Jonas Vaiškūnas

2022 m. Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos laureatas

Vikipedija Dangaus šviesulių stebykla jonas.vaiskunas@gmail.com

Atnaujinta 2023-01-09

Paskaitos ir kìta (garsas ir vaizdas)

* * *

Knygos

Skaitant dangaus ženklus: lietuviško Zodiako pėdsakais. Vilnius: Dominicus Lituanus, 2012. – 180 p. / Dainiaus Razausko rec.: (Nebe)džiugina. Liaudies kultūra, 2013, Nr. 2, p. 69–76. pdf-logo  ir knygos pristatymas (vaizdo įrašai) 111111

bendraautorė: Daiva Vaiškūnienė / Žiūroniuko nuotykiai. Vilnius: Dominicus Lituanus, 2009. – 53 p.

* * *

Sudaryti leidiniai

Etnoastronominis kalendorius: 2017 m. kovas – 2019 m. vasaris. Atsakingas redaktorius J. Vaiškūnas. Vilniaus etninės kultūros centras, 2017. – 24 p. 111

Astronomy and Cosmology in Folk Traditions and Cultural Heritage (Archaeologia Baltica, Vol. 10). Edited by J. Vaiškūnas. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2008. – 276 [+8] p. 111 Preface by Jonas Vaiškūnas pdf-logo

Liaudies astronomijos žinių rinkimo klausimynas. Sudarė J. Vaiškūnas. Vilnius: Lietuvos kraštotyros draugija, 1989. – 36 p. / Liaudies astronominių žinių klausimynas. Sudarė J. Vaiškūnas. Vilnius, 1989.

* * *

Straipsniai ir kìta

2021

Į vietas, dėmesio, marš! (Edita Česėkaitė kalbina Joną Vaiškūną gimtadienio proga). Alkas, 2021-03-06. 111

Užgavėnių papročiai mena svarbiausią indoeuropiečių religinę šventę. Alkas, 2021-02-16. 111

2020

Visų šventė. Alkas, 2020-11-02. 111

2019

Nearti dangūs [rec.: Nijolė Laurinkienė. Dangus baltų mitiniame pasaulėvaizdyje. Vilnius: LLTI, 2019]. Tautosakos darbai, 2019, t. 58, p. 244–247. pdf-logo

Tariu griežtą NE! – karalių iškamšoms, prakartėlėms ir Azijos kiaulėms. Alkas, 2019-01-06. 111

2018

Su Žvaigždžių diena +++ [Joną Vaiškūną kalbina Ditė Česėkaitė]. Alkas, 2018-01-06. 111

2017

Kernavės Rasos šventės ugnys davė pradžią mūsų prigimtinio tikėjimo atkūrimui (skiriama Kernavės Rasos šventės 50-mečiui). Alkas, 2017-06-23. 111

Sausio 6-oji – diena, kai +++ skelbia šviesos sugrįžimą. Alkas, 2017-01-06. 111 

2016

Sodo sakralumas. Sodo rėda. 2-asis, papildytas leidimas. Vilnius: Vilniaus etninės kultūros centras, 2016, p. 65–78. 111

Lietuviškų Zodiako ženklų savitumas [Joną Vaiškūną kalbina Algis Jakštas]. Švenčionių kraštas, 2016-09-03, Nr. 65 (1598), p. 1, 3.pdf-logo 

Ar dar žydi paparčiai? Alkas, 2016-06-22. 111

Kodėl tikima, kad gandrai neša vaikus? Lietuvos rytas, 2016-04-10. 111 

2015

Saulės ir meilės belaukiant [Joną Vaiškūną kalbina Dalia Savickaitė]. Utenos apskrities žinios, 2015-12-23, Nr. 145 (2750), priedas Protakos, Kultūrininkų gildija, Nr. 37, p. 11. 111 

Atbėga Elnias Devyniaragis ir atneša Naujus metus [Joną Vaiškūną kalbina Audronė Gečiauskienė]. Kelionės ir pramogos, 2015 gruodis, p. 6–17. 111

Šviesos sugrįžimas. Alkas, 2015-01-06. 111

2014

„Ožio ceremonijos“ kosmologinė prasmė. Liaudies kultūra, 2014, Nr. 5 (158), p. 55–63. pdf-logo

Dainų šventę aplaisto dievai. Delfi, 2014-06-27. 111

Mūsų apeigos sugrąžina norą gyventi. Alfa, 2014-04-27. 111

Velykos nėra krikščionių šventė. Balsas, 2014-04-19. 111

Rytietiški Trys Karaliai ar baltiška Krikštų šventė? Alkas, 2014-01-06. 111

2013

Etninė kultūra yra Tautos kūrybinių galių sėkla [Joną Vaiškūną kalbina Agnė Grinevičiūtė]. Etno pasaulis, 2013, Nr. 4, p. 4–5. pdf-logo111

Gamtoje nėra jokių Naujųjų metų. Alfa, 2013-12-31. 111

Kalėdų supratimai. Alkas, 2013-12-24. 111

Vėlinės – mirusiųjų ir gyvųjų akistata. Delfi, 2013-11-01. 111

Ši Žemė šventa [Joną Vaiškūną kalbina Baltarusijos interneto portalas Svajksta]. Alkas, 2013-03-31. 111

Su žvaigždžių diena! Alkas, 2013-01-06. 111

2012

Ką iš tikrųjų įkūnija Užgavėnių Morė? Delfi, 2012-02-21. 111

2011

Medžiai mus vienija. Alkas, 2011-12-22. 111

Vėlių ženklai ir Vėlių Tauta. Alkas, 2011-11-02. 111

Nenutolęs nuo prigimtinio tikėjimo [Joną Vaiškūną kalbina Jolanta Matkevičienė]. Anykšta (Alkas), 2011-08-25. 111

Gintaras Beresnevičius – baltų religinių vaizdinių atkūrėjas (II). Alkas, 2011-08-05. 111

Gintaras Beresnevičius – baltų religinių vaizdinių atkūrėjas (I). Alkas, 2011-07-07. 111

Metas varyti dievą į medį. Alkas, 2011-01-20. 111

2010

Kas slypi po Kalėdų Senio kauke? Liaudies kultūra, 2010, Nr. 6 (135), p. 20–31. pdf-logo

Vėlinių dvasia. Alkas, 2010-10-31. 111

Lietuvos partizanai galių kovai sėmėsi iš senojo baltų tikėjimo. Alkas, 2010-10-20. 111

Baltų religija, lietuviškas Zodiakas ir šiuolaikinio žmogaus tapatybė [Joną Vaiškūną kalbina Monika Virvičiūtė-Rybelienė]. Voruta / Alkas, 2010-10-12. 111

Rasos – laikas, kai Saulė sustoja. Delfi, 2010-06-24. 111

Ką slepia Užgavėnių kaukės? Delfi, 2010-02-16. 111 111

Veliuoną vėl puola kryžiuočiai? Delfi, 2010-01-29. 111

2009

Žinios apie dangaus šviesulius Griškabūdžio apylinkėse. Liaudies kultūra, 2009, Nr. 5 (128), p. 13–29. pdf-logo

Гинтарас Береснявичюс [In memoriam Gintarui Beresnevičiui]. Балто-славянские исследования XVIII, Москва: Языки славянских культур, 2009, c. 640–645. pdf-logo

Puolusieji. Šiaurės Atenai, 2009, Nr. 5 (927). 111

Užgavėnės – gyvybės atsigavėjimo šventė. Delfi, 2009-02-24. 111

2008

Some Peripheral Forms of the Mediterranean and Oriental Zodiac Traditions in Heathen Lithuania. Archaeologia Baltica, 2008, vol. 10, p. 86–93. pdf-logo

Buvome dešimtmečius trunkančio stebuklo amžininkai. Vladimiras Toporovas ir Lietuva. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008, p. 187–200.

Kaip atsinaujina Pasaulis. Delfi, 2008-12-29. 111

Vėl Vėlinės. Delfi, 2008-11-02. 111

Etnokosmologija sieks priartinti mus prie Visatos. Delfi, 2008-10-11. 111

Baltų vienybė. Delfi, 2008-09-22. 111

Kai pražysta paparčio žiedas. Delfi, 2008-06-23. 111

Partizaninis kinas! Delfi, 2008-04-14. 111

Kur dingo kario dvasia? Delfi, 2008-04-07. 111

Lietuvos įvaizdis – ar drąsa neįklimps prisitaikėliškume? Delfi, 2008-02-27. 111

Kas valdo mūsų valdžią? Delfi, 2008-02-15. 111

Turime išsiaiškinti su lietuviais. Delfi, 2008-01-23. 111

Piktnaudžiavimas svetimžodžiais žlugdo gimtąją kalbą. Delfi, 2008-01-18. 111

Kai žvaigždininkai buvo karaliais. Delfi, 2008-01-06. 111

2007

Saulės išvadavimo mito ir ritualo rekonstrukcijos galimybės archeoastronominių duomenų kontekste. Baltų filologijos perspektyvos: tarptautinė konferencija. Pranešimų tezės, Poznań, 2007, p. 50.

Ursa Major in Lithuanian folk tradition. Archaeoastronomy in Archaeology and Ethnography. Papers for the annual meeting of SEAC (European Society for Astronomy in Culture) held in Kecskemét in Hungary in 2004, British Archaeological Reports Series 1647, Oxford, 2007, p. 117–126.

On Possible Astronomical Significance of Lithuanian Autumn Goat Ceremony. Lights and Shadows in Cultural Astronomy. Proceedings of the SEAC 2005, Isili, Sardinia, Sardinia: Associazione Archeofila Sarda, 2007, p. 344–354. pdf-logo

Dar neapsimestinė mirtis. Delfi, 2007-11-01. 111

Paveldo niokojimas pažadino visuomenę. Delfi, 2007-08-27. 111

Paskui dangiško laikrodžio rodyklę [Joną Vaiškūną kalbina Ivona Žiemytė]. Vakarų ekspresas, 2007-07-28. 111

Ar suliepsnos Rasos šventės ugnys mūsų širdyse? Delfi, 2007-06-23. 111

Lietuvių kalba – valstybės ar privatus reikalas? Delfi, 2007-04-20. 111

Dievas ar Velnias – lietuvio sielos gelmėj? Delfi, 2007-03-22. 111

Ar susigrąžinsime vėliavą su Vyčiu? Delfi, 2007-02-23. 111

Kas siekia nacionalinę pilietybę paversti butaforija? Delfi, 2007-02-14. 111

Kokią tapatybę įgysime XXI amžiuje? Delfi, 2007-01-30. 111

Ant ko stovi Vilniaus Katedra? Delfi, 2007-01-22. 111

2006

Nuo mitologinių vaizdinių baltų religinės sistemos rekonstrukcijos link [aptariama Gintaro Beresnevičiaus kūryba ir darbai]. Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos V [Kultūrologija, t. 14], Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006, p. 77–86. pdf-logo

Baltų religinės tradicijos tęstinumas. Romuva, Nr. 4, 2006, p. 12–13.

The Observation of Celestial Bodies and Time Counting in the Lithuanian Folk Culture. Time and Astronomy in Past Cultures. Proceedings of the Conference, Warszawa–Toruń, 2006, p. 167–188. pdf-logo

The Moon in Lithuanian Folk Tradition. Folklore, 2006, vol. 32, p. 157–184. pdf-logo

Atskleidęs baltų kultūros galias [straipsnis apie Gintarą Beresnevičių]. Literatūra ir menas, 2006, Nr. 47 (3123). 111

Buvome dešimtmečius trunkančio stebuklo amžininkai. Šviesiam Vladimiro Toporovo (1928.VII.5–2005.XII.5) atminimui. Literatūra ir menas, 2006, Nr. 2 (3078). 111

Kaip perskaitysime Kalėdas? Lietuvos rytas, 2006-12-24. 111

Tepražysta Kalėdų rožė. Delfi, 2006-12-24. 111

LRT komercijos spąstuose. Delfi, 2006-12-08. 111

Laisvė gimti, pirkti ir mirti. Delfi, 2006-11-30. 111

„Jokie įstatymai nepadės, jei išsižadėsime…“ Bernardinai, 2006-10-07. 111

2005

Verpstė ir visata [tęsinys]. Liaudies kultūra, 2005, Nr. 2 (101), p. 20–34. pdf-logo

Verpstė ir visata. Liaudies kultūra, 2005, Nr. 1 (100), p. 28–45. pdf-logo

Žmogaus ir dangaus šviesulių santykis lietuvių tradicinėje kultūroje. Žmogaus samprata tradicinėje kultūroje: konferencijos medžiaga, Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2005, p. 9–20. pdf-logo

Dangaus šviesulių stebėjimas ir laiko skaičiavimo praktika lietuvių etnokultūroje. Laikas lietuvio sąmonėje. Mokslinės konferencijos medžiaga, Klaipėda, 2005, p. 23–71. 111

Etninė kultūra švietimo ir žiniasklaidos institucijų veikloje. Etninė kultūra 2004. Etninės kultūros globos tarybos informacinis leidinys, Vilnius, 2005, p. 69–74.

Representations of an Ancient Cosmovision on Lithuanian Distaffs. Cosmic Catastrophes. Proceedings of the European Society for Astronomy in Culture (SEAC) Tenth Annual Conference, 27–30 August 2002,  Tartu, 2005, p. 195–206. pdf-logo

Ar pagonybė turėtų būti pripažinta tradicine religija Lietuvoje? Radijo laida „Raktas“, 2005-10-27. 111

2004

Archaiškojo pasaulėvaizdžio atspindžiai lietuviškų verpsčių puošyboje. Kitas laikas: simpoziumas, Kaunas: Viešoji įstaiga „Linos pasaulis“, 2004, p. 19–23.

Народная астрономия белорусско-литовского пограничья. Балто-славянские исследования XVI, Москва: Индрик, 2004, c. 168–179. pdf-logo

2003

Aukojimas ir pasiaukojimas arba kaip apjuodinti baltus [rec.: Nuo kulto iki simbolio (Senovės baltų kultūra, t. 6), Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2002]. Liaudies kultūra, 2003, Nr. 4 (20), p. 78–81. pdf-logo

Some aspects of Lithuanian folk observations of the sun during the summer solstice period. Calendars, Symbols, and Orientations: Legacies of Astronomy in Culture. Proceedings of the 9th annual meeting of the European Society for Astronomy in Culture (SEAC), Stockholm, 27–30 August 2001, Uppsala: Uppsala University, 2003, p. 33–39. pdf-logo

Krivio institucijos tąsa (Apie istorinės ir šiuolaikinės krivystės sąsajas, situaciją, susidariusią po 2002 m. rudenį įvykusios Krivio atšventinimo akcijos, kalbasi krivis Jaunius – Jonas Trinkūnas, etnoastronomas, Molėtų Romuvos vaidila Jonas Vaiškūnas, LII archeologas dr. Vykintas Vaitkevičius, religijotyrininkas, LLTI doktorantas Pranas Vildžiūnas, „Liaudies kultūros“ bendradarbiai Dainius Razauskas ir Juozas Šorys). Liaudies kultūra, 2003, Nr. 1 (88), p. 12–20. pdf-logo

2002

Žinios apie dangaus šviesulius Pelesos bei Ramaškonių apylinkėse. Lydos krašto lietuviai, t. 1. Kaunas: Poligrafija ir informatika, 2002, p. 373–386.

Dvaras ir kosmosas: dvaro vaizdinys lietuvių tautosakoje. Lietuvos dvarai: praeitis, dabartis, perspektyvos: konferencijos tezės, 2002, p. 6–8.

Zodiako ženklų atvaizdai ant senovinio kaušo. Šiaurės Atėnai, 2002-07-27, Nr. 28 (614), p. 10–11.

Saulės grąžinimo ritualas ir zodiako ženklai: ar turėjome savo astronominę praktiką ir astralinę mitologiją? Šiaurės Atėnai, 2002-07-20, Nr. 27 (613), p. 10–11.

Kaip internacionalistas tyrė Romuvą (arba Ignas pranoksta Teodorą) [Atsakas į Igno Narbuto straipsnį: Tikėjimas ir nacionalizmas naujosios pagonybės judėjime. Šiaurės Atėnai, 2002-02-02, Nr. 5 (591), p. 4]. Šiaurės Atėnai, 2002-02-15, Nr. 7 (593), p. 11. / Igno Narbuto atsakomasis straipsnis: Internacionalisto atsakymas. Šiaurės Atėnai, 2002-03-09, Nr. 10 (596), p. 3.

2001

Birth and celestial bodies in Lithuanian and Latvian tradition. Astronomy, Cosmology and Landscape. Proceedings of the SEAC 98 Meeting, Dublin, Ireland, September 1998, Leicester: Ocarina Books, 2001, p. 158–166. pdf-logo

2000

Did there exist the baltic zodiac? Astronomy and Cultural Diversity, Santa Cruz de Tenerife: Organismo Autónomo de Museos del Cabildo de Tenerife, 2000, p. 319–325.pdf-logo

Neįmintos Valiulio akmens mįslės. Žalioji Lietuva, 2000, Nr. 2 (118). 111

Vaikštantys vandeniu (Baltų tikėjimo bendruomenės Romuva nariai Inija Trinkūnienė, Jonas Trinkūnas, Jonas Vaiškūnas, paakinami Liudviko Giedraičio, nušviečia savojo prigimtinio tikėjimo ir jį išpažįstančių žmonių Lietuvoje dvasines, juridines, įvairias kitokias sąlygas. Atskiru žodžiu internetu iš JAV įsiterpia jaunasis šio tikėjimo išpažinėjas Martynas Girčys). Liaudies kultūra, 2000, Nr. 3 (72), p. 1–7. pdf-logo

1999

Folk Knowledge: Lithuanian Ethnoastronomy. Anthology of Lithuanian Ethnoculture [e-knyga] 111 

Pleiades in Lithuanian ethnoastronomy. Actes de la Vème Conférence Annuelle de la SEAC, Gdańsk 1997, Warszawa–Gdańsk: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 1999, p. 225–237. pdf-logo

Etnoastronomia litewska. Etnolingwistyka, 1999, t. 11, s. 165–175. pdf-logo

bendraautorius: Saulius Lovčikas / Lithuanian Folk Knowledge of the Moon. Ancient times, modern methods, Sibiu: Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, p. 129–139.

Lietuvos dvasia miškuose. Žalioji Lietuva, 1999, Nr. 15 (109).

1998

Žinios apie Mėnulį Gervėčių apylinkėse. Liaudies kultūra, 1998, Nr. 5 (62), p. 5–9. pdf-logo

Rasos ir Saulėgrįža. Ramuva, Nr. 4, 1998, p. 27–32.

Žalios lankos, baltos avys. Šiaurės Atėnai, 1998-09-21, Nr. 42 (436), p. 11.

Звёздное небо литовцев. Древняя астрономия: небо и человек (тезисы докладов международной научно-методической конференции, 19–24 ноября 1997 г.), Москва, 1998, с. 51–55.

1997

Kai kurie archeoastronominiai Rasos šventės aspektai. Liaudies kultūra, 1997, Nr. 3 (54), p. 20–21. pdf-logo

Lietuvių liaudies žinios apie žvaigždes. Ramuva, Nr. 3, 1997, p. 34–38. pdf-logo

Liaudies žinija – svarbi etnokultūros tyrimų šaka. Etninė kultūra atkurtoje Lietuvos Respublikoje: konferencijos medžiaga, Vilnius: Lygė, 1997, p. 68–70.

Senojo tikėjimo vingiais [rec.: Gintaras Beresnevičius. Baltų religinės reformos, Vilnius: Taura, 1995]. Šiaurės Atėnai, 1997-05-03, Nr. 17 (361), p. 10–11. 111 word

1996

Archeoastronomija, etnoastronomija: pradžia [Dalia Rastenienė kalbina Joną Vaiškūną ir Saulių Lovčiką]. Liaudies kultūra, 1996, Nr. 1 (46), p. 1–6. pdf-logo

Litauische Sternkunde. Proceedings of the Second SEAC Conference, Bochum, August 29th–31st, 1994, Bochum: Astronomisches Institut der Ruhr-Universität, 1996, p. 139–149.

1995

Žinios apie dangaus šviesulius. Lietuvininkų kraštas, Kaunas: Litterae universitatis, 1995, p. 694–708.

Kai nebuvo Velykų. Šiaurės Atėnai, 1995-04-15, Nr. 15 (259), p. 13.

1994

Dainių tauta prisikelia dainuodama [apie latvių dainų rinkėją Krišjanį Baruoną]. Liaudies kultūra, 1994, Nr. 4 (34), p. 45–48. pdf-logo

Ar pažino senoliai žvaigždes? Sietynas dainose. Sietynas sakmėse. Liaudies kultūra, 1994, Nr. 1 (34), p. 16–20. pdf-logo

Senųjų kosmologinių vaizdinių atspindžiai Rytų Lietuvos verpstėse. Ornamentikos raida Rytų Lietuvoje: pranešimų tezės, Vilnius: Savastis, 1994, p. 15–16.

1993

Ar pažino senoliai žvaigždes? Sietynas. Jo išvaizda, vardas ir judėjimas. Liaudies kultūra, 1993, Nr. 2 (29), p. 19–23. pdf-logo

Apie žvaigždes Kražių apylinkėse. Kražiai. Kaunas: Lietuvos katalikų mokslų akademija, 1993, p. 330–340.

1992

Sodas ir visata. Liaudies kultūra, 1992, Nr. 4 (25), p. 26–30. pdf-logo

Saulės ir Mėnulio simbolika baltų pasaulėžiūroje. Senovės baltų simboliai [Senovės baltų kultūra, t. 2], Vilnius: Academia, 1992, p. 131–149. pdf-logo

1991

Dausų beieškant [rec.: Gintaras Beresnevičius. Dausos. Pomirtinio gyvenimo samprata senojoje lietuvių pasaulėžiūroje, Vilnius: Taura, 1990]. Liaudies kultūra, 1991, Nr. 5 (20), p. 30–31. pdf-logo

Apie žvaigždžių simboliką baltų pasaulėžiūroje. Liaudies kultūra, 1991, Nr. 2 (17), p. 35–37.

1990

Liaudies astronomija laukia tyrinėtojų. Atspindžiai, 1990. Nr. 21 (26), p. 4.

* * *

Paskaitos ir kìta (garsas ir vaizdas)

2021-12-11 Šventoji baltų žemė. Baltų Krivulė 111

2021-09-24 Dvasinė įvairovė: Romuva (Joną Vaiškūną kalbina Marius Kundrotas). Laida „Netradiciškai“ audio_file

2020-12-27 Tradicija – mūsų Tiltas (kalba Dainius Razauskas ir Jonas Vaiškūnas). Radijo laida „Aklas pasimatymas“ audio_file111111

2020-09-29 Dokumentinis filmas „Gyvo žalio!“ Dalyvauja ir apie Jorės šventę pasakoja Jonas Vaiškūnas, Daiva Vaiškūnienė, Inija Trinkūnienė, Milda Ališauskienė ir Dainius Razauskas. Skamba Lietuvos Romuvos apeiginės grupės „Kūlgrinda“ giesmės. Alkas 111 

2020-08-28 Karnavalas ir pagrindinis ritualas. MJR Kaukynės / Mėnuo Juodaragis XXI1/2 (Dūburio sala) 111

2019-12-08 Balticum TV laida „Baltų šventadieniai“. 31-oji laida: Žiemos saulėgrįža. Kalba Jonas Vaiškūnas ir Dainius Razauskas. 111

2019-09-13 Turėjome savo dangų ir savo žemę. „Aktualioji istorija“. 84-oji laida.  

2019-03-17 Balticum TV laida „Baltų šventadieniai“. 3-oji laida: Pavasario lygiadienis. 111

2018-10-12 Senovės baltų religija Lietuvoje. Kuo tiki senovės baltų religijos atstovai? Ar juos galima vadinti pagonimis? Koks šios pasaulėžiūros santykis su krikščionybe? Kalbasi Jonas Vaiškūnas ir Laurynas Jacevičius. XFM laida „apologetika.lt“

2018-08-25 Mėnulio magija. Mėnuo Juodaragis XXI (Molavėnai)  

2018-06-10 Balticum TV laida „Po baltų Lietuvą: padavimų žemėlapis“. 9-oji laida: Padavimas „Akmuo Valiulis“ (Svobiškėlio šventvietė, Molėtų rajonas). 111

2018-01-21 Mūsų tradicijos žinija apie žvaigždes. Radijo laida „Ryto rasa krito“ audio_file111 

2017-08-26 Perkūnas ir pinigai. Mėnuo Juodaragis XX (Dūburio sala)

2017-08-20 Dangaus šviesulių mitiniai vaizdiniai. Balticum TV laida „Skrajojantys ežerai. Baltų mitai ir simboliai“ 111

2017-08-14 Dvasia, siela, vėlė: pokalbis (dalyvauja Dainius Razauskas, Jonas Vaiškūnas, Vaclovas Mikailionis). Romuvos stovykla audio_file Vėlesni kalbesiai audio_file

2017-05-13 Molėtų krašto muziejaus Etnografinėje sodyboje ir Dangaus šviesulių stebykloje pas Joną ir Daivą Vaiškūnus. Radijo laida „Atrask Lietuvą“ audio_file111 

2017-04-30 Mokslas ir ezoterika. Kulionių Jorė audio_file

2016-12-11 Etninė kultūra ir tautinė savimonė. Seminaras „Kultūros vadovų kūrybinė akademija“, Giraičiai (Dubingiai) audio_file111

2016-12-05 „Mūsų praeities beieškant“. 176-oji laida.

2016-11-28 „Mūsų praeities beieškant“. 175-oji laida.

2016-09-03 Senovės baltų kosmologija. Radijo laida „Baltų genas: mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai“ audio_file111

2016-08-27 Senasis baltų tikėjimas mūsų dienomis. Radijo laida „Baltų genas: mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai“ audio_file111

2016-08-14 Skalsos kalba. Romuvos stovykla audio_file111 Tolesni kalbesiai: audio_file 

2016-04-24 Apie išskirtinį metą, kai išsprogsta pirmoji žaluma, nugriaudi pirmoji Perkūnija, ima tekėti sula, bei apie Kulionyse, prie senovinės  dangaus šviesulių stebyklos rengiamą Jorės šventę. Radijo laida „Ryto rasa krito“ audio_file111 

2016-04-04 „Mūsų praeities beieškant“. 156-oji laida.

2016-03-28 „Mūsų praeities beieškant“. 155-oji laida.

2016-02-06 Kokią žinią neša Užgavėnių šventė? Pokalbiai su Audriu Antanaičiu 111 

2016-01-12 Mitologiniai mūsų tradicijos atsakymai į klausimą „Kokia žmogaus gyvenimo prasmė?“ Alko radijo laida „Kokia… prasmė?“ audio_file111

2015-12-31 Pokalbis apie senovės lietuvių papročius ir žiemos šventes (Dainių Razauską ir Joną Vaiškūną kalbina Lina Pavalkytė). Radijo laida „Ryto espresso“ audio_file111 

2015-12-27 Apie Kalėdų senio, Kalėdos įvaizdžius, saulėgrįžą ir virsmą mūsų viduje. Radijo laida „Ryto rasa krito“ audio_file111111

2015-08-13 Šventumo raiška gamtoje. Romuvos stovykla audio_file

2015-04-17 Sodo sakralumas. Tarptautinė konferencija „Sodų tyrimai ir sklaida“ 111

2014-12-02 Romuvos judėjimas (pokalbis su Ginu Dabašinsku). Radijo laida „Prospektas“ audio_file111

2014-06-21 Darna. Panemunės pilies statytojo Jono Eperješo varduvių proga „Kupolės“ (Panemunė) audio_file

2014-01-05 Apie lietuvišką Zodiaką [2]. Radijo laida „Ryto rasa krito“ audio_file111 

2014-01-04 Ką lietuviškasis Zodiakas lemia 2014-iesiems? (pokalbis su Audriu Antanaičiu). Radijo laida „Korys“ audio_file111

2013-12-29 Apie lietuvišką Zodiaką [1]. Radijo laida „Ryto rasa krito“ audio_file111 

2013-12-21 Apie žiemos saulėgrįžos dvasinius slėpinius (kalba Jonas Vaiškūnas ir Dainius Razauskas). Radijo laida „Savaitgalio pasažai“ audio_file111

2013-10-22 Apie dangaus ženklus, dievus, tikėjimą, šeimą.  Init TV laida „Susitikimai“ 111

2013-10-20 Šventaragiai. 7-oji televizinio dokumentinio projekto „Jėgos vietos“ laida. Dalyvauja: keramikė Julija Ikamaitė, mitologas dr. Dainius Razauskas, archeologas dr. Vykintas Vaitkevičius, grafikas Arvydas Každailis, archeologas prof. habil. dr. Vladas Žulkus, etnoastronomas, fizikas Jonas Vaiškūnas, architektas Algis Stalgys. 111

2013-10-13 Šventosios giraitės. 6-oji televizinio dokumentinio projekto „Jėgos vietos“ laida. Dalyvauja: mitologas dr. Dainius Razauskas, archeologas dr. Vykintas Vaitkevičius, etnoastronomas, fizikas Jonas Vaiškūnas, poetas Vladas Braziūnas, archeologas prof. dr. Aleksiejus Luchtanas, istorikas, piliakalnių tyrinėtojas Robert Klimek, etnologė Ona Šakienė. 111

2013-10-12 Apie baltų tikėjimo ir krikščionybės sąsajas (pokalbis su Audriu Antanaičiu). Radijo laida „Korys“ audio_file111

2013-10-06 Alkai. 5-oji televizinio dokumentinio projekto „Jėgos vietos“ laida. Dalyvauja: grafikas Arvydas Každailis, mitologas dr. Dainius Razauskas, etnoastronomas, fizikas Jonas Vaiškūnas, archeologas prof. habil. dr. Vladas Žulkus, Palangos gintaro muziejaus darbuotoja Sigita Baužaitė-Talačkienė, archeologas dr. Vykintas Vaitkevičius, archeologas Julius Kanarskas, keramikė Julija Ikamaitė, neopagonis Rimas Pakeris, Kupiškio r. parapijų kunigas Justas Jasėnas. 111

2013-09-29 Povandeninė archeologija. 4-oji televizinio dokumentinio projekto „Jėgos vietos“ laida. Dalyvauja: archeologė dr. Elena Pranckėnaitė, archeologinių radinių rekonstruktorius Vytautas Butvilas, etnoastronomas, fizikas Jonas Vaiškūnas, archeologas prof. habil. dr. Vladas Žulkus, grafikas Arvydas Každailis. 111

2013-09-22 Paleoastronomija. 3-oji televizinio dokumentinio projekto „Jėgos vietos“ laida. Dalyvauja: etnoastronomas, fizikas Jonas Vaiškūnas, archeologas prof. habil. dr. Vladas Žulkus, mitologas dr. Dainius Razauskas, archeologas dr. Gintautas Zabiela, keramikė Julija Ikamaitė. 111

2013(-09-05) Integruokimės į Lietuvą!

2013-08-14 Kalba ir religija. Romuvos stovykla audio_file

2013-08-11 Kaip paskutiniai Europos pagonys krikščionėjo ir europėjo? Ar stipriai 600 krikščionybės metų pakeitė Žemaitiją? (kalba Jonas Vaiškūnas ir kunigas Andriejus Sabaliauskas). Žinių radijas audio_file

2013-01-12 Lietuviškas Zodiakas.  „Lietuvos ryto“ televizija 111

2012-12-13 Ar šiuolaikiniam žmogui būdingas mitinis mąstymas? Pasaulio pabaigos archetipas: ką jis reiškia? Kaip suvaldyti dievus ir demonus mūsų pasąmonėje? Lietuviškasis zodiakas (dalyvauja Elona Ilgiuvienė, Jonas Vaiškūnas ir Eglė Plioplienė). Radijo laida „Kasdienybės kultūra“ audio_file111

2012-11-24 Apie baltų tikėjimą (pokalbis su Audriu Antanaičiu ir Žilvinu Joniu). Radijo laida „Tiesos akibrokštai“ audio_file

2012-08-29 Небесные светила как сезонные маркеры в балто-славянской традиции. Международный научный семинар ВРЕМЕНА ГОДА (Посвящение Донелайтису) в «Дом Юргиса Балтрушайтиса»

2012-08-15 Dievai ir dorovė. Romuvos stovykla

2012(-05-29) Apie simbolius, apeigas ir religiją. 111

2012-01-02 „Mūsų praeities beieškant“. 36-oji laida.

2010-11-22 „Mūsų praeities beieškant“. 2-oji laida.

2010-11-15 „Mūsų praeities beieškant“. 1-oji laida.

2010-11-08 „Mūsų praeities beieškant“. Įžanginė laida.

2008-09-20 Apie Kulionių etnografinę sodybą ir dangaus šviesulių stebyklą, apie Molėtų astronomijos observatoriją ir Etnokosmologijos centrą. Dalyvauja: etnokosmologas Jonas Vaiškūnas, astronomas dr. Vytautas Straižys, astronomas Saulius Lovčikas, dailininkė Marija Kakarienė, Lietuvos etnokosmologijos muziejaus direktorius dr. Gunaras Kakaras. LRT laida  „Požiūris“  [2-asis reportažas: nuo 24:20]

2007-12-12 Ugnies metaforos lietuvių tradicijoje (kalba Daiva Vaitkevičienė, Dainius Razauskas, Jonas Vaiškūnas ir kiti). LRT laida  „Gyvenimo ratu su Zita Kelmickaite“

2006-10-06 Apie erotiką tradicinėje kultūroje, literatūroje, žiniasklaidoje (kalbasi Jonas Vaiškūnas, Vytautas V. Landsbergis ir Henrikas Kunčius). LRT laida  „Kasdienybės aitvarai“

2006-04-14 Ženklų, simbolių, ornamentų reikšmė lietuvių ir pasaulio kultūrose (kalbasi Vida Savoniakaitė, Vytautas Tumėnas ir Jonas Vaiškūnas). LRT laida  „Kasdienybės aitvarai“

2004-06-07 Broliai ir seserys. Kalba: laidos vedėjas, istorikas prof. dr. Alfredas Bumblauskas, archeologas dr. Gintautas Vėlius, archeologas prof. dr. Aleksiejus Luchtanas, etnokosmologas Jonas Vaiškūnas, istorikas prof. habil. dr. Edvardas Gudavičius, religijotyrininkas dr. Gintaras Beresnevičius (nuo 21:25 iki 47:10). LRT laida „Būtovės slėpiniai“ Perrašas: Senoji lietuvių religija sukūrė Lietuvą. Alkas, 2011-07-09. 111

2002-05-13 „Ramuva“. Etnokultūra ar religija? (kalba Gintaras Beresnevičius, Jonas Vaiškūnas, Ignas Narbutas). LRT laida „Etnokultūros ratas“

2002-04-13 Konferencija „Senieji baltų simboliai šiandien“. Dalyvauja: Jonas Vaiškūnas, Vytautas Straižys, Jonas Trinkūnas, Vytautas Tumėnas, Saulius Lovčikas, Romualdas Ozolas, Virginijus Kašinskas, Dainius Razauskas ir kiti. Kulionių Jorė / Molėtų Observatorijos Vitražų salė 111

2001-01-01 Dangaus dievaičių šeima (apie dangaus kūnų vaidmenį protėvių gyvenime kalba Jonas Vaiškūnas, Saulius Lovčikas, Danutė Sperauskienė). LRT laida „Etnokultūros ratas“

[Į viršų]