Vytautas Ališauskas

Atnaujinta 2020-09-20

Kìta (garsas ir vaizdas)

* * *

Knygos

Baltų religijos ir mitologijos reliktai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (XIVXVIII a.): Šaltinių rinkinys. Sudarė ir parengė Vytautas Ališauskas. Vilnius: Lietuvių katalikų mokslo akademija, 2016. – 476 p. pdf-logo / Knygos pristatymas vyninėje „La Bohème“, 2016-03-15 ; Domininko Burbos rec.: Knyga apie Lietuvos ir Latvijos senojo kaimo papročių bei tikėjimų pasaulį. Tautosakos darbai, 2017, t. 53, p. 250–255. pdf-logo 

Jono Lasickio pasakojimas apie žemaičių dievus: tekstas ir kontekstai. Vilnius: Aidai, 2012. 190 p. / Turinys pdf-logo ; Dainiaus Razausko rec.: Vėl Lasickis? – Pagaliau Lasickis! Liaudies kultūra, 2012, Nr. 4, p. 75–78. pdf-logo ; Birutės Jasiūnaitės rec.: Literatūra,  2013, t. 55 (3), p. 115–119. pdf-logo

Sakymas ir rašymas: kultūros modelių tvermė ir kaita Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Vilnius: Aidai, 2009. 259 p. / Turinys pdf-logo ; Dainiaus Razausko „nepavykusi recenzija“ : Šiaurės Atėnai, 2010-01-08, Nr. 1 (971), p. 8–9, 11. pdf-logo111

* * *

Straipsniai ir kìta

2017

Istorijos miglose paskendusi pagonybė arba kaip lietuviai „stipresnį“ dievą rinkosi [Vytautą Ališauską kalbina Aidanas Praleika]. Lietuvos žinios, 2017-09-28. 111111

2016

Baltų pėdsakai po Lietuvos krikšto [Vytautą Ališauską kalbina Rosita Garškaitė]. Lietuvos žinios, 2016-04-16. 111111

2015

Mitologija ir politika: Vilniaus įkūrimo mitas kaip politinis pasakojimas. Senoji Lietuvos literatūra, 37 knyga: Naujausi lituanistikos atradimai ir šiuolaikinė istorinė vaizduotė, Vilnius: LLTI, 2015 [2014], p. 15–66. pdf-logo

Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai: byla atnaujinta [Vytautą Ališauską kalbina Ignas Šlajus]. Liaudies kultūra, 2015, Nr. 2 (161), p. 1–7. pdf-logo

2014

Žemaičių krikšto pasakojimas: nuo Dlugošo iki Kojalavičiaus. Bažnyčios istorijos studijos VII [LKMA Metraštis, t. 37B], 2014, p. 153–169. pdf-logo

„Šapokos istorija“ kaip istorijos politikos pavyzdys tarpukario Lietuvoje. Istorinės atminties diskurso prielaidos ir prieštaravimai, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2014, p. 96–111. pdf-logo 

2013

Norberto Vėliaus palikimas. Nijolę Laurinkienę, Dainių Razauską, Daivą Račiūnaitę-Vyčinienę bei Vytautą Ališauską kalbina Saulė Matulevičienė. Liaudies kultūra, 2013, Nr. 1 (148), p. 58–70. pdf-logo

2012

Dievai po Lietuvos dangumi, 1619 metai… (vienos dėlionės gabalėliai). Naujasis Židinys–Aidai, 2012, Nr. 2, p. 95–102. pdf-logo

Kulto tradicija lokalioje religinėje bendrijoje: Birutės atvejis. Bažnyčios istorijos studijos V [LKMA Metraštis, t. 36B], 2012, p. 9–24. pdf-logo / Ingos Baranauskienės atsakomasis straipsnis: Lietuvos didžioji kunigaikštienė Birutė: legendos ir faktai.  Kultūros barai, 2013, Nr. 4, p. 61–70. (1 dalis) pdf-logo ; Kultūros barai, 2013, Nr. 5, p. 82–92. (2 dalis) pdf-logo

Deivių vaizdinio apmatai pagal XVI–XVII a. rašytinius šaltinius. Sakralieji baltų kultūros aspektai [Senovės baltų kultūra, t. 9], Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012, p. 350–368. pdf-logo

Holy Letters among Barbarian Peoples. Literatūra,  2012, t. 54 (3), p. 112–117. pdf-logo

2010

Šveñtosios kal̃bos ir šventieji raidynai: pastabos apie jų statusą ir funkcionavimą LDK. LKMA Metraštis, 2010, t. 33, p. 213–232. pdf-logo

2008

Iš žalčių medžiotojo užrašų (Jeronimo Prahiškio casus). Naujasis Židinys–Aidai, 2008, Nr. 6, p. 247–250. pdf-logo

2006

Kas šnabžda ir šaukia pagonims lietuviams: dar kartą Jono Lasickio knygelės paraštėje. Naujasis Židinys–Aidai, 2006, Nr. 9–10, p. 396–399. pdf-logo

Knyga kaip kultūrų konflikto taškas: šv. Adalberto misija Prūsuose. Literatūra,  2006, t. 48 (3), p. 104–109. pdf-logo

2005

Autorius ir autorius: 1517 ir 1581 m. [Pranciškus Skorina ir Motiejus Stryjkovskis] Naujasis Židinys–Aidai, 2005, Nr. 6, p. 227–232. pdf-logo

2003

Apie nemokslinį žalčio ir gyvatės skirtumą: Jono Lasickio knygelės paraštėje. Naujasis Židinys–Aidai, 2003, Nr. 11–12, p. 607–615. pdf-logo

2001

Sakymas ir rašymas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos kultūra. Tyrinėjimai ir vaizdai, Vilnius: Aidai, 2001, p. 603–622.

1999

Fidex ex auditu. Pastabos dėl sakytinės ir rašytinės kultūros Lietuvos krikščionėjime. Tarp istorijos ir būtovės. Studijos prof. Edvardo Gudavičiaus 70-mečiui, Vilnius: Aidai, 1999, p. 307–318.

* * *

Kìta (garsas ir vaizdas)

2016-03-05 „Dieve, būk linksmas“: žmogus dievybės akivaizdoje. Valstietiškos baltų religijos patirtis (pranešimo aptarimą veda Dainius Razauskas). 10-asis Prigimtinės kultūros seminaras (Sanklodiškės) 111 Pranešimas: Aptarimas:

2016-02-29 „Mūsų praeities beieškant“. 151-oji laida.

2014-12-20 „Istorijos detektyvai“. 46-oji laida.

2014-11-01. Apie Lietuvos valdovą Gediminą (kalba Vytautas Ališauskas ir Egidijus Ožalas). Laida „Nuo Parbaus iki Nekrošiaus“

2014-10-04 „Istorijos detektyvai“. 35-oji laida.

2014-09-27 „Istorijos detektyvai“. 34-oji laida.

2013-12-28 „Istorijos detektyvai“. 14-oji laida.

2013-11-09 „Istorijos detektyvai“. 7-oji laida.

2013-09-29 „Istorijos detektyvai“. 1-oji laida.

2007-01-08 Apie Gintarą Beresnevičių (kalbasi Alfredas Bumblauskas, Vytautas Ališauskas, Bronys Savukynas ir Pranas Vildžiūnas). LRT laida „Amžių šešėliuose“

[Į viršų]