Dalia Senvaitytė

dalia.senvaityte@vdu.lt

Atnaujinta 2020-09-10

Kìta (garsas ir vaizdas)

* * *

Knygos

Ugnis senojoje lietuvių tradicijoje. Mitologinis aspektas. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2005. – 122 p. pdf-logo / Astos Venskienės rec.: Humanities in New Europe, t. 1. Culture and Identity. Kaunas: Vytautas Magnus University press, 2006, p. 257–260.

bendraautoriai: Rasa Račiūnaitė, Arūnas Vaicekauskas / Senovės lietuvių pasaulėžiūra. Metodinė mokymo priemonė. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2001. – 178 p.

* * *

Straipsniai ir kìta

2013

Kalendorinių švenčių pristatymas lietuviškoje periodinėje spaudoje XIX a. – XX a. pradžioje. Res Humanitariea, 2013, t. 13, p. 267–285. pdf-logo

2009

Žodis gydo, žodis žeidžia: užkalbėjimai lietuvių gydymo praktikoje [recenzija Daivos Vaitkevičienės ir Ritos Balkutės publikuotiems užkalbėjimų šaltiniams]. Tautosakos darbai, 2009, t. 38, p. 326–329. pdf-logo

2006

Psichotropiniai augalai lietuvių tradicijoje. Liaudies kultūra, 2006, Nr. 4 (109), p. 2125. pdf-logo

Mitopoetinis pasaulėvaizdis: pirminių gamtos elementų sąsaja su žmogumi. Acta Baltico-Slavica, 2006, Nr. 30, p. 651663.

Pikto ir blogo žmogaus samprata lietuvių tradicijoje. Prace Bałtystyczne: język, literatura, kultura, 2006, t. 3, p. 445453.

2004

Ugnies dievybės problema. Liaudies kultūra, 2004, Nr. 5 (98), p. 713. pdf-logo

2003

Sielos samprata lietuvių pasaulėžiūroje. Filologija, 2003, Nr. 8, p. 122127. pdf-logo

Image of Fire in Ancient Lithuanian Outlook: Phenomenon of Internal Fire. Res Balticae, IX, 2003 [2004], p. 203216. pdf-logo

2002

Mitologinės Kirnio interpretacijos. Liaudies kultūra, 2002, Nr. 6 (87), p. 610. pdf-logo

1998

Kalvio įvaizdis lietuvių pasakose ir sakmėse. Liaudies kultūra, 1998, Nr. 3 (60), p. 1522.

Ugnis lietuvių tradicijoje ir Agni Rigvedoje. Darbai ir dienos, 1998, t. 6 (15), p. 109132.

* * *

Kìta (garsas ir vaizdas)

2017-09-17 Ugnies mitinė samprata. Balticum TV laida „Skrajojantys ežerai. Baltų mitai ir simboliai“ 111 

2016-05-02 „Mūsų praeities beieškant“. 160-oji laida.

2016-04-25 „Mūsų praeities beieškant“. 159-oji laida.

2016-04-18 „Mūsų praeities beieškant“. 158-oji laida.

2016-02-01 „Mūsų praeities beieškant“. 147-oji laida.

2016-01-25 „Mūsų praeities beieškant“. 146-oji laida.

2015-12-14 „Mūsų praeities beieškant“. 143-oji laida.

2015-12-07 „Mūsų praeities beieškant“. 142-oji laida.

2015-11-30 „Mūsų praeities beieškant“. 141-oji laida.

[Į viršų]