Vėliaus skaitymai

Atnaujinta 2016-04-24

* * *

Profesoriaus Norberto Vėliaus skaitymai IX: Augalai baltų religijoje ir mitologijoje  Įkelta 2016-04-24

2016 m. balandžio 7–8 d. / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Konferencijos programa: pdf-logo 111  Pranešimų tezės: pdf-logo  Akimirkos iš renginio: 111

PASTABA: garso įrašų (tų, kuriuose dūzgia projektorius) kokybė ne stebuklinga. Vėliau bus ir vaizdo įrašai, o jei pranešėjai sutiks – ir pranešimų skaidrės.

* * *

Ketvirtadienis, balandžio 7 d.

Konferencijos atidarymas :: Radvilė RACĖNAITĖ, Ramunė VĖLIUVIENĖ, Asta SKUJYTĖ-RAZMIENĖ audio_file

Nuo augalo iki mitinio vaizdinio

Daiva VAITKEVIČIENĖ :: „Jievarėli tu žaliasai, tavo saldžios vuogos“: naujas raktas senam vaizdiniui audio_file

Dainius RAZAUSKAS :: Ieva – medis ir asmenvardis („palimpsestas“ kalboje ir mitologijoje) audio_file

Jurgita MACIJAUSKAITĖ-BONDA :: Amalo vaizdinys lietuvių tradicinėje kultūroje audio_file

Mitologija ir etnobotanika

Vita DŽEKČIORIŪTĖ-MEDEIŠIENĖ :: Mitinė grybų samprata lietuvių kultūroje audio_file

Nijolė LAURINKIENĖ :: Laumė ir augalijos vegetacija audio_file

Rolandas PETKEVIČIUS :: Mitologinis Melilotus officinalis L. kontekstas: ar barkūnas Perkūno žolė? audio_file

Augalai kalbos pasaulėvaizdyje

Aurelija GRITĖNIENĖ :: Šermukšnio vaizdinys „Lietuvių kalbos žodyne“ audio_file

Birutė JASIŪNAITĖ :: Floristiniai palyginimai lietuvių tarmėse ir tautosakos tekstuose audio_file

Giedrė BUFIENĖ :: Žirnis prie kelio ir virkščių vainikas (erotinė simbolika lietuvių ir slavų paremijose) audio_file

Penktadienis, balandžio 8 d.

Gamtos buveinės ir vaistiniai augalai

Laima ŠVEISTYTĖ :: Vaistiniai augalai lietuvių tradicinėje medicinoje XX a. pirmojoje pusėje: habil. dr. E. Šimkūnaitės darbai audio_file

Birutė KARPAVIČIENĖ :: Vaistinių augalų naudojimas Kidulių valsčiuje audio_file

Jūratė SENDŽIKAITĖ, [Leonas JARAŠIUS] :: Ar tikrai pelkė – tik žemės podukra? audio_file

Augalai apeigose ir papročiuose

Elvyra USAČIOVAITĖ :: Aukojimo linų dievui Vaižgantui refleksijos XIX–XX a. pradžios lietuvių papročiuose audio_file

Žydrūnas VIČINSKAS :: Mato Pretorijaus mitinės medžiagos apie ąžuolą verifikacija audio_file

Rimantas BALSYS :: Dėl vestuvinio sodo pavidalo ir paskirties audio_file

Augalai liaudies mene

Elena MATULIONIENĖ :: Augaliniai motyvai delmonų puošyboje audio_file

Jolanta ZABULYTĖ :: Augalinis ornamentas XIX a. antrosios pusės–XX a. pradžios lietuviškų medinių kryžių dekore audio_file

Jurgita TREINYTĖ :: Augalų vaizdiniai liaudies meno, buities ir religijos objektuose audio_file

Profesoriaus Norberto Vėliaus skaitymai VIII

2015 m. balandžio 16 d. / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Konferencijos programa: pdf-logo 111

* * *

Daiva VAITKEVIČIENĖ :: Apie Puškaitį, šeivamedį ir dieviškas galias kulinarijoje. audio_file

Nijolė LAURINKIENĖ :: Baltai ir keltai: mitologijos paralelės. audio_fileyoutube

Rokas SINKEVIČIUS :: Iki galo neįminta mįslė apie Dievo kumeliuko (mėnulio) gimimą. audio_fileyoutube

Jolanta ZABULYTĖ :: Dar kartą apie geležinių viršūnių ornamentiką: Saulė. audio_fileyoutube

Eugenijus ŽMUIDA :: Eglė žalčių karalienė: slibino ir mergelės motyvo genezė. audio_fileyoutube

Vilija JANUŠAUSKIENĖ :: Baltų mitinio pasaulio archeologija Antano Kalanavičiaus poezijoje. audio_fileyoutube

Dainius RAZAUSKAS :: Kodėl Donelaičio sidabras gyvs stikle mūdriai šokinėja. audio_fileyoutube

 

Profesoriaus Norberto Vėliaus skaitymai VII: Gyvūnų pasaulis baltų religijoje ir mitologijoje 

2014 m. balandžio 10 d. / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Konferencijos programa: pdf-logo 111

* * *

Garso įrašai – kartu su įžanga ir klausimais/atsakymais. Vaizdo įrašai trumpesni.

Jūratė ŠLEKONYTĖ :: Mitinis kiškio paveikslas lietuvių pasaulėžiūroje. audio_file

Vita DŽEKČIORIŪTĖ :: Varlės mitinis įprasminimas lietuvių tikėjimuose ir papročiuose. audio_file

Giedrė BUFIENĖ :: Žodis – ne žvirblis: apie vieną patarlių poetikos bendrybę baltų ir slavų kalbose. audio_fileyoutube

Dainius RAZAUSKAS :: Lizdeika, Strazdas ir kiti „paukščiai“ lietuvių dvasinėje tradicijoje. audio_fileyoutube

Ramunė VĖLIUVIENĖ :: Nepublikuoti Norberto Vėliaus rankraščiai. audio_file

Rimantas BALSYS :: Ožys lietuvių pasaulėjautoje: nuo aukos aukščiausiems dievams iki velnio gyvulio. audio_fileyoutube

Daiva RAČIŪNAITĖ-VYČINIENĖ :: Ožys lietuvių tautosakoje ir papročiuose: garsiniai kontekstai. audio_fileyoutube

Nijolė LAURINKIENĖ :: Žalčiai baltų šventvietėse. audio_fileyoutube

Eugenijus ŽMUIDA :: Žaltys lietuvių pasakoje ir Biblijoje: bendro siužeto kontūrai. audio_fileyoutube

Milda NORKAITIENĖ :: Etnologinis avių vardų kontekstas. audio_file [įraše trūksta pirmųjų minučių]

Birutė JASIŪNAITĖ, [Marius SMETONA] :: Eufemistiniai vilko pavadinimai etninėje kultūroje. audio_file

Martynas VINGRYS :: Prieina vilkai, pauosto, apmyža ir nueina: gailestingas vilko elgesys lietuvių tautosakiniuose pasakojimuose. audio_fileyoutube

Rolandas PETKEVIČIUS :: Vilkolakis: mitologinė būtybė ar dvasinė praktika? audio_fileyoutube

[Į viršų]

Profesoriaus Norberto Vėliaus skaitymai VI: profesoriaus 75-mečiui pažymėti

2013 m. balandžio 25 d. / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Konferencijos programa: pdf-logo 111

* * *

Ramunė VĖLIUVIENĖ :: Įžanginis žodis. youtube

Naglis KARDELIS :: Filosofinis žvilgsnis į mokslinį Norberto Vėliaus palikimąyoutube

Rimantas BALSYS :: Baltiškų teofanijų pėdsakais.  youtube

Daiva VAITKEVIČIENĖ :: „Paukštė, kylanti iš pelenų“: mirusiųjų deginimas XIII–XIV a. Lietuvoje, žvelgiant iš mitologinės perspektyvos. audio_fileyoutube

Nijolė LAURINKIENĖ :: Skalsė (Claviceps purpurea) ir jos sąsaja su žemės mitiniu pasauliu. audio_fileyoutube

Jolanta ZABULYTĖ :: Pušis. audio_fileyoutube

Elvyra USAČIOVAITĖ :: Lietuvių vainiko religinė simbolika. audio_fileyoutube

Giedrė BUFIENĖ :: Tykus vanduo: įvaizdžio simbolika lietuvių ir slavų paremijose. audio_fileyoutube

Radvilė RACĖNAITĖ :: Etiologinių sakmių turinio specifika kaip pagrindas jų tipologijai. audio_fileyoutube

Skirmantas VALENTAS :: Vlado Braziūno deiwos ir žmuo. audio_fileyoutube

Dainius RAZAUSKAS :: Neskaitytas Maironis: Apsisupusi šydu, auksu austu, raudonu, Saulė žengia per dangų karalienės gražybe!  audio_fileyoutube

[Į viršų]