Daukanto „Būdo senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių“ turinio pirmasis paragrafas pradedamas: Krašto vieta, jos privalumai, oras; t a u t o s  m e n t a, daba, būdas ir įpročiai…; paskui, skyriuje „Tikyba senovės lietuvių“, Daukantas rašo, jog senovės lietuvių žyniai turėjo tikybą už pragumą, kuriuo svietą gorino, gandino dėl sugurinimo ir sukrutinimo žmogaus mentos ir dėl būtino sau paklusnumo. Lygia dalia tuo pačiu įrankiu guodė, laimino, džiugino ir linksmino dėl ištempimo tos pačios mentos (DkR I: 410, 529). Tuo būdu ir žmogaus, ir tautos menta tiesiogiai susiejama su senovės lietuvių tikyba arba, kaip dabar pasakytume, senovės lietuvių religija ir mitologija. [Skaityti toliau]

Tautos menta, visokeriopas jos tyrimas, apmąstymas ir tuomi ugdymas yra šio tink(la)lapio tikslas, o Daukanto vardas – simbolinė vėliava. Tinklapis skirtas lietuvių religijos, mitologijos, pasaulėvaizdžio tyrimams viešinti, pirmiausia – spaudoje skelbtų darbų PDF pavidalu, bet pristatoma ir visokia kitokia susijusi medžiaga. Tinklapyje pristatomų autorių ir jų darbų skaičius turėtų tolydžio augti.

***

Apie tinklapį: Mitinio pasaulėvaizdžio tyrimų telkimas ir viešinimas. Liaudies kultūra, 2015, Nr. 4, p. 71–75. pdf-logo

Tinklapis veikia nuo 2014-01-01

Tinklapį tvarko Ignas Šlajus