Jolanta Zabulytė

jolantoz@gmail.com

Atnaujinta 2021-08-31

Paskaitos ir kìta (garsas ir vaizdas)

* * *

Straipsniai ir kìta

2021

Kalvio portretas tradicinėje kultūroje. Būdas, 2021, Nr. 3 (198), p. 17–26. pdf-logo

Kalvio portretas mitologijoje. Būdas, 2021, Nr. 2 (197), p. 21–31. pdf-logo

2015

XIX a. – XX a. I pusės Žemaitijos medinių kryžių dekoro bruožai. Kryždirbystė Žemaitijoje, sudarė Teresė Jurkuvienė, Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2015, p. 85–111. pdf-logo

2014

Pušis tradicinėje lietuvių kultūroje. Sovijus: tarpdalykiniai kultūros tyrimai, 2014, t. 2, Nr. 1, p. 34–48. pdf-logo111

Kupiškio kapinių kryždirbystės paminklai. Lietuvos valsčiai. Kupiškis (rengiama spaudai). Elektroninė publikacija pdf-logo111 

2013

Senieji mediniai Lietuvos paminklai: stogastulpiai. Saulės arkliukai, 2013, Nr. 3, p. 12–17. pdf-logo

Mediniai stebuklai. [J. Lukšė,] Kryždirbystės kūriniai ir mediniai paminklai. Piešiniai, Kaunas: Morkūnas ir Ko, 2013, p. 3–4.

2012

Ar buvo Lietuvoje mirusiųjų žibintai? (Žemaitijos mediniai paminklai su žvakėmis ir žvakidėmis). Liaudies kultūra, 2012, Nr. 5 (146), p. 30–43. pdf-logo

Medžiuose įrėžti kryžiai ir jų kontekstas – mediniai kryželiai ir koplytėlės medžiuose. Sakralieji baltų kultūros aspektai [Senovės baltų kultūra, t. 9], Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012, p. 323–347. pdf-logo

Kauno kapinių mediniai kryžiai. Tautodailės metraštis, 2012, Nr. 22. 111

Anykščių rajono XIX a. pab. – XX a. I pusės kaltiniai kryžiai Aukštaitijos paminklų kontekste. Lietuvos kalviškoji kryždirbystė, sudarė J. Zabulytė, Pasaulio anykštėnų bendrija, Utenos spaustuvė, 2012, p. 70–88. pdf-logo

2011

Komparatyvistinis požiūris į profiliuotus antkapinius stulpus. Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos XI. Kultūrų sąveikos, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011, p. 256–265. pdf-logo

Užpalių kryždirbystės paminklai. Užpaliai [Lietuvos lokaliniai tyrimai, elektroninis serialinis leidinys], LLT:2011-10/38-191/EL. pdf-logo

Troškūnų seniūnijos kryždirbystės tradicija. Tautodailės metraštis, 2011, Nr. 21, p. 50–57.

Stanislovo Petraškos akmens tapyba. Tautodailės metraštis, 2011, Nr. 20, p. 12–17. pdf-logo = Stanislovas Petraška. Akmens tapyba, Vilnius: Petro ofsetas, 2012, p. 7–11.

2010

Mediniai Jiezno apylinkių kryžiai. Jieznas. Stakliškės [Lietuvos lokaliniai tyrimai, elektroninis serialinis leidinys], LLT:2010-40/35-177/EL. pdf-logo

Metaliniai kryžiai Kauno kapinėse. Tautodailės metraštis. Aukštaitija, 2010, Nr. 19, p. 41–49.

2009

Religiniai paminklai ir liaudies tikėjimai. Etninė kultūra [Etninės kultūros globos tarybos informacinis leidinys], 2009, Nr. 8, p. 48–55. pdf-logo

XVIII a. Alsėdžių paminklo tipologinė problematika. Acta Academiae Artium Vilnensis, 2009, t. 52, p. 59–75. pdf-logo

Drožiniais išpasakota Lietuva. [Antanas Ruškys,] Prakalbinti ąžuolai, Kaunas: Naujasis lankas, 2009, p. 10–11. pdf-logo

Lietuvos medinių paminklų tipai ir regioniniai bruožai. Zyplių kalvė, 2008, sud. V. Jezerskas, Kaunas: Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kauno bendrija, 2009, p. 5–12, 17–22.

Kalviškoji kryždirbystė. Respublikinio kalviškosios kryždirbystės konkurso „Lietuvos kalvių kalvis 2009“ katalogas, sud. V. Jezerskas, Kaunas: Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kauno bendrija, 2009, p. 4–7.

Zanavykų krašto kryždirbystė. Zanavykų krašto mažoji architektūra, sud. V. Dėdynas, Kaunas: V3 studija, 2009, p. 4–5.

2008

Religiniai paminklai Alytaus apskrityje. Dainava, Dzūkų kultūros žurnalas, 2008, Nr. 1, p. 8–17. pdf-logo

Lietuvių liaudies meninė kalvystė: geležinės viršūnės. Zyplių kalvė: tautodailininkų simpoziumo katalogas, Kaunas: Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kauno bendrija, 2008, p. 5–11.

2007

Следы некрокульта в деревенской культуре Литвы конца XIX – начала XX века: концепты дерева и растения в мировоззрении и в пластике. Балты и Великое Княжество Литовское. Историко-лингвистический взгляд. Памяти Э. Банёниса, Москва, 2007, c. 197–234.

2006

Lietuviškų medinių kryžių paukščiai: reikšmės interpretacijos (2 dalis). Liaudies kultūra, 2006, Nr. 6 (111), p. 23–35. pdf-logo

Lietuviškų medinių kryžių paukščiai: reikšmės interpretacijos (1 dalis). Liaudies kultūra, 2006, Nr. 5 (110), p. 22–37. pdf-logo

Baltiškųjų stulpinių paminklų kilmės ir jų adaptacijos problema krikščioniškųjų šalių tradicijose. Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos V [Kultūrologija, t. 14], Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006, p. 182–201. pdf-logo

2005

Vizualinės sakralinio centro išraiškos Rytų ir Vakarų kultūrose. Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos IV [Kultūrologija, t. 12], Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005, p. 287–313. pdf-logo

Lietuvos kryžiai pasauliniame kontekste: formų tipologija. Lietuvos kryždirbystė tarptautiniame kontekste: pranešimų tezės, Kaunas: LDS Kauno skyrius, VDU menų institutas, 2005, p. 27.

Литовские сакральные народные памятники конца XIX – середины XX века: типологические аспекты. Tрадиционная культура (научный альманах), Москва, 2005, № 4 (20), c. 16–36.

2004

Saulės motyvai XIX a. pabaigos – XX a. pradžios medinių kryžių dekore: forma, kilmė, reikšmės interpretacijos. Liaudies kultūra, 2004, Nr. 3 (96), p. 30–47. pdf-logo

Mediniai lietuvių kryžiai. Kitas laikas: simpoziumas, Kaunas: Viešoji įstaiga „Linos pasaulis“, 2004, p. 9–15.

Птицы на деревянных крестах. Балто-славянские исследования XVI, Москва: Индрик, 2004, c. 272–288. [iš lietuvių kalbos vertė Marija Zavjalova] pdf-logo

2003

XIX–XX a. vid. medinių ir geležinių kryžių bruožai: pasaulėžiūrinis aspektas [e-publikacija; 2003]. 111

Saulės kulto apraiškos armėnų ir lietuvių kryžiuose. Acta Orientalia Vilnensia, 2003, t. 4, p. 200–212. pdf-logo

Lietuvių medinių kryžių tradicijos savitumas ir jos tęsimo perspektyvos. Šiuolaikinė medžio drožyba: senųjų tradicijų ir šiuolaikinių idėjų samplaikoje (mokslinės konferencijos medžiaga), Rokiškio krašto muziejus, 2003, p. 26–44.

2002

Memorialinių paminklų traktuotės modeliai: medžio, augalo idėja pasaulėžiūroje ir medinių kryžių plastikoje (XIX a. pab. – XX a.). Logos, 2002, Nr. 29, p. 150–160; Nr. 30, p. 141–156.

Istorinė Lietuvos kryždirbystės tradicijos raida (XIX−XX a.). Lietuvos menas permainų laikais [Kultūrologija, t. 9], Vilnius: Gervelė, 2002. pdf-logo

2000

XIX a. pab. – XX a. pr. geležiniai antkapiniai kryžiai: kilmės ir paplitimo klausimai. Liaudies kultūra, 2000, Nr. 5 (74), p. 27–35. pdf-logo

* * *

Paskaitos ir kìta (garsas ir vaizdas)

2016-04-08 Augalinis ornamentas XIX a. antrosios pusės–XX a. pradžios lietuviškų medinių kryžių dekore. Profesoriaus Norberto Vėliaus skaitymai IX  audio_file

2015-04-16 Dar kartą apie geležinių viršūnių ornamentiką: Saulė. Profesoriaus Norberto Vėliaus skaitymai VIII audio_file 

2013-04-25 Pušis. Profesoriaus Norberto Vėliaus skaitymai VI audio_file

[Į viršų]