Jūratė Šlekonytė

sl.jurate@gmail.com

Atnaujinta 2021-12-30

Paskaitos ir kìta (garsas ir vaizdas)

* * *

Knygos

Stebuklinės pasakos, I t. [Serija: Lietuvių pasakojamoji tautosaka]. Sudarė ir parengė Jūratė Šlekonytė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2017.

* * *

Straipsniai ir kìta

2020

„Ta pasaka paeina iš Azijos par vainas…“ Kareivis pasakotojas Lietuvos kaimo bendruomenėje XIX a. antrojoje–XX a. pirmojoje pusėje. Tautosakos darbai, 2020, t. 60, p. 15–40. pdf-logo 

2019

Lietuvių liaudies pasakos „Antimi pavirtusi sesuo“ populiarumo fenomenas. Tautosakos darbai, 2019, t. 57, p. 76–99. pdf-logo 

2018

Ar mums reikia pasakų? Atsakymą duoda Bruno Bettelheimas [rec.: Bruno Bettelheim. Kodėl mums reikia stebuklo: pasakų reikšmė ir svarba: psichoanalitinis požiūris, iš anglų kalbos vertė Vytautas Grenda, Vilnius: Tyto alba, 2017]. Tautosakos darbai, 2018, t. 55, p. 223–229. pdf-logo 

2017

„Lietuvių pasakojamosios tautosakos“ daugiatomis: I tomo sutiktuvės (Jūratę Šlekonytę kalbina Saulė Matulevičienė). Liaudies kultūra, 2017, Nr. 1 (171), p. 88–91. pdf-logo

The Concept of Postmortem Retribution: The Surveyor’s Soul as ignis fatuus (in Lithuanian Material). The Retrospective Methods Network Newsletter, 2016–2017 Double Issue, Nr. 12–13, p. 165–170. pdf-logo

2016

Linksmoji magija tradicinėje lietuvių kultūroje: pokštaujantis burtininkas. Liaudies kultūra, 2016, Nr. 6 (170), p. 37–47. pdf-logo

Lietuvių folkloristės veikalas – prestižinėje mokslo leidinių serijoje [rec.: Bronislava Kerbelytė. The Structural-Semantic Types of Lithuanian Folk Tales, vol. 1: Genres and Tale Types; vol. 2: The Classification and Index of Elementary Plots and Their Types. Helsinki: Academia Scientarium Fennica, 2015]. Tautosakos darbai, 2016, t. 51, p. 231–236. pdf-logo

2015

Lietuvių pasakų tyrimų šimtmetis: nuo tradicinės komparatyvistikos iki šiuolaikinių metodų. Tautosakos darbai, 2015, t. 49, p. 123–144. pdf-logo

Naujas pasakų katalogas: slovėnų pasakos apie gyvūnus ir pasakėčios [rec.: Monika Kropej Telban. Tipni indeks slovenskih ljudskih pravljic. Živalske pravljice in basni. Ljubljana: Založba ZRC, 2015]. Tautosakos darbai, 2015, t. 49, p. 251–255. pdf-logo

2014

Lietuvių pasakos rusiškai [rec.: Литовские народные сказки, сборник подготовила и сказки перевела Бронислава Кербелите, редактор перевода Юрий Новиков. Москва: Форум-Неолит, 2014]. Tautosakos darbai, 2014, t. 48, p. 254–259. pdf-logo

Lietuvininkų sãkmės apie laukinę medžioklę: vaizdinio kilmės klausimu. Tautosakos darbai, 2014, t. 47,  p. 43–67. pdf-logo

2013

Prie istorinio-geografinio metodo ištakų. Tautosakos darbai, 2013, t. 46, p. 170–174. pdf-logo

2012

Pasakojimo etnografija: nepažintas pasakotojo pasaulis. Homo narrans: Folklorinė atmintis iš arti, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012, p. 293–316.

2011

Švč. Mergelė Marija lietuvių liaudies pasakoje „Dievo motinos augintinė“. Virgo Venerabilis: Marijos paveikslas Lietuvos kultūroje [Religinės kultūros paveldo studijos 3]. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011, p. 225–244. pdf-logo

Lithuanian Folklore Heritage: from Printed to Digital Folklore Library. The Retrospective Methods Network Newsletter, May 2011, Nr. 2, Helsinki: Folklore Studies / Dept. of Philosophy, History, Culture and Art Studies, University of Helsinki, p. 55–58. pdf-logo

Ragana – įžeidimas ar komplimentas? [mintimis dalijasi Lina Būgienė ir Jūratė Šlekonytė]. Balsas, 2011-12-11. 111

2010

Mato Slančiausko Gruzdžių valsčiuje surinktos pasakojamosios tautosakos repertuaro ypatumai. Gruzdžiai, 2 dalis [Lietuvos valsčiai, kn. 17], Vilnius: Versmė, 2010, p. 861–869. pdf-logo

Gigantiškas jautis lietuvių folklore: vaizdinio ypatumų ir genezės klausimu. Res Humanitariae, 2010, t. 7, p. 142–160. pdf-logo

Lietuvių pasakojamosios tautosakos katalogo ketvirtasis tomas [rec.: Bronislava Kerbelytė. Lietuvių pasakojamosios tautosakos katalogas, 4 t. Pasakojimai. Anekdotai. Oracijos, Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2009]. Tautosakos darbai, 2010, t. 40. p. 309–314. pdf-logo

2009

Lietuvių liaudies pasaka „Prašoktos kurpaitės“ (ATU 306). Vieno vaizdinio interpretacija. Tautosakos darbai, 2009, t. 38. p. 30–45. pdf-logo

Knyga apie liūdną Eglės dalią [rec.: Pasaka „Eglė žalčių karalienė“, t. 1: Lietuvių variantai, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009]. Tautosakos darbai, 2009, t. 37. p. 240–243. pdf-logo

Baisogalos apylinkių pasakojamosios tautosakos bruožai. Baisogala [Lietuvos valsčiai, kn. 16], Vilnius: Versmė, 2009, p.383–396. pdf-logo

2008

Komparatyvistikos korifėjus (150-ąsias Johano Boltės gimimo metines paminint). Tautosakos darbai, 2008, t. 35, p. 329–333. pdf-logo

Lietuvių liaudies pasaka „Žmogus ant kryžiaus“: keli pastebėjimai apie pasaulėžiūrinį sinkretizmą. Pamaldumas Išganytojui Lietuvos kultūroje [Religinės kultūros paveldo studijos 1], Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2008, p. 299–315. pdf-logo

Aspects of Devolutionary Time in Lithuanian Folklore. Space and Time in Europe: East and West, Past and Present. Edited by Mirjam Mencej. Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, 2008, p. 151–165. pdf-logo

2007

Šarkos įvaizdis lietuvių ir kitų Europos tautų pasaulėžiūroje. Tautosakos darbai, 2007, t. 33, p. 91–103. pdf-logo

2006

Keli pastebėjimai apie žaidimą „Ražemuko gaudymas“. Tautosakos darbai, 2006, t. 31, p. 201–211. pdf-logo

Paslaptingoji aristokratė šarka. Šiaurės Atėnai, 2006-12-09, Nr. 824. 111

2005

Apie pasakų sekimo ypatumus. Tautosakos darbai, 2005, t. 22 (29), p. 86–99. pdf-logo

2003

Herojus pasakotojas lietuvių melų pasakose. Tautosakos darbai, 2003, t. 18 (25), p. 152–166. pdf-logo

2002

Почему Гедиминасу приснился железный волк. Балто-славянские исследования XV, Москва: Индрик, 2002, c. 495–516. pdf-logo

2001

Kodėl Gediminas sapnavo geležinį vilką. Tautosakos darbai, 2001, t. 14 (21), p. 122–141. pdf-logo

2000

Lietuvių melų pasaka „Šarkų bažnyčia“ (AT 1932) ir jos rusiškos paralelės. Tautosakos darbai, 2000, t. 13 (20), p. 53–61. pdf-logo

Melų pasakų transformacijos Kazio Borutos „Jurgio Paketurio klajonėse“. Tautosakos darbai, 2000, t. 12 (19), p. 205–216. pdf-logo

1999

Jonas Balys. Raštai, t. 1. Parengė Rita Repšienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998 [recenzija]. Tautosakos darbai, 1999, t. 11 (18), p. 219­–220.

1998

Akmens funkcijos tautosakoje. Darbai ir dienos, 1998, t. 6 (15), p. 183188. pdf-logo

* * *

Paskaitos ir kìta (garsas ir vaizdas)

2019-06-28 „Ta pasaka paeina iš Azijos par vainas…“: kaip pasakos keliaudavo? 17-asis Prigimtinės kultūros seminaras (Pervazninkai) 111 Pranešimas Aptarimas (veda dr. Jurga Sadauskienė)

2014-08-20 Apie pasakas. Radijo laida „Ryto allegro“ audio_file

2014-04-10 Mitinis kiškio paveikslas lietuvių pasaulėžiūroje. Profesoriaus Norberto Vėliaus skaitymai VII audio_file

2014-03-30 Melų pasakos. Radijo laida „Ryto rasa krito“ audio_file

[Į viršų]