Aliaksejus Dzermantas Аляксей Дзермант

Atnaujinta 2020-09-10

Straipsniai ir kìta

2011

Kaip galima būti lietuviu Baltarusijoje? Liaudies kultūra, 2011, Nr. 3 (138), p. 41–53. [iš baltarusių kalbos vertė Dainius Razauskas] pdf-logo

„Druvis“ – tiltas tarp Lietuvų [Aliaksejų Dzermantą kalbina Geistys Gečiauskas]. Liaudies kultūra, 2011, Nr. 3 (138), p. 54–59. pdf-logo

Tradicinės etninės religijos atgimimas Baltarusijoje. Liaudies kultūra, 2011, Nr. 2 (137), p. 51–61. [iš rusų kalbos vertė Dainius Razauskas] pdf-logo

Krivija – baltarusių šventoji žemė [pokalbis su A. Dzermantu]. Patriotai, 2011-01-03. 111

2009

Krivičiai: etnogenezė ir istorija. Liaudies kultūra, 2009, Nr. 1 (124), p. 39–55. [iš baltarusių kalbos vertė Vadzimas Vileita] pdf-logo

Gudai – tai slaviškai kalbantys baltai [pokalbis su A. Dzermantu]. Patriotai, 2009-02-19. 111111

2007

bendraautorius: Sergej San’ko / Gudų etnogenezė: mokslas ir ideologija. Kultūros barai, 2007, Nr. 2, p. 65–69 pdf-logo ; Nr. 3, p. 54–59 pdf-logo ; Nr. 4, p. 57–61 [vertė Vaclovas Mikailionis]

2006

Baltarusiai: genealogija iki trisdešimtos kartos [rec.: A. Мікуліч. Беларусы ў генетычнай прасторы: Антрапалогія этнасу. Мeнск: Тэхналогія, 2005]. Liaudies kultūra, 2006, Nr. 6 (111), p. 65–67. [iš rusų kalbos vertė Dainius Razauskas] pdf-logo

* * *

Paskaitos ir kìta (garsas ir vaizdas)

2011-11-20 Baltų tradicijos Baltarusijoje. Baltų kultūros ir religijos mokykla 111

2011-11-18 Susitikimas  su  baltarusių Etnokosmologijos centro «Kryўja» almanacho «Druvis» leidėjais ir autoriais [kalba Todoras Kaškurievičius, Aliaksejus Dzermantas ir Dainius Razauskas] audio_file111