Vytautas Tumėnas

VikipedijaLIIvytautui.vytui@gmail.com

Atnaujinta 2019-03-25

Paskaitos ir kìta (garsas ir vaizdas)

Knygos

Lietuvių tradicinių rinktinių juostų ornamentas: tipologija ir semantika [Lietuvos etnologija, t. 9]. Vilnius: Diemedis, 2002. 281 p. / Turinys pdf-logo

 

Straipsniai ir kìta

2018

Signs of Morning Star Aušrinė in the Baltic Tradition: Regional and Intercultural Features. Mediterranean Archaeology and Archaeometry, Vol. 18, No. 4, 2018, p. 379–388. pdf-logo 111 Įkelta 2019-03-25

Lietuvių kalviškųjų „saulučių“ simboliai skirtybių ir bendrybių priešpriešos lauke [2]. Logos, 2018 sausis-kovas, Nr. 94, p. 79–86. pdf-logo 111 Įkelta 2019-03-25

2017

Lietuvių kalviškųjų „saulučių“ simboliai skirtybių ir bendrybių priešpriešos lauke [1]. Logos, 2017 spalis-gruodis, Nr. 93, p. 109–116. pdf-logo 111 Įkelta 2019-03-25

2016

The Common Attributes Between the Baltic Thunder God Perkūnas and his Antique Equivalents Jupiter and Zeus. Mediterranean Archaeology and Archaeometry, Vol. 16, No. 4, 2016, p. 359–367. pdf-logo 111 Įkelta 2019-03-25

Sakraliosios šiaudinių sodų simbolikos aspektai vietiniame ir tarpkultūriniame kontekste. Sodo rėda. 2-asis, papildytas leidimas. Vilnius: Vilniaus etninės kultūros centras, 2016, p. 47–64. 111

2015

Vietinio ir tarpkultūrinio požiūrio siejimo aktualumas svastikos šiuolaikinės sampratos tyrimuose. Tradicija ir dabartis, 2015, t. 10, p. 105–124. pdf-logo 111

Lino šventėje menininkai perteikė Lino Kančios apeigas. Alkas, 2015-07-21. 111

2014

Baltų ir slavų tekstilės geometrinių raštų pavadinimų (nomenklatūros) ir pavidalų (formos) bendrybės. Baltai ir slavai: dvasinių kultūrų sankirtos. Балты и славяне: пересечения духовных культур, Vilnius: Versmė, 2014, p. 384–402. pdf-logo 111

The textuality of diagonal ornamentation: Historical transformations of signification from the Baltic perspective. Sign Systems Studies, 2014, Nr. 2–3 (42), p. 219–240. pdf-logo 111

Contemporary Social Art Festivals as Intertextual Manifestations of Postmodern Cultural Identity. Lituanus, Vol. 60, No. 4, 2014, p. 62–86. 111 Įkelta 2019-03-25

Minint Europos etnologų ir folkloristų asociacijos (SIEF) 50-metį. Liaudies kultūra, 2014, Nr. 5 (158), p. 84–85. pdf-logo

2012

Sakralioji šiaudinių sodų simbolika ir jos atitikmenys Rytų kultūrose. Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos XII. Algio Uždavinio fenomenas, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012, p. 418–432.

2011

Audimo technologijų erotinė ir iniciacinė reikšmė lietuvių kultūroje: simbolių choreografiniai ir naratyviniai atitikmenys komparatyvistiniu požiūriu. Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos XI. Kultūrų sąveikos, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011, p. 266–294. pdf-logo

Baltų ir slavų tekstilės geometrinių raštų pavadinimų (nomenklatūros) ir pavidalų (formos) bendrybės. Baltai ir slavai: dvasinių kultūrų sankirtos. Tarptautinės mokslo konferencijos [2011 m. rugsėjo 14–16 d.] akademikui Vladimirui Toporovui atminti pranešimų tezės, Vilnius: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, 2011, p. 52–53. pdf-logo

Орнамент тканих литовських народних поясів у кроскультурній перспективі: аналоги в енеолітичних культурах Давньої Європи. Народна творчість та етнологія, 2011, № 3, с. 74–85. [iš rusų kalbos vertė Natalija Gavriliuk] pdf-logo

2010

Pratarmė lietuviškam leidimui. [Valdis Celms,] Baltų raštai ir ženklai, Vilnius: Mintis, 2010, p. 5–15. pdf-logo Įkelta 2019-03-25

2008

The Visual and the Mythical-Poetic Interpretations of Sky Luminaries in Lithuanian Traditional Textiles. Archaeologia Baltica, 2008, Vol. 10, p. 78–85. pdf-logo

Suvenyrų specifika Lietuvoje. Etninė kultūra [2007] = Nr. 7, 2008, p. 98–99. 111

2007

Konvencionalūs, klasifikaciniai ir interpretaciniai regioninės tapatybės aspektai ir sąsajos su tautodaile. Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos, 2007, Nr. 7 (16), p. 125–156. pdf-logo

2006

Dualinė juostų simbolika: atitikmenys ir tipologinės sąsajos Lietuvos, Rytų bei Senosios Europos kultūrose. Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos V [Kultūrologija, t. 14], Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006, p. 202–223. pdf-logo

Juostų tradicija Punsko-Seinų krašte. Punsko ir Seinų krašto lietuviai: etninio ir kultūrinio tapatumo bruožai, Punskas: Aušra, 2006, p. 288–318.

2005

Vietiniai ir universalieji lietuvių mitinių-poetinių įvaizdžių ir ornamento lytinės simbolikos aspektai: baltų ir hindų tradicijų paralelės. Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos IV [Kultūrologija, t. 12], Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005, p. 417–440. pdf-logo

Aplinkos realijų transformacija lietuvių juostų raštų pavadinimuose: liaudiško mąstymo principų paieška. Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos, 2005, Nr. 5 (14), p. 139–154. pdf-logo

Lietuvių juostų simbolika. Tautodailės metraštis, 2005, Nr. 11, p. 48–51, 69.

2004

Lietuvių tradicinių rinktinių juostų „šimtaraštiškumas“ istoriniu ir lyginamuoju aspektu. Liaudies kultūra, 2004, Nr. 6 (99), p. 19–30. pdf-logo

2003

Tautodailė centre ir periferijoje: vertybių perkainojimas. Liaudies kultūra, 2003, Nr. 3 (90), p. 26–40. pdf-logo

Baltiškų juostų simbolių sistemos paieškos: nuo mokslinės interpretacijos iki autentiškos tradicinės liaudiškos tipologijos. Acta Academiae Artium Vilnensis, 2003, t. 31, p. 21–38.

2002

Juosta ir audimas kaip simbolis lietuvių ir indų mitologinėse tradicijose: tipologinės sąsajos ir skirtumai. Rytai–Vakarai: kultūrų sąveika, Vilnius: Logos, 2002, p. 264–281.

2001

Juostos ir audimo simbolika lietuvių ir indų mitologinėse tradicijose. Šiaurės Atėnai, 2001-08-11, Nr. 30 (568), p. 10–11.

1999

Juostų ryšys su mitologija. Liaudies kultūra, 1999, Nr. 6 (69), p. 35–43. pdf-logo

Vakarų Lietuvos juostos: reiškinio regioninis savitumas. Etninė kultūra ir tapatumo išraiška. Etnologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1992, 1993 ir 1995 metais: konferencijų medžiaga, Vilnius: Mokslo aidai, 1999, p. 325–335.

1997

„Žirgelių“ ornamento semantinis laukas. Liaudies kultūra, 1997, Nr. 2 (53), p. 22–35. pdf-logo

1995

Mažosios Lietuvos juostos. Lietuvininkų kraštas, Kaunas: Litterae universitatis, 1995, p. 609–623.

1994

Lietuvininkų ir kuršių juostų ornamento bei papročių sąsajos. Lietuvių liaudies ornamentika [almanachas Tautodailė, t. 4], 1994, p. 66–74.

1992

Eglutės ir svastikos ornamentų simbolika Lietuvoje. Senovės baltų simboliai [Senovės baltų kultūra, t. 2], Vilnius: Academia, 1992, p. 56–66. pdf-logo

1989

„Roželės“ ornamento simbolika. Krantai, 1989, Nr. 12, p. 14–21. pdf-logo

Gerbti kaip relikviją [apie tautinį kostiumą]. Liaudies kultūra, 1989 rugsėjis–spalis, p. 23–24.

[Į viršų]

 

Paskaitos ir kìta (garsas ir vaizdas)

2017-03-26 Juosta – amžinybės iškarpa. Radijo laida „Ryto rasa krito“ audio_file111

2017-03-19 Juostos atsiradimas, paskirtis ir simbolinės prasmės. Radijo laida „Ryto rasa krito“ audio_file111

2016-11-29 Tautinio rašto simbolika. Etninė kultūra bendruomenių gyvenime – tradicijos, šiandiena 2016 youtube Įkelta 2019-03-25

2016-11-28 „Mūsų praeities beieškant“. 175-oji laida. Dalyvauja: etnokosmologas Jonas Vaiškūnas, etnologas dr. Vytautas Tumėnas, Č. Gedgaudo labdaros fondo vadovas Leopoldas Krušinskas, Etninės kultūros globos tarybos pirmininkas Virginijus Jocys. Žiūrėti: video-2 Atsisiųsti: video-2

2016-11-21 „Mūsų praeities beieškant“. 174-oji laida. Dalyvauja: Č. Gedgaudo labdaros fondo vadovas Leopoldas Krušinskas, Šiaulių gamtos ir paveldo apsaugos klubo „Aukuras“ pirmininkas Darius Ramančionis, etnologas dr. Vytautas Tumėnas, Lietuvos Romuvos krivė Inija Trinkūnienė. Žiūrėti: video-2 Atsisiųsti: video-2

2016-10-31 „Mūsų praeities beieškant“. 171-oji laida. Dalyvauja: etnologas dr. Vytautas Tumėnas, Č. Gedgaudo labdaros fondo vadovas Leopoldas Krušinskas, Etninės kultūros globos tarybos pirmininkas Virginijus Jocys. Žiūrėti: video-2 Atsisiųsti: video-2

2015-09-05 Apie lietuvių tradicines juostas (II). Radijo laida „Etnoratilai“ audio_file111

2015-08-22 Apie lietuvių tradicines juostas (I). Radijo laida „Etnoratilai“ audio_file111 

2015-01-26 „Mūsų praeities beieškant“. 113-oji laida. Dalyvauja: etnologas dr. Vytautas Tumėnas, Č. Gedgaudo labdaros fondo vadovas Leopoldas Krušinskas, menotyrininkas, kultūrologas doc. dr. Stanislovas Mostauskis. Žiūrėti: video-2 Atsisiųsti: video-2

2014-12-15 Simbolikos tyrimai ir Advento simbolika. Filomatų mitologijos būrelis (Vilniaus universitetas) audio_file

2013-05-06 „Mūsų praeities beieškant“. 87-oji laida. Dalyvauja: etnomuzikologas, muzikas prof. dr. Valdis Muktupāvels, Č. Gedgaudo labdaros fondo vadovas Leopoldas Krušinskas, mitologas dr. Dainius Razauskas, vedologas Vytis Vidūnas, etnologas dr. Vytautas Tumėnas. Žiūrėti: video-2 Atsisiųsti: video-2

2013-04-29 „Mūsų praeities beieškant“. 86-oji laida. Dalyvauja: Č. Gedgaudo labdaros fondo vadovas Leopoldas Krušinskas, etnologas dr. Vytautas Tumėnas, indologas prof. dr. Audrius Beinorius, mitologas dr. Dainius Razauskas. Žiūrėti: video-2 Atsisiųsti: video-2

2013-04-22 „Mūsų praeities beieškant“. 85-oji laida. Dalyvauja: žurnalistė ir istorijos tyrėja Jūratė Statkutė de Rosales, vedologas Vytis Vidūnas, mitologas dr. Dainius Razauskas, indologas prof. dr. Audrius Beinorius, etnologas dr. Vytautas Tumėnas, Č. Gedgaudo labdaros fondo vadovas Leopoldas Krušinskas. Žiūrėti: video-2 Atsisiųsti: video-2

2011-11-20 Kertinės nuostatos baltų tradicinės simbolikos tyrimuose. Baltų kultūros ir religijos mokykla audio_file111

2011-10-17 „Mūsų praeities beieškant“. 26-oji laida. Dalyvauja: geologė dr. Danguolė Karmazienė, Č. Gedgaudo labdaros fondo vadovas Leopoldas Krušinskas, etnologas dr. Vytautas Tumėnas, archeologas habil. dr. Algirdas Girininkas, archeologas iš Latvijos Jānis Ciglis. Žiūrėti: video-2 Atsisiųsti: video-2

2011-10-01 TV laida „Alchemija“. #XX. Gyvenama sala [apie Zaraso ežero Didžiojoje saloje vykstantį festivalį „Mėnuo Juodaragis“]. Dalyvauja: laidos vedėjas Rytis Zemkauskas, archeologas dr. Vykintas Vaitkevičius, etnomuzikologė prof. habil. dr. Daiva Vyčinienė, mitologas dr. Dainius Razauskas, festivalio organizatorius Ugnius Liogė, etnologas dr. Vytautas Tumėnas, etnomuzikologė dr. Gaila Kirdienė, mitologė dr. Daiva Vaitkevičienė, lingvistas Stanislovas Kavaliauskas ir kiti. video-2111

2010-11-22 „Mūsų praeities beieškant“. 2-oji laida. Dalyvauja: botanikas dr. Jonas Remigijus Naujalis, etnologas dr. Vytautas Tumėnas, zoologas dr. Dalius Dapkus, entomologas dr. Algimantas Jonas Jakimavičius, etnokosmologas Jonas Vaiškūnas, mitologas dr. Dainius Razauskas. Žiūrėti: video-2 Atsisiųsti: video-2

2010-11-15 „Mūsų praeities beieškant“. 1-oji laida. Dalyvauja: etnokosmologas Jonas Vaiškūnas, etnologė habil. dr. Nijolė Laurinkienė, astrofizikas Arūnas Kučinskas, etnologas dr. Vytautas Tumėnas, mitologas dr. Dainius Razauskas. Žiūrėti: video-2 Atsisiųsti: video-2

2006-04-14 Ženklų, simbolių, ornamentų reikšmė lietuvių ir pasaulio kultūrose (kalbasi Vida Savoniakaitė, Vytautas Tumėnas ir Jonas Vaiškūnas). LRT laida  „Kasdienybės aitvarai“  Žiūrėti: video-2 Atsisiųsti: video-2

2002-04-13 Konferencija „Senieji baltų simboliai šiandien“. Dalyvauja: Jonas Vaiškūnas, Vytautas Straižys, Jonas Trinkūnas, Vytautas Tumėnas, Saulius Lovčikas, Romualdas Ozolas, Virginijus Kašinskas, Dainius Razauskas ir kiti. Kulionių Jorė / Molėtų Observatorijos Vitražų salė youtube 111 

[Į viršų]