Žydrūnas Vičinskas

El. paštas: z.vicinskas@gmail.com

Atnaujinta 2019-06-27

Paskaitos ir kìta (garsas ir vaizdas)

Straipsniai ir kìta

2018

Mato Pretorijaus užfiksuotos mitologinės medžiagos apie šventes verifikacija: sėja. Res Humanitariae, t. 24, 2018, p. 233–269. pdf-logo Įkelta 2019-06-27

Mato Pretorijaus užfiksuotos mitologinės medžiagos apie šventes verifikacija: žolių ir gyvulių išvedimo laukan šventės. Tautosakos darbai, 2018, t. 56, p. 110–132. pdf-logo

2017

The Verification of Lithuanian Deity Bičbirbis / Birbulis in View of Information Provided by Matthaeus Praetorius. Perspectives of Baltic Philology, t. 3 [Apokalipsy bałtyckich światów: The Apocalypses of the Baltic Worlds]. Poznań: Wydawnictwo Rys, 2017, 389–405 pdf-logo

On the Authenticity of Two Mythical Fragments Described by Matthaeus Praetorius in Deliciae Prussicae or Prussian Theater: Retold, Recorded or Fictional? Res Humanitariae, t. 22, 2017, p. 226–253. pdf-logo 111 

Konferencijos „Veritas Ethnologica: etnologijos doktorantų tyrimų gairės“ kronika. Res Humanitariae, t. 22, 2017, p. 328–340. pdf-logo 111

Interpretations of Matthaeus Praetorius Mythical Material on Perdoytus, Wejopattis, Gardouten, Bangpjtjs, Luobgelda in the Works of Lithuanian and Prussian Mythology Researchers of the 19th–21st Centuries. Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā: rakstu krājums, t. 22, 2017, p. 434–452. pdf-logo 111

Žydrūnas Vičinskas narplioja Mato Pretorijaus palikimą. Vakarų ekspresas, 2017-06-22. 111

Etnologija – tautos sąmoningumą ugdanti vertybė. Vakarų ekspresas, 2017-05-09. 111111

2016

Mato Pretorijaus mitinės medžiagos apie ąžuolą verifikacija. Tautosakos darbai, t. 52, 2016, p. 63–84. pdf-logo 111

Mato Pretorijaus mitinės medžiagos apie gimtuvių ir krikštynų apeigas verifikacija: LaimėLaumė – Švč. Mergelė Marija? Res Humanitariae, t. 20, 2016, p. 31–69. pdf-logo 111

Tarptautinės mokslinės konferencijos „Naujausi baltų religijos, mitologijos ir folkloro tyrimai“ apžvalga. Sovijus: tarpdalykiniai kultūros tyrimai, t. 4, Nr. 2, 2016, p. 142–149. pdf-logo 111

2015

Mato Pretorijaus mitinės medžiagos apie Perdoytus, Wejopattis, Gardouten, Bangpjtjs, Luobgelda autentiškumas XVI–XVII a. rašytinių šaltinių kontekste. Res Humanitariae, t. 18, 2015, p. 178–200. pdf-logo 111

Jono Lasickio veikalo „De diis Samagitarum caeterorumque Sarmatarum et falsorum Christianorum“ verifikacija Dionizo Poškos, Teodoro Narbuto darbuose. Tradicija ir dabartis, t. 10, 2015, p. 195–215. pdf-logo 111

 

Paskaitos ir kìta (garsas ir vaizdas)

2017-08-13 Senųjų rašytinių šaltinių patikimumo problema. Matas Pretorijus. Balticum TV laida „Skrajojantys ežerai. Baltų mitai ir simboliai“ youtube 111

2017-05-12 Mato Pretorijaus mitinės medžiagos verifikacija: Bičbirbio / birbulio atvejis. Etnologijos mokslo krypties doktorantų konferencija „VERITAS ETHNOLOGICA: etnologijos doktorantų tyrimų gairės“ audio_file

2016-10-28 Mato Pretorijaus mitinės medžiagos apie gimtuvių ir krikštynų apeigas verifikacija: Laimė Laumė – Švč. Mergelė Marija? Tarptautinė mokslinė konferencija „Naujausi baltų religijos, mitologijos ir folkloro tyrimai“ audio_file

2016-09-23 On Two Mythical Fragments Described by Matas Pretorijus in “Deliciae Prussicae or Prussian Theater”: Retold, Recorded or Fictional? / Dėl dviejų Mato Pretorijaus veikalo „Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos regykla“ mitinių fragmentų: perpasakota, fiksuota ar pramanyta? Konferencija „Skirtys ir bendrumai kultūriniuose ir socialiniuose kontekstuose“ audio_file 

2016-04-08 Mato Pretorijaus mitinės medžiagos apie ąžuolą verifikacija. Profesoriaus Norberto Vėliaus skaitymai IX: Augalai baltų religijoje ir mitologijoje audio_file