Vytautas Tumėnas

Vikipedija vytautui.vytui@gmail.com

Atnaujinta 2022-01-08

Paskaitos ir kìta (garsas ir vaizdas)

* * *

Knygos

Lietuvių tradicinių rinktinių juostų ornamentas: tipologija ir semantika [Lietuvos etnologija, t. 9]. Vilnius: Diemedis, 2002. 281 p. pdf-logo

* * *

Straipsniai ir kìta

2021

The Cross-Cultural Background and Modern Transformations of Religious and Spiritual Symbols of Lithuanian Identity. Yearbook of Balkan and Baltic Studies, Vol. 4. No. 1, 2021, p. 65–101. pdf-logo

2019

bendraautoriai: Auksuolė Čepaitienė, Vytis Čiubrinskas, Aušra Teleišė / IUAES 2019 kongresas Poznanėje – atsakas į disciplinai kylančias grėsmes. Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos, 2019, Nr. 19 (28), p. 224–228. pdf-logo

2018

Signs of Morning Star Aušrinė in the Baltic Tradition: Regional and Intercultural Features. Mediterranean Archaeology and Archaeometry, Vol. 18, No. 4, 2018, p. 379–388. pdf-logo 

Lietuvių kalviškųjų „saulučių“ simboliai skirtybių ir bendrybių priešpriešos lauke [2]. Logos, 2018 sausis-kovas, Nr. 94, p. 79–86. pdf-logo111 

2017

Lietuvių kalviškųjų „saulučių“ simboliai skirtybių ir bendrybių priešpriešos lauke [1]. Logos, 2017 spalis-gruodis, Nr. 93, p. 109–116. pdf-logo 

2016

The Common Attributes Between the Baltic Thunder God Perkūnas and his Antique Equivalents Jupiter and Zeus. Mediterranean Archaeology and Archaeometry, Vol. 16, No. 4, 2016, p. 359–367. pdf-logo

Sakraliosios šiaudinių sodų simbolikos aspektai vietiniame ir tarpkultūriniame kontekste. Sodo rėda. 2-asis, papildytas leidimas. Vilnius: Vilniaus etninės kultūros centras, 2016, p. 47–64. 111

2015

Vietinio ir tarpkultūrinio požiūrio siejimo aktualumas svastikos šiuolaikinės sampratos tyrimuose. Tradicija ir dabartis, 2015, t. 10, p. 105–124. pdf-logo111

Lino šventėje menininkai perteikė Lino Kančios apeigas. Alkas, 2015-07-21. 111

2014

Baltų ir slavų tekstilės geometrinių raštų pavadinimų (nomenklatūros) ir pavidalų (formos) bendrybės. Baltai ir slavai: dvasinių kultūrų sankirtos. Балты и славяне: пересечения духовных культур, Vilnius: Versmė, 2014, p. 384–402. pdf-logo111

The textuality of diagonal ornamentation: Historical transformations of signification from the Baltic perspective. Sign Systems Studies, 2014, Nr. 2–3 (42), p. 219–240. pdf-logo111

Contemporary Social Art Festivals as Intertextual Manifestations of Postmodern Cultural Identity. Lituanus, Vol. 60, No. 4, 2014, p. 62–86. 111

Minint Europos etnologų ir folkloristų asociacijos (SIEF) 50-metį. Liaudies kultūra, 2014, Nr. 5 (158), p. 84–85. pdf-logo

2012

Sakralioji šiaudinių sodų simbolika ir jos atitikmenys Rytų kultūrose. Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos XII. Algio Uždavinio fenomenas, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012, p. 418–432. pdf-logo

2011

Audimo technologijų erotinė ir iniciacinė reikšmė lietuvių kultūroje: simbolių choreografiniai ir naratyviniai atitikmenys komparatyvistiniu požiūriu. Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos XI. Kultūrų sąveikos, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011, p. 266–294. pdf-logo

Baltų ir slavų tekstilės geometrinių raštų pavadinimų (nomenklatūros) ir pavidalų (formos) bendrybės. Baltai ir slavai: dvasinių kultūrų sankirtos. Tarptautinės mokslo konferencijos [2011 m. rugsėjo 14–16 d.] akademikui Vladimirui Toporovui atminti pranešimų tezės, Vilnius: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, 2011, p. 52–53. pdf-logo

Орнамент тканих литовських народних поясів у кроскультурній перспективі: аналоги в енеолітичних культурах Давньої Європи. Народна творчість та етнологія, 2011, № 3, с. 74–85. [iš rusų kalbos vertė Natalija Gavriliuk] pdf-logo

2010

Pratarmė lietuviškam leidimui. [Valdis Celms,] Baltų raštai ir ženklai, Vilnius: Mintis, 2010, p. 5–15. pdf-logo 

2008

The Visual and the Mythical-Poetic Interpretations of Sky Luminaries in Lithuanian Traditional Textiles. Archaeologia Baltica, 2008, Vol. 10, p. 78–85. pdf-logo

Suvenyrų specifika Lietuvoje. Etninė kultūra [2007] = Nr. 7, 2008, p. 98–99. 111

2007

Konvencionalūs, klasifikaciniai ir interpretaciniai regioninės tapatybės aspektai ir sąsajos su tautodaile. Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos, 2007, Nr. 7 (16), p. 125–156. pdf-logo

2006

Dualinė juostų simbolika: atitikmenys ir tipologinės sąsajos Lietuvos, Rytų bei Senosios Europos kultūrose. Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos V [Kultūrologija, t. 14], Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006, p. 202–223. pdf-logo

Juostų tradicija Punsko-Seinų krašte. Punsko ir Seinų krašto lietuviai: etninio ir kultūrinio tapatumo bruožai, Punskas: Aušra, 2006, p. 288–318.

2005

Vietiniai ir universalieji lietuvių mitinių-poetinių įvaizdžių ir ornamento lytinės simbolikos aspektai: baltų ir hindų tradicijų paralelės. Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos IV [Kultūrologija, t. 12], Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005, p. 417–440. pdf-logo

Aplinkos realijų transformacija lietuvių juostų raštų pavadinimuose: liaudiško mąstymo principų paieška. Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos, 2005, Nr. 5 (14), p. 139–154. pdf-logo

Lietuvių juostų simbolika. Tautodailės metraštis, 2005, Nr. 11, p. 48–51, 69.

2004

Lietuvių tradicinių rinktinių juostų „šimtaraštiškumas“ istoriniu ir lyginamuoju aspektu. Liaudies kultūra, 2004, Nr. 6 (99), p. 19–30. pdf-logo

2003

Tautodailė centre ir periferijoje: vertybių perkainojimas. Liaudies kultūra, 2003, Nr. 3 (90), p. 26–40. pdf-logo

Baltiškų juostų simbolių sistemos paieškos: nuo mokslinės interpretacijos iki autentiškos tradicinės liaudiškos tipologijos. Acta Academiae Artium Vilnensis, 2003, t. 31, p. 21–38.

2002

Juosta ir audimas kaip simbolis lietuvių ir indų mitologinėse tradicijose: tipologinės sąsajos ir skirtumai. Rytai–Vakarai: kultūrų sąveika, Vilnius: Logos, 2002, p. 264–281.

2001

Juostos ir audimo simbolika lietuvių ir indų mitologinėse tradicijose. Šiaurės Atėnai, 2001-08-11, Nr. 30 (568), p. 10–11.

1999

Juostų ryšys su mitologija. Liaudies kultūra, 1999, Nr. 6 (69), p. 35–43. pdf-logo

Vakarų Lietuvos juostos: reiškinio regioninis savitumas. Etninė kultūra ir tapatumo išraiška. Etnologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1992, 1993 ir 1995 metais: konferencijų medžiaga, Vilnius: Mokslo aidai, 1999, p. 325–335.

1997

„Žirgelių“ ornamento semantinis laukas. Liaudies kultūra, 1997, Nr. 2 (53), p. 22–35. pdf-logo

1995

Mažosios Lietuvos juostos. Lietuvininkų kraštas, Kaunas: Litterae universitatis, 1995, p. 609–623.

1994

Lietuvininkų ir kuršių juostų ornamento bei papročių sąsajos. Lietuvių liaudies ornamentika [almanachas Tautodailė, t. 4], 1994, p. 66–74.

1992

Eglutės ir svastikos ornamentų simbolika Lietuvoje. Senovės baltų simboliai [Senovės baltų kultūra, t. 2], Vilnius: Academia, 1992, p. 56–66. pdf-logo

1989

„Roželės“ ornamento simbolika. Krantai, 1989, Nr. 12, p. 14–21. pdf-logo

Gerbti kaip relikviją [apie tautinį kostiumą]. Liaudies kultūra, 1989 rugsėjis–spalis, p. 23–24.

* * *

Paskaitos ir kìta (garsas ir vaizdas)

2017-03-26 Juosta – amžinybės iškarpa. Radijo laida „Ryto rasa krito“ audio_file

2017-03-19 Juostos atsiradimas, paskirtis ir simbolinės prasmės. Radijo laida „Ryto rasa krito“ audio_file

2016-11-29 Tautinio rašto simbolika. Etninė kultūra bendruomenių gyvenime – tradicijos, šiandiena 2016

2016-11-28 „Mūsų praeities beieškant“. 175-oji laida.

2016-11-21 „Mūsų praeities beieškant“. 174-oji laida.

2016-10-31 „Mūsų praeities beieškant“. 171-oji laida.

2015-09-05 Apie lietuvių tradicines juostas (II). Radijo laida „Etnoratilai“ audio_file

2015-08-22 Apie lietuvių tradicines juostas (I). Radijo laida „Etnoratilai“ audio_file

2015-01-26 „Mūsų praeities beieškant“. 113-oji laida.

2014-12-15 Simbolikos tyrimai ir Advento simbolika. Filomatų mitologijos būrelis (Vilniaus universitetas) audio_file

2013-05-06 „Mūsų praeities beieškant“. 87-oji laida.

2013-04-29 „Mūsų praeities beieškant“. 86-oji laida.

2013-04-22 „Mūsų praeities beieškant“. 85-oji laida.

2011-11-20 Kertinės nuostatos baltų tradicinės simbolikos tyrimuose. Baltų kultūros ir religijos mokykla audio_file111

2011-10-17 „Mūsų praeities beieškant“. 26-oji laida.

2011-10-01 TV laida „Alchemija“. #XX. Gyvenama sala [apie Zaraso ežero Didžiojoje saloje vykstantį festivalį „Mėnuo Juodaragis“]. Dalyvauja: laidos vedėjas Rytis Zemkauskas, archeologas dr. Vykintas Vaitkevičius, etnomuzikologė prof. habil. dr. Daiva Vyčinienė, mitologas dr. Dainius Razauskas, festivalio organizatorius Ugnius Liogė, etnologas dr. Vytautas Tumėnas, etnomuzikologė dr. Gaila Kirdienė, mitologė dr. Daiva Vaitkevičienė, lingvistas Stanislovas Kavaliauskas ir kiti. 111

2010-11-22 „Mūsų praeities beieškant“. 2-oji laida.

2010-11-15 „Mūsų praeities beieškant“. 1-oji laida.

2006-04-14 Ženklų, simbolių, ornamentų reikšmė lietuvių ir pasaulio kultūrose (kalbasi Vida Savoniakaitė, Vytautas Tumėnas ir Jonas Vaiškūnas). LRT laida „Kasdienybės aitvarai“

2002-04-13 Konferencija „Senieji baltų simboliai šiandien“. Dalyvauja: Jonas Vaiškūnas, Vytautas Straižys, Jonas Trinkūnas, Vytautas Tumėnas, Saulius Lovčikas, Romualdas Ozolas, Virginijus Kašinskas, Dainius Razauskas ir kiti. Kulionių Jorė / Molėtų Observatorijos Vitražų salė 111 

[Į viršų]