Aliaksejus Dzermantas Аляксей Дзермант

Atnaujinta 2021-07-02

Aliaksejus Dzermantas (pavardė lietuviška – tai dzūkiškai ištartas Dermantas) ilgą laiką priklausė Lietuvai ir Latvijai labai palankiam gudų judėjimui, kurio nariai vadino save gana paradoksaliai – „slavakalbiais baltais“ (toks apibūdinimas, tiesą sakant, tiktų bene visiems baltarusiams ir netgi nemažai daliai rusų bei lenkų). Drauge su bendražygiais Todoru Kaškurevičiumi ir Siarhejumi San’ko Aliaksejus leido senovės baltų kultūros tyrimams skirtą žurnalą Druvis (prūsų kalboje šis žodis reiškė tikėjimą), glaudžiai bendradarbiavo su lietuvių tyrinėtojais ir dažnokai lankėsi Lietuvoje. Bet vieną dieną Aliaksejaus širdis staiga ėmė ir apsisuko tiesiog į priešingą – Putino Rusijos pusę, ir nuo to laiko jis Lietuvoje nebesilanko (?), baltais nebesidomi, visi ryšiai su juo nutrūko. Žmogui į širdį neįlįsi. Tačiau jo parašyti straipsniai, primenantys ir papildomai pagrindžiantys gudų baltiškas šaknis, dėl to savo vertės anaiptol nepraranda. Jo surinkti duomenys ir pateikti jų aiškinimai kalba patys už save. Ir net jeigu visas Aliaksejaus Dzermanto gyvenimas po minėto lūžio būtų nuėjęs šuniui ant uodegos, šiais savo straipsniais jis galutinai ir nebeatšaukiamai įsitvirtino tarp istorinės Lietuvos likimo tyrėjų ir baltiškos savimonės žadintojų bei šauklių.

Straipsniai ir kìta

2011

Kaip galima būti lietuviu Baltarusijoje? Liaudies kultūra, 2011, Nr. 3 (138), p. 41–53. [iš baltarusių kalbos vertė Dainius Razauskas] pdf-logo

„Druvis“ – tiltas tarp Lietuvų [Aliaksejų Dzermantą kalbina Geistys Gečiauskas]. Liaudies kultūra, 2011, Nr. 3 (138), p. 54–59. pdf-logo

Tradicinės etninės religijos atgimimas Baltarusijoje. Liaudies kultūra, 2011, Nr. 2 (137), p. 51–61. [iš rusų kalbos vertė Dainius Razauskas] pdf-logo

Krivija – baltarusių šventoji žemė [pokalbis su A. Dzermantu]. Patriotai, 2011-01-03. 111

2009

Krivičiai: etnogenezė ir istorija. Liaudies kultūra, 2009, Nr. 1 (124), p. 39–55. [iš baltarusių kalbos vertė Vadzimas Vileita] pdf-logo

Gudai – tai slaviškai kalbantys baltai [pokalbis su A. Dzermantu]. Patriotai, 2009-02-19. 111111

2007

bendraautorius: Sergej San’ko / Gudų etnogenezė: mokslas ir ideologija. Kultūros barai, 2007, Nr. 2, p. 65–69 pdf-logo ; Nr. 3, p. 54–59 pdf-logo ; Nr. 4, p. 57–61 [vertė Vaclovas Mikailionis]

2006

Baltarusiai: genealogija iki trisdešimtos kartos [rec.: A. Мікуліч. Беларусы ў генетычнай прасторы: Антрапалогія этнасу. Мeнск: Тэхналогія, 2005]. Liaudies kultūra, 2006, Nr. 6 (111), p. 65–67. [iš rusų kalbos vertė Dainius Razauskas] pdf-logo

* * *

Paskaitos ir kìta (garsas ir vaizdas)

2011-11-20 Baltų tradicijos Baltarusijoje. Baltų kultūros ir religijos mokykla 111

2011-11-18 Susitikimas  su  baltarusių Etnokosmologijos centro «Kryўja» almanacho «Druvis» leidėjais ir autoriais [kalba Todoras Kaškurievičius, Aliaksejus Dzermantas ir Dainius Razauskas] audio_file111