Radvilė Racėnaitė

Oficiali paskyra: http://www.llti.lt/lt/radvile_racenaite/

El. paštas: raganagar@gmail.com

Atnaujinta 2016-10-07 [žr. 2006 m.]

Paskaitos ir kìta (garsas ir vaizdas)

Knygos

Žmogaus likimo ir mirties samprata lietuvių folklore. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011. 315 p. / Knygos pristatymas 111  ir Dainiaus Razausko rec.: Jau likimas, bet dar ne mirtis. Tautosakos darbai, 2012, t. 43, p. 207–211. pdf-logo

 

Straipsniai ir kìta

2013

Folklorinė atmintis: retrospektyvus santykis su vieta lietuvių liaudies sakmėse. Tautosakos darbai, 2013, t. 46, p. 107–131. pdf-logo

2012

Pasakojantis pasaulis: regimojo kraštovaizdžio raiškos folklorinėje tradicijoje. Homo narrans: folklorinė atmintis iš arti, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012, p. 221–247.

Tarpdisciplininiai Švč. Mergelės Marijos atvaizdo ir įvaizdžio tyrimai Lietuvos kultūroje [rec.: Virgo Venerabilis: Marijos paveikslas Lietuvos kultūroje [Religinės kultūros paveldo studijos 3]. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011]. Tautosakos darbai, 2012, t. 44, p. 252–257. pdf-logo

„Lietuvių tautosakos kūrinių prasmės“, arba Ko mus moko folkloras [rec.: B. Kerbelytė. Lietuvių tautosakos kūrinių prasmės. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2011]. Tautosakos darbai, 2012, t. 43, p. 203–207. pdf-logo

Prietaras neveikia, kol jo nežinai [Radvilę Racėnaitę kalbina Milda Kniežaitė]. Lietuvos žinios, 2012-03-12. 111

2011

Šluota, šlavimas ir šiukšlės: simbolinės reikšmės lietuvių folklore ir papročiuose. Tautosakos darbai, 2011, t. 42, p. 78–99. pdf-logo

To dvaro ponas prie budavonininkų priklausęs: laisvųjų mūrininkų vaizdinys sakytinėje tautosakoje ir amžininkų raštuose (XIX a. pr. – XX a. I p.). Laisvoji mūrininkija Lietuvoje: tradicija ir dabartis [straipsnių rinkinys], Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, Lietuvos nacionalinis muziejus, 2011, p. 227–238.

2010

Pastangos paveikti vaiko likimą tradicinėje kultūroje. Res Humanitariae, 2010, t. 7, p. 120–141. pdf-logo

2009

Kai kurių pagoniškų laidojimo apeigų galimi reliktai tradicinėje lietuvių kultūroje. Tai, kas išlieka [Senovės baltų kultūra, t. 8], Vilnius: Kronta, 2009, p. 101–119.

Kostas Korsakas ir lietuvių folkloristika: 100-osioms gimimo metinėms. Tautosakos darbai, 2009, t. 38, p. 317–325. pdf-logo

2008

Jėzus Kristus lietuvių liaudies sakmėse ir pasakose: pagrindiniai siužetai ir vaizdinio ypatumai. Pamaldumas Išganytojui Lietuvos kultūroje [Religinės kultūros paveldo studijos 1], Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2008, p. 321–336.

Senovės lietuvių dievai ir dangaus kūnai: nuo XIII a. mito fragmentų iki vėlyvosios XX a. I p. tautosakos. Perspectives of Baltic Philology, Poznan: Universitet im. A. Mickiewicza, 2008, p. 181–196.

Concept of Inverse World in Lithuanian Folk Narratives. The Concept of Time and Space in European Folklore, Ljubljana, 2008, p. 129–142.

Citrinos su ŽIV įdaru, arba Ko bijo šiuolaikinis žmogus. Tautosakos darbai, 2008, t. 35, p. 52–69. pdf-logo

2007

Regimieji mirties pavidalai skirtinguose lietuvių tautosakos žanruose. Tautosakos darbai, 2007, t. 33, p. 72–90. pdf-logo

Druvis: Almanach Centru etnakasmalogiji «Kryўja», I. Менск, 2005 [recenzija]. Tautosakos darbai, 2007, t. 34, p. 374–376. pdf-logo

Structural-Semantic Analysis and Some Peculiarities of Lithuanian Novelle Tales. Folklore, 2007, vol. 36, p. 101–112. pdf-logo

2006

Gyvūnai mirties pranašai senojoje lietuvių kultūroje. Gamta ir religija [Senovės baltų kultūra, t. 7], Vilnius: Versus aureus / Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006 [2005], p. 178–205. pdf-logo Įkelta 2017-10-07

Mirtį provokuojantys veiksmai laidotuvių laikotarpiu lietuvių tradicinėje kultūroje. Liaudies kultūra, 2006, Nr. 5 (110), p. 14–21. pdf-logo

2005

Novelinė pasaka „Edipas“ (AT 931). Individualaus atlikimo atspindžiai užrašytame pasakos tekste. Tautosakos darbai, 2005, t. 22 (29), p. 100–110. pdf-logo

2004

Structural-semantic Analysis and Genre Peculiarities of Folklore. Ethnic Culture: Traditions and Innovations, Kaunas: Vytautas Magnus University Press, 2004, p. 388–395.

Perception of Death in Lithuanian Traditional Culture. Perceptions of Worldviews [Pro Ethnologia, vol. 17], Tartu: Eesti Rahva Muuseum, 2004, p. 71–79. pdf-logo

2002

Mirtį provokuojantys veiksmai lietuvių tradicinėje kultūroje. Tautosakos darbai, 2002, t. 16 (23), p. 226–233. pdf-logo

2001

Mirtį pranašaujantys ženklai lietuvių tradicinėje kultūroje. Tautosakos darbai, 2001, t. 15 (22), p. 222–233. pdf-logo

 

Paskaitos ir kìta (garsas ir vaizdas)

2013-12-22 [Būrimai tradicijoje.] Radijo laida „Ryto rasa krito“ audio_file111 

2013-12-15 [Likimas tradicijoje.] Radijo laida „Ryto rasa krito“ audio_file111

2013-11-02 Apie mirties sampratą šiuolaikinėje visuomenėje, senąsias tradicijas ir jų kaitą. Radijo laida „Kultūros savaitė“ audio_file111

2013-04-28 [Šluota tradicijoje.] Radijo laida „Ryto rasa krito“ audio_file111 

2013-04-25 Etiologinių sakmių turinio specifika kaip pagrindas jų tipologijai. Profesoriaus Norberto Vėliaus skaitymai VI audio_fileyoutube

[Į viršų]