Daiva Vaitkevičienė-Astramskaitė

2023 m. Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos laureatė

Vikipedijadaiva.vaitkeviciene@gmail.com

Atnaujinta 2023-11-25

Paskaitos ir kìta (garsas ir vaizdas)

* * *

Knygos

Žydinti taurė: alus ir midus baltų kultūroje. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019. 350 p. / Rimvydo Laužiko rec.: Žydinčia taure nešini… Būdas, 2020, Nr. 6 (195), p. 92–95. pdf-logo

bendraautorius: Vykintas Vaitkevičius / Lietuva: 101 legendinė vieta. Vilnius: Alma littera, 2011. – 316 p. / Knygos pristatymas radijo laidoje „Kasdienybės kultūra“ (2012-02-16) audio_file111

Lietuvių užkalbėjimai: gydymo formulės. Sudarė, parengė ir įvadą parašė Daiva Vaitkevičienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008. 919 p. pdf-logo / Dalios Senvaitytės rec.: Žodis gydo, žodis žeidžia: užkalbėjimai lietuvių gydymo praktikoje. Tautosakos darbai, 2009, t. 38, p. 326–329. pdf-logo

Ugnies metaforos: lietuvių ir latvių mitologijos studija. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001. – 205 p. pdf-logo / Linos Būgienės rec.: Tautosakos darbai, 2002, t. 17 (24), p. 272–274. pdf-logo  Taip pat žr.: Mitinių metaforų pasaulyje. Šiaurės Atėnai, 2002-06-22, Nr. 24 (610), p. 9; Beatričės Rastenytės rec.: Atvėrimai.  Liaudies kultūra, 2005, Nr. 4 (103), p. 62–65. pdf-logo

* * *

Straipsniai ir kìta

2020

Prietarų spąstai tyko jais tikinčiųjų (Daivą Vaitkevičienę kalbina Daiva Savickienė). Panevėžio balsas, 2020 m. birželio 1–7 d., Nr. 22, p. 2. pdf-logo

2019

Greimo mitologijos kodas. Algirdas Julius Greimas, Asmuo ir idėjos, II tomas. Sudarė Arūnas Sverdiolas. Vilnius: Baltos lankos, 2019, p. 417–443.

„Neduok, Dieve, svetur kaulus padėti“: Sibiro tremtinių palaikų sugrąžinimas į tėvynę. Būdas, 2019, Nr. 5 (188), p. 14–31. pdf-logo

The Shadow: A Soul Outside the Body. Body, Soul, Spirits and Supernatural Communication. Editied by Éva Pócs. Cambridge Scholars Publishing, 2019, p. 24−33.

Žiemos šėkas, vasaros sniegas: Kalėdų eglutės mitiniai pirmavaizdžiai. Vykinto keliai, 2019-11-30. 111

Dilgėlių marškiniai dvylikai brolių, juodvarniais lakstančių. Vykinto keliai, 2019-11-12. 111

Kodėl vėlės skrenda kaip paukščiai? Vykinto keliai, 2019-11-01. 111

Ąžuolas be viršūnės, arba kodėl bijome kirvio. Vykinto keliai, 2019-10-18. 111

Gyvatės nukąsta šaknis. Vykinto keliai, 2019-10-05. 111

Kur rasti grojantį medį? Vykinto keliai, 2019-09-14. 111

Midus Europos priešistorėje. Vykinto keliai, 2019-09-07. 111

„Tirštas krūmas“ – lietuviškas žemės derlumo vaizdinys. Vykinto keliai, 2019-04-26. 111

Sekti paskui savo Laimę. Vykinto keliai, 2019-04-15. 111

„Mane užvaldė šventybės pajautimas…“ (A. J. Greimas). Vykinto keliai, 2019-04-01. 111

Aušra ir šviesotamsos deivės. Vykinto keliai, 2019-03-29. 111

Apie miegančią kariuomenę ir praeities galią. Vykinto keliai, 2019-03-19. 111

Apie dievų ir žmonių prigimtį baltų mitologijoje. Vykinto keliai, 2019-03-12. 111

Raudonas alus – baltų kultūros palikimas. Vykinto keliai, 2019-03-02. 111

Šventasis Pajautos kapas – laiškas iš praeities. Vykinto keliai, 2019-02-22. 111

Dievai, didvyriai ir signatarai. Vykinto keliai, 2019-02-16. 111

Į ką šauna Perkūno strėlė? Vykinto keliai, 2019-02-09. 111

Griaudulinės, arba griausmas vasarį. Vykinto keliai, 2019-02-01. 111

Meška verčia žiemą ant kito šono. Vykinto keliai, 2019-01-24. 111

Mitiniai tiltai – Velnio keliai per vandenis. Vykinto keliai, 2019-01-18. 111

Žemių sauja, arba į ką įsikūnija mirusieji (žuvusiems Sausio 13-ąją atminti). Vykinto keliai, 2019-01-12. 111

Iš dangaus nusileidęs Praviršulis: ežerų vardai ir jų tapatybė. Vykinto keliai, 2019-01-05. 111

2018

bendraautorius: Vykintas Vaitkevičius / The Sun, the Moon, and the Orientation of Baltic Graves: A Mythological Approach to an Archaeological Problem. Studia Mythologica Slavica, 2018, vol. 21, p. 7–25. pdf-logo

Šventasis sambūvis: laukiniai gyvūnai žemdirbio sodyboje. Tautosakos darbai, 2018, t. 56, p. 31–58. pdf-logo

Neišsenkamas Algirdo Juliaus Greimo mitologijos tyrimų lobynas: išrašų kartoteka [2]. Kultūros barai, 2018, Nr. 10, p. 60–63. pdf-logo

Neišsenkamas Algirdo Juliaus Greimo mitologijos tyrimų lobynas: išrašų kartoteka [1]. Kultūros barai, 2018, Nr. 9, p. 63–67. pdf-logo

Ar prezidento Antano Smetonos šeima giedojo sutartines? Vykinto keliai, 2018-11-23. 111

Vėlių takai. Vykinto keliai, 2018-11-19. 111

Gandras ir kregždė lietuvių sodyboje: apie jų panašumą ir skirtumus. Vykinto keliai, 2018-11-16. 111

„Išpylė pilelę, iškirto karelius…“ XIV amžiaus pėdsakai sutartinėje. Vykinto keliai, 2018-11-13. 111

Auksinė, vandeninė, skraiduolinė. Vykinto keliai, 2018-11-11. 111

Medžiu išaugantis šventumas: uosis stebukladarys. Vykinto keliai, 2018-11-05. 111

„Pamirus kiek laiko būna gėlėse, o iš tų gėlių vėl gema žmonės“. Vykinto keliai, 2018-11-02. 111

Kėlimai stalų. Vykinto keliai, 2018-10-30. 111

Balta ožka – juodas pienas. Vykinto keliai, 2018-10-26. 111

Praeities girdėjimas. Vykinto keliai, 2018-10-21. 111

Priesagos – tautos turtas. Vykinto keliai, 2018-10-20. 111

Kregždė – mitinis paukštis. Vykinto keliai, 2018-10-13. 111

2017

Rolandas Petkevičius – lietuvių etnopsichiatrijos tyrėjas. Tautosakos darbai, 2017, t. 54, p. 203–206. pdf-logo

Greimo mitologijos tyrimų takais. Tautosakos darbai, 2017, t. 53, p. 220–239. pdf-logo

Algirdas Julius Greimas ir lietuvių mitologija (pokalbis su mitologijos tyrinėtoja Daiva Vaitkevičiene). Liaudies kultūra, 2017, Nr. 3, p. 1–10. pdf-logo

Į Rumšiškes – į dar gyvą Lietuvą! [pokalbis] Respublika, 2017-08-05. 111

Kas yra Pusiaužiemis, arba Svaikstiko švytėjimas. Prigimtinė kultūra, 2017-01-28. 111

Apie neužmirštuolę ir kitas atminties gėleles. Prigimtinė kultūra, 2017-01-14. 111 

2016

Midus baltų visuomenėje: nuo bitininkų iki diduomenės. Tautosakos darbai, 2016, t. 51, p. 32–65. pdf-logo

Prigimtinė kultūra ir Europa. Prigimtinė kultūra, 2016-11-19. 111111

Rudenojai − senoji „derliaus šventė“. Prigimtinė kultūra, 2016-09-24. 111

Prigimtinės kultūros tankis: tarp rožės ir lelijos. Prigimtinė kultūra, 2016-07-30. 111

Kazytės nosinaitė (atsisveikinimas su Kazimiera Rakštiene). Prigimtinė kultūra, 2016-06-04. 111

Apie mitus ir prigimtinę religiją. Prigimtinė kultūra, 2016-04-09. 111

Ar būti lietuviu pakanka? Tomo Venclovos ir Jono Meko parabolės. Prigimtinė kultūra, 2016-02-13. 111

2015

„Ką kalba mielė, bačkoj būdama?..“ Apie meilę ir karą alaus mitologijoje. Liaudies kultūra, 2015, Nr. 6 (165), p. 45–61. pdf-logo

Ar etninė žinija yra mokslas? (Mintimis dalijasi tradicinės medicinos žinovas Almantas Bagdonavičius, archeologas Vykintas Vaitkevičius ir filosofas Algis Mickūnas. Pokalbį veda mitologė Daiva Vaitkevičienė). Liaudies kultūra, 2015, Nr. 3 (162), p. 39–47. pdf-logo

Az árnyék: testen kívüli lélek [Šešėlis: sielos už kūno ribų samprata (lietuvių etnomedicinos duomenimis)]. Test, lélek, szellemek és természetfeletti kommunikáció, Budapest: Balassi Kiadó, 2015, p. 60–68. Pranešimas, skaitytas tarptautinėje konferencijoje „Body, Soul, Spirits and Supernatural Communication“, vykusioje 2012 m. gegužės 18­–20 d. Pečo universitete 111

Dangiški Kalėdų sodai. Prigimtinė kultūra, 2015-12-19. 111 

Ilgės, ilgesys ir geidavimas. Prigimtinė kultūra, 2015-10-24. 111

Pasaulis iš žolynų. Prigimtinė kultūra, 2015-08-15. 111

Gimtosios kalbos vaizduotė. Prigimtinė kultūra, 2015-07-04. 111

Prigimtinės kultūros apibrėžimo beieškant. Prigimtinė kultūra, 2015-05-11. 111

2014

Charmers and Charming in Gervėčiai Lithuanian Community in Belarus. Incantatio: An International Journal on Charms, Charmers and Charming, vol. 4, 2014, p. 34–58. pdf-logo 111

2013

„Man ta žemė viską duoda…“: Žemdirbio pasaulėjauta Rakščių patirties pasakojime. Liaudies kultūra, 2013, Nr. 5 (152), p. 41–70. pdf-logo / Straipsnis parengtas skaityto pranešimo pagrindu, sekusią diskusiją žr.: Žmogaus ir žemės subuvimas, arba Žemės ir kultūros politikos sąsajos. Ten pat, p. 71–74. pdf-logo

Paukštė, kylanti iš pelenų: pomirtinis persikūnijimas pasakose. Tautosakos darbai, 2013, t. 46, p. 71–106. pdf-logo

2012

Apie mūsų prigimtinę kultūrą. Liaudies kultūra, 2012, Nr. 4 (145), p. 16. pdf-logo

Apie savas vietas lietuvių prigimtinėje kultūroje. Liaudies kultūra, 2012, Nr. 4 (145), p. 3049. pdf-logo

Atsiveriantys lituanistikos paveldo aruodai [Daivą Vaitkevičienę kalbina Saulė Matulevičienė]. Liaudies kultūra, 2012, Nr. 2 (143), p. 19. pdf-logo

Prigimtinė kultūra ir prigimtinės vietos. Kultūros barai, 2012, Nr. 5, p. 59–65. pdf-logo

Ритуальное возлияние в литовской и белорусской традиции. Новае слова ў беларусистыцы. Гiсторыя i культуралогiя. Матэрыялы V міжнароднага кангрэса беларусістаў (Беларусiка, кнiга 33). Мінск: Четыре четверти, 2012, c. 50–58.

2011

Libation in Baltic Religious Practices. Archaeologia Baltica, 2011, vol. 15, p. 105–119. pdf-logo

Nine Venomous Thoughts or a Mythical Definition of the Mole Cricket in Lithuania. IRIS, 2011, vol. 32: Espaces mythiques. Coordination éditoriale de Philippe Walter, Véronique Adam, Éditions littéraires et linguistiques de l’université de Grenoble, p. 59–71.

2010

Kūnas, mitas ir ritualas [rec.: Тацяна Валодзіна. Цела чалавека: слова, міф, рытуал, Мiнск: Тэхналогія, 2009]. Šiaurės Atėnai, 2010, Nr. 16 (986), p. 9. pdf-logo

2009

„Laimė kaip kepurė“: galvos danga iš mitologinės perspektyvos. Tautosakos darbai, 2009, t. 38, p. 46–62. pdf-logo

Lithuanian and Latvian Charms: Searching for Parallels. Charms, Charmers and Charming: International Research on Verbal Magic, Palgrave Macmillan, 2009, p. 186–213. pdf-logo

2008

Devyniamislis, arba Kurklio istorija. Tautosakos darbai, 2008, t. 36, p. 101–123. pdf-logo

Lietuvių užkalbėjimai baltarusiškame kontekste [rec.: Мария Завьялова. Балто-славянский заговорный текст: лингвистический анализ и модель мира, Москва: Наука, 2006]. Tautosakos darbai, 2008, t. 35, p. 344–351. pdf-logo

Lituanistikos paveldo informacinė sistema ARUODAI: integracijos iššūkis ir universalūs sprendimai. Atminties komunikacija archyvuose, bibliotekose ir muziejuose: mokslo, politikos ir praktikos sąveika: tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga, Vilnius: VU leidykla, 2008, p. 279–288.

Kodėl tebešvenčiame žiemos šventes? Respublika, 2008-12-24. 111

2007

Tarp emocijos ir ritualo: baltų karo papročių pėdsakais. Tautosakos darbai, 2007, t. 33, p. 158–184. pdf-logo

Anglų užkalbėjimai: nuo tipologijos sudarymo iki varijavimo tyrimų [rec.: Jonathan Roper. English Verbal Charms (FF Communications, No. 288), Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia (Academia Scientiarum Fennica), 2005]. Tautosakos darbai, 2007, t. 33, p. 309–312. pdf-logo

Stalų kėlimai, Diedai ir Kūčios. Šiaurės Atėnai, 2007-12-22, Nr. 874. 111

2006

The Rose and the Blood: Images of Fire in the Baltic Mythology. Cosmos: The Journal of the Traditional Cosmology Society, 2006, vol. 19, No. 1, p. 21–42. pdf-logo 111

2005

Lietuvių užkalbėjimai XX ir XXI amžių sandūroje [apžvalga elektroniniam leidiniui: Liaudies magija: užkalbėjimai, maldelės, pasakojimai XX a. pab. – XXI a. pr. Lietuvoje. Sudarytoja Rita Balkutė; spec. redaktorė Marija Zavjalova [CD-ROM], Vilnius: Lietuvių liaudies kultūros centras, 2004]. Liaudies kultūra, 2005, Nr. 2 (101), p. 66–67. pdf-logo

О нарративной структуре литовских заговоров. Заговорный текст: генезис и структура, Москва: Индрик, 2005, c. 375–384. pdf-logo

2004

Nuliejimas žemei: gėrimo apeigos adresato klausimu. Tautosakos darbai, 2004, t. 21 (28), p. 104–117. pdf-logo Summary: pdf-logo

2003

Apeiginis palabinimas. Liaudies kultūra, 2003, Nr. 2 (89), p. 8–14. pdf-logo

Saulės. Šiaurės Atėnai, 2003-06-21, Nr. 657. 111

2002

Namų laimė. Liaudies kultūra, 2002, Nr. 4 (85), p. 9–21. pdf-logo

Lietuvių mitologijos interpretacija istorikų darbuose: mokslinis monologas. Kultūros barai, 2002, Nr. 4, p. 72–81. pdf-logo / Taip pat šia tema žr. Prano Vildžiūno straipsnį: Istorikai apie senąją lietuvių religiją ir mitologiją (Tyrimų kritika ir atsinaujinimo viltis). Naujasis Židinys–Aidai, 2000, Nr. 7–8, p. 383–387. pdf-logo ; Gintaro Beresnevičiaus straipsnį: Gamta ir šventumas: senovės lietuvių religijos „gamtiškumo“ klausimu. Gamta ir religija [Senovės baltų kultūra, t. 7], Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005, p. 64–93.

Laima gimtuvėse ir krikštynose. Tautosakos darbai, 2002, t. 16 (23), p. 123–139. pdf-logo

Mitiniai Kalėdų langai. Šiaurės Atėnai, 2002-12-21, Nr. 47 (633), p. 10. 111

Vasaros saulėgrįža: Kupolės, Rasos, Saulės, Joninės (Esmingos, valstybiškai įteisinti būtinos šventės išvakarėse su mitologe dr. Daiva Vaitkevičiene ir folklorininku Gediminu Žiliu kalbasi Juozas Šorys). Šiaurės Atėnai, 2002-06-22, Nr. 24 (610), p. 10–11.

2001

bendraautorius: Vykintas Vaitkevičius / XIII a. Lietuvos valstybinės religijos bruožai. Lietuvos archeologija, 2001, t. 21, p. 311­–334. pdf-logo

Valstybinės kalendorinės šventės [su Daiva Vaitkevičiene, Libertu Klimka ir Žilvyčiu Šakniu kalbasi Juozas Šorys]. Liaudies kultūra, 2001, Nr. 5 (80), p. 9–17.

2000

Tautosaka ir mitologija: žodyno projektas. Tautosakos darbai, 2000, t. 12 (19), p. 48­–52. pdf-logo

Trys ugnies formos. Baltos lankos, 2000, Nr. 12, p. 98­–125. pdf-logo

Latvių mitų veidrodis [rec.: Janīna Kursite. Latviešu folklora mītu spogulī, Rīga: Zinātne, 1996; Janīna Kursite. Mītiskais folklorā, literatūrā, mākslā, Rīga: Zinātne, 1999]. Baltos lankos, 2000, Nr. 12, p. 183–190. pdf-logo

1999

Kupolės: šventė ir dievybė. Liaudies kultūra, 1999, Nr. 3 (66), p. 15–20. pdf-logo

Žemės atmintis. Lietuvių liaudies padavimai. Parengė Bronislava Kerbelytė. Iliustracijas parengė Vykintas Vaitkevičius. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1999 [recenzija]. Tautosakos darbai, 1999, t. 11 (18), p. 217­–218. pdf-logo

Kultūras krustpunktu meklējumi. Sastādītāja Janina Kursīte. Rīga: Latvijas kultūras akadēmija, 1998 [recenzija]. Tautosakos darbai, 1999, t. 10 (17), p. 283–285. pdf-logo

1998

Duonos gimimas. Tautosakos darbai, 1998, t. 9 (16), p. 55–59. pdf-logo

bendraautorius: Vykintas Vaitkevičius / Mirtis, laidotuvės ir atminai. Tautosakos darbai, 1998, t. 9 (16), p. 204–261. pdf-logo

Tikėjimų struktūros klausimu. Tautosakos darbai, 1998, t. 8 (15), p. 90–99. pdf-logo

Saulės kryptys. Lituanistica, 1998, Nr. 3 (35), p. 73–84.

Dainos apie mirtį. Lietuvių liaudies dainynas, t. XIV: Šeimos dainos, kn. 3, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998, p. 25–36.

1997

Saulės sodai. Liaudies kultūra, 1997, Nr. 1 (52), p. 27–35. pdf-logo

1996

Susitikimas su vandenimis: sakralinės sutarties požymiai. Lituanistica, 1996, Nr. 4 (28), p. 45–67.

bendraautorius: Vykintas Vaitkevičius / Naujojo Daugėliškio padavimai. Tautosakos darbai, 1996, t. 5 (12), p. 169–210. pdf-logo

Mirties perspektyva karinėse-istorinėse dainose (Apžvelgiant „Lietuvių liaudies dainyno“ IX tomą). Tautosakos darbai, 1996, t. 5 (12), p. 263–269. pdf-logo

1993

Vestimentarinis kodas lietuvių mitologijoje: linai ir lėmimai. Baltos lankos, 1993, t. 3, p. 112–151. pdf-logo

Ados Martinkus studija apie Eglę [rec.: Ada Martinkus. Eglé, la reine des serpents: Un conte lithuanien. Paris: Institut d’Ethnologie, 1989]. Tautosakos darbai, 1993, t. 2 (9), p. 88–97. pdf-logo Pasaka „Eglė žalčių karalienė“, t. 4: Tyrinėjimai, kitos žinios, Vilnius: LLTI, 2008, p. 291–302. / Taip pat žr.: Ada Martinkus. Eglė žalčių karalienė: viena lietuvių pasaka [iš prancūzų kalbos vertė Daiva Astramskaitė][1]. Tautosakos darbai, 1993, t. 2 (9), p. 150–156 pdf-logo ; [2] Tautosakos darbai, 1995, t. 3 (10), p. 74–91. pdf-logo

Vienos paslapties galimos reikšmės. Kultūros barai, 1993, Nr. 8–9, p. 55–60.

* * *

Paskaitos ir kìta (garsas ir vaizdas)

Paskaitų ciklas „Durys į baltų mitologijos pasaulį“

2021-09-15 Nematerialusis paveldas: tarp mados ir tradicijos. Radijo laida „Džiazuojanti istorija“ audio_file

2021-01-31 Apie alų ir midų lietuvių kultūroje, pamirštas jų rūšis bei gaminimo būdus. „Istorijos detektyvai“

2020-01-06 ETNOS. Dokumentinis TV apybraižų ciklas. 5 dalis.

2019-10-13 Apie dievų gyvūnus ir gyvūnų dievus. Radijo laida „Gyvoji istorija“ audio_file111

2018-11-18 Balticum TV laida „Po baltų Lietuvą: padavimų žemėlapis“. 24-oji laida. 111

2018-10-28 Apie senąsias Vėlines. Vėlinės turi daug vardų – Ilgės, Stalai, Šermenys, Diedai, Diedaduonės… Radijo laida „Ryto rasa krito“ audio_file111

2018-07-01 Balticum TV laida „Po baltų Lietuvą: padavimų žemėlapis“. 12-oji laida. 111

2018-06-30 Šventasis sambūvis: apie laukinius gyvūnus žemdirbio sodyboje. 15-asis Prigimtinės kultūros seminaras (Pervazninkai) 111 Pranešimas: Aptarimas (veda doc. dr. Donatas Brandišauskas):

2018-06-24 Balticum TV laida „Po baltų Lietuvą: padavimų žemėlapis“. 11-oji laida. 111 

2018-06-17 Balticum TV laida „Po baltų Lietuvą: padavimų žemėlapis“. 10-oji laida. 111 

2018-06-03 Balticum TV laida „Po baltų Lietuvą: padavimų žemėlapis“. 8-oji laida. 111 

2018-05-06 Balticum TV laida „Po baltų Lietuvą: padavimų žemėlapis“. 4-oji laida. 111 

2018-04-29 Balticum TV laida „Po baltų Lietuvą: padavimų žemėlapis“. 3-oji laida. 111 

2018-04-22 Balticum TV laida „Po baltų Lietuvą: padavimų žemėlapis“. 2-oji laida. 111 

2018-04-15 Balticum TV laida „Po baltų Lietuvą: padavimų žemėlapis“. 1-oji laida. 111 

2017-10-08 Apie laimę ir deivę Laimą. Balticum TV laida „Skrajojantys ežerai. Baltų mitai ir simboliai“ 111

2017-06-30 Prigimtinės kultūros kodas (remiantis Viktorija Daujotyte ir Algirdu Juliumi Greimu) (pranešimo aptarimą veda Giedrė Šmitienė). 13-asis Prigimtinės kultūros seminaras (Rumšiškės) 111 Pranešimas: Aptarimas:

2016-10-22 Ugnis baltų mitiniame pasaulėvaizdyje. Radijo laida „Baltų genas: mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai“ audio_file111 

2016-10-15 Laimė kaip… kepurė. Radijo laida „Baltų genas: mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai“ audio_file111

2016-08-26 Lietuvių namų dievai: Gabija ir Žemėpatis. Mėnuo Juodaragis XIX (Dūburio sala)

2016-06-02 Mitologiniai mūsų tradicijos atsakymai į klausimus: Kodėl gimstame ir mirštame? Ar turi žmogaus gyvenimas prasmę? Ar turi žmogus sielą? Ar ji amžina? O gal daloma, skaidoma ir išnyksta? Kodėl Dievas „toleruoja“ žmogaus kančią, prievartą? Kodėl žūsta nekalti žmonės? Kodėl gimsta ligoti, apsigimę vaikai? Ar žmogui gyvenimas duodamas vieną kartą? Alko radijo laida „Kokia… prasmė?“ audio_file111

2016-05-01 Apie motiniškąjį dėmenį lietuvių, baltų pasaulėvaizdyje, susitelkiant į senųjų Deivių – Žemynos, Saulės, Austėjos, Laimės – paveikslus bei jų atstovaujamus kosminius reiškinius ir tai, kaip juose atsispindi paskirtis bei galia gimdyti, globoti, užtikrinti gyvybės tęstinumą ir kiti motiniškumo pradai. Radijo laida „Ryto rasa krito“ audio_file111 

2016-04-07 „Jievarėli tu žaliasai, tavo saldžios vuogos“: naujas raktas senam vaizdiniui. Profesoriaus Norberto Vėliaus skaitymai IX  audio_file 

2016-03-05 Išsipildantis šventumas: apie laimę ir palaimą baltų religijoje (pranešimo aptarimą veda Viktorija Daujotytė-Pakerienė). 10-asis Prigimtinės kultūros seminaras (Sanklodiškės) 111 Pranešimas: Aptarimas:

2015-06-26 Apie meilę ir karą: bendruomeninių santykių raiška gėrimų mitologijoje (pranešimo aptarimą veda Dainius Razauskas). 9-asis Prigimtinės kultūros seminaras (Rumšiškės) 111

2015-04-16 Apie Puškaitį, šeivamedį ir dieviškas galias kulinarijoje. Profesoriaus Norberto Vėliaus skaitymai VIII audio_file

2015-03-19 Gyvieji ir mirusieji: nenutrūkstančios giminystės samprata lietuvių kultūroje (kalba Daiva Vaitkevičienė, Inga Butrimaitė ir Elona Ilgiuvienė). Radijo laida „Kasdienybės kultūra“ audio_file111

2015-03-15 Baltų visuomenės sluoksniai mitologijos veidrodyje: tarp midaus ir alaus (pranešimo aptarimą veda Vykintas Vaitkevičius). 8-asis Prigimtinės kultūros seminaras (Užutrakis) 111

2015-03-06 Apie lietuviškų valstybinių švenčių tradicijas ir jų modernėjimą emigracijoje. Dalyvauja: mitologė dr. Daiva Vaitkevičienė, etnologė dr. Elena Bradūnaitė. Radijo laida „Gyvoji istorija“ audio_file111111 

2015-01-27 „Istorijos detektyvai“. 51-oji laida.

2014-10-31 Apie iš tremties sugrąžintų palaikų, partizanų perlaidojimus. Kodėl žmonės rizikuoja, deda pastangas, kad išlaikytų tradiciją ar tiesiog įvykdytų mirusiojo valią? Radijo laida „Gyvoji istorija“ audio_file111111 

2014-09-13 „Istorijos detektyvai“. 32-oji laida.

2014-06-28 bendraautorė: Asta Skujytė-Razmienė / Apie atvirą žinojimą (Elenos Targavičienės etnobotaninė žinija). 7-asis Prigimtinės kultūros seminaras (Rumšiškės) 111

2014-03-16 „Neduok, Dieve, svetur kaulus padėti“: mirusiųjų susigrąžinimas iš Sibiro į Tėvynę. 6-asis Prigimtinės kultūros seminaras (Užutrakis) 111

2014-01-29 „Istorijos detektyvai“. 18-oji laida.

2013-12-14 „Istorijos detektyvai“. 12-oji laida.

2013-11-09 „Istorijos detektyvai“. 7-oji laida.

2013-10-26 „Istorijos detektyvai“. 5-oji laida.

2013-10-19 „Istorijos detektyvai“. 4-oji laida.

2013-10-12 „Istorijos detektyvai“. 3-oji laida.

2013-09-29 „Istorijos detektyvai“. 1-oji laida.

2013-07-05 „Senobiniai žmonės“  ir atsikartojantis laikas (prigimtinės tapatybės beieškant). 5-asis Prigimtinės kultūros seminaras (Rumšiškės) 111

2013-04-25 „Paukštė, kylanti iš pelenų“: mirusiųjų deginimas XIII–XIV a. Lietuvoje, žvelgiant iš mitologinės perspektyvos. Profesoriaus Norberto Vėliaus skaitymai VI audio_file

2013-03-16 „Man ta žemė viską duoda…“. Apie Rakščių šeimos gyvenimą savo žemėje. 4-asis Prigimtinės kultūros seminaras (Užutrakis) 111

2013-03-03 Lietuvos valstybės dievai XIII a. Baltų kultūros ir religijos mokykla 111

2012-03-03 Savos vietos. 2-asis Prigimtinės kultūros seminaras (Užutrakis) 111

2011-10-01 TV laida „Alchemija“. #XX. Gyvenama sala [apie Zaraso ežero Didžiojoje saloje vykstantį festivalį „Mėnuo Juodaragis“] 111

2007-12-12 Ugnies metaforos lietuvių tradicijoje (kalba Daiva Vaitkevičienė, Dainius Razauskas, Jonas Vaiškūnas ir kiti). LRT laida  „Gyvenimo ratu su Zita Kelmickaite“

2005-12-26 Kūčios, Kalėdos – Lietuvos savastis (kalbasi Alfredas Bumblauskas, Nijolė Laurinkienė ir Daiva Vaitkevičienė). LRT laida  „Amžių šešėliuose“

* * *

„Durys į baltų mitologijos pasaulį“

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2019 m.

1 paskaita :: 2019-03-12 :: Baltų mitologijos sąranga

2 paskaita :: 2019-03-26 :: Dangaus sodai

3 paskaita :: 2019-04-09 :: Švytintys vandenys

4 paskaita :: 2019-04-23 :: „Žemele žemele, tu mus nešioji, tu mus sotini“

5 paskaita :: 2019-09-10 :: Dievų gyvūnai ir gyvūnų dievai

6 paskaita :: 2019-09-24 :: Namiški dievai

7 paskaita :: 2019-10-08 :: Kai Laima laimina

8 paskaita :: 2019-10-22 :: Vėlių takai

* * *

[Į viršų]