Rimantas Balsys

Atnaujinta 2017-03-22

Paskaitos ir kìta (garsas ir vaizdas)

Knygos

Lietuvių ir prūsų religinė elgsena: aukojimai, draudimai, teofanijos. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2017. – 178 p.

Lietuvių ir prūsų pagonybė: alkai, žyniai, stabai. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2015. – 199 p. [toliau: LPG] / Turinys pdf-logo

Pagoniškojo lietuvių ir prūsų panteono raida. Metodinė priemonė. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2014. – 180 p. pdf-logo

Lietuvių ir prūsų dievai, deivės, dvasios: nuo apeigos iki prietaro. Antrasis pataisytas ir papildytas leidimas, Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2010. – 513 p. / Turinys pdf-logo ; Liberto Klimkos rec.: Baltų mitologijos monografija. Liaudies kultūra, 2010, Nr. 4 (133), p. 71–72. pdf-logo  Pirmasis leidimas: 2006. – 447 p. / Nijolės Laurinkienės rec.: Lietuvių ir prūsų dievybių visuma: sistemos metmenys. Tautosakos darbai, 2008, t. 35, p. 358–361. pdf-logo

Mažosios Lietuvos žvejų dainos. Sandaros, turinio ir poetikos ypatumai. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2003. – 240 p. / Rimanto Sliužinsko rec.: Ar Kuršmarių žvejams rūpėjo dainos? Acta Historica Universitatis Klaipedensis, 2004, t. 10, p. 135–136. pdf-logo

 

Straipsniai ir kìta

2016

Lietuvių ir prūsų religiniai draudimai. Logos, 2016 balandis-birželis, Nr. 87, p. 135–147. pdf-logo 111

Kiaulė baltų pasaulėjautoje: nuo aukos dievams iki apeiginio valgio. Gimtasai kraštas, Nr. 11, 2016, p. 5–12. pdf-logo  PDF’as demonstracinis, visavertį galima pirkti 111 

Jautis baltų pasaulėjautoje: nuo aukos aukščiausiems dievams iki javų dvasios. Gimtasai kraštas, Nr. 10, 2016, p. 5–12. pdf-logo  PDF’as demonstracinis, visavertį galima pirkti 111 

2015

Pagoniškieji lietuvių ir prūsų aukojimai prie vandens ir per vandenį. Res Humanitariae, 2015, t. 18, p. 167–177. pdf-logo 111

Gėlių darželiai Lietuvoje XX a. – XXI a. pradžioje: ribos, paribiai ir užribiai [rec.: Loreta Martynėnaitė. Kraštovaizdžio konstravimas: gėlių darželiai Lietuvoje XX a. – XXI a. pradžioje. Vilnius: LII leidykla, 2014]. Res Humanitariae, 2015, t. 17, p. 271–275. pdf-logo 111

Pagoniškieji lietuvių ir prūsų aukojimai. Gimtasai kraštas, Nr. 8, 2015, p. 5–11. pdf-logo  PDF’as demonstracinis, visavertį galima pirkti 111

2014

Maldininkai-elgetos Lietuvoje ir Prūsų Lietuvoje [2]. Logos, 2014 spalis-gruodis, Nr. 81, p. 148–154. pdf-logo 111LPG, p. 132–141.

Maldininkai-elgetos Lietuvoje ir Prūsų Lietuvoje [1]. Logos, 2014 liepa-rugsėjis, Nr. 80, p. 119–128. pdf-logo 111LPG, p. 118–132.

Ožys baltų pasaulėjautoje: nuo aukos aukščiausiems dievams iki velnio gyvulio. Gimtasai kraštas, Nr. 7, 2014, p. 38–47. pdf-logo  PDF’as demonstracinis, visavertį galima pirkti 111

Užgavėnės mieste prašosi naujų prasmių. Kultūrpolis, 2014-02-26. 111

2013

Apie baltiškas teofanijas. Res Humanitariae, 2013, t. 13, p. 74–94. pdf-logo 111

Baltų mitologijos enciklopedija čekų kalba, arba „kol vieni miega, kiti budi…“ [rec.: Marta Eva Běťáková, Václav Blažek. Encyklopedie baltské mytologie. Praha: Nakladatelství Libri, 2012]. Res Humanitariae, 2013, t. 13, p. 311–318. pdf-logo 111

Pirtis – XIV–XVIII a. valstiečių „mažoji bažnyčia“. Gimtasai kraštas, Nr. 6, 2013, p. 17–23. pdf-logo  PDF’as demonstracinis, visavertį galima pirkti 111LPG, p. 56–73.

2012

Jauja – XVI–XVII a. valstiečių „bažnyčia“. Sakralieji baltų kultūros aspektai [Senovės baltų kultūra, t. 9], Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012, p. 191–205. pdf-logoLPG, p. 39–56.

Lietuvių ir prūsų dievų atvaizdai rašytinių šaltinių duomenimis. Lituanistica, 2012, t. 58, Nr. 1 (87), p. 75–88. pdf-logo 111LPG, p. 142–169.

Vestuviniai sodai: genezė ir simbolika. Gimtasai kraštas, Nr. 5, 2012, p. 33–40. pdf-logo  PDF’as demonstracinis, visavertį galima pirkti 111

Šilutės apylinkių toponimai ir hidronimai žvejų dainose. Šilutė ir jos 500 metų istorija, Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2012, p. 80–100.

Apie savo kraštą ir jo žydinčias tvoras [rec.: Joniškio kraštas. Enciklopedinis žinynas. Kaunas: „Žiemgalos“ leidykla, 2011]. Res Humanitariae, 2012, t. 12, p. 296–300. pdf-logo 111

Naujausi etninės muzikos tyrimai arba apie „dainų, sutartinių, kanklių, skudučių, ragų ir daudyčių aidą…“ [rec.: Romualdas Apanavičius. Etninė muzika. Šiaurės Lietuvos kultūros paveldas 3. Monografija. Kaunas: „Žiemgalos“ leidykla, 2009]. Tradicija ir dabartis, 2012, t. 7, p. 147–152. pdf-logo 111

2011

„Dievo stalas“ XVI-XVII a. rašytinių šaltinių duomenimis. Logos, 2011 spalis-gruodis, Nr. 69, p. 150–162. pdf-logo 111

Prasmingai apie tautosakos kūrinių prasmes [rec.: B. Kerbelytė. Lietuvių tautosakos kūrinių prasmės. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2011]. Res Humanitariae, 2011, t. 10, p. 335–341. pdf-logo

„Obags on tėlta siedieje…“ arba Kodėl po duonkubiliu reikės kišti gaidį? [rec.: Žemaičių kalendorinė tautosaka: Užgavėnių dainos. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2010]. Liaudies kultūra, 2011, Nr. 1 (136), p. 60–62. pdf-logo

Ikikrikščioniškojo laikotarpio lietuvių ir prūsų maldos. Lietuvos etnologijos ir antropologijos enciklopedija, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2011, p. 155–157. 111

2010

Dėl 1249 metų Kristburgo sutartyje minimų „tilussones vel ligaschones“ [tęsinys]. Logos, 2010 spalis-gruodis, Nr. 65, p. 117–124. pdf-logo 111LPG, p. 89–99.

Dėl 1249 metų Kristburgo sutartyje minimų „tilussones vel ligaschones“. Logos, 2010 liepa-rugsėjis, Nr. 64, p. 161–170. pdf-logo 111LPG, p. 75–88.

Kvietimas įsiklausyti į žemės tylą… (profesorės Bronislavos Kerbelytės jubiliejus). Res Humanitariae, 2010, t. 7, p. 285–289. pdf-logo

2009

Meilės deivės Mildos autentiškumo klausimu [tęsinys]. Logos, 2009 liepa-rugsėjis, Nr. 60, p. 149–155. pdf-logo 111

Meilės deivės Mildos autentiškumo klausimu. Logos, 2009 balandis-birželis, Nr. 59, p. 133–140. pdf-logo 111

Dėl J. Lasickio paminėtų dievybių Salaus, Klamals, Atlaibos, Tawals kilmės bei funkcijų. Res Humanitariae, 2009, t. 5, p. 203–216. pdf-logo

2008

Maldos į senuosius lietuvių ir prūsų dievus XIV-XVII a. rašytiniuose šaltiniuose. Tautosakos darbai, 2008, t. 35, p. 249–268. pdf-logo

2007

Kai kurios Motiejaus Pretorijaus hipotezės ir jų interpretacijos  XX a. pabaigos – XXI a. pradžios mitologų darbuose. Res Humanitariae, 2007, t. 1, p. 75–94. pdf-logo

Lietuvių vedybų, šeimos vaisingumo, seksualinių santykių dievybių autentiškumo klausimu. Logos, 2007 spalis-gruodis, Nr. 53, p. 142–150. pdf-logo 111

Sodybos ir namų dievai: nuo apeigos iki prietaro. Žmogus ir jo gyvenamoji aplinka: konferencijos medžiaga, Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2007, p. 38–46.

2006

Prūsų ir lietuvių turto dievybės: nuo Pilnyčio iki Skalsos. Lietuviai ir lietuvininkai. Etninė kultūra V [Tiltai, 2006, priedas Nr. 32], p. 24–40. pdf-logo

Lada (Didis Lado) baltų ir slavų rašytiniuose šaltiniuose. Acta Baltico-Slavica, 2006, t. 30, p. 597–609.

Žirgų (arklių) dievybės rašytiniuose šaltiniuose. Žemaičių žemė, 2006, Nr. 3 (52), p. 17–20.

2005

Lietuvių naminių gyvulių ir paukščių dievybės: nuo apeigos iki prietaro. Liaudies kultūra, 2005, Nr. 5 (104), p. 17–30. pdf-logo

Prūsų ir lietuvių vandens dievai bei dvasios: nuo Natrimpo iki žuvų piemens. Gamta ir religija [Senovės baltų kultūra, t. 7], Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005, p. 130–163.

Prūsų ir lietuvių mirties (požemio, mirusiųjų) dievybės: nuo Patulo iki Kaulinyčios. Lietuviai ir lietuvininkai. Etninė kultūra IV [Tiltai, 2005, priedas Nr. 29], p. 27–58. pdf-logo

Dėl Puškaičio, barstukų ir markopolių kilmės bei funkcijų. Baltai ir jų giminaičiai [Tiltai, 2005, priedas Nr. 26], p. 51–60. pdf-logo

Javų dievai ir dvasios: nuo Kurko iki baubo ir kuršio. Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu krājums 9, Liepāja, 2005, p. 24–37.

Baltų deivė: nuo Dievų motinos iki piktos dvasios. Moteris ir tradicijos’ 2005: konferencijos medžiaga, Klaipėda, 2005, p. 4–9.

Lietuvių ir žemaičių naminių gyvulių bei paukščių dievybės: nuo apeigos iki prietaro. A išsaugosem žemaitiu kalba: konferencijos medžiaga, Kretinga, 2005, p. 33–44.

Kepurė: žmogaus dalis ar visuma. Žmogaus samprata tradicinėje kultūroje: konferencijos medžiaga, Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2005, p. 127–134.

Vaisingumo skatinimas tradicinių vestuvių papročiuose. Lyčių samprata tradicinėje kultūroje: konferencijos medžiaga, Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2005, p. 62–68.

2004

Dėl Austėjos, Bubilo, Bičbirbio kilmės ir funkcijų. Lietuviai ir lietuvininkai. Etninė kultūra III [Tiltai, 2004, priedas Nr. 24], p. 28–45. pdf-logo

Deminutyvų paskirtis ir kaita liaudies dainose. Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu krājums 8, Liepāja, 2004, p. 50–57.

Сравнительные исследоввания литовского и латышского песенного фольклора. Aktuālas problēmas litartūras zinātnē. Folklora. Ārzemju literatūra. Rakstu krājums 9, Liepāja, 2004, p. 4–17.

Joninės, Kupolės, Rasos? Šiaurės Atėnai, 2004, Nr. 23 (705), p. 10–11. 111

2003

Laivo simbolika pamario krašto dainose. Liaudies kultūra, 2003, Nr. 1 (88), p. 26–35. pdf-logo

Vasaros saulėgrįžos šventės pavadinimo problema. Lietuviai ir lietuvininkai. Etninė kultūra II [Tiltai, 2003, priedas Nr. 16], p. 18–35. pdf-logo

Laivo vaizdinys lietuvių ir latvių žvejų dainose: poetika ir realijos. Tiltai, 2003, priedas Nr. 14, p. 110–119.

Toponimai žvejų dainose. Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu krājums 7, Liepāja, 2003, p. 13–25.

Austėja – lietuvių bičių ar vaikingų moterų deivė? Moteris ir tradicijos’ 2003: integruojantis į Europos Sąjungą: konferencijos medžiaga, Klaipėda, 2003, p. 4–7.

2002

Dunojus Mažosios Lietuvos dainose. Tautosakos darbai, 2002, t. 17 (24), p. 156–165. pdf-logo

Moters paveikslas lietuvių ir latvių žvejų dainose. Tautosakos darbai, 2002, t. 16 (23), p. 39–49. pdf-logo

Tradiciniai vestuvių papročiai ir senovės lietuvių dievas Perkūnas. Moteris ir tradicijos’ 2002: konferencijos medžiaga, Klaipėda, 2002, p. 2–7.

2001

Latviškieji skoliniai Mažosios Lietuvos žvejų dainose. Tautosakos darbai, 2001, t. 14 (21), p. 172–181. pdf-logo

Dėl vienos L. Rėzos dainos autentiškumo. Lietuviai ir lietuvininkai. Etninė kultūra [Tiltai, 2001, priedas Nr. 5], p. 11–18. pdf-logo

Hidronimai, vandens telkinių pavadinimai Mažosios Lietuvos žvejų dainose. Lietuviai ir lietuvininkai. Etninė kultūra [Tiltai, priedas Nr. 5], Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2001, p. 75–79. pdf-logo

Pamario krašto dainų sąsajos su šeimos papročiais. Tiltai, 2001, priedas Nr. 7, p. 42–46. pdf-logo

Gimtuvių ir krikštynų apeigų simbolika. Moteris ir tradicijos’ 2001: konferencijos medžiaga, Klaipėda, 2001, p. 3–7.

2000

Lietuvių ir latvių žvejų dainos: sąsajos ir skirtumai. Tautosakos darbai, 2000, t. 13 (20), p. 93–115. pdf-logo

Apie vieną Mažosios Lietuvos žvejų dainą. Tautosakos darbai, 2000, t. 12 (19), p. 227–238. pdf-logo

Šulinio simbolika tradicinėje lietuvių kultūroje. Tiltai, 2000, Nr. 1 (10), p. 73­–78.

Žvejų mergytės paveikslas pamario krašto dainose. Moteris ir tradicijos’ 2000: konferencijos medžiaga, Klaipėda, 2000, p. 7–11.

Mitinė šulinio prasmė. Vakarų baltų kalbos ir kultūros reliktai: konferencijos medžiaga, Klaipėda, 2000, p. 94–100.

1999

Vandens simbolika pavasario švenčių apeigose. Moteris ir tradicijos’ 99: konferencijos medžiaga, Klaipėda, 1999, p. 5–8.

1998

bendraautorė: Rūta Grumadaitė / Vandens funkcijos vestuvių papročiuose ir pamario krašto dainose. Tiltai, 1998, Nr. 1 (3), p. 109­–117.

Vandens simbolika vestuvių papročiuose. Jūrės marės lietuvininkų gyvenime: konferencijos medžiaga, Klaipėda, 1998, p. 46–52.

1997

Šeimos papročiai senuosiuose raštų paminkluose. M. Mažvydas. Pirmoji lietuviškoji knyga: konferencijos medžiaga, Klaipėda, 1997, p. 94–97.

 

Paskaitos ir kìta (garsas ir vaizdas)

2016-07-16 Pagoniškieji lietuvių ir prūsų aukojimai. Radijo laida „Baltų genas: mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai“ audio_file111 

2016-07-09 513-os puslapių dievų sąrašas. Radijo laida „Baltų genas: mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai“ audio_file111 

2016-05-23 „Mūsų praeities beieškant“. 163-oji laida. Dalyvauja: etnologas, mitologas prof. dr. Rimantas Balsys, lituanistė prof. dr. Daiva Sinkevičiūtė, Č. Gedgaudo labdaros fondo vadovas Leopoldas Krušinskas. Žiūrėti: video-2 Atsisiųsti: video-2

2016-04-08 Dėl vestuvinio sodo pavidalo ir paskirties. Profesoriaus Norberto Vėliaus skaitymai IX audio_file 

2015-09 Raganų kalnas / The Hill of Witches. Dalyvauja: Aldona Balsevičienė, prof. dr. Rimantas Balsys, Arvydas Daškus, Jonas Rudzinsas, folkloro ansamblis „Giedružė“. Trumpas dokumentinis filmas / A film by Frank Barnas youtube 111

2014-04-10 Ožys lietuvių pasaulėjautoje: nuo aukos aukščiausiems dievams iki velnio gyvulio. Profesoriaus Norberto Vėliaus skaitymai VII audio_fileyoutube

2013-04-25 Baltiškų teofanijų pėdsakais. Profesoriaus Norberto Vėliaus skaitymai VI youtube

[Į viršų]