Žydrūnas Vičinskas

Atnaujinta 2017-03-22

Paskaitos ir kìta (garsas ir vaizdas)

Straipsniai ir kìta

2017

Interpretations of Matthaeus Praetorius Mythical Material on Perdoytus, Wejopattis, Gardouten, Bangpjtjs, Luobgelda in the Works of Lithuanian and Prussian Mythology Researchers of the 19th–21st Centuries. Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā: rakstu krājums, t. 22, 2017, p. 434–452. pdf-logo 111

2016

Mato Pretorijaus mitinės medžiagos apie ąžuolą verifikacija. Tautosakos darbai, t. 52, 2016, p. 63–84. pdf-logo 111

Mato Pretorijaus mitinės medžiagos apie gimtuvių ir krikštynų apeigas verifikacija: LaimėLaumė – Švč. Mergelė Marija? Res Humanitariae, t. 20, 2016, p. 31–69. pdf-logo 111

Tarptautinės mokslinės konferencijos „Naujausi baltų religijos, mitologijos ir folkloro tyrimai“ apžvalga. Sovijus: tarpdalykiniai kultūros tyrimai, t. 4, Nr. 2, 2016, p. 142–149. pdf-logo 111

2015

Mato Pretorijaus mitinės medžiagos apie Perdoytus, Wejopattis, Gardouten, Bangpjtjs, Luobgelda autentiškumas XVI–XVII a. rašytinių šaltinių kontekste. Res Humanitariae, t. 18, 2015, p. 178–200. pdf-logo 111

Jono Lasickio veikalo „De diis Samagitarum caeterorumque Sarmatarum et falsorum Christianorum“ verifikacija Dionizo Poškos, Teodoro Narbuto darbuose. Tradicija ir dabartis, t. 10, 2015, p. 195–215. pdf-logo 111

 

Paskaitos ir kìta (garsas ir vaizdas)

2016-04-08 Mato Pretorijaus mitinės medžiagos apie ąžuolą verifikacija. Profesoriaus Norberto Vėliaus skaitymai IX: Augalai baltų religijoje ir mitologijoje audio_file