Birutė Jasiūnaitė

Vikipedija birute.jasiunaite@flf.vu.lt

Atnaujinta 2020-09-10

Paskaitos ir kìta (garsas ir vaizdas)

* * *

Knygos

Lietuvių velniavardžiai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2019. 312 p.

Šventieji ir nelabieji frazeologijoje ir liaudies kultūroje. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010. 437 p. / Turinys pdf-logo  ir Rasos Kašėtienės anotacija: Tautosakos darbai, 2011, t. 41, p. 303–304. pdf-logo

* * *

Straipsniai ir kìta

2017

Tikriniai velniavardžiai lietuvių tarmėse ir tautosakoje. Baltistica, 2017, t. 52 (2), p. 345–366. pdf-logo 

2016

Bijai vilko – neik į mišką, arba nepaprastų posakių skrynelė [rec.: Vilką minim, vilkas čia: lietuvių situaciniai posakiai. Sudarė Rasa Kašėtienė, Lilija Kudirkienė. Vilnius: LLTI, 2016]. Tautosakos darbai, 2016, t. 51, p. 227–231. pdf-logo

2014

Kaip generolas pavirto į katę, arba mūsų istorija frazeologijoje. Leksikografija ir leksikologija, IV. Vilnius: Lietuvių kalbos istitutas, 2014, p. 291–303.

bendraautorius: Jelena Konickaja / Universalios aušros ir saulėlydžio metaforos lietuvių ir rusų poezijoje. Baltistica, 2014, t. 49 (2), p. 315–329. pdf-logo

2013

bendraautorius: Marius Smetona / Eufemistiniai gyvatės pavadinimai. Baltistica, 2013, t. 48 (2), p. 313–329. pdf-logo

Vytautas Ališauskas, Jono Lasickio pasakojimas apie žemaičių dievus (Baltų mitologijos ir ritualo tyrimai 6), Vilnius: Aidai, 2012 [recenzija]. Literatūra,  2013, t. 55 (3), p. 115–119. pdf-logo

2012

Spalva kaip velniavardžių motyvuojantis požymis. Baltistica, 2012, t. 47 (1), p. 103–120. pdf-logo

Kūno trūkumai kaip velniavardžių motyvuojantis požymis. Tautosakos darbai, 2012, t. 44, p. 49–63. pdf-logo

2011

Velnio pavadinimai pagal gyvenamąją vietą lietuvių tarmėse ir tautosakoje. Baltistica, 2011, t. 46 (1), p. 87–106. pdf-logo

2009

Kai kurie frazeologiniai belemnito pavadinimai. Kalbotyra, 2009, t. 54 (2) [Slavistica Vilnensis], p. 133–139. pdf-logo

bendraautorė: Елена Коницкая / Колесница Пяркунаса (атмосферные явления в выражениях с переносным значением: облака). Балто-славянские исследования XVIII, Москва: Языки славянских культур, 2009, c. 504–527. pdf-logo

2008

„Raganos šluota“ (Mitologinių personažų įrankiai frazeologijoje). Baltistica, 2008, t. 43 (2), p. 245–261. pdf-logo

2007

„Dievas kojas aunas“ (Mitologinių personažų daiktai frazeologijoje: apdaras ir apavas). Baltistica, 2007, t. 42 (3), p. 437–456. pdf-logo

„Dievo pyragas“ (Mitologinių personažų daiktai frazeologijoje: valgis ir gėrimas). Baltistica, 2007, t. 42 (2), p. 271–296. pdf-logo

„Velnio kėdė“ (Mitologinių personažų aplinka frazeologijoje: namai, sodyba, bažnyčia). Baltistica, 2007, t. 42 (1), p. 89–112. pdf-logo

Žemaičių formuliniai keiksmai. Tautosakos darbai, 2007, t. 34, p. 257–262. pdf-logo

Žemaitiškų keiksmų tekstai. Tautosakos darbai, 2007, t. 34, p. 263–276. pdf-logo

2006

Maldelės į jauną mėnulį Rytų Lietuvos folklore: etnolingvistinis aspektas. Baltistica, 2006, t. 41 (3), p. 473–488. pdf-logo

Mẽdžias Rytų Lietuvos folkloro formulėse. Baltistica, 2006, t. 41 (2), p. 265–281. pdf-logo

bendraautorė: Елена Коницкая / Жаворонков снег (происхождение снега в традиционной культуре). Балто-славянские исследования XVII, Москва: Индрик, 2006, c. 353–372. pdf-logo

2005

Eufemizmai tarmėse bei tautosakoje: problemos ir perspektyvos. Baltistica, 2005, 6 priedas, p. 101–117. pdf-logo

«Формула невозможного» в литовской фразеологии. Мова i культура, 2005, випуск 8, том 5, Київ, c. 16–21.

2003

bendraautorė: Jelena Konickaja / „Atlėkė paukštis be sparnų“ (Atmosferos reiškiniai frazeologijoje: sniegas). Kalbotyra, 2003, t. 52 (1), p. 45–60. pdf-logo

2001

„Gužutis vaiką parnešė!“ (Nepaprasta žmogaus kilmė frazeologijoje). Baltistica, 2001, t. 36 (2), p. 277–297. pdf-logo

Dėl vienos keiksmo formulės kilmės. Tautosakos darbai, 2001, t. 15 (22), p. 136–140. pdf-logo

2000

Iš lietuvių mitologinės leksikos: baũbas bei jo padermė. Baltistica, 2000, t. 35 (2), p. 171–191. pdf-logo

„Skalsą beržo lapui!“ (Tradiciniai pirties linkėjimai). Kalbotyra, 2000, t. 48 (1) – 49 (1), p. 39–48. pdf-logo

1999

„Skalsu – dangun balsu!“ (Tradiciniai gero linkėjimai dirbančiam žmogui). Lituanistica, 1999, Nr. 3 (39), p. 78–88.

„Į tavo sveikatą, į mano žyvatą!“ (Tradiciniai vaišių linkėjimai). Lituanistica, 1999, Nr. 2 (38), p. 34–45.

1998

Mūsų maloniniai kreipiniai. Kalbotyra, 1998, t. 47 (1), p. 43–59.

1997

„Padėk, Dieve“ (Tradiciniai gero linkėjimai dirbančiam žmogui). Kalbotyra, 1997, t. 46 (1), p. 19–30.

1996

Daugailiškių tradiciniai palyginimai. Kalbotyra, 1996, t. 45 (1), p. 5–19.

1995

Endriejaviškių pejoratyvinė leksika (Neigiamieji žmogaus apibūdinimai). Kalbotyra, 1995, t. 44 (1), p. 35–57.

1993

Padėvėti poetizmai, stebuklingo vandens lašai ir kita [rec.: Apuolinars P. Bagduons. Likėma laiptaas: žemaitiški ailieraštee ėr apsakymaa, Vilnius: Muzika, 1991]. Naujasis Židinys, 1993, Nr. 5, p. 84–85. pdf-logo

* * *

Paskaitos ir kìta (garsas ir vaizdas)

2020-07-04 Palyginimai su žodžiais džiaugtis, linksmas, patenkintas, laimingas. 19-asis Prigimtinės kultūros seminaras (Juodonių k.) 111 Pranešimas Aptarimas (veda doc. dr. Jelena Konickaja ir doc. dr. Bronė Stundžienė)

2016-12-17 Lietuvių mitinių personažų „meniu“. Radijo laida „Baltų genas: mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai“ audio_file111

2016-12-10 Mitinės būtybės, bene dažniausiai sutinkamos lietuvių tautosakoje, vardai. Radijo laida „Baltų genas: mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai“ audio_file111

2016-04-07 Floristiniai palyginimai lietuvių tarmėse ir tautosakos tekstuose. Profesoriaus Norberto Vėliaus skaitymai IX  audio_file

2014-04-10 bendraautorius: Marius Smetona / Eufemistiniai vilko pavadinimai etninėje kultūroje. Profesoriaus Norberto Vėliaus skaitymai VII  audio_file

[Į viršų]