Dainius Razauskas-Daukintas

2016 m. Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos laureatas

Vikipedija dainius.razauskas@lnkc.lt

Atnaujinta 2022-10-15

Paskaitos ir kìta (garsas ir vaizdas)

Vertimai

* * *

Knygos

Sielos namai: namų samprata ir vertinimas dvasinėje tradicijoje. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020. – 270 p. / Summary pdf-logo

Blindė: medis-moteris mitologijoje (ir vienos paplitusios nešvankybės kilmė). Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020. – 343 p.

Vytis ir Gediminaičių stulpai simbolikos požiūriu. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2018. – 260 p. / Summary pdf-logoKnygos pristatymas Knygų mugėje, 2018-02-23 (dalyvauja autorius, Saulė Matulevičienė, Juozas Galkus, Gytis Vaškelis) audio_file

Bažnyčia, prasmegusi Kulionių piliakalnyje. Molėtai: Molėtų krašto muziejus, 2017. – 96 p. pdf-logo111Knygos pristatymas Kulionių Jorėje, 2017-04-30 audio_file ; Knygų mugėje, 2018-02-25 (dalyvauja autorius, Jonas Vaiškūnas, Vykintas Vaitkevičius, Viktorija Kazlienė) audio_file

Mitiniai vaizdiniai Donelaičio „Metuose“ (pastabos paraštėse). Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016. – 434 p. [toliau: Donelaitis] / Summary pdf-logo

Maironis – praamžės tradicijos dainius. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016. – 290 p. [toliau: Maironis] / Turinys pdf-logo ; Summary pdf-logo ; pristatymas Knygų mugėje, 2016-02-26 (dalyvauja autorius, dr. Radvilė Racėnaitė, knygos recenzentai dr. Brigita Speičytė ir dr. Skirmantas Valentas) audio_file ; Domininko Burbos rec.: Žaidimas asociacijomis Maironio poezijos tema. Šiaurės Atėnai, 2016-06-03, Nr. 11 (1243), p. 11. 111 ; Skirmanto Valento rec.: Dainius Maironis: poezijos skaitymas indoeuropeisto akimis. Tautosakos darbai, 2016, t. 52, p. 271–275. pdf-logo

Visi dievai: „panteono“ sąvokos kilmė, pirminis turinys ir lietuviškas atitikmuo. [Sovijaus studijų ir monografijų serija] Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016. – 72 p. pdf-logo Knygos pristatymas LLTI, 2016-01-28 (dalyvauja autorius, dr. Daiva Vaitkevičienė, knygos recenzentai vedologas Vytis Vidūnas ir dr. Vytautas Ališauskas) audio_file111

Krosnis mitologijoje. Vilnius: Aidai, 2011. – 388 p. / Turinys pdf-logo ; Eugenijaus Žmuidos rec.: Tautosakos darbai, 2011, t. 42, p. 330–332. pdf-logo

Vytis simbolikos požiūriu: Baltas raitelis su iškeltu kalaviju raudoname lauke. Vilnius: Aidai, 2008. – 81 p. pdf-logo / Darbas ženkliai papildytas ir 2018 m. perleistas kaip knygos Vytis ir Gediminaičių stulpai simbolikos požiūriu dalis

Vėjūkas: Lietuvių vėjo demono vardo ir įvaizdžio rekonstrukcija, atsižvelgiant į vieną skitų atitikmenį (osetinų wæjug / wæjyg). Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004. – 205 p. pdf-logo / Saulės Matulevičienės rec.: Tautosakos darbai, 2005, t. 29, p. 337–339. pdf-logo ; Gintaro Beresnevičiaus rec.: Vėjo dievo veidai. Šiaurės Atėnai, 2005-05-21, Nr. 749. 111

Ryto ratų ritimai: Pagrindinio kosmologinio modelio rekonstrukcija su etimologiniais priedainiais. Vilnius: Pradai, 2000. – 229 p. pdf-logoTrumpa Vladimiro Toporòvo apžvalga:  Балто-славянские исследования XVI, Москва: Индрик, 2004, c. 391. pdf-logo  ir Gintaro Beresnevičiaus paraštės: Paskui besiritantį ratą. Literatūra ir menas, 2004-07-09, Nr. 3009. 111

* * *

Straipsniai ir kìta

2022

Pasaulio gardas: aptverto pasaulio vaizdinys germanų mitologijoje ir jo baltiški atspindžiai. Sovijus: tarpdalykiniai kultūros tyrimai, 2022, t. 10, Nr. 1, p. 10–22. pdf-logo111

Idėjos, idealai ir ideologijos. Naujoji romuva, 2022, Nr. 2 (619), 19–22. pdf-logo 

Ideologija ir stabmeldystė. Religija ir kultūra, 2019, Nr. 24–25, p. 8–18. pdf-logo / išleista 2022 m. (žr. ©), metai leidinio metrikose fiktyvūs

Stabo akmuo ir akmuo stabas. Būdas, 2022, Nr. 5 (206), p. 27–41.

Stabas: žodžio kilmė ir prasmės atmainos. Būdas, 2022, Nr. 4 (205), p. 18–26.

Be pagrindo, be atramos: dvasiniai su-tvėrimo ir iš-tvėrimo kontekstai. Būdas, 2022, Nr. 3 (204), p. 17–25.

Laisvės atžvilgiai: pa(si)leisti ir at(si)leisti. Būdas, 2022, Nr. 2 (203), p. 13–22.

Mėlynojo vandens aidas (lemtingos pergalės Ukrainoje 660 metų sukakčiai). Būdas, 2022, Nr. 2 (203), p. 40–41.

Ledokas: „ledinė širdis“ dvasinėje tradicijoje. Būdas, 2022, Nr. 1 (202), p. 17–23.

Kaip sunaikinti žertvą lietuvio viduje? [Dainius Razauskas atsako į žurnalistės Danutės Šepetytės klausimus] Respublika, 2022-01-15/21. pdf-logo111 Autoriaus žurnalistei išsiųstas pirminis tekstas pdf-logo

Žiūrėti tiesai į akis dar įdėmiau (Karalius Mindaugas kalbina Dainių Razauską ketvirtą kartą). Alkas, 2022-02-01. 111

Žiūrėti tiesai į akis (Karalius Mindaugas kalbina Dainių Razauską trečią kartą). Alkas, 2022-01-28. 111

Lietuvą „an trijų raidžių“. Alkas, 2022-01-07. 111

Kas yra tikra ir kuo galima būti tikram? Baltas kambarys, 2022. 111

2021

Perkūno raugas. Būdas, 2021, Nr. 5 (200), p. 15–23.

Ra(u)gutis „Juodaragyje XXI“. Būdas, 2021, Nr. 5 (200), p. 90–92.

Žmogaus sutvėrimas. Būdas, 2021, Nr. 4 (199), p. 13–24.

Asmenvardžių rašyba: „problema“, kurią laikas „išspręsti“. II dalis: orientalistika. Būdas, 2021, Nr. 3 (198), p. 66–73. pdf-logo

Asmenvardžių rašyba: „problema“, kurią laikas „išspręsti“. I dalis: lituanistika. Būdas, 2021, Nr. 2 (197), p. 78–86. pdf-logo

Sutvėrimas šalčiu. Būdas, 2021, Nr. 2 (197), p. 13–20. pdf-logo

Iš baltų mitinio vaizdyno juodraščių: ČIUŽĖ, arba GUŽĖ. Būdas, 2021, Nr. 1 (196), p. 23–29. pdf-logo

Argi lietuvių dauguma – Tėvynės išdavikai? [Dainių Razauską kalbina Danutė Šepetytė] Respublika, 2021-06-07. 111111 

Laisvė ir vergija. Literatūra ir menas, 2021-04-16, Nr. 8 (3724), p. 8–10. pdf-logo111

Žemės šventumo šaltinis. Alkas, 2021-12-31. 111 / Lindos Lemhenos vertimas į latvių k.: Zemes svētuma avots. Dievturu Vēstnesis, 2022, Nr. 1 (41), p. 2146–2151. pdf-logo

Kodėl ne krikščionybė? Alkas, 2021-12-27. 111 / Lindos Lemhenos vertimas į latvių k.: Kāpēc ne kristietība? Dievturu Vēstnesis, 2022, Nr. 3 (43), p. 2440–2451.pdf-logo

Aukštaitijos herbas. Alkas, 2021-09-09. 111

Karalius Mindaugas kalbina Dainių Razauską [II]: gyva Dievo šviesa. Alkas, 2021-01-20. 111

Galiausiai – nubusti. Andrių Konickį išlydint. Būdas, 2021, Nr. 3 (198), p. 64–65. pdf-logo

2020

Apie laikų pabaigą ir protėvių eldiją (iš redakcijoje nugirsto pokalbio su Dainiumi Razausku). Būdas, 2020, Nr. 6 (195), p. 1–2. pdf-logo

Kelias – mirties ir pomirtinės būklės įvaizdis. Būdas, 2020, Nr. 5 (194), p. 12–26. pdf-logo

Langas – akis. Sovijus: tarpdalykiniai kultūros tyrimai, 2020, t. 8, Nr. 1, p. 45–53. pdf-logo111

Būti mitologu – su širdimi ir iš širdies (Daivos Vaitkevičienės pokalbis su Dainiumi Razausku). Tautosakos darbai, 2020, t. 60, p. 218–229. pdf-logo111

Pasaulio sutvėrimas mintimi. Naujoji romuva, 2020, Nr. 3, 13–32. pdf-logo 

„Aū, neturiu namų“. Benamystės išgyvenimas ir jo dvasinė prasmė. Būdas, 2020, Nr. 4 (193), p. 22–31. pdf-logo

Apibrėžimas. Nuo kosmologinio vaizdinio prie maginės praktikos ir episteminės metaforos. Būdas, 2020, Nr. 3 (192), p. 9–21. pdf-logo

„Čia ne mano namai“. Neigiamo namų ir tėvynės jausmo metafizinės šaknys. Būdas, 2020, Nr. 1 (190), p. 12–24. pdf-logo

Tikėjimas ir tikrovė. Literatūra ir menas, 2020-02-21, Nr. 4 (3698), p. 9–11. 111111 

Mitologas: „pagonybės“ niekuomet niekur pasaulyje nėra buvę [Dainių Razauską kalbina Austėja Šmigelskaitė]. Aukštaitiškas formatas, 2020, Nr. 2 (83), p. 24–27. pdf-logo111

Jėzuitai Lietuvoje: Pavliko Morozovo precedentas ir kita. Alkas, 2020-12-09. 111

Karalius Mindaugas kalbina Dainių Razauską [I]: senasis tikėjimas, prie kurio laikas grįžti. Alkas, 2020-09-14. 111 

Sveikiname Dainių Razauską! Alkas, 2020-08-21. 111 

Kada lietuviui švęsti Meilės dieną? [Dainių Razauską kalbina Akvilė Kupčinskaitė]. Rinkos aikštė, 2020-06-01. 111 

Geriausia išeitis iš pandeminės katastrofos [Dainių Razauską kalbina Danutė Šepetytė]. Respublika, 2020-04-06. 111111 

2019

Kūnas – namas, šventykla, pilis, miestas, pasaulis. Sovijus: tarpdalykiniai kultūros tyrimai, 2019, t. 7, Nr. 2, p. 10–28. pdf-logo111 

Kūnas – sielos drabužis. Būdas, 2019, Nr. 5 (188), p. 41–49. pdf-logo

Kalba ir mitologija: sutverto pasaulio tvora tarp šiapus ir anapus. Būdas, 2019, Nr. 3 (186), p. 8–13. pdf-logo

Daukanto sutvėrimas. Būdas, 2019, Nr. 2 (185), p. 7–17. pdf-logo / Straipsnis buvo teiktas Tautosakos darbams, bet atmestas remiantis anoniminio recenzento įvertinimu: pdf-logo Į jį autorius atsiliepė laišku Tautosakos darbų redakcinei kolegijai: pdf-logo Daugiau nebuvo nieko, nei raštu, nei žodžiu. Kadangi visi šio įvykio dalyviai, išskyrus autorių, – anonimai, tai niekieno „reputacija“ nenukentės, bet pats įvykis atrodo ganėtinai pamokantis, kad būtų vertas paviešinti. Nes slaptumas tokiais atvejais, autoriaus įsitikinimu, yra itin ydingas.

Įkurti ir sutverti: socialinio lygmens kosmogonija. Liaudies kultūra, 2019, Nr. 1 (184), p. 29–40. pdf-logo

Символика отношения «рыба–птица» и его метафизические контексты. Балто-славянские исследования XX, 2019, c. 237–291. pdf-logo

Ведийский «сокрушитель крепостей» и его балтийские параллели: в подтверждение мифологической природы образа. Славянское и балканское языкознание, вып. 18: Славистика. Индоевропеистика. Культурология. К 90-летию со дня рождения Владимира Николаевича Топорова. Москва: Институт славяноведения РАН, 2019, c. 141–172. pdf-logo 

„Krikščionybė sukonstravo pagonybę kaip savo šešėlį, kaip tamsiąją savo pusę“ [Dainių Razauską kalbina Sigita Ilgauskaitė]. Lietuvos muzikos informacijos centras, 2019-11-21. 111 

Tegul saulė Lietuvoj tamsumas prašalina. Alkas, 2019-07-06. 111 / Lindos Lemhenos vertimas į latvių k.: Lai saule Lietuvā tumsu izgaiņā. Dievturu Vēstnesis, 2019, Nr. 3 (31), p. 1504–1505. pdf-logo

2018

Daukanto Perūnas. Liaudies kultūra, 2018, Nr. 5 (182), p. 12–24. pdf-logo 

Iliuzija: gyvate pasirodęs virvagalis. Liaudies kultūra, 2018, Nr. 3 (180), p. 13–20. pdf-logo

Dvasinė Perkūno esmė. Liaudies kultūra, 2018, Nr. 2 (179), p. 18–36. pdf-logo

Mitiniai vaizdiniai Vytauto V. Landsbergio knygoje „Iš gyvenimo laumių“ [rec.: Vytautas V. Landsbergis. Iš gyvenimo laumių. Vilnius: Dominicus lituanus, 2017]. Liaudies kultūra, 2018, Nr. 1 (178), p. 85–95. pdf-logo111

Ko bijo pagonofobai? [Dainių Razauską kalbina Marijus Gailius]. 370, 2018 liepa, #68, p. 12–13. 111

Seneli Gintautai, apgink mūsų tautą! Alkas, 2018-12-31. 111 / Parengta pagal Dainiaus Razausko atsakymus į „Lietuvos ryto“ žurnalistės Brigitos Budrytės klausimus. pdf-logo Plg.: Kūčių ir Kalėdų tradicijos – senesnės ir sudėtingesnės, nei manėte. Lietuvos rytas, 2018-12-25. 111

Kaip kvailutis rengiasi ginti tėvynę. Alkas, 2018-05-12. 111

Grėsmės akivaizdoje [Dainių Razauską kalbina Dalia Rastenienė]. Saulės arkliukai / Alkas, 2018-04-05. 111

Apgailėtina, kai televizija stengiasi įtikti žiūrovui [Dainių Razauską kalbina „TV publika“]. Respublika, 2018-04-01. 111111

Ženklas. Alkas, 2018-03-20. 111111

Nenulenk galvos, mano Tėvyne! [Pagal sveikinimo kalbą, sakytą 2018 m. vasario 16 d. Lietuvos atkūrimo šimtmečio minėjime „Aušra 16“]. Alkas, 2018-02-27. 111

Kaip buvo prie sovietų? Būtent šitaip! Žalgiris (savaitraščio „Respublika“ priedas), 2018-01-29, Nr. 460. pdf-logo111

Intelektualai ir runkeliai. Literatūra ir menas, 2018-01-05, Nr. 1 (3645), p. 34–35. pdf-logo111

2017

Medis – mergina, nuotaka: dendromitologinė apybraiža. Literatūra,  2016–2017, t. 58–59 (1), p. 7–22. pdf-logo

Medis – motina. Dendromitologinė apybraiža. Liaudies kultūra, 2017, Nr. 3 (174), p. 26–44. pdf-logo

Lizdeikos gija lietuvių dvasinėje tradicijoje. Liaudies kultūra, 2017, Nr. 1 (171), p. 28–47. pdf-logo

Kur vėjas traukia. Pokalbis su mitologu, religijotyrininku, 2016 m. valstybinės Jono Basanavičiaus premijos laureatu Dainiumi Razausku. Liaudies kultūra, 2017, Nr. 1 (171), p. 48–59. pdf-logo

Sveikinam Profesorę! [Tatjanai Civjan – 80]. Tautosakos darbai, 2017, t. 53, p. 240–242. pdf-logo

Vėlinės apnuogina būtį. Valstietis, 2017-10-27. 111

Saldainis „strateginiam partneriui“. Alkas, 2017-05-14. 111

Ar ir TV pavasarį prisikelia kartu su gamta? Respublika, 2017-04-16. 111 

Kaip „sustabdyti emigraciją“. Alkas, 2017-04-07. 111

Ką reiškia gerai gyventi? Alkas, 2017-03-11. 111 

Lietuvio pasaulėjauta verta antikinės – nesigėdykite, kad esate. Delfi, 2017-02-23. 111 

Kad būtų blogiau. Alkas, 2017-02-08. 111111 

J. Basanavičius ne prie ko. Respublika, 2017-01-21. 111

2016

Medžių lytys ir jų santykiai: žingsnis į dendromitologiją. Tautosakos darbai, 2016, t. 52, p. 36–62. pdf-logo

Donelaičio Dievas. Kristijono Donelaičio reikšmės: straipsnių rinkinys. Sudarė Mikas Vaicekauskas, Vilnius: LLTI, 2016, p. 411–442. pdf-logoDonelaitis, p. 55–56, 203–206, 234–245, 281–286, 296–300.

Lietuviškosios šventumo sąvokos kilmė. Liaudies kultūra, 2016, Nr. 4 (169), p. 13–18. pdf-logo

Medis–moteris: ieva, verba, blindė. Liaudies kultūra, 2016, Nr. 2 (167), p. 63–73. pdf-logo

Laisvė būti. Sovijus: tarpdalykiniai kultūros tyrimai, 2016, t. 4, Nr. 2, p. 74–76. pdf-logo111

Kaukysa ir kaukai. Sovijus: tarpdalykiniai kultūros tyrimai, 2016, t. 4, Nr. 1, p. 8. pdf-logo111

Lietuvos ryto žurnalistai per Kūčias turėtų kaukti. Alkas, 2016-12-27. 111 / Dainiaus Razausko atsakymai į Lietuvos ryto korespondento Artūro Jančio klausimus, iškraipyti ir išspausdinti su melaginga antraše „Tikri lietuviai per Kūčias turėtų maukti alų“. Lietuvos rytas, 2016-12-24. 111111

Kalėdos reiškė patekimą į mirusiųjų pasaulį. Respublika, 2016-12-25. 111

Didžiausias Lietuvos priešas – vidinė išdavystė. Respublika, 2016-12-19. 111111 

Vėjas pučia, kelkim burę [Dainių Razauską kalbina Arūnas Brazauskas]. Veidas, 2016-10-12, Nr. 40, p. 12–15. pdf-logo111

Aš – vaidila. 15min, 2016-11-28. 111

Mitologija grąžina nuo spirito butelyje į „spiritą“ be butelio [Dainių Razauską kalbina Marijus Gailius]. 15min, 2016-11-24. 111

Apie mitologiją [klausimus uždavė Živilė Filmanavičiūtė]. Filosofija, 2016-09-30. 111 

Lietuva yra dvasinė tikrovė. Respublika, 2016-07-10. 111111

Išsigydyčiau nuo sielos kančios. Respublika, 2016-06-03. 111

Lietuva – tai būdas žiūrėti į pasaulį. Respublika, 2016-02-08. 111111

2015

Maironio Dievas, pomirtinis likimas, sapnai ir veršio malda. Maironis – praamžės tradicijos dainius: §12–14, 20, 29–31, 37. Liaudies kultūra, 2015, Nr. 6 (165), p. 7–19. pdf-logoMaironis, p. 56–67, 107–110, 142–148, 166–170.

Kalbančios, dainuojančios upės. Maironis – praamžės tradicijos dainius: §38–39. Liaudies kultūra, 2015, Nr. 4 (163), p. 15–20. pdf-logoMaironis, p. 171–182.

Dausų regėtojas. Maironis – praamžės tradicijos dainius: §47. Liaudies kultūra, 2015, Nr. 3 (162), p. 18–30. pdf-logoMaironis, p. 232–257.

Arba Lietuva, arba „lotyniško pagrindo“ asmenvardžiai. Liaudies kultūra, 2015, Nr. 3 (162), p. 78–81. pdf-logo111

Verpiamos, audžiamos dainos ir žosmės. Maironis – praamžės tradicijos dainius: §42–45. Liaudies kultūra, 2015, Nr. 2 (161), p. 8–18. pdf-logoMaironis, p. 202–225.

Mitiniai vaizdiniai Donelaičio „Metuose“: dar apie Saulę („Vasaros darbai“ 49–53). Liaudies kultūra, 2015, Nr. 1 (160), p. 9–14. pdf-logoDonelaitis, p. 120–133.

Pirmiausia nubusti, ir tebūnie darna! (Pastabos Andriaus Konickio knygos [Pirmiausia nubusti… Filosofijos etiudai. Vilnius: Naujoji Romuva, 2006] paraštėse). Liaudies kultūra, 2015, Nr. 1 (160), p. 80–86. pdf-logo

Mitiniai vaizdiniai Donelaičio „Metuose“: žolė. Tautosakos darbai, 2015, t. 49, p. 72–94. pdf-logoDonelaitis, p. 134–163.

Metų kryžius [Apie ciklinį laiką, kalendorines šventes ir kt. Dainių Razauską kalbina Dalia Rastenienė]. Saulės arkliukai / Alkas, 2015-08-28. 111

Kur vyksta tikrasis karas už Tėvynę? Saulės arkliukai / Alkas, 2015-04-28. 111

Laiškas sutrikusiam lietuviui, kaip susigrąžinti Gyvenimą, Laimę ir Tėvynę. Šiaurės Atėnai, 2015-02-20, Nr. 4 (1212), p. 2. pdf-logo111

Kur yra Dievas? Literatūra ir menas, 2015-01-30, Nr. 5 (3506), p. 12–15. pdf-logo111

2014

Mitiniai vaizdiniai Donelaičio „Metuose“: pirmosios dvylika eilučių. Liaudies kultūra, 2014, Nr. 5 (158), p. 32–44. pdf-logoDonelaitis, p. 16–42.

Lietuviškoji laimės samprata. Liaudies kultūra, 2014, Nr. 3 (156), p. 9–22. pdf-logo

Karalių nuvainikavimas. Liaudies kultūra, 2014, Nr. 2 (155), p. 75–80. pdf-logo

Gediminaičių stulpai simbolikos požiūriu. Liaudies kultūra, 2014, Nr. 1 (154), p. 31–55. pdf-logo

Debesims prasiskyrus [In memoriam Jonui Trinkūnui]. Liaudies kultūra, 2014, Nr. 1 (154), p. 56–58. pdf-logo

Mitiniai vaizdiniai Kristijono Donelaičio Metuose: paukščiai. Literatūra,  2014, t. 56 (1), p. 7–20. pdf-logoDonelaitis, p. 58–79.

Lietuvių panteonas. Sovijus: tarpdalykiniai kultūros tyrimai, 2014, t. 2, Nr. 1, p. 14–33. pdf-logo111

Balvonas: skolinys ar veldinys? Baltai ir slavai: dvasinių kultūrų sankirtos. Балты и славяне: пересечения духовных культур, Vilnius: Versmė, 2014, p. 115–131. pdf-logo111

Символика рыбы в связи с верхним миром: небесные светила и атмосферные явления. Балто-славянские исследования XIX, М.; СПб.: Нестор-История, 2014, c. 431–461. pdf-logo

Vienas Dievas, vienas Tikėjimas, viena Žemė. Literatūra ir menas, 2014-10-31, Nr. 40, p. 12–13. pdf-logo111

Ne raidelės didžiausia mūsų valstybės bėda. Respublika, 2014-05-19. 111

Laisvės branduolys. Literatūra ir menas, 2014-05-09, Nr. 19, p. 11–13. pdf-logo111

„Čia mano namai“: apie tapatybę ir iššūkius [Savo patirtimi bei įžvalgomis apie namus, istorinės bei kultūrinės atminties svarbą, mažų bendruomenių gyvybingumą bei dainą dalijasi Lietuvos liaudies kultūros centro vadovas Saulius Liausa, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Vidmantas Povilionis, žurnalo „Liaudies kultūra“ vyresnysis redaktorius, mitologas Dainius Razauskas ir verslininkas Ramūnas Karbauskis]. Bernardinai, 2014-03-10. 111

Lietuvybės reikia ieškoti savo sieloje. Respublika, 2014-02-16. 111

2013

Apie Žemę ir Lietuvį [Vytautą Rubavičių, Dainių Razauską ir Regimantą Tamošaitį kalbina Saulė Matulevičienė]. Liaudies kultūra, 2013, Nr. 4 (151), p. 1–14. pdf-logo

Poetinės kalbos paslaptys. (Apie Skirmanto Valento knygą Kalbos stigmos poezijoje: (prō)nōmen). Liaudies kultūra, 2013, Nr. 4 (151), p. 84–86. pdf-logo

Dieviškoji daina. Liaudies kultūra, 2013, Nr. 3 (150), p. 11–17. pdf-logo

Maironis ir senoji tradicija. Liaudies kultūra, 2013, Nr. 2 (149), p. 11–25. pdf-logo

(Nebe)džiugina. (Apie Jono Vaiškūno knygą „Skaitant dangaus ženklus: Lietuviško Zodiako pėdsakais“). Liaudies kultūra, 2013, Nr. 2 (149), p. 69–76. pdf-logo

Norberto Vėliaus palikimas. Nijolę Laurinkienę, Dainių Razauską, Daivą Račiūnaitę-Vyčinienę bei Vytautą Ališauską kalbina Saulė Matulevičienė. Liaudies kultūra, 2013, Nr. 1 (148), p. 58–70. pdf-logo

Filosofai, poetai ir raganos. Religija ir kultūra, 2013, Nr. 12, p. 79–96. pdf-logo

Saulės arkliukai. Saulės arkliukai, 2013, Nr. 2, p. 10–11. pdf-logo

Mitologija auga iš sielos [Dainių Razauską kalbina Dalia Rastenienė]. Saulės arkliukai, 2013, Nr. 1, p. 11–16. pdf-logo111

Maironio mįslė. Literatūra,  2013, t. 55 (1), p. 18–26. pdf-logo

Minint mirusiuosius galima ir šiek tiek pasilinksminti. Vilniaus diena, 2013-11-01. 111

Skirtingai Užgavėnes švenčiantį pasaulį vienija ta pati priežastis. Respublika, 2013-02-09. 111

Lietuvos televizija dirbtų Lietuvai. Respublika, 2013-01-14. 111

2012

Vėl Lasickis? – Pagaliau Lasickis! [rec.: V. Ališauskas. Jono Lasickio pasakojimas apie žemaičių dievus: Tekstas ir kontekstai. Vilnius: Aidai, 2012] Liaudies kultūra, 2012, Nr. 4 (145), p. 75–78. pdf-logo

Iš baltų mitinio vaizdyno juodraščių: SAULĖ. Liaudies kultūra, 2012, Nr. 3 (144), p. 16–41. pdf-logo

Pasaulio sapnas. Mistinės kosmogonijos užuominos lietuvių tautosakoje. Tautosakos darbai, 2012, t. 44, p. 81–97. pdf-logo

Jonas Vaiškūnas. „Skaitant dangaus ženklus: lietuviško Zodiako pėdsakais“ [Anotacija]. Tautosakos darbai, 2012, t. 44, p. 260–261. pdf-logo

Jau likimas, bet dar ne mirtis [rec.: R. Racėnaitė. Žmogaus likimo ir mirties samprata lietuvių folklore. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011]. Tautosakos darbai, 2012, t. 43, p. 207–211. pdf-logo

„Plati žemė“ vedose ir baltų tautosakoje. Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos XII. Algio Uždavinio fenomenas, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012, p. 351–362. pdf-logo

Dievo krosnis: vienas mitopoetinio pasaulėvaizdžio blyksnis. Sakralieji baltų kultūros aspektai [Senovės baltų kultūra, t. 9], Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012, p. 310–322. pdf-logo

Kalvis mitologijoje. Lietuvos kalviškoji kryždirbystė, sudarė J. Zabulytė, Pasaulio anykštėnų bendrija, Utenos spaustuvė, 2012, p. 7–23. pdf-logo

Kur veda Merkurijus? Šiaurės Atėnai, 2012, Nr. 13 (1079), p. 4. pdf-logo111

Artūro Dubonio susinaikinimas [recenzija istoriko Artūro Dubonio straipsniui „Ar Sovijaus mitas – senovės lietuvių religijos ištakos?“]. Alkas, 2012-11-20. 111

Svetimos šventės tapo mielesnės nei savos. Respublika, 2012-11-02. 111

Lietuviškoji tapatybė – iš savęs ir iš Dievo. Delfi, 2012-09-16. 111

Toleruoti neprivalome tik Lietuvos (II). Respublika, 2012-08-12. 111

Toleruoti neprivalome tik Lietuvos. Respublika, 2012-08-10. 111

Kaupti ir skleisti – dvi nuostatos į būtį, save ir Tėvynę. Alkas, 2012-07-05. 111

Ar tikrai Jonas ir Joninės – krikščioniški žodžiai? Alkas, 2012-06-24. 111

Žmogaus teisės ir neapykanta Lietuvai. Alkas, 2012-04-26. 111

2011

Iš baltų mitinio vaizdyno juodraščių: AUŠRINĖ (ir VAKARINĖ). Liaudies kultūra, 2011, Nr. 6 (141), p. 17–25. pdf-logo

Iš baltų mitinio vaizdyno juodraščių: METEORAS ir KOMETA. Liaudies kultūra, 2011, Nr. 2 (137), p. 8–11. pdf-logo

Dievo vaikaitis: žmogaus vieta lietuvių kosmologijoje. Tautosakos darbai, 2011, t. 42, p. 131–158. pdf-logo

Sveikiname Nijolę! [Nijolei Laurinkienei – 60] Tautosakos darbai, 2011, t. 42, p. 296–298. pdf-logo

„Negirdėta neregėta pasaka“ apie nusivožtą galvos kiaušą: mitinės bei ritualinės užuominos. Tautosakos darbai, 2011, t. 41, p. 135–144. pdf-logo

Balvonas: skolinys ar veldinys? Baltai ir slavai: dvasinių kultūrų sankirtos. Tarptautinės mokslo konferencijos [2011 m. rugsėjo 14–16 d.] akademikui Vladimirui Toporovui atminti pranešimų tezės, Vilnius: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, 2011, p. 63–64. pdf-logo

«Гедымiнавы слупы» з гледзiшча сiмволiкi: «святая тройца». Druvis: Almanach Centru etnakasmalogiji «Kryўja», III. Менск, 2011, c. 89–100. pdf-logo

Два дендромифологических этюда: черемуха и ива. Salix Sonora: Памяти Николая Михайлова, Москва, 2011, c. 180–200. pdf-logo

Рыба – мифологический прообраз лодки. Studia Mythologica Slavica, XIV, 2011, p. 291–303. pdf-logo

„Profesionali“ nemeilė. Šiaurės Atėnai, 2011, Nr. 40 (1058), p. 4, 8. pdf-logo111

Su dūmais – į dausas. Šiaurės Atėnai, 2011, Nr. 9 (1027), p. 10–11. pdf-logo111

Dėl „pagonybės“, Lietuvos ir bergždumo [komentaras istoriko Dariaus Barono rašiniui „Pagoniškos Lietuvos bergždumas šiandienos Lietuvai“]. Alkas, 2011-05-22. 111

Kūrybos jungas. Alkas, 2011-05-03. 111

Tikrovė tikrina, ar verti mes išlikti. Žalgiris, 2011, Nr. 108 (Alkas, 2011-04-15). 111

Veidrodėli veidrodėli, ar aš pati gražiausia? Alkas, 2011-03-18. 111

Zbigniewo laimė (politinė pasakėčia). Alkas, 2011-03-01. 111

2010

Iš baltų mitinio vaizdyno juodraščių: ŽVAIGŽDĖ. Liaudies kultūra, 2010, Nr. 6 (135), p. 6–19. pdf-logo

Nepagaunamas interviu: kas ardo pasaulio vidurį? Liaudies kultūra, 2010, Nr. 5 (134), p. 1–6. pdf-logo111

Iš baltų mitinio vaizdyno juodraščių: SIŪLAS, SIŪLAI. Liaudies kultūra, 2010, Nr. 5 (134), p. 7–14. pdf-logo

Iš baltų mitinio vaizdyno juodraščių: SIUVIMAS. Liaudies kultūra, 2010, Nr. 2 (131), p. 9–13. pdf-logo

Ledkalnis tuo aukštesnis, kuo daugiau jo po vandeniu nematyti: Iljos Lemeškino Sovijaus sakmė ir 1262 metų chronografas. Tautosakos darbai, 2010, t. 39, p. 269–274. pdf-logo

Vieninteliu keliu pas Dievą [rec.: Naglis Kardelis. Pažinti ar suprasti? Humanistikos ir gamtotyros akiračiai. Straipsniai ir esė. Vilnius: Naujasis ŽidinysAidai, 2008]. Šiaurės Atėnai, 2010, Nr. 34 (1004), p. 8–9. pdf-logo111

Kodėl Lietuvoje nebesinori gyventi. Šiaurės Atėnai, 2010, Nr. 31 (1001), p. 1, 4. pdf-logo111 / Laimanto Jonušio atsakomasis straipsnis: Kodėl Lietuvoje tebesinori gyventi. Šiaurės Atėnai, 2010, Nr. 34 (1004), p. 1, 6. 111 ; Andriaus Martinkaus atsakomasis straipsnis: Apie inteligentų „verkšlenimą“. Šiaurės Atėnai, 2010, Nr. 38 (1008), p. 1, 8. 111

Nepavykusi recenzija [rec.: Vytautas Ališauskas. Sakymas ir rašymas: kultūros modelių tvermė ir kaita Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Vilnius: Aidai, 2009]. Šiaurės Atėnai, 2010, Nr. 1 (971), p. 8–9, 11. pdf-logo111

К реконструкции индоевропейской формулы «Широкая земля»: др.-инд. pṛthivī, kṣаm- (и др.) ‘земля’ – лит. plati, лтш. plata ‘широкая’ & лит. žemė, лтш. zeme ‘земля’. Топоровские чтения I–IV: Избранное. Москва, 2010, c. 127–135. pdf-logo

Пенка семиотики на молоке мифопоэтической образности: Альгирдас Жюльен Греймáс или Альгирдас Юлюс Грéймас? Современная семиотика и гуманитарные науки. Москва: Языки славянских культур, 2010, c. 177–183.

2009

Iš baltų mitinio vaizdyno juodraščių: ADATA. Liaudies kultūra, 2009, Nr. 6 (129), p. 15–17. pdf-logo

Iš baltų mitinio vaizdyno juodraščių: REINKARNACIJA, arba PERGIMIMAS. Liaudies kultūra, 2009, Nr. 4 (127), p. 44–46. pdf-logo

Iš baltų mitinio vaizdyno juodraščių: AUSTĖJA. Liaudies kultūra, 2009, Nr. 2 (125), p. 16–21. pdf-logo

Iš baltų mitinio vaizdyno juodraščių: KAUKAS. Liaudies kultūra, 2009, Nr. 1 (124), p. 11–23. pdf-logo

Krosnis – aukuras, namų šventovė. Šiaurės Atėnai, 2009, Nr. 45 (967), p. 10. 111

Рыба как символ (воз)рождения и жизни. Балто-славянские исследования XVIII, Москва: Языки славянских культур, 2009, c. 528–567. pdf-logo

Мифологическая составляющая славянской ихтиологической терминологии. Studia Mythologica Slavica, XII, 2009, p. 321–336. pdf-logo

2008

Iš baltų mitinio vaizdyno juodraščių: AITVARAS. Liaudies kultūra, 2008, Nr. 6 (123), p. 8–25. pdf-logo

Mė(lynas)nulis ir dangaus kiaulių paslaptis: „žaidimas žodžiais“ lietuvių tradicijoje [rec.: S. Valentas. Mė(lynojo)nulio lingvistika Vlado Braziūno ir Sigito Gedos poezijoje. Vilnius: Baltos lankos, 2007]. Liaudies kultūra, 2008, Nr. 6 (123), p. 58–60. pdf-logo

Vilniaus švenčių ugnys. Liaudies kultūra, 2008, Nr. 5 (122), p. 14–18. pdf-logo111

Bronį Savukyną išlydint [In memoriam Broniui Savukynui]. Liaudies kultūra, 2008, Nr. 2 (119), p. 69–70. pdf-logo

„Mėnuo kaktoje“: Laukis lietuvių tradicijoje ir kai kurios netikėtos sąsajos. Tautosakos darbai, 2008, t. 36, p. 86–100. pdf-logo

Auka ir aukuras. Žodžių kilmė bei semantinė motyvacija. Acta Linguistica Lithuanica (Lietuvių kalbotyros klausimai), 2008, t. 58, p. 17–51. pdf-logo

„Pasaulio sutvėrimo“ vaizdiniai – konceptualaus mąstymo mitinis pamatas. Religija ir kultūra, 2008, Nr. 5 (1), p. 74–87. pdf-logo

bendraautorius: Vykintas Vaitkevičius / The Mythological Moon Horse As Reflected in Baltic Archaelogy, Folklore And Linguistics. Archaeologia Baltica, 2008, vol. 10, p. 71–77. pdf-logo

Dėl sekančio klausimo. Kalbos kultūra, 2008, Nr. 81 , p. 224–235. pdf-logo

Gyva mintis. Vladimiras Toporovas ir Lietuva. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008, p. 139–153, 447–450. pdf-logo

Белы вершнiк з узнятым мячом на чырвоным фоне: Сiмволiка герба Вялiкага Княства Лiтоўскага. Druvis: Almanach Centru etnakasmalogiji «Kryўja», II. Менск, 2008, p. 85–103. pdf-logo

Senųjų girių slengo reliktai lietuvių kalboje: mikroteksto lygmuo. Šiaurės Atėnai, 2008, Nr. 13 (887), p. 4. pdf-logo111

Senųjų girių slengo reliktai (Gintaro Beresnevičiaus atminimui). Šiaurės Atėnai, 2008, Nr. 4 (878), p. 2. pdf-logo111

2007

Baltų religijos ir mitologijos tyrinėjimo prasmė. Liaudies kultūra, 2007, Nr. 5 (116), p. 1–6. pdf-logo

Krosnies mitinis vaizdynas (apžvalga). Žmogus ir jo gyvenamoji aplinka: konferencijos medžiaga, Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2007, p. 155–166. pdf-logo

Semiotikos greimas ant mi(s)tikos pieno [rec.: Algirdas Julius Greimas. Lietuvių mitologijos studijos. Vilnius: Baltos lankos, 2005]. Kultūros barai, 2007, Nr. 1, p. 83–92. pdf-logo  / Tokia, kokia parašyta autoriaus, – neiškraipyta: pdf-logo

Балтийский комментарий к толкованию имени Орфея как «убитого молнией». Восток и Запад в балканской картине мира: Памяти Владимира Николоевича Топорова, Москва: Индрик, 2007, c. 57–77. pdf-logo

bendraautorė: Мария Завьялова / Летающие животные и поющие рыбы, или Круговорот превращений в поэзии Сигитаса Гяды. На меже меж голосом и эхом: Сборник статей в честь Татьяны Владимировны Цивьян, Москва: Новое издательство, 2007, c. 110–133. pdf-logo

Prieš svetimvaldybę Vilniuje ir kitur. Šiaurės Atėnai, 2007, Nr. 7 (833), p. 12. pdf-logo111

Pasakėčia apie lapę ir spąstus. Šiaurės Atėnai, 2007, Nr. 5 (831), p. 3. pdf-logo111

2006

Ritimai – lietuviškas ritualo pavadinimas ir jo kilmė. Gamta ir religija [Senovės baltų kultūra, t. 7], Vilnius: Versus aureus / Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006 [2005], p. 220–275. pdf-logo

Sustabarėjusi sąmonė: „dvasinės stabmeldystės“ samprata (sekant lietuvių žodžio stabas vidinėmis sąsajomis). Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos V [Kultūrologija, t. 14], Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006, p. 224–244. pdf-logo

Gintarui Beresnevičiui in memoriam. Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos V [Kultūrologija, t. 14], Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006, p. 381–384. pdf-logo = Begeyte, begeyte, pecolle! [In memoriam Gintarui Beresnevičiui]. Liaudies kultūra, 2006, Nr. 4 (109), p. 59–60. pdf-logo

„Etnosofai” A. Patackas ir A. Žarskus. Liaudies kultūra, 2006, Nr. 2 (107), p. 45–47. pdf-logo

Сомнения в заимствовании лит. miestas ‘город’ из славянского. Этнокультурные и этноязыковые контакты на территории Великого княжества Литовского: Материалы Международной научной конференции, Москва: Новое издательство, 2006, c. 102–111. pdf-logo

Символика рыбы, связанная с нижним миром и смертью, в балто-славянской традиции. Балто-славянские исследования XVII, Москва: Индрик, 2006, c. 295–352. pdf-logo

Книги по мифологии и традиционной культуре балтов, вышедшие за последние годы в Литве: краткое обозрение. Балто-славянские исследования XVII, Москва: Индрик, 2006, c. 501–506. pdf-logo

2005

Bekraštė Erdvė išsikūnijo [In memoriam Vladimirui Toporovui]. Liaudies kultūra, 2005, Nr. 6 (105), p. 70–71. pdf-logo

Dvaras ir Dvargantas. Liaudies kultūra, 2005, Nr. 2 (101), p. 8–19. pdf-logo

Sielos lygmenys: įžanginės pastabos didelei temai. Žmogaus samprata tradicinėje kultūroje: konferencijos medžiaga, Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2005, p. 54–69. pdf-logo

Bekūnis kūniškumas, arba ko mes iš tikrųjų vieni iš kitų norime? Lyčių samprata tradicinėje kultūroje: konferencijos medžiaga, Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2005, p. 164–166. pdf-logo

Keletas papildomų argumentų už „savą“ žodžio kryžius etimologiją. Lietuvos kryždirbystė tarptautiniame kontekste: pranešimų tezės, Kaunas: LDS Kauno skyrius, VDU menų institutas, 2005, p. 7–12. pdf-logo

bendraautorė: Татьяна Цивьян / Из мифологического бестиария: еж в космогонических преданиях (балто-балканский ареал). Балтийские перекрестки: Этнос, конфессия, миф, текст, Санкт-Петербург: Наука, 2005, c. 197–231. pdf-logo

Ретрский морской кабан в свете балто-славянских быличек о «рыбном пастухе». Балтийские перекрестки: Этнос, конфессия, миф, текст, Санкт-Петербург: Наука, 2005, c. 254–267. pdf-logo

Об одном вероятном балтийском соответствии имени Орфея как «убитого молнией». Балканские чтения 8: В поисках «западного» на Балканах (предварительные материалы), Москва: Институт славяноведения РАН, 2005, с. 138–144. pdf-logo

Šiaurės Atėnų tremtinė viduramžių Romoje [rec.: Nerija Putinaitė. Šiaurės Atėnų tremtiniai: lietuviškosios tapatybės paieškos ir Europos vizijos XX a. Vilnius: Aidai, 2004]. Šiaurės Atėnai, 2005, Nr. 42 (772), p. 3–4. pdf-logo111

2004

„Mindaugo epochos Lietuva“ [2003 m. gruodžio 11-12 d. mokslinės konferencijos Maskvoje apžvalga]. Liaudies kultūra, 2004, Nr. 2 (95), p. 56–60. pdf-logo

bendraautorė: Татьяна Цивьян / Еж в космогонических преданиях (балто-балканский ареал). Tautosakos darbai, 2004, t. 21 (28), p. 79–91. pdf-logo Summary: pdf-logo

Древнеиндийский Váruṇa в свете балто-славянских мифологических представлений о „рыбном короле-пастухе“. Acta Orientalia Vilnensia, 2004, t. 5, p. 79–91. pdf-logo

Прусск. noseilis ‘дух’ в структуре балто-славянского понятия души (маленькая заметка на большую тему). Балто-славянские исследования XVI, Москва: Индрик, 2004, c. 115–122. pdf-logo

2003

Vedų „širdies vandenynas“: įvaizdžio sąsajos. Acta Orientalia Vilnensia, 2003, t. 4, p. 105–111. pdf-logo

bendraautorius: Я. В. Васильков / Балтийский ключ к проблеме Вия-Вайю. Scripta Gregoriana: Сборник в честь семидесятилетия академика Г.М. Бонгард-Левина. Москва–Санкт-Петербург: Восточная литература, 2003, с. 24–46. pdf-logo

Krivio institucijos tąsa (Apie istorinės ir šiuolaikinės krivystės sąsajas, situaciją, susidariusią po 2002 m. rudenį įvykusios Krivio atšventinimo akcijos, kalbasi krivis Jaunius – Jonas Trinkūnas, etnoastronomas, Molėtų Romuvos vaidila Jonas Vaiškūnas, LII archeologas dr. Vykintas Vaitkevičius, religijotyrininkas, LLTI doktorantas Pranas Vildžiūnas, „Liaudies kultūros“ bendradarbiai Dainius Razauskas ir Juozas Šorys). Liaudies kultūra, 2003, Nr. 1 (88), p. 12–20. pdf-logo

Nuosprendis Maksui Kempinskiui. Šiaurės Atėnai, 2003, Nr. 34 (668), p. 7. pdf-logo111

2002

Indoiranėnų mitinio vėjo atitikmenys lietuvių tautosakoje (užuominos gilesniam tyrimui). Acta Orientalia Vilnensia, 2002, t. 3, p. 37–47.pdf-logo

Asmenvardžio Jõnas etimologinė dviprasmybė kaip nevienareikšmio Rytų ir Vakarų santykio atspindys. Rytai–Vakarai: kultūrų sąveika, Vilnius: Logos, 2002, p. 223–238. pdf-logo

Мать Майя. Размышления по поводу двух литовских омонимов: mója ‘мать’ и moja ‘мах’. Балто-славянские исследования XV, Москва: Индрик, 2002, c. 279–333. pdf-logo

О местном индоевропейском субстрате в некоторых христианских именах собственных (лит. Jõnas, лaтш. Jānis в связи с лат. Iānus, др.-инд. yāna и др.). Балто-славянские исследования XV, Москва: Индрик, 2002, c. 334–359. pdf-logo

Vėlyvas Lietuvos krikštas [Žilvino Bieliausko, Jono Trinkūno, Dainiaus Razausko ir Gintaro Beresnevičiaus pasisakymai Vilniaus Žemynos gimnazijoje vykusiame pokalbyje]. Naujoji romuva, 2002, Nr. 2 (539), p. 65–68. / Atsakomasis (anoniminis) Simplicijaus straipsnis: Apie vėlyvą Lietuvos krikštą. Naujoji romuva, 2002, Nr. 3 (540), p. 69–71.

Religija yra tam, kad žmogus būtų toliau nuo Dievo [Dainių Razauską kalbina Rimvydas Stankevičius]. Respublika (priedas „Julius“), 2002-11-23, p. 5.

2001

Maginė pasaulėžiūra: keletas įvadinių pastabų. Liaudies kultūra, 2001, Nr. 3 (78), p. 53–63. pdf-logo

Dar kartą apie „sutvėrimą“: papildoma „kūrybinės“ žodžio reikšmės argumentacija. Liaudies kultūra, 2001, Nr. 1 (76), p. 39–41. pdf-logo

Vediškojo puram-dará atitikmenys baltų tradicijoje: mitinė vaizdinio prigimtis. Acta Orientalia Vilnensia, 2001, t. 2, p. 62–72. pdf-logo

Vartai į pasaulio centrą (kalbasi filosofas dr. Krestencijus Stoškus, etnomuzikologė Varsa Liutkutė ir „Liaudies kultūros“ redakcijos darbuotojai Dalia Rastenienė bei Dainius Razauskas). Liaudies kultūra, 2001, Nr. 3 (78), p. 1–7. pdf-logo

Gimnazistai apie etninę kultūrą, mokyklą ir gyvenimą (pokalbyje dalyvauja Dalia Rasteniene ir Dainius Razauskas). Liaudies kultūra, 2001, Nr. 1 (76), p. 1–6. pdf-logo

2000

Sutvėrimas: „kūrybinės” žodžio reikšmės motyvacija. Liaudies kultūra, 2000, Nr. 2 (71), p. 8–13. pdf-logo

Deimantas: simbolika ir atitinkamos neįprastos etimologinės žodžio sąsajos. Tautosakos darbai, 2000, t. 13 (20), p. 154–184. pdf-logo

Tapsmas „nuo šilimos“: viena lietuvių ir indų kosmogoninė paralelė su atitinkamomis etimologinėmis užuominomis: liet. tàpti – sen. ind. tápati. Acta Orientalia Vilnensia, 2000, t. 1, p. 28–35. pdf-logo

1999

Sielų ratas: keletas pastabų apie reinkarnaciją ir Išsivadavimą. Liaudies kultūra, 1999, Nr. 6 (69), p. 25–34. pdf-logo

Rato simbolika: du pavyzdžiai. Liaudies kultūra, 1999, Nr. 3 (66), p. 42–48. pdf-logo

Rusiški keiksmažodžiai. Liaudies kultūra, 1999, Nr. 1 (64), p. 30–35. pdf-logo

Andajas, Nunadievis (ir Perkūnas): dar viena interpretacija. Tautosakos darbai, 1999, t. 11 (18), p. 105–117. pdf-logo

Tylos žodžiai. Miestelėnai (kultūrologinis almanachas): Tyla ir postmodernioji kultūra, Vilnius, 1999, p. 193–207. pdf-logo

Nelaimė. Šiaurės Atėnai, 1999, Nr. 11 (452), p. 11. pdf-logo

1998

Ryto rato ritimai: senosios išminties pėdsakais. Liaudies kultūra, 1998, Nr. 3 (60), p. 1–5. pdf-logo

Mitologijos enciklopedija [apžvalga: Mitologijos enciklopedija, t. 1. Vilnius: Vaga, 1997]. Liaudies kultūra, 1998, Nr. 1 (58), p. 62–64. pdf-logo

Pagonybė: įprastos ir neįprastos žodžio sąsajos. Naujoji romuva, 1998, Nr. 5, 10–13. pdf-logo

Penkus. Vydija, 1998, Nr. 9, p. 9–26. pdf-logo

Poetinis „pagonybės“ simbolis. Šiaurės Atėnai, 1998, Nr. 31 (425), p. 11. pdf-logo

Vaistai nuo depresijos. Šiaurės Atėnai, 1998, Nr. 17 (411), p. 1. pdf-logo

Prakeikimas (už kraupų Vilniaus medžių sužalojimą). Šiaurės Atėnai, 1998, Nr. 14 (408), p. 2. pdf-logo

1997

Gyvybės medis: senosios tradicijos pėdsakais. Liaudies Kultūra, 1997, Nr. 6 (57), p. 11–19. pdf-logo

Kvailutis. Liaudies kultūra, 1997, Nr. 4 (55), p. 16–26. pdf-logo

Laumės likimas liaudies kultūroje. Liaudies kultūra, 1997, Nr. 3 (54), p. 42–46. pdf-logo [su autoriaus komentaru; 2014 m.]

Lingvistinė beprotybė ir šventoji kalba. Liaudies kultūra, 1997, Nr. 1 (52), p. 10–18. pdf-logo

Iš kalvių kalbos lobyno. Šiaurės Atėnai, 1997, Nr. 31 (375), p. 12. pdf-logo

1996

„Liaudies kultūra“. Liaudies kultūra, 1996, Nr. 5 (50), p. 7–13. pdf-logo [su autoriaus komentaru; 2014 m.]

Šventasis gintaras. Kultūros barai, 1996, Nr. 3, p. 45–51. pdf-logo

Didysis ženklas. Naujoji romuva, 1996, Nr. 7–9, p. 68–75. pdf-logo [su autoriaus komentaru; 2014 m.]

Pypkės dūmas: psicho-loginis rūkymo paveikslas. Naujoji romuva, 1996, Nr. 5–6, p. 21–26. pdf-logo [su autoriaus komentaru; 2014 m.]

Ryto rato ritimas(is). Logosofinis esė apie vyrą ir moterį. Naujoji romuva, 1996, Nr. 1–2, p. 60–62. pdf-logo

Gaivinantis nuobodulys. Šiaurės Atėnai, 1996, Nr. 15 (309), p. 12. pdf-logo

1995

Mirusiojo laiškas savižudžiui. Šiaurės Atėnai, 1995, Nr. 44 (287), p. 1, 9. pdf-logo

Žiaurūs katinai [autoriaus atsiliepimas į savo paties straipsnį „Šventoji Lietuva“]. Šiaurės Atėnai, 1995, Nr. 14 (258), p. 16. pdf-logo

Šventoji Lietuva. Šiaurės Atėnai, 1995, Nr. 7 (251), p. 1. pdf-logo

Medinė kiaulė – Lietuvoje. Šiaurės Atėnai, 1995, Nr. 1 (245), p. 16. pdf-logo

Kada bus pasaulio pabaiga? Lietuva, Nr. 70, 1995, p. 3. pdf-logo

1994

Neieškok dangaus erdvės už savęs [Dainių Razauską kalbina Zita Baranauskaitė]. Šiaurės Atėnai, 1994-11-19, Nr. 42 (238), p. 3.

1993

Neįkainojamas turtas. Vydija, 1993, Nr. 4, p. 1–8. pdf-logo [su autoriaus komentaru; 2014 m.] 

1992

Mūšis už žalią giraitę. Psichologija tau, 1992, Nr. 1, p. 7–11. pdf-logo

1991

Dvasios galia ir negalia. Psichologija tau, 1991, Nr. 3, p. 2–6. pdf-logo

[Į viršų]

* * *

Paskaitos ir kìta (garsas ir vaizdas)

Lietuvių religijos ir mitologijos kursas (garsas)

2022-09-13 Apie mitologiją. Paskaita VDA studentams audio_file 

2022-08-27 Mitinis medis ir jo šakos. Mėnuo Juodaragis XXII (Dūburio sala) audio_file111

2022-06-27 Apskrito stalo diskusija „Prigimtinės kultūros užutėkiai, arba tai, kas išlieka“. Dalyvauja Dainius Razauskas, Vykintas Vaitkevičius ir Daiva Vyčinienė. Veda Saulė Matulevičienė. 20-asis Prigimtinės kultūros seminaras (Juodonys) 111

2022-06-24 „Technologinė pažanga be humanitarinės kultūros yra pragaras“. Radijo laida „Verslumo dvasia“ audio_file

2021-12-11 Žemės šventumo šaltinis. Baltų Krivulė 111

2021-11-25 Praeitis gyva dabartyje. Radijo laida „Studija 50“ audio_file

2021-10-23 Minties ir žodžio galia: medicininis ir filosofinis požiūriai (diskusijoje dalyvauja Danielius Serapinas, Dainius Razauskas, Marija Mendelė). Neurostartas 2021 (Paunguriai) audio_file

2021-09-02 Vydūnas apie tikėjimą. LLTI audio_filejpg-logo

2021-08-21 Perkūno raugas. Mėnuo Juodaragis XXI3/4 (Grybų dvaras) audio_file

2021-08-22 Amatų kiemas. Raugutis. Mėnuo Juodaragis XXI3/4 (Grybų dvaras)

2021-08-13 Blindė ir kita. Romuvos stovykla audio_file 

2021-05-24 Praeities interpretacijos šiandienos kultūroje – žurnalo „Būdas“ pristatymas. „Pokalbiai prie Vilnelės“

2021-03-31 Laumių monai. Pokalbis su folkloro ansambliu „Ratilio“ audio_file 

2021-03-26 Aktoriaus Igno Gužausko klausimai Dainiui Razauskui. LNKC audio_file 

2021-03-12 Kokius klausimus mums kelia tautinė (etninė) kultūra? (Dainių Razauską kalbina Jonas Vaiškūnas). Alkas audio_file111

2020-12-27 Tradicija – mūsų Tiltas (kalba Dainius Razauskas ir Jonas Vaiškūnas). Radijo laida „Aklas pasimatymas“ audio_file111111

2020-09-29 Dokumentinis filmas „Gyvo žalio!“ Dalyvauja ir apie Jorės šventę pasakoja Jonas Vaiškūnas, Daiva Vaiškūnienė, Inija Trinkūnienė, Milda Ališauskienė ir Dainius Razauskas. Skamba Lietuvos Romuvos apeiginės grupės „Kūlgrinda“ giesmės. Alkas 111 

2020-09-17 Pasaulio sutvėrimas (diskusija). Naujoji Romuva audio_file 

2020-08-29 Kaukė ir nuokauka. MJR Kaukynės / Mėnuo Juodaragis XXI1/2 (Dūburio sala) audio_file111

2020-07-06 Ką švenčiame liepos 6? (Dainių Razauską kalbina Jonas Vaiškūnas). Alkas audio_file111

2020-06-28 Apie lietuvių kalbos vertę [2]. Alkas 111 / [1]+[2] audio_file

2020-06-27 Pokalbis festivalyje-stovykloje „Debesų pieva“ (veda Kęstutis Kaupas). Elektrėnų sav. audio_file111

2020-06-22 Apie lietuvių kalbos vertę [1]. Alkas 111

2020-05-24 Apie Vladimirą Toporovą ir Šventaragio legendą. LRT laida „Lietuva mūsų lūpose“  

2020-03-15 Apie globalizacijos iššūkius lietuvių kalbai. Alkas audio_file111

2019-12-31 Jėzuitų misijos Lietuvoje [2]. „Aktualioji istorija“. 93-oji laida. audio_file111 

2019-12-29 ETNOS. Dokumentinis TV apybraižų ciklas. 4 dalis. Visas 2019-10-22 vykusio pokalbio įrašas audio_file

2019-12-25 Jėzuitų misijos Lietuvoje [1]. „Aktualioji istorija“. 92-oji laida. audio_file111 

2019-12-08 Balticum TV laida „Baltų šventadieniai“. 31-oji laida: Žiemos saulėgrįža. Kalba Jonas Vaiškūnas ir Dainius Razauskas. 111 

2019-10-24 „Sodybų tuštėjimo metas“. Filomenos Kavoliutės knygos „Žemė prašo neužmiršti vardų. Mirusių kaimų knyga“ pristatymas audio_file

2019-10-19 Tarp tikėjimo ir tikrovės. Krivio dienos minėjimas audio_file111

2019-09-14 Per ilgas, bet pamokantis pokalbis Baltų krivulėje. Punskas audio_file111

2019-08-16 Teisinga ir ydinga santuoka. Romuvos stovykla audio_file 

2019-06-27 Pokalbis festivalyje-stovykloje „Debesų pieva“ (veda Kęstutis Kaupas). Elektrėnų sav. audio_file111

2019-06-19 Pasaulio medis. Miško festivalis audio_file111

2019-03-03 Prigimtinis tikėjimas. Krivio Jono Trinkūno 80-ųjų gimimo metinių minėjimas audio_file111

2019-02-04 Mitologinio mąstymo šaknys. #VUžgavėnės audio_file111 

2019-01-07 Pasisakymas Algimanto Bučio knygos apie Lietuvos karalius ir karalystę pristatyme. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka audio_file111

2018-12-12 Keletas žodžių (apie Mėnulį ir Joną) Virginijaus Savukyno TV laidai „Istorijos detektyvai“ audio_file

2018-11-29 Pasisakymas žurnalo „Liaudies kultūra“ 30-mečiui skirtame renginyje „Mitologija, tikrovė, laisvė“. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka audio_filepdf-logo

2018-11-25 Žurnalą „Liaudies kultūra“ pristato vyriausioji redaktorė Saulė Matulevičienė, redaktoriai Juozas Šorys, Lina Leparskienė ir Dainius Razauskas. Radijo laida „Ryto rasa krito“ audio_file

2018-11-20 Kultūros, pasaulėžiūros svarba tautos išlikimui (pokalbį veda Saulė Matulevičienė). Seminaras „Kultūros politika regionuose: problemos, perspektyvos“ (Giraičiai) audio_file

2018-11-09 Daukanto sutvėrimasKonferencija „…ir kraštą vadino valstybe“ (LNB) audio_file111

2018-10-31 Lizdeika. Konferencija „Mirusiųjų išlydėjimas: papročiai ir tradicijos“ (Verkiai) audio_file111

2018-10-30 Apie miškų kirtimą, BVP ir ekonomikos monus. Gyvas miškas TV  

2018-10-28 Žodis prie pilkapių. Vėlinių paminėjimas Naujosios Vilnios (Rokantiškių) pilkapyne audio_file

2018-10-18 Mūsų puolama tapatybė (diskusija). Dalyvauja Giedrė Kaminskaitė-Salters ir Dainius Razauskas. Moderuoja Vaidas Jauniškis. MO muziejus audio_file111

2018-08-26 Burtus grindžianti pasaulėžiūra. Mėnuo Juodaragis XXI (Molavėnai) audio_file111

2018-08-13 Dvarciškių šventykloje su Gediminu Žiliu. Romuvos stovykla audio_file 

2018-08-12 Pokalbis apie Vytį. Romuvos stovykla audio_file 

2018-06-13 Pokalbis apie mitologiją [2]. Radijo laida „Ryto allegro“ audio_file

2018-06-06 Pokalbis apie mitologiją [1]. Radijo laida „Ryto allegro“ audio_file

2018-05-29 Mitologijos prigimtis (paskaita ir diskusija). LLTI seminarų ciklas „Naujausi mitologijos ir tautosakos tyrimai“ audio_file

2018-05-27 Balticum TV laida „Po baltų Lietuvą: padavimų žemėlapis“. 7-oji laida: Druskos kalnas (Rudaičių Dyklius), Mingėlos ąžuolas (Vieštovėnai). Dalyvauja: laidos režisierė ir vedėja Nijolė Jačėnienė, mitologas dr. Dainius Razauskas, vietos gyventojas Jonas Mingėla. 111

2018-05-20 Balticum TV laida „Po baltų Lietuvą: padavimų žemėlapis“. 6-oji laida: Mieganti kariuomenė. Dalyvauja: laidos režisierė ir vedėja Nijolė Jačėnienė, mitologas dr. Dainius Razauskas ir kiti. 111

2018-04-29 Interviu Balticum TV laidai „Po baltų Lietuvą: padavimų žemėlapisaudio_file111

2018-04-06 Pokalbis Žuklių namuose. Jeruzalė (Vilnius) audio_file

2018-03-08 Vytis simbolikos požiūriu. Valdovų rūmai audio_file111

2018-03-08 Senoji religija. LRT laida „Anapus čia ir dabaraudio_file111

2018-01-28 Dvasinė tautos esmė. Aptarimą veda prof. Audrius Beinorius. 14-asis Prigimtinės kultūros seminaras (Užutrakis) audio_file111 Pranešimas: Aptarimas:

2018-01-20 Tautiškumas ir Dievas (pokalbis). Antroji antropoteosofijos konferencija ,,Tautos kultūrinio paveldo ir dvasinės tapatybės svarba dabartiniu laikotarpiu“ audio_file111

2017-12-21 [Žodžių mitologija]. Radijo laida „Kasdienybės kultūra“ audio_file Perrašas: 111111111

2017-12-18 Mitinio pasaulėvaizdžio prigimtis. Paupio restoranas audio_file

2017-11-30 Mitiniai vaizdiniai K. Donelaičio „Metuose“. Mažosios Lietuvos dienos minėjimas audio_file

2017-11-09 Interviu TV apybraižai „Kultmisijos. Kultūra ir iliuzija“. STUDIJA TVIP audio_file Ištraukos iš pokalbio panaudotos 2018-03-18 ir 2018-04-08 laidose.

2017-11-05 Žodis prie pilkapių. Vėlinių paminėjimas Naujosios Vilnios (Rokantiškių) pilkapyne audio_file

2017-10-02 Figūratyvinė filosofija. Konferencija „Algirdas Julius Greimas Lietuvoje, pasaulyje, mokykloje“ audio_file Žodis diskusijoje: audio_file

2017-08-26 Dvasinė Perkūno esmė. Mėnuo Juodaragis XX (Dūburio sala) audio_file

2017-08-14 Dvasia, siela, vėlė: pokalbis (dalyvauja Dainius Razauskas, Jonas Vaiškūnas, Vaclovas Mikailionis). Romuvos stovykla audio_file Vėlesni kalbesiai: audio_file

2017-07-24 Apie jubiliejinį – dvidešimtą – festivalį „Mėnuo Juodaragis“ (kalba Ugnius Liogė ir Dainius Razauskas)„15min“ studija audio_file111

2017-07-02 Apskrito stalo pokalbis „Apie lietuvišką dvasinę tradiciją šiandien: poezija, muzika, mokslas“. Veda Daiva Vaitkevičienė. Dalyvauja Rimvydas Stankevičius, Gediminas Žilys ir Dainius Razauskas. 13-asis Prigimtinės kultūros seminaras (Rumšiškės) audio_file111

2017-04-30 Tikroji tikyba (komentaras). Kulionių Jorė audio_file

2017-04-16 Baltų mitinio pasaulio šventumas. Balticum TV laida „Skrajojantys ežerai. Baltų mitai ir simboliai“ audio_file111

2017-04-07 Dangus ir Dievas. Profesoriaus Norberto Vėliaus skaitymai X audio_file Pranešimo santrauka: pdf-logo

2017-03-19 Apskritas stalas Lietuviški audimų raštai, arba apie mokslo kalbos grožį. Dalyvauja dr. Albina Auksoriūtė ir dr. Dainius Razauskas. Pokalbį veda dr. Daiva Vaitkevičienė. 12-asis Prigimtinės kultūros seminaras (Sanklodiškės) audio_file111 

2017-02-21 Kitataučių įvaizdis lietuviškose Užgavėnių tradicijose. Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus audio_file111111 

2017-02-16 Lemtingas Lietuvos likimo veiksnys. Radvilų rūmų muziejus / Lietuvos dailės muziejus audio_file

2017-02-15 Valstybinės Jono Basanavičiaus premijos laureatą mitologą Dainių Razauską kalbina Jolanta Jurkūnienė. Radijo laida „Žinių amžius“ audio_file

2017-02-03 Mūsų dvasios Vytis. Lietuvos nacionalinis kultūros centras audio_file

2017-01-14 Tikrovės iliuzija ir iliuzijos tikrovė: virvė ar gyvatė? Mokslinė konferencija „Iliuzijos Vakarų ir Rytų kultūrų kontekste“, Vilnius audio_file111

2016-12-24 Apie senąją religiją, mitologiją, baltišką pasaulėžiūrą. Ar tai tik paveldas, kaip tai siejasi su mūsų šiandieniniu gyvenimu ir jo rūpesčiais? Ar gebame atpažinti pamatinių reiškinių esmę, pasinaudoti jų galia ir stiprintis? Radijo laida „Istorija gyvai“ audio_file111

2016-12-11 Kultūros reikšmė. Seminaras „Kultūros vadovų kūrybinė akademija“, Giraičiai (Dubingiai) audio_file

2016-11-24 Valstybinės Jono Basanavičiaus premijos įteikimas už reikšmingus baltų pasaulėvaizdžio tyrinėjimus ir sklaidą. Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius 111 Dainiaus Razausko pasisakymas: audio_file

2016-11-16 Valstybinės Jono Basanavičiaus premijos laureatą mitologą Dainių Razauską kalbina Austėja Kuskienė. Radijo laida „Ryto allegro“ audio_file

2016-10-21 Medis mitiniame pasaulėvaizdyje. Konferencija „Lietuvos kraštovaizdis permainų laikotarpyje: gamta, visuomenė, kultūra“, Vilnius audio_file111

2016-10-17 Mitologiniai mūsų tradicijos atsakymai (II). Alko radijo laida „Kokia… prasmė?“ audio_file111

2016-10-10 Mitologiniai mūsų tradicijos atsakymai (I). Alko radijo laida „Kokia… prasmė?“ audio_file111

2016-09-22 Rudens lygiadienis: pokalbis apie mitologiją. Vilniaus etninės kultūros centras / Vrublevskių biblioteka audio_file

2016-08-27 Sielos namai. Mėnuo Juodaragis XIX (Dūburio sala) audio_filejpg-logo

2016-08-13 Dvasingumo samprata. Romuvos stovykla audio_file111 

2016-07-02 Lietuvių, baltų dievų panteono samprata. Radijo laida „Baltų genas: mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai“ audio_file111 

2016-06-25 Baltų mitinio pasaulėvaizdžio interpretacija. Radijo laida „Baltų genas: mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai“ audio_file111

2016-05-13 Tautinis nevisavertiškumas. Seminaras „Tautinis kultūrinis sąjūdis ir valstybingumo ištakos/kūrimas“, Marijampolė audio_file 

2016-05-12 Apie knygas ir mitinį pasaulėvaizdį. Radijo laida „Ką man skaityti?“ audio_file111

2016-04-07 Ieva – medis ir asmenvardis („palimpsestas“ kalboje ir mitologijoje). Profesoriaus Norberto Vėliaus skaitymai IX audio_file

2016-03-12 Diskusija-X (Dainių Razauską kalbina Raimundas Eimontas). Laisvojo meno buveinė „Raudonas namas“ (Kaunas) audio_file

2016-03-06 Lietuviškosios šventumo sąvokos kilmė (pranešimo aptarimą veda Vykintas Vaitkevičius). 10-asis Prigimtinės kultūros seminaras (Sanklodiškės) audio_file111 Pranešimas: Aptarimas:

2016-02-21 [Panteonas, arba Visi dievai]. Radijo laida „Ryto rasa krito“ audio_file

2016-01-28 Religinis ekstremizmas (Ritą Šerpytytę, Simą Čelutką ir Dainių Razauską kalbina Algirdas Acus). LRT laida „Anapus čia ir dabar audio_file111

2015-12-31 Pokalbis apie senovės lietuvių papročius ir žiemos šventes (Dainių Razauską ir Joną Vaiškūną kalbina Lina Pavalkytė). Radijo laida „Ryto espresso“ audio_file

2015-12-18 Mintys minint Žiemos Saulėgrįžą. Lietuvos liaudies kultūros centras audio_file111

2015-12-06 Pasakojimai apie akademiką Vladimirą Toporovą. LRT laida „Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė audio_file

2015-12-01 Ar turėtų mus bauginti gruodžio tamsa? (pokalbis su Audriu Antanaičiu) Alko radijas audio_file111

2015-11-29 Ritualo esmė ir nukrypimai. Baltų kultūros ir religijos mokykla audio_file

2015-11-02 „Mūsų praeities beieškant“. 137-oji laida.

2015-10-24 LRT laida „Didžioji Lietuva. Lietuvių kalbos istorija“. 19-oji laida.

2015-08-29 Bičių deivė Austėja: dievavardžio kilmė, istorija, turinys. Mėnuo Juodaragis XVIII (Zarasai) audio_file

2015-08-13 [Apie raganas ir šamanus, žuvis ir vilkolakius]. Radijo laida „Kasdienybės kultūra“ audio_file111

2015-08-13 Žodžio šventas kilmė ir pirminės reikšmės. Romuvos stovykla audio_file

2015-06-28 Prigimtinė išmintis: kitokia samprata (pranešimo aptarimą veda Daiva Vaitkevičienė). 9-asis Prigimtinės kultūros seminaras (Rumšiškės) audio_file111

2015-05-25 Žodis Jono Trinkūno „Lietuvių išminties knygos“ pristatyme audio_file111 

2015-04-26 Pašnekesys „Romuva ir dvasinis tobulėjimas: tarp Vakarų ir Rytų tradicijų“ (šnekasi Audrius Beinorius, Dainius Razauskas, Gintaras Songaila, Dalia Urbanavičienė, Inija Trinkūnienė, Rimvydas Budrys ir kiti). Kulionių Jorė audio_filepdf-logo

2015-04-16 Kodėl Donelaičio sidabras gyvs stikle mūdriai šokinėja. Profesoriaus Norberto Vėliaus skaitymai VIII audio_file

2015-03-17 Kur vyksta tikrasis karas už Tėvynę? LRT kultūros akademija audio_file 

2014-12-13 „Istorijos detektyvai“. 45-oji laida. Apie sveikinimąsi „sveikas gyvas“ audio_file 

2014-10-24 LRT laida „Didžioji Lietuva. Lietuvių kalbos istorija“. 7-oji laida.

2014-10-20 Būties mitologija (pokalbį veda Ignas Šlajus). Filomatų mitologijos būrelis (Vilniaus universitetas) audio_file

2014-10-18 „Istorijos detektyvai“. 37-oji laida. Apie lietuvių „pagonybę“ audio_file 

2014-08-23 Sapnas – mirtis, sapnas – gyvenimas. Mėnuo Juodaragis XVII (Skinderiškis) audio_file

2014-08-23 Trumpai apie mokslą ir pažinimą. Mėnuo Juodaragis XVII (Skinderiškis) audio_file

2014-08-15 Ugnies simbolika. Romuvos stovykla audio_file

2014-07-09 Dievas ir Žemė. Europos etninių religijų ir tradicijų konferencija „Motina Žeme, sujunki mus“ (LR Seimas) audio_file

2014-06-30 Žinojimas kaip regėjimas (pranešimo aptarimą veda Giedrė Šmitienė). 7-asis Prigimtinės kultūros seminaras (Rumšiškės) audio_file ; be diskusijos: 111 

2014-06-21 Du pasauliai, du keliai, du Jonai. Panemunės pilies statytojo Jono Eperješo varduvių proga „Kupolės“ (Panemunė) audio_file

2014-05-29 „Istorijos detektyvai“. 31-oji laida. Apie Laimę, Perkūną ir Velnią audio_file 

2014-05-14 Pirminė panteono samprata ir jo lietuviškasis atitikmuo. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas audio_file

2014-04-10 Lizdeika, Strazdas ir kiti „paukščiai“ lietuvių dvasinėje tradicijoje. Profesoriaus Norberto Vėliaus skaitymai VII audio_file

2014-04-09 „Istorijos detektyvai“. 27-oji laida. Apie aitvarą audio_file

2014-03-20 Tylos žodžiai: tradicinė tylos samprata pagal ją žyminčius žodžius. Anykščiai, A. Vienuolio progimnazija audio_file

2014-03-02 Gedimino sapnas. Baltų kultūros ir religijos mokykla audio_file

2014-02-26 „Istorijos detektyvai“. 21-oji laida. Apie raganą audio_file 

2014-02-16 „Ar krosnis tėra tik krosnis?“ Radijo laida „Ryto rasa krito“ audio_file

2014-02-10 Mitologijos mokslas ir mitologijos esmė. Paskaita Gintaro Varno aktorių kursui audio_file

2014-01-29 „Sielą gydo pats žmogus“. Radijo laida „Žinių amžius“ audio_file

2014-01-22 „Istorijos detektyvai“. 17-oji laida. Apie nagus audio_file 

2014-01-15 „Istorijos detektyvai“. 16-oji laida. Apie galvą audio_file 

2014-01-02 Apie Joną Trinkūną. Radijo laida „Ryto rasa krito“ audio_file111

2013-12-28 Ar Kalėdos – krikščioniška šventė ir kaip ji susijusi su Kristaus gimimu (pokalbis su Audriu Antanaičiu ir Žilvinu Joniu). Radijo laida „Tiesos akibrokštai“ audio_file

2013-12-26 LRT laida „Didžioji Lietuva. Lietuvių kalbos istorija“. 3-oji laida.

2013-12-22 LRT laida „Didžioji Lietuva. Lietuvių kalbos istorija“. 2-oji laida.

2013-12-21 Apie žiemos saulėgrįžos dvasinius slėpinius (kalba Jonas Vaiškūnas ir Dainius Razauskas; laidą veda Nijolė Jačėnienė). Radijo laida „Savaitgalio pasažai“ audio_file111

2013-12-08 Šventaragio legenda. Baltų kultūros ir religijos mokykla audio_file

2013-12-07 „Istorijos detektyvai“. 11-oji laida. Apie kremacijos ritualą audio_file 

2013-11-23 Žmogaus sielos lygmenys. Lietuvos humanistinės psichologijos asociacija audio_file

2013-11-09 „Istorijos detektyvai“. 7-oji laida. Apie pėstumą ir raitumą audio_file 

2013-11-09 Apie senąją lietuvių religiją (pokalbis su Audriu Antanaičiu ir Žilvinu Joniu). Radijo laida „Tiesos akibrokštai“ audio_file

2013-11-05 Gediminaičių stulpai simbolikos požiūriu. Lietuvos skautų sąjunga audio_file

2013-10-26 Apie senąją lietuvių religiją (pokalbis su Audriu Antanaičiu ir Žilvinu Joniu). Radijo laida „Tiesos akibrokštai“ audio_file

2013-10-20 Šventaragiai. 7-oji televizinio dokumentinio projekto „Jėgos vietos“ laida. Dalyvauja: keramikė Julija Ikamaitė, mitologas dr. Dainius Razauskas, archeologas dr. Vykintas Vaitkevičius, grafikas Arvydas Každailis, archeologas prof. habil. dr. Vladas Žulkus, etnoastronomas, fizikas Jonas Vaiškūnas, architektas Algis Stalgys. 

2013-10-19 „Istorijos detektyvai“. 4-oji laida. Apie deginimą ant laužo audio_file 

2013-10-19 Apie senąją lietuvių religiją (pokalbis su Audriu Antanaičiu ir Žilvinu Joniu). Radijo laida „Tiesos akibrokštai“ audio_file

2013-10-13 Šventosios giraitės. 6-oji televizinio dokumentinio projekto „Jėgos vietos“ laida. Dalyvauja: mitologas dr. Dainius Razauskas, archeologas dr. Vykintas Vaitkevičius, etnoastronomas, fizikas Jonas Vaiškūnas, poetas Vladas Braziūnas, archeologas prof. dr. Aleksiejus Luchtanas, istorikas, piliakalnių tyrinėtojas Robert Klimek, etnologė Ona Šakienė. 

2013-10-12 „Istorijos detektyvai“. 3-oji laida.  Apie kalaviją-žodį audio_file 

2013-10-12 Apie senąją lietuvių religiją (pokalbis su Audriu Antanaičiu ir Žilvinu Joniu). Radijo laida „Tiesos akibrokštai“ audio_file

2013-10-06 Alkai. 5-oji televizinio dokumentinio projekto „Jėgos vietos“ laida. Dalyvauja: grafikas Arvydas Každailis, mitologas dr. Dainius Razauskas, etnoastronomas, fizikas Jonas Vaiškūnas, archeologas prof. habil. dr. Vladas Žulkus, Palangos gintaro muziejaus darbuotoja Sigita Baužaitė-Talačkienė, archeologas dr. Vykintas Vaitkevičius, archeologas Julius Kanarskas, keramikė Julija Ikamaitė, neopagonis Rimas Pakeris, Kupiškio r. parapijų kunigas Justas Jasėnas. 

2013-09-28 TV laida „Alchemija“. #XLIX. Gentys. Dalyvauja: laidos vedėjas Rytis Zemkauskas, mitologas dr. Dainius Razauskas, antropologas dr. Donatas Brandišauskas ir kiti festivalio „Mėnuo Juodaragis“ dalyviai. 111

2013-09-22 Paleoastronomija. 3-oji televizinio dokumentinio projekto „Jėgos vietos“ laida. Dalyvauja: etnoastronomas, fizikas Jonas Vaiškūnas, archeologas prof. habil. dr. Vladas Žulkus, mitologas dr. Dainius Razauskas, archeologas dr. Gintautas Zabiela, keramikė Julija Ikamaitė.

2013-09-15 Piliakalniai. 2-oji televizinio dokumentinio projekto „Jėgos vietos“ laida. Dalyvauja: archeologas dr. Gintautas Zabiela, archeologas Julius Kanarskas, poetas Vladas Braziūnas, X–XI a. kuršių karys Benas Šimkus, mitologas dr. Dainius Razauskas, istorikas, piliakalnių tyrinėtojas Robert Klimek, keramikė Julija Ikamaitė. 

2013-08-15 Paplitusi obsceninė leksika ir jos kilmė [Rusiški keiksmažodžiai]. Romuvos stovykla audio_file

2013-05-11 Mistinis patyrimas – patyrimo mistika. Lietuvos humanistinės psichologijos asociacija audio_file

2013-05-08 Laimės daina. Seminaras „Tradicinė kultūra“  audio_file

2013-05-06 „Mūsų praeities beieškant“. 87-oji laida.

2013-05-02 Mūšis, kurį Lietuva pralaimėjo: istorinė pamoka, kurią vienąsyk laikas išmokti. Lietuvos skautų sąjunga audio_file

2013-04-29 „Mūsų praeities beieškant“. 86-oji laida.

2013-04-25 Neskaitytas Maironis. Profesoriaus Norberto Vėliaus skaitymai VI audio_file

2013-04-22 „Mūsų praeities beieškant“. 85-oji laida.

2013-04-15 „Mūsų praeities beieškant“. 84-oji laida.

2012-11-24 Mėgdžiojimas: mitologija, metafizika, psichologija. Lietuvos humanistinės psichologijos asociacija audio_file

2012-10-31 Perkūnas ir raugas. Alaus Brolija  audio_file

2012-10-26 Lietuvių Dievas. Nacionalinė religijotyrininikų draugijos konferencija 111

2012-10-23 Dangaus būgnai, kanklės ir Dievo žodis. Vilniaus etninės kultūros centras audio_file

2012-08-15 Lietuvių Dievas. Romuvos stovykla audio_file

2012-05-26 Paukščio mitinė ir dvasinė simbolika: Lizdeikos atvejis. Lietuvos humanistinės psichologijos asociacija audio_file

2012-04-28 „Pavasario mitas“. Baltų kultūros ir religijos mokykla (Kulionių Jorė) 111

2012-04-27 „Pavasario mitas“. Kirkiliškių Jorė audio_file

2012-03-25 Baltų panteonas. Baltų kultūros ir religijos mokykla audio_file111

2012-03-21 Tautos esmė ir esminė istorijos pamoka. KonferencijaTautos istorija ir jos sklaida“ audio_file111

2012-02-09 Gyvasis tikėjimas. Vydūno draugija audio_file

2012-02-09 Ar vasario 16-oji – svarbiausia mūsų šventė? [dalyvauja: mitologas Dainius Razauskas, filosofas Arvydas Juozaitis, istorikė Daiva Tamulevičienė ir politologas Marius Kundrotas. Diskusiją veda žalgirietis Gediminas Jakavonis]. Žalgirio nacionalinio pasipriešinimo judėjimo apskritojo stalo diskusija 111

2012-01-22 Baltų mitologijos tyrinėjimai. Baltų kultūros ir religijos mokykla 111

2011-12-18 Baltų mitologijos šaltiniai (II). Baltų kultūros ir religijos mokykla 111

2011-12-05 „Mūsų praeities beieškant“. 32-oji laida.

(2011-11-27) Krosnis ir ugnis mitologijoje. LRT laida „Įžvalgos“ audio_file 

2011-11-20 Baltų mitologijos šaltiniai (I). Baltų kultūros ir religijos mokykla 111

2011-11-04 Žemė (lietuvių) mitologijoje. LRT laida „Įžvalgos“ audio_file111

2011-10-24 „Mūsų praeities beieškant“. 27-oji laida.

2011-10-01 TV laida „Alchemija“. #XX. Gyvenama sala [apie Zaraso ežero Didžiojoje saloje vykstantį festivalį „Mėnuo Juodaragis“]. Dalyvauja: laidos vedėjas Rytis Zemkauskas, archeologas dr. Vykintas Vaitkevičius, etnomuzikologė prof. habil. dr. Daiva Vyčinienė, mitologas dr. Dainius Razauskas, festivalio organizatorius Ugnius Liogė, etnologas dr. Vytautas Tumėnas, etnomuzikologė dr. Gaila Kirdienė, mitologė dr. Daiva Vaitkevičienė, lingvistas Stanislovas Kavaliauskas ir kiti. 111

2011-08-12 Sutartinės: sąvokos pagrindas ir vienas mitologinis pavyzdys. Romuvos stovykla audio_file111

2011-06-06 „Mūsų praeities beieškant“. 21-oji laida.

2011-05-02 „Mūsų praeities beieškant“. 16-oji laida.

2011-03-31 Dvi mirtys, du gyvenimai. Klubas „Nuomonė“ audio_file111

2010-12-27 „Mūsų praeities beieškant“. 6-oji laida.

2010-12-18 Pasaulio sukūrimo mitai – žmogaus sielos atspindžiai. Lietuvos humanistinės psichologijos asociacija audio_file

2010-11-22 „Mūsų praeities beieškant“. 2-oji laida.

2010-11-15 „Mūsų praeities beieškant“. 1-oji laida.

2010-11-08 „Mūsų praeities beieškant“. Įžanginė laida.

2010-08-12 Mūšis, kurį Lietuva pralaimėjo, ir jo istorinė pamoka, kurią vienąsyk laikas išmokti. Romuvos stovykla audio_file111

2010-06-21 Ar reikalingas senasis baltų tikėjimas dabartinei Lietuvai? [Dalyvauja: mitologas Dainius Razauskas ir istorikas Marius Kundrotas. Diskusiją veda žalgirietis Gediminas Jakavonis]. Žalgirio nacionalinio pasipriešinimo judėjimo apskritojo stalo diskusija audio_filepdf-logo111

2007-12-12 Ugnies metaforos lietuvių tradicijoje (kalba Daiva Vaitkevičienė, Dainius Razauskas, Jonas Vaiškūnas ir kiti). LRT laida  „Gyvenimo ratu su Zita Kelmickaite“

2006-12-16 Žuvis. Radijo laida „Ryto rasa krito“ audio_file

2004-12-11 Ritualas: tradicija ir kasdienybė [kalba Audrius Beinorius, Aistė Diržytė ir Dainius Razauskas]. Radijo laida „Kasdienybės kultūra“ audio_file

[Į viršų]

* * *

Lietuvių religijos ir mitologijos (LRM) kursas

Gintaro Varno inicijuotas kursas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentams, skaitytas 2017 m. rudens semestre

1 paskaita: Įvadas audio_file 2017-09-06

I dalis – Šaltiniai

2 paskaita: Istoriniai šaltiniai audio_file 2017-09-14

3 paskaita: Tautosaka audio_file 2017-09-19

4 paskaita: Pagalbiniai šaltiniai (archeologija, etnografija, kalba/-otyra) audio_file 2017-09-26

5 paskaita: Tyrinėjimai audio_file 2017-10-03

II dalis – Diachroninė apžvalga

6 paskaita: 1-asis LRM tarpsnis audio_file 2017-10-10

7 paskaita: Šventaragio legenda ir Vilniaus įkūrimo mitas (1-asis LRM tarpsnis) audio_file 2017-10-17

8 paskaita: Dievų sąrašai (2-asis LRM tarpsnis) audio_file 2017-10-24

9 paskaita: 2-asis ir 3-asis LRM tarpsniai audio_file 2017-10-31

III dalis – Sinchroninis/struktūrinis žvilgsnis

10 paskaita: Panteonas, mitinis pasaulėvaizdis, Romuvos dievų trejybė audio_file 2017-11-07

11 paskaita: Dievas audio_file 2017-11-14

12 paskaita: 1 dalis: Perkūnas audio_file 2 dalis: Dangaus šviesuliai audio_file 2017-11-21

13 paskaita: Vėjas audio_file Tolesni kalbesiai audio_file 2017-11-28

14 paskaita: Žemės lygmens dievybės audio_file 2017-12-05

15 paskaita: Velnuva ir vėlės audio_file Tolesni kalbesiai audio_file 2017-12-12

PRIEDAS: Atmintinė „Lietuvių religijos ir mitologijos“ kurso studentams pdf-logo Atnaujinta 2017-09-12

[Į viršų]

* * *

Vertimai iš anglų, gudų, latvių, prancūzų, rusų, sanskrito, vedų, vokiečių k.

Knygos

Pėteris Šmitas. Latvių mitologija. Iš latvių kalbos vertė Dainius Razauskas. Vilnius: Aidai, 2004. – 238 p. pdf-logo / Vertimas dalimis skelbtas anksčiau (knygoje pataisytas): Liaudies kultūra, 2002, Nr. 1, p. 46–55; 2002, Nr. 2, p. 29–34; 2002, Nr. 3, p. 44–49; 2002, Nr. 4, p. 59–65; 2002, Nr. 6, p. 58–61; 2003, Nr. 1, p. 62–69; 2003, Nr. 3, p. 63–70; 2003, Nr. 4, p. 59–66; 2003, Nr. 5, p. 58–64; 2003, Nr. 6, p. 60–67.

Arnold van Gennep. Pérėjimo ritualai [Les Rites de Passage]. Iš anglų kalbos vertė Dainius Razauskas. Vilnius: Aidai, 2010. – 181 p. / Knygos teksto redakcija negalutinė, o ant jos viršelio – skilęs (suprask, išperėtas) kiaušinis. Kitaip tariant – leidėjai kaip reikiant susimovė. Knygynuose knyga (oficialus tiražas 800 egz.) niekados nepasirodė, ieškoti jos bibliotekose irgi neverta – patikimiau vartoti anksčiau dalimis skelbtą vertimą:

[1. Apeigų klasifikacija] → Liaudies kultūra, 1997, Nr. 5, p. 64–69.

[2. Erdvinis pérėjimas] → Liaudies kultūra, 2008, Nr. 4, p. 46–50. pdf-logo

[3. Individai ir grupės] → Liaudies kultūra, 2008, Nr. 5, p. 50–55. pdf-logo

[4. Nėštumas ir gimtuvės] → Liaudies kultūra, 2009, Nr. 2, p. 51–54. pdf-logo

[5. Gimimas ir vaikystė] → Liaudies kultūra, 2009, Nr. 3, p. 57–62. pdf-logo

[6. Iniciacijos apeigos] → Liaudies kultūra, 1997, Nr. 6, p. 60–68. pdf-logo

[6. Iniciacijos apeigos (tęsinys)] → Liaudies kultūra, 1998, Nr. 1, p. 51–59. pdf-logo

[7. Sužadėtuvės ir vestuvės] → Liaudies kultūra, 2009, Nr. 4, p. 47–58. pdf-logo

[8. Laidotuvės] → Liaudies kultūra, 2009, Nr. 5, p. 44–51. pdf-logo

[9. Kiti pérėjimo ritualų tipai / 10. Išvados] → Liaudies kultūra, 2009, Nr. 6, p. 66–75. pdf-logo

[Prisidėjo prie vertimo:] Upanišados. Iš sanskrito vertė, įvadinį straipsnį ir paaiškinimus parašė Audrius Beinorius. Mokslinis redaktorius Dainius Razauskas. 2-oji pataisyta laida.Vilnius: Vaga, 2013 [2006]. – 344 p.

Straipsniai

Tartangas Tulku. Minčių pinklės. Iš anglų kalbos vertė D. R. Būdas, 2022, Nr. 3 (204), p. 60–68.

Polas Reidenas. Pirmykštis filosofas. Iš anglų kalbos vertė D. R. Būdas, 2022, Nr. 2 (203), p. 51–62.

Ananda K. Kūmarasvamis. Pirmykštė mąstysena. Iš anglų kalbos vertė D. R. Būdas, 2021, Nr. 6 (201), p. 70–78.

Tomas Singeris, Ketrin Kaplinski. Kultūrinis kompleksas. Iš anglų kalbos vertė D. R. Būdas, 2021, Nr. 5 (200), p. 69–73.

Daizetsas Teitaras Sudzukis. Aukščiausias dvasinis idealas. Iš anglų kalbos vertė D. R. Būdas, 2021, Nr. 3 (198), p. 61–63. pdf-logo

Pėteris Šmitas. Latvių Dievas. Iš latvių kalbos vertė D. R. Būdas, 2020, Nr. 6 (195), p. 74–77. pdf-logo

Čiogjamas Trungpa. Bonas – senovės tibetiečių gyvenimo būdas. Iš anglų kalbos vertė D. R. Būdas, 2020, Nr. 4 (193), p. 67–71. pdf-logo

Džonas Kabat-Zinas. Nėra kur pabėgti. Iš anglų kalbos vertė D. R. Būdas, 2020, Nr. 3 (192), p. 58–65. pdf-logo

Latvių dainos apie Dievą. Iš latvių kalbos vertė D. R. Būdas, 2019, Nr. 6 (189), p. 73–79. pdf-logo

Marija Luiza fon Franc. Pasakų kilmė. Iš anglų kalbos vertė D. R. Būdas, 2019, Nr. 4 (187), p. 69–83. pdf-logo

Ugis Nastevičius. Ar latvių religija – dievturyba? Iš anglų ir latvių kalbų vertė D. R. Būdas, 2019, Nr. 4 (187), p. 51–60. pdf-logo

Džozefas Kempbelas. Kaip suprasti judėjų-krikščionių dvasinius simbolius. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2019, Nr. 1 (184), p. 78–86. pdf-logo

Janina Kursytė. Mitiškoji Dauguva. Iš latvių kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2018, Nr. 1 (178), p. 68–76. pdf-logo

Džozefas Kempbelas. Tat tu esi. Religinių metaforų virsmai. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2017, Nr. 5, p. 57–65. pdf-logo

Amotsas Dafnis. Šventų medžių garbinimas Šventojoje Žemėje šiandien. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2017, Nr. 3, p. 45–60. pdf-logo

Anatolijus Žuravliovas. Oi did lado ir analogai. Iš rusų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2016, Nr. 6, p. 58–62. pdf-logo

Indėnų „Žalčių karalienė“. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2016, Nr. 5, p. 44–48. pdf-logo

Aronas Gurevičius. Ragana kaime ir teisme (kaip magiją suprato liaudis ir mokytieji) [II]. Iš rusų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2016, Nr. 4, p. 60–67. pdf-logo

Aronas Gurevičius. Ragana kaime ir teisme (kaip magiją suprato liaudis ir mokytieji) [I]. Iš rusų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2016, Nr. 3, p. 69–79. pdf-logo

Vladimiro Toporovo kalba pristatant filmą „Vakar ir visados“. Iš rusų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2016, Nr. 2, p. 58–59. pdf-logo

Šarūnas Šimkus. Sarasvatė. Vertimai iš vedų kalbos Šarūno Šimkaus ir D. R. Liaudies kultūra, 2015, Nr. 6, p. 79–90. pdf-logo

Uladzimeras Lobačius. Archeologiniai paminklai tradiciniame liaudies pasaulėvaizdyje (Baltarusijos–Rusijos paribys). Iš rusų ir baltarusių kalbų vertė D. R. Liaudies kultūra, 2015, Nr. 5, p. 47–52. pdf-logo

Šarūnas Šimkus. Upės „Atharvavedoje“: keli bruožai. Vertimas iš vedų kalbos ir paaiškinimai Šarūno Šimkaus ir D. R. Liaudies kultūra, 2015, Nr. 4, p. 65–70. pdf-logo

Vilisas Barnstounas. Vidinė žinojimo šviesa: istorinė meditacija apie gnosticizmą. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2015, Nr. 3, p. 69–77. pdf-logo

Haralds Biezais. Latvių Dievas. Iš latvių kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2014, Nr. 4, p. 68–76. pdf-logo

Guntis Šmidchens. Ar būtina buvo dainuoti per Dainuojančią revoliucija? Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2014, Nr. 3, p. 60–63. pdf-logo

Joseph Campbell. Mitologijos istorinė raida. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2014, Nr. 2, p. 35–45. pdf-logo

Žvilgsnis į senąją baltų mitologiją [Norbertą Vėlių 1990 m. kalbina Jolanta Treilė]. Iš latvių kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2013, Nr. 6, p. 63–67. pdf-logo

Taciana Valodzina. Apavo bei avėjimo motyvai paremijose ir sakytinėje tautosakoje: semantika ir baltų–slavų paralelės. Iš rusų ir baltarusių kalbų vertė D. R. Liaudies kultūra, 2013, Nr. 6, p. 81–91. pdf-logo

Viačeslavas Ivanovas. Kalbos pasaulyje ir istorinėje Lietuvoje. Iš rusų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2012, Nr. 6, p. 65–68. pdf-logo

Philip P. Arnold. Religija kaip įsibuvimas. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2012, Nr. 4, p. 62–67. pdf-logo

Cimafejus Avilinas. Frazeologemos „skaičiuoti žvaigždes danguje“ semantika (baltarusių tradicijos pagrindu). Iš baltarusių kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2012, Nr. 3, p. 59–62. pdf-logo

Romanas Šiženskis. XXI amžiaus rusų pagonybė: „Aukso amžiaus“ nostalgija ar nacionalinis indigenous religions atgaivinimo projektas? Iš rusų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2011, Nr. 5, p. 71–80. pdf-logo

Arthur Maurice Hocart. Stabai. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2011, Nr. 4, p. 38–42. pdf-logo

Aliaksejus Dzermantas. Kaip galima būti lietuviu Baltarusijoje? Iš baltarusių kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2011, Nr. 3, p. 41–53. pdf-logo

Aliaksejus Dzermantas. Tradicinės etninės religijos atgimimas Baltarusijoje. Iš rusų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2011, Nr. 2, p. 51–61. pdf-logo

Uladzimir Lobač. Miškas baltarusių mitopoetiniame pasaulėvaizdyje. Iš rusų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2011, Nr. 1, p. 9–15. pdf-logo

Valteris Jaskevičius. Jono Lasickio žemaičių dievai: lietuvių mitologijos studija [II]. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2010, Nr. 5, p. 49–55. pdf-logo

Valteris Jaskevičius. Jono Lasickio žemaičių dievai: lietuvių mitologijos studija [I]. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2010, Nr. 4, p. 43–51. pdf-logo

Siargejus San’ko. Legendinis Litvas indoeuropietiškojo dvynių mito baltarusiškajame kontekste. Iš rusų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2010, Nr. 3, p. 59–68. pdf-logo

Vladimiras Toporovas. Šiaurės Rusijos lietuva: mitas ir realybė. Iš rusų kalbos vertė D. R. Vladimiras Toporovas ir Lietuva. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008, p. 273–305. pdf-logo / Skelbta anksčiau: Liaudies kultūra, 2004, Nr. 5, p. 57–67. pdf-logo

Viačeslavas Ivanovas, Vladimiras Toporovas. Mitologiniai vietovardžiai kaip slavų etnogenezės bei seniausios istorijos rekonstrukcijos šaltinis. Iš rusų kalbos vertė D. R. Vladimiras Toporovas ir Lietuva. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008, p. 307–335. pdf-logo / Skelbta anksčiau: Liaudies kultūra, 2006, Nr. 6, p. 56–64. pdf-logo

Sir Edward Evan Evans-Pritchard. Nuerų religinės minties problema. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2008, Nr. 3, p. 46–55. pdf-logo

Sir Edward Evan Evans-Pritchard. Nuerų dvasios samprata jų socialinės struktūros atžvilgiu. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2008, Nr. 2, p. 61–68. pdf-logo

Hans Jonas. Gnosticizmas, egzistencializmas ir nihilizmas. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2008, Nr. 1, p. 33–42. pdf-logo

Marija Zavjalova. Folklorinės bei mitologinės reminiscencijos Prospero Mérimée novelėje „Lokys“. Iš rusų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2007, Nr. 6, p. 37–45. pdf-logo

Hans Jonas. Gnostinė „Giesmė apie perlą“. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2007, Nr. 5, p. 38–44. pdf-logo

Vera Astreika. Kalbinių kontaktų įtaka Baltarusijos kalbinio landšafto zonų formavimuisi. Iš rusų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2007, Nr. 3, p. 45–53. pdf-logo

Gerardus van der Leeuw. Religijos esmė ir apraiškos: Siela. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2007, Nr. 3, p. 54–63. pdf-logo

Gerardus van der Leeuw. Religijos esmė ir apraiškos: Šventas žmogus, šventoji bendruomenė. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2007, Nr. 2, p. 42–48. pdf-logo

Aliaksejus Dziermantas. Baltarusiai: genealogija iki trisdešimtos kartos [recenzija]. Iš rusų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2006, Nr. 6, p. 65–67. pdf-logo

James Burnell Robinson. Religijų istorija ir pirmapradė tradicija. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2006, Nr. 5, p. 64–70. pdf-logo

Jan Bremmer. Senovės graikų „vėlės“ samprata. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2006, Nr. 4, p. 44–50. pdf-logo

Michael York. Pagonybė kaip teologija. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2006, Nr. 3, p. 70–75. pdf-logo / vėliau skelbta: Michael York. Pagoniškoji teologija: pagonybė kaip pasaulinė religija. [Kolektyvinis vertimas] Vilnius: Asveja, 2008, p. 203–217, 255–256.

Eglė Trinkauskaitė-Johnson. Apie grybus, arba velniškas nuklydimas. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2006, Nr. 2, p. 10–18. pdf-logo

Tatjana Civjan. Kalbiniai pasaulėvaizdžio pamatai: mokslinė ir liaudies etimologija. Iš rusų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2006, Nr. 2, p. 64–66. pdf-logo

Albertas Baiburinas. Daiktų funkcionavimo semiotiniai aspektai. Iš rusų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2006, Nr. 1, p. 59–67. pdf-logo

Alan Barnard. Difuzionizmas ir kultūrinių sričių teorijos. Iš anglų kalbos vertė D. R. ir Rimas Šuopys. Liaudies kultūra, 2005, Nr. 6, p. 64–69. pdf-logo

Mary M. Watkins. Būdraujantis sapnas. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2005, Nr. 5, p. 66–70. pdf-logo

Aleksandras Gorbovskis. Paukščių ir žvėrių kalba. Iš rusų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2005, Nr. 4, p. 55–58. pdf-logo

R. C. Zaehner. Zarathuštros mokymas. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2005, Nr. 3, p. 56–62. pdf-logo

Liudmila Dučyc, Irina Klimkovič. Baltarusijos legendiniai ežerai. Iš rusų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2005, Nr. 2, p. 56–59. pdf-logo

Titus Burckhardt. Simbolizmas ir mitologija. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2004, Nr. 6, p. 64–72. pdf-logo

Viktoras Kaributas. Lietuviškosios baltarusių liaudies kostiumo šaknys [recenzija]. Iš rusų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2004, Nr. 6, p. 73–74. pdf-logo

Mircea Eliade. Kaip išgyvena ir kuo prisidengia mitai. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2004, Nr. 2, p. 47–55. pdf-logo

Delwin Byron Schneider. Budizmo įtakos krikščionybei klausimu – iš naujo. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2003, Nr. 6, p. 68–75. pdf-logo

Nikolai Mikhailov. Baltų mitologijos tyrinėjimų esama padėtis. Iš vokiečių kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2003, Nr. 4, p. 67–69. pdf-logo

Edward T. Hall. Proksemija tarp kultūrų: japonai ir arabų pasaulis. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2003, Nr. 1, p. 70–75. pdf-logo

Edward T. Hall. Proksemija tarp kultūrų: vokiečiai, anglai ir prancūzai. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2002, Nr. 6, p. 65–71. pdf-logo

Vladimiras Toporovas. Pirmykštis pasaulėvaizdis (bendra apžvalga). Iš rusų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2002, Nr. 3, p. 50–60. pdf-logo

Victoras Turneris. Struktūra ir antistruktūra. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2001, Nr. 6, p. 62–67. pdf-logo

Marie-Louise von Franz. Blogis pasakose, ir kaip jį galima įveikti. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2001, Nr. 4, p. 44–55. pdf-logo

Pavel Grincer. „Rigvedos“ slaptoji kalba. Iš rusų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2001, Nr. 2, p. 56–63. pdf-logo

Peter Worsley. Johnas Frumas: tūkstantmečio judėjimas Tanoje, Naujuosiuose Hebriduose. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2001, Nr. 1, p. 65–66. pdf-logo

James Hillman. Psichologijos re-vizija. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2000, Nr. 6, p. 64–67. pdf-logo

T. G. E. Powell. Keltai. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2000, Nr. 5, p. 58–66. pdf-logo

Sir James George Frazer. Sielos pavojai. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2000, Nr. 4, p. 48–55. pdf-logo

Paul Kugler. Garsas ir įvaizdis: archetipinis požiūris į kalbą. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 2000, Nr. 1, p. 51–56. pdf-logo

Alegas Dziarnovičius, Ala Kviatkouskaja. „Svastika“ kaip kosmologinis simbolis ir etninis požymis. Iš gudų (baltarusių) kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 1999, Nr. 3, p. 49–52. pdf-logo

René Guénon. Centro idėja senovės tradicijose. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 1999, Nr. 3, p. 63–66. pdf-logo

Benjamin Lee Whorf. Amerikos indėnų visatos modelis. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 1999, Nr. 2, p. 44–48. pdf-logo

Raymond Ian Page. Vikingų runos bei runų akmenys. Iš prancūzų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 1999, Nr. 1, p. 58–69. pdf-logo

Fritjof Capra. Regėjimas ir pažinimas. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 1998, Nr. 6, p. 53–59. pdf-logo

Henry Corbin. Septynių kešvarų žemė. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 1998, Nr. 4, p. 58–62.

H. A. Guerber. Normanai. Iš anglų kalbos vertė Ugnius Mikučionis, eiliuotus intarpus vertė D. R. Liaudies kultūra, 1998, Nr. 3, p. 55–57.

Vaira Vīķe-Freiberga. Kosmologinė Saulė: šis pasaulis, anas pasaulis ir saulės kelias tarp abiejų. Iš latvių kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 1998, Nr. 1, p. 42–50. pdf-logo

Vladimiras Korobovas. Trumpos žinios apie „Virsmų šviesos“ kultą. Iš rusų kalbos vertė D. R. Literatūra ir menas, 1998-02-07, Nr. 6 (2678), p. 7, 13.

Suniti K. Chatterji. Baltai ir arijai. Iš latvių kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 1997, Nr. 1, p. 67–68. pdf-logo

Čiogjam Trungpa. Tibeto „Mirusiųjų knyga“. Vertė D. R. Šiaurės Atėnai, 1995-07-29, Nr. 29 (273), p. 1, 11.

Carlas Gustavas Jungas. Dvasios fenomenologija pasakose [III]. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 1993, Nr. 5, p. 28–33. / visą straipsnį taip pat žr.: Carl Gustav Jung. Archetipai ir kolektyvinė pasąmonė. Iš vokiečių kalbos vertė Austėja Merkevičiūtė. Vilnius: Margi raštai, 2015, p. 241–297.

Carlas Gustavas Jungas. Dvasios fenomenologija pasakose [II]. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 1993, Nr. 4, p. 42–48.

Carlas Gustavas Jungas. Dvasios fenomenologija pasakose [I]. Iš anglų kalbos vertė D. R. Liaudies kultūra, 1993, Nr. 3, p. 42–45.

[Į viršų]