Įvairenybės

* * *

Raganų teismai Lietuvoje. Parengė Konstantinas Jablonskis ir Rimantas Jasas. Vilnius: Mintis, 1987. pdf-logo

Jurginis, Juozas. Raganų gaudymo šimtmetis. Vilnius: Mokslas, 1984. pdf-logo

* * *

Nelietuviškų tikrinių vardų rašymas „Lietuviškojoje tarybinėje enciklopedijoje“. Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1986. pdf-logo