivės, dvasios: nuo apeigos iki prietaro. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2006]. Tautosakos darbai, 2008, t. 35, p. 358–361. pdf-logo

Baltistas ir mūsų nepriklausomybės rėmėjas. Vladimiras Toporovas ir Lietuva. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008, p. 117–125.

Тэма касмагонii ў літоўскiм апавядальным фальклоры. Druvis: Almanach Centru etnakasmalogiji «Kryŭja», II. Менск, 2008, c. 41–50.

Rasojančių rugių šventė (III). Šiaurės Atėnai, 2008, Nr. 23 (897), p. 10–11. 111

Rasojančių rugių šventė (II). Šiaurės Atėnai, 2008, Nr. 22 (896), p. 10–11. 111

Rasojančių rugių šventė (I). Šiaurės Atėnai, 2008, Nr. 21 (895), p. 10–11. 111

2007

Motina Žemyna baltų deivių kontekste. II dalis: lietuvių Krūminė, Javinė, Dirvolira, Gabija, Ponikė, Medeina ir Žvorūna, Ragana, Veliona (latvių Veļu māte), Giltinė. Liaudies kultūra, 2007, Nr. 3 (114), p. 31–39. pdf-logo

Motina Žemyna baltų deivių kontekste. I dalis: Tacito mater deum, trakų-frygų Σεμέλη, latvių Zemes māte, Māra, lietuvių bei latvių Laima, Laumė ir lietuvių Austėja. Liaudies kultūra, 2007, Nr. 2 (113), p. 9–19. pdf-logo

Žemė motina. Žmogus ir jo gyvenamoji aplinka: konferencijos medžiaga, Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2007, p. 68–86. pdf-logo

The Image of Heaven and the Motifs of Creation of the Sun in Baltic Mythology. Culturas populares. Revista Electrónica [Alcalá de Henares miesto (Ispanija) universiteto elektroninis žurnalas], 2007, No. 5. [Iš lietuvių kalbos vertė Apolina Sarpalienė] pdf-logo

Šventosios vestuvės. Šiaurės Atėnai, 2007, Nr. 31 (857), p. 10. 111

„Žeme, motina mano, aš iš tavęs esu…“ Šiaurės Atėnai, 2007, Nr. 17 (843), p. 10–11. 111

2006

Kolegą Norbertą Vėlių prisimenant. Tautosakos darbai, 2006, t. 32, p. 296–298. pdf-logo

Šv. Agotos šventė  Ispanijoje. Tautosakos darbai, 2006, t. 32, p. 319–322. pdf-logo

The First Thunder as a Hierophanic Experience in Lithuania. Cosmos: The Journal of the Traditional Cosmology Society, Edinburgh, 2006, vol. 19, No. 1, p. 43–61. [Iš lietuvių kalbos vertė Ieva Čekuolytė] pdf-logo111

Perkūnas. Mažosios Lietuvos enciklopedija, t. 3, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006, p. 531–532.

Miestą valdo moterys, arba Šv. Agotos šventė Zamarramaloje. Šiaurės Atėnai, 2006, Nr. 28 (806), p. 10. 111

Šventoji motina Indijoje. Šiaurės Atėnai, 2006, Nr. 20 (798), p. 10–11. 111

2005

Vladimirą Toporovą išlydint… [In memoriam Vladimirui Toporovui] Tautosakos darbai, 2005, t. 30, p. 250–252. pdf-logo

М.Ю. Видейко. Трипільска цивілизация. Київ, 2003 [recenzija]. Tautosakos darbai, 2005,  t. 29, p. 349–351. pdf-logo

Литовская устная традиция о связи змеи с жизнью и её возникновением. Балтийские перекрестки: Этнос, конфессия, миф, текст, Санкт-Петербург: Наука, 2005, с. 232–253. pdf-logo

Образы земли и змеи и их корреляция в литовских заговорах. Заговорный текст: генезис и структура, Москва: Индрик, 2005, с. 348–354. [Iš lietuvių kalbos vertė Marija Romanova] pdf-logo

2004

Gyvatės ryšys su gyvybe ir jos atsiradimu. Tautosakos darbai, 2004, t. 21 (28), p. 70–78. pdf-logo

Vaivorykštė lietuvių žodinėje tradicijoje. Tautosakos darbai, 2004, t. 20 (27), p. 184–202. pdf-logo Summary: pdf-logo

Vaivorykštė: laumės juosta, smakas, straublys. Metai, 2004, Nr. 12, p. 113–124. pdf-logo111

Gyvatė, Žemė, Žemyna: vaizdinių koreliacija nominavimo ir semantikos lygmenyje. Lituanistika šiuolaikiniame pasaulyje, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004, p. 278–286. pdf-logo

Perkūnui skirti ritualai ir šventovė. Lietuvių mitologija, t. 3, sudarė Norbertas Vėlius ir Gintaras Beresnevičius, Vilnius: Mintis, 2004, p. 532–548.

Κузнец в литовской мифологической традиции. Балто-славянские исследования XVI, Москва: Индрик, 2004, c. 224–244. [Iš lietuvių kalbos vertė Marija Zavjalova] pdf-logo

Tęcza. Nazwy i znaczenie w kontekście litewskiej narracji folklorystycznej. Etnolingwistyka, t. 16, Lublin, 2004, s. 215–239. [Iš lietuvių kalbos vertė Kazys Linka] pdf-logo

Kujutelm taevast ja päikese loomise motiivid balti mütoloogias. Mäetagused, 24, Tartu: [MTÜ Eesti Folkloori Instituut], 2004, p. 91–98. [Iš anglų kalbos vertė Kerlė Arula] pdf-logo

Gyvatė ir gyvybė: folkloro klodų archetipas. Šiaurės Atėnai, 2004, Nr. 711. 111

2003

Gyvatė, žemė, Žemyna: vaizdinių koreliacija. Metai, 2003, Nr. 12, p. 91–96.

Das Thema der Kosmogonie in litauischen Folklorenarrativen. Studia Mythologica Slavica, VI, 2003, p. 249–265. pdf-logo

2002

Pasaulio kūrimo motyvai lietuvių pasakojamojoje tautosakoje. Liaudies kultūra, 2002, Nr. 5 (86), p. 8–15. pdf-logo

Tautosakos aruode (LLTI direktoriaus pavaduotoja Bronė Stundžienė bei Sakytinės tautosakos skyriaus vadovė Nijolė Laurinkienė, klausinėjama Liudviko Giedraičio, pasakoja apie tautosakininkų darbus ir būklę). Liaudies kultūra, 2002, Nr. 2 (83), p. 1–6. pdf-logo

Baltų mitinis kalvis ir jo atitikmenys kitų tautų mitologinėse tradicijose. Tautosakos darbai, 2002, t. 17 (24), p. 87–101. pdf-logo

Studia mythologica slavica, IV. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znatnosti in umenosti. Inštitut za slovenski narodopisje, Ljubljana, Slovenija. Università degli studi di Udine. Dipartamento di lingue e civiltà dell‘ Europa centro-orientale, Udine, Italija, 2001 [recenzija]. Tautosakos darbai, 2002, t. 16 (23), p. 317–318. pdf-logo

Šventovė Prūsijoje baltų ritualų ir mitologinės tradicijos kontekste. Nuo kulto iki simbolio [Senovės baltų kultūra, t. 6], Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2002, p. 33–55.

Gyvoji pasakų dvasia Pelesoje. Lydos krašto lietuviai, t. 2. Kaunas: Poligrafija ir informatika, 2002, p. 218–226. pdf-logo

Представления о Месяце и интерпретация видимых на нем пятен в балтийской мифологии. Балто-славянские исследования XV, Москва: Индрик, 2002, c. 360–385. [iš lietuvių kalbos vertė Marija Zavjalova] pdf-logo

2001

Dangaus įsivaizdavimas ir dangaus šviesulių kilmės motyvai (Baltų ir finougrų mitologijos paralelės). Tautosakos darbai, 2001, t. 14 (21), p. 66–72. pdf-logo

Yvonne Luven. Der Kult der Hausschlange: Eine Studie zur Religionsgeschichte der Letten und Litauer [Namų gyvatės kultas: lietuvių ir latvių religijos istorijos studija]. Köln-Weimar-Wien, 2001 [recenzija]. Tautosakos darbai, 2001, t. 14 (21), p. 325–326. pdf-logo = Studia Mythologica Slavica, IV, 2001, p. 265–268. [vokiečių k.] / Taip pat žr. Vykinto Vaitkevičiaus rec.: Lietuvos archeologija, 2003, t. 24, p. 315–318. pdf-logo

bendraautorius: Vytautas Kubilius / Mitas. Lietuvių literatūros enciklopedija, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001, p. 338–339.

Rauda. Lietuvių literatūros enciklopedija, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001, p. 414–415.

2000

Devyniaragio elnio semantikos akcentai. Liaudies kultūra, 2000, Nr. 1 (70), p. 30–33. pdf-logo

Tautosakos vertės ieškojimų keliu. Tautosakos darbai, 2000, t. 12 (19), p. 34–38. pdf-logo

V. Toporovo baltų kultūros tyrimai ir artima bičiulystė su Lietuva. Kultūros barai, 2000, Nr. 11, p. 87–90. pdf-logo

Transformations of the Lithuanian God Perkūnas. Studia Mythologica Slavica, III, 2000, p. 149–157. pdf-logo

Символика девятирогого оленя в литовских календарных песнях. Живая старина, № 4 (28), Москва, 2000, c. 39–41. [Iš lietuvių kalbos vertė Marija Zavjalova]

1999

Ąžuolas – Perkūno medis. Augalų ir gyvūnų simboliai [Senovės baltų kultūra, t. 5], Vilnius: Gervelė, 1999, p. 180–192.

Tautosakos vertės kriterijai ir jos tyrimo metodai Jono Balio darbuose. Tautosakos darbai, 1999, t. 10 (17), p. 65–74. pdf-logo

Mitų tyrinėjimai: tarp racionalios tiesos ir subjektyvumo. Metai, 1999, Nr. 1, p. 126–131.

bendraautorius: Gintaras Beresnevičius / Lietuvių religija ir mitologija. Mitologijos enciklopedija, t. 2, Vilnius: Vaga, 1999, p. 235–300. pdf-logo / G. B. parašyta p. 235–240, 242–283, 286–288, 290–300; N. L. parašyta p. 240–242, 283–286, 288–290 (skiltys „Kosmogoninis mitas“, „Lietuvių šventės“, „Perkūnas“).

Nebaigti darbai [In memoriam Norbertui Vėliui]. Norbertas Vėlius, Vilnius: Mintis, 1999, p. 292–293.

1998

Mokslinio mitų tyrinėjimo prielaidos. Tautosakos darbai, 1998, t. 9 (16), p. 33–40. pdf-logo

Mito specifika ir jo ryšys su tautosakos rūšimis ir žanrais. Tautosakos darbai, 1998, t. 8 (15), p. 83–89. pdf-logo

Baltistikai skirtas leidinys Italijoje [leidinio apžvalga: Res Balticae. Miscellanea italiana di studi baltistici. A cura di Pietro U. Dini & Nikolai Nikhailov, 2. Pisa, Ecig, 1996]. Tautosakos darbai, 1998, t. 8 (15), p. 274–276. pdf-logo

Naratyvistika Vokietijoje [leidinio apžvalga: Fabula. Zeitschrift für Erzählforschung. Begründet von Kurt Ranke. Herausgegeben von Rolf Wilhelm Brednich und Hans-Jörg Uther, Göttingen. Bd. 37, Hf. ½. Berlin, New York, 1996]. Tautosakos darbai, 1998, t. 8 (15), p. 286–288. pdf-logo

Baltų ir slavų mitologijos kontūrai [knygos apžvalga: Nikolai Mikhailov. Baltische und slawische Mythologie: Ausgewählte Artikel, Madrid: ACTAS Editorial, 1998]. Kultūros barai, 1998, Nr. 10, p. 92–94. pdf-logo

1996

Perkūno etimologija. Liaudies kūryba, 1996, t. 4, p. 15–20.

Marija Alseikaitė – apie Vilniaus krašto lietuvius. Liaudies kultūra, 1996, Nr. 6 (51), p. 33–34. pdf-logo

Laumės likimas. Liaudies kultūra, 1996, Nr. 5 (50), p. 14–19. pdf-logo

Perkūnkulkė – griaustinio dievo ženklas. Liaudies kultūra, 1996, Nr. 1 (45), p. 23–26. pdf-logo

Sakmių apie pasaulio sukūrimą paplitimas ir prasmė. Tautosakos darbai, 1996, t. 5 (12), p. 50–55. pdf-logo

Griaustinio dievas Perkūnas. Tautosakos darbai, 1996, t. 5 (12), p. 111–131. pdf-logo

Perkūno sąsajos su pranašu Eliju ir šv. Jurgiu. Lituanistica, 1996, Nr. 3 (27), p. 56–62.

Vietovardžiai, susiję su Perkūnu. Lituanistica, 1996, Nr. 1 (25), p. 99–106.

Lietuvių etnologijos metras [In memoriam Norbertui Vėliui]. Naujoji romuva, 1996, Nr. 7–9, p. 80. pdf-logo

1995

Pirmoji perkūnija pašventina žemę. Naujasis Židinys–Aidai, 1995, Nr. 11, p. 824–829. pdf-logo

Perkūno vieta bei vaidmuo panteone. Lituanistica, 1995, Nr. 1 (21), p. 89–96.

Perkūnui pašvęsti ąžuolai. Šiaurės Atėnai, 1995-03-18, Nr. 11 (255), p. 13.

Įžanginis straipsnis. Lietuvių liaudies dainynas, t. 10: Jaunimo dainos, Meilės dainos, [kn.] 1. Parengė N. Laurinkienė. Melodijas parengė Ž. Ramoškaitė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1995, p. 7–20.

1994

Pasakų apie herojaus kovą su slibinu sąsajos su mitu. Liaudies kultūra, 1994, Nr. 5 (38), p. 6–7. pdf-logo

Perkūno ir velnio nesantaikos priežastis. Liaudies kultūra, 1994, Nr. 1 (34), p. 9–10. pdf-logo

Perkūnas indoeuropiečių mitologijos kontekste. Naujasis Židinys–Aidai, 1994, Nr. 7–8, p. 54–57. pdf-logo

Perkūnas dangaus veikėjų vestuvėse. Lituanistica, 1994, Nr. 1 (17), p. 62–67.

1993

Lietuvių mitologijos samprata Jono Balio darbuose. Tautosakos darbai, 1993, t. 2 (9), p. 38–43. pdf-logo

1992

Tautosakos vaidmuo ugdant tautos dvasingumą. Tautosakos darbai, 1992, t. 1 (8), p. 17–23. pdf-logo

1991

Pomirtinio gyvenimo samprata – nauju aspektu [rec.: Gintaras Beresnevičius. Dausos. Pomirtinio gyvenimo samprata senojoje lietuvių pasaulėžiūroje, Vilnius: Taura, 1990]. Naujasis Židinys, 1991, Nr. 7, p. 58–59. pdf-logo

1990

Lietuvių patarlių tyrinėjimai – tarptautiniame kontekste [rec.: Romualdas Grigas. Patarlių paralelės. Lietuvių patarlės su latvių, baltarusių, rusų, lenkų, vokiečių, anglų, lotynų, prancūzų, ispanų atitikmenimis, Vilnius: Vaga, 1987]. Lituanistica, 1990, Nr. 1, p. 119–120.

1989

Pradinio dvasingumo vėžėmis. Kultūros barai, 1989, Nr. 5, p. 17–18. pdf-logo

1987

Похоронные причитания Пелясы. Балто-славянские исследования 1985 [= t. 9], Москва: Наука, 1987, c. 81–89. pdf-logo

1982

Pasaulio medis kalendorinių dainų priedainiuose. Literatūra, 1982, Nr. 24 (1), p. 20–31.

1981

Archajinio pasaulėvaizdžio reliktai kalendorinėse dainose. Literatūra, 1981, Nr. 23 (1), p. 3–11.

[Į viršų]

* * *

Paskaitos ir kìta (garsas ir vaizdas)

2021-12-23 Apie baltų religiją ir jos ryšį su šių dienų gyvenimu. Radijo laida „Studija 50“ audio_file

2019-12-26 Kuo skiriasi lietuviškas Šv. Kalėdų šventimas? Nijolę Laurinkienę kalbina Valentinas Mitė. LRT laida „Studija 50“ audio_file111

2019-11-20 J. Basanavičiaus nacionalinės premijos laureatę Nijolę Laurinkienę kalbina Gerūta Griniūtė. LRT laida „Kultūros diena“

2019-11-19 J. Basanavičiaus nacionalinės premijos laureatę Nijolę Laurinkienę kalbina Austėja Kuskienė. Radijo laida „Ryto allegro“ audio_file111

2019-11-17 Dangus baltų pasaulėvokoje. Radijo laida „Ryto rasa krito“ audio_file111

2019-05-15 Колесница Солнца в балтийской мифологии как отголосок индоевропейской духовной культуры. Международная научная конференция «Территория balto-slavica сквозь призму языка и литературы» 111

2018-04-22 Pirmosios perkūnijos galia. Radijo laida „Ryto rasa kritoaudio_file111

2017-07-14 Vaivorykštė. Radijo laida „Ryto allegro“ audio_file111

2017-06-04 Griausmavaldis Perkūnas. Balticum TV laida „Skrajojantys ežerai. Baltų mitai ir simboliai“ 111

2017-05-19 Фрагменты мифического образа неба в балтийской традиции. Международная научная конференция «О богах и людях – Apie dievus ir žmones – Des dieux et des hommes: А. Ю. Греймас сегодня» @ Дом Балтрушайтиса 111

2017-02-03 Senovės lietuvių dievas Perkūnas: bendriausi bruožai ir kulto apraiškos. Lietuvos nacionalinis kultūros centras 111

2016-10-30 Mirusiųjų, vėlių, protėvių sąsaja su žeme. Radijo laida „Ryto rasa kritoaudio_file111 

2016-05-28 Apie paslaptingos gyvybės jėgos ir gyvybės atsinaujinimo simbolius – žalčio, gyvatės įvaizdžius senojoje baltų kultūroje. Radijo laida „Baltų genas: mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai“ audio_file111111 

2016-05-21 Apie mito ryšį su tautosaka. Radijo laida „Baltų genas: mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai“ audio_file111111 

2016-04-07 Laumė ir augalijos vegetacija. Profesoriaus Norberto Vėliaus skaitymai IX  audio_file 

2015-09-02 Žemė buvo bučiuojama ne tik atsisveikinant su gimtaisiais namais. Radijo laida „Ryto allegro“ audio_file111 Pokalbis 2015-09-05 skelbtas ir atskirai: 111 

2015-04-16 Baltai ir keltai: mitologijos paralelės. Profesoriaus Norberto Vėliaus skaitymai VIII audio_file

2014-11-24 Baltų tikėjimai apie žemės užsivėrimą rudenį ir atsivėrimą pavasarį. Filomatų mitologijos būrelis (Vilniaus universitetas) audio_file

2014-04-10 Žalčiai baltų šventvietėse. Profesoriaus Norberto Vėliaus skaitymai VII audio_file

2014-03-02 Mitinis Žemynos pasaulis. Baltų kultūros ir religijos mokykla audio_file

2013-04-25 Skalsė (Claviceps purpurea) ir jos sąsaja su žemės mitiniu pasauliu. Profesoriaus Norberto Vėliaus skaitymai VI audio_file

2012-04-09 „Mūsų praeities beieškant“. 49-oji laida.

2012-03-26 „Mūsų praeities beieškant“. 47-oji laida.

2012-01-30 „Mūsų praeities beieškant“. 39-oji laida.

2011-12-05 „Mūsų praeities beieškant“. 32-oji laida.

2011-11-28 „Mūsų praeities beieškant“. 31-oji laida.

2011-10-24 „Mūsų praeities beieškant“. 27-oji laida.

2010-11-15 „Mūsų praeities beieškant“. 1-oji laida.

2005-12-26 Kūčios, Kalėdos – Lietuvos savastis (kalbasi Alfredas Bumblauskas, Nijolė Laurinkienė ir Daiva Vaitkevičienė). LRT laida  „Amžių šešėliuose“

2001-10-22 Didžiosios deivės Motinos kultas. LRT laida „Etnokultūros ratas“