Įvairenybės

Balys, Jonas; Biezais, Haralds. Baltische Mythologie. Wörterbuch der Mythologie, 2: Götter und Mythen im alten Europa. Unter Mitarbeit zahlreicher Fachgelehrter herausgegeben von Hans W. Haussig. Stuttgart: Ernst Klett, 1973, 373–454. pdf-logo

* * *

Straubergs, Kārlis. Latviešu buramie vārdi. I: Maģija un buramo vārdu tematika. Rīga: Latviešu folkloras krātuve, 1939; II: Kaitēšana un dziedināšana. Rīga: Latviešu folkloras krātuve, 1941. pdf-logo

* * *

Raganų teismai Lietuvoje. Parengė Konstantinas Jablonskis ir Rimantas Jasas. Vilnius: Mintis, 1987. pdf-logo

Jurginis, Juozas. Raganų gaudymo šimtmetis. Vilnius: Mokslas, 1984. pdf-logo

* * *

Nelietuviškų tikrinių vardų rašymas „Lietuviškojoje tarybinėje enciklopedijoje“. Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1986. pdf-logo