Giedrė Bufienė

giedre.bufiene@gmail.com

Atnaujinta 2020-09-10

Paskaitos ir kìta (garsas ir vaizdas)

* * *

Straipsniai ir kìta

2016

Vaikystės patarlės: XX a. tarptautiniai vaikų kalbos ir mąstymo tyrimai. Tautosakos darbai, 2016, t. 51, p. 195–212. pdf-logo 

2015

Tykus vanduo: įvaizdžio simbolika lietuvių ir slavų paremijose. Tautosakos darbai, 2015, t. 50,  p. 75–99. pdf-logo

2014

Bičiulių dovana Arvo Krikmannui [rec.: Scala Naturae: Festschrift in Honour of Arvo Krikmann. Tartu: Estonian Literary Museum (Department of Folkloristics) Scholarly Press, 2014]. Tautosakos darbai, 2014, t. 48, p. 205–222. pdf-logo

Patarlių šalies riteris (Wolfgangui Miederiui – 70). Tautosakos darbai, 2014, t. 47,  p. 201–220. pdf-logo

2011

Demografinė situacija ir patarlės apie kalbą (sekant vienos diskusijos pėdsakais). Tautosakos darbai, 2011, t. 41,  p. 85–106. pdf-logo

2010

Ąžuolas lietuvių patarlėse ir priežodžiuose. Ąžuolas folklore ir kultūroje: straipsnių rinkinys, Šilalė [Vilnius]: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010, p. 34–66.

Parankinė knyga paremiologams [rec.: Arvo Krikmann. Proverb Semantics. Studies in Structure, Logic and Metaphor, edited by Wolfgang Mieder, Burlington, Vermont: The University of Vermont, 2009]. Tautosakos darbai, 2010, t. 40, p. 318–324. pdf-logo

Sorbų patarlės – sektinas pavyzdys [rec.: Sorbian Proverbs: Serbske Přisłowa, edited by Susanne Hose in collaboration with Wolfgang Mieder, (Supplement Series of Proverbium, vol. 14), Burlington, Vermont: The University of Vermont, 2004]. Tautosakos darbai, 2010, t. 39, p. 281–287. pdf-logo

2009

Priežodis Ant to peilio boba Rygon nujotų: mitologinė vaizdo interpretacija. Tautosakos darbai, 2009, t. 38, p. 80–100. pdf-logo

2008

Interviu, kuris virto monografija [rec.: Chilukuri Bhuvanesvar. Down the Proverb Lane: Musings of a Paremiologist. An Interviu with Wolfgang Mieder. A Festschrift for Mieder at 62, Hyderebad, India: The Proverbial Linguistics Group, 2006]. Tautosakos darbai, 2008, t. 35, p. 334–340. pdf-logo

2007

Patarlių sisteminimo keliai ir klystkeliai [rec.: Outi Lauhakangas. The Matti Kuusi International Type System of Proverbs: FF Communications, No. 275, Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia / Academia Scientiarum Fenica, 2001]. Tautosakos darbai, 2007, t. 34, p. 364–370. pdf-logo

Kepti karveliai patys į burną nelekia: prasminis vienos patarlės varijavimas (gretinant su lenkų kalbos atitikmenimis). Tautosakos darbai, 2007, t. 33, p. 26–44. pdf-logo

Knyga apie patarles visiems [rec.: Wolfgang Mieder. Proverbs: A Handbook, (Greenwood Folklore Handbooks), Westport, Connecticut, London: Greenwood Press, 2004]. Tautosakos darbai, 2007, t. 33, p. 303–309. pdf-logo

2003

Bačkoj augintas, pro špuntą penėtas: meninio vaizdo raiškos įvairovė. Tautosakos darbai, 2003, t. 19 (26), p. 95–106. pdf-logo

2002

Boba lietuvių patarlėse ir priežodžiuose. Tautosakos darbai, 2002, t. 16 (23), p. 57–72. pdf-logo

2000

Adata lietuvių ir kitų Europos tautų patarlėse. Tautosakos darbai, 2000, t. 13 (20), p. 136–153. pdf-logo

Patarlių pasaulėvaizdžio bruožai. Tautosakos darbai, 2000, t. 12 (19), p. 173–178. pdf-logo

1998

Patarlių vaizdų savitumas. Tautosakos darbai, 1998, t. 8 (15), p. 141–148. pdf-logo

1997

Lietuvių patarlė „Obuolys nuo obels netoli krinta“ ir tarptautiniai jos atitikmenys. Tautosakos darbai, 1997, t. 6–7 (13–14), p. 111–118. pdf-logo

Paremijų vaizdų tyrimo metodikos klausimu. Lituanistica, 1997, Nr. 3 (31), p. 91–98.

* * *

Paskaitos ir kìta (garsas ir vaizdas)

2016-04-07 Žirnis prie kelio ir virkščių vainikas (erotinė simbolika lietuvių ir slavų paremijose). Profesoriaus Norberto Vėliaus skaitymai IX audio_file

2014-04-10 Žodis – ne žvirblis: apie vieną patarlių poetikos bendrybę baltų ir slavų kalbose. Profesoriaus Norberto Vėliaus skaitymai VII audio_file

2013-04-25 Tykus vanduo: įvaizdžio simbolika lietuvių ir slavų paremijose. Profesoriaus Norberto Vėliaus skaitymai VI audio_file

[Į viršų]