Vytautas Ališauskas

Oficiali paskyra: 111

El. paštas: vytas@aidai.lt

Atnaujinta 2017-09-28

Kìta (garsas ir vaizdas)

Knygos

Baltų religijos ir mitologijos reliktai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (XIVXVIII a.). Šaltinių rinkinys. Sudarė ir parengė Vytautas Ališauskas. Vilnius: Lietuvių katalikų mokslo akademija, 2016. – 476 p. / Knygos pristatymas vyninėje „La Bohème“, 2016-03-15: youtube111 ; Domininko Burbos rec.: Knyga apie Lietuvos ir Latvijos senojo kaimo papročių bei tikėjimų pasaulį. Tautosakos darbai, 2017, t. 53, p. 250–255. pdf-logo Įkelta 2017-09-18

Jono Lasickio pasakojimas apie žemaičių dievus: tekstas ir kontekstai. Vilnius: Aidai, 2012. 190 p. / Turinys pdf-logo ; Dainiaus Razausko rec.: Vėl Lasickis? – Pagaliau Lasickis! Liaudies kultūra, 2012, Nr. 4, p. 75–78. pdf-logo ; Birutės Jasiūnaitės rec.: Literatūra,  2013, t. 55 (3), p. 115–119. pdf-logo

Sakymas ir rašymas: kultūros modelių tvermė ir kaita Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Vilnius: Aidai, 2009. 259 p. / Turinys pdf-logo ; Dainiaus Razausko „nepavykusi recenzija“ : Šiaurės Atėnai, 2010-01-08, Nr. 1 (971), p. 8–9, 11. pdf-logo 111

 

Straipsniai ir kìta

2017

Istorijos miglose paskendusi pagonybė arba kaip lietuviai „stipresnį“ dievą rinkosi [Vytautą Ališauską kalbina Aidanas Praleika]. Lietuvos žinios, 2017-09-28. 111 Įkelta 2017-09-28

2016

Baltų pėdsakai po Lietuvos krikšto [Vytautą Ališauską kalbina Rosita Garškaitė]. Lietuvos žinios, 2016-04-16. 111 

2015

Mitologija ir politika: Vilniaus įkūrimo mitas kaip politinis pasakojimas. Senoji Lietuvos literatūra, 37 knyga: Naujausi lituanistikos atradimai ir šiuolaikinė istorinė vaizduotė, Vilnius: LLTI, 2015 [2014], p. 15–66. pdf-logo

Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai: byla atnaujinta [Vytautą Ališauską kalbina Ignas Šlajus]. Liaudies kultūra, 2015, Nr. 2 (161), p. 1–7. pdf-logo

2014

Žemaičių krikšto pasakojimas: nuo Dlugošo iki Kojalavičiaus. Bažnyčios istorijos studijos VII [LKMA Metraštis, t. 37B], 2014, p. 153–169. pdf-logo

„Šapokos istorija“ kaip istorijos politikos pavyzdys tarpukario Lietuvoje. Istorinės atminties diskurso prielaidos ir prieštaravimai, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2014, p. 96–111. pdf-logo 

2013

Norberto Vėliaus palikimas. Nijolę Laurinkienę, Dainių Razauską, Daivą Račiūnaitę-Vyčinienę bei Vytautą Ališauską kalbina Saulė Matulevičienė. Liaudies kultūra, 2013, Nr. 1 (148), p. 58–70. pdf-logo

2012

Dievai po Lietuvos dangumi, 1619 metai… (vienos dėlionės gabalėliai). Naujasis Židinys–Aidai, 2012, Nr. 2, p. 95–102. pdf-logo

Kulto tradicija lokalioje religinėje bendrijoje: Birutės atvejis. Bažnyčios istorijos studijos V [LKMA Metraštis, t. 36B], 2012, p. 9–24. pdf-logo / Ingos Baranauskienės atsakomasis straipsnis: Lietuvos didžioji kunigaikštienė Birutė: legendos ir faktai.  Kultūros barai, 2013, Nr. 4, p. 61–70. (1 dalis) pdf-logo  Kultūros barai, 2013, Nr. 5, p. 82–92. (2 dalis) pdf-logo

Deivių vaizdinio apmatai pagal XVI–XVII a. rašytinius šaltinius. Sakralieji baltų kultūros aspektai [Senovės baltų kultūra, t. 9], Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012, p. 350–368. pdf-logo

Holy Letters among Barbarian Peoples. Literatūra,  2012, t. 54 (3), p. 112–117. pdf-logo

2010

Šveñtosios kal̃bos ir šventieji raidynai: pastabos apie jų statusą ir funkcionavimą LDK. LKMA Metraštis, 2010, t. 33, p. 213–232. pdf-logo

2008

Iš žalčių medžiotojo užrašų (Jeronimo Prahiškio casus). Naujasis Židinys–Aidai, 2008, Nr. 6, p. 247–250. pdf-logo

2006

Kas šnabžda ir šaukia pagonims lietuviams: dar kartą Jono Lasickio knygelės paraštėje. Naujasis Židinys–Aidai, 2006, Nr. 9–10, p. 396–399. pdf-logo

Knyga kaip kultūrų konflikto taškas: šv. Adalberto misija Prūsuose. Literatūra,  2006, t. 48 (3), p. 104–109. pdf-logo

2005

Autorius ir autorius: 1517 ir 1581 m. [Pranciškus Skorina ir Motiejus Stryjkovskis] Naujasis Židinys–Aidai, 2005, Nr. 6, p. 227–232. pdf-logo

2003

Apie nemokslinį žalčio ir gyvatės skirtumą: Jono Lasickio knygelės paraštėje. Naujasis Židinys–Aidai, 2003, Nr. 11–12, p. 607–615. pdf-logo

2001

Sakymas ir rašymas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos kultūra. Tyrinėjimai ir vaizdai, Vilnius: Aidai, 2001, p. 603–622.

1999

Fidex ex auditu. Pastabos dėl sakytinės ir rašytinės kultūros Lietuvos krikščionėjime. Tarp istorijos ir būtovės. Studijos prof. Edvardo Gudavičiaus 70-mečiui, Vilnius: Aidai, 1999, p. 307–318.

 

Kìta (garsas ir vaizdas)

2016-03-05 „Dieve, būk linksmas“: žmogus dievybės akivaizdoje. Valstietiškos baltų religijos patirtis (pranešimo aptarimą veda Dainius Razauskas). 10-asis Prigimtinės kultūros seminaras (Sanklodiškės) 111 Pranešimas: video-2 Aptarimas: video-2

2016-02-29 „Mūsų praeities beieškant“. 151-oji laida. Dalyvauja: filologas doc. dr. Vytautas Ališauskas, istorikas doc. dr. Artūras Dubonis, restauratorė Gražina Smaliukienė, baltų praeities tyrinėtojas Rimantas Matulis, Č. Gedgaudo labdaros fondo vadovas Leopoldas Krušinskas. Žiūrėti: video-2 Atsisiųsti: video-2

2014-12-20 „Istorijos detektyvai“. 46-oji laida. Dalyvauja: laidos vedėjas žurnalistas Virginijus Savukynas, istorikas dr. Artūras Dubonis, istorikas prof. dr. Rimvydas Petrauskas, istorikas Remigijus Černius, istorikas dr. Valdas Rakutis, istorikas dr. Artūras Vasiliauskas, istorikė prof. dr. Jūratė Kiaupienė, istorikas dr. Eligijus Raila, istorikas prof. dr. Antanas Kulakauskas, kultūros istorikas doc. dr. Vytautas Ališauskas, filosofas prof. dr. Alvydas Jokubaitis, istorikas dr. Algimantas Kasparavičius, istorikas dr. Nerijus Šepetys, kultūros tyrinėtojas dr. Vytautas Rubavičius ir kiti. Žiūrėti: video-2 Atsisiųsti: video-2

2014-11-01. Apie Lietuvos valdovą Gediminą (kalba Vytautas Ališauskas ir Egidijus Ožalas). Laida „Nuo Parbaus iki Nekrošiaus“ video-2

2014-10-04 „Istorijos detektyvai“. 35-oji laida. Dalyvauja: laidos vedėjas žurnalistas Virginijus Savukynas, istorikas dr. Bernardas Gailius, istorikas dr. Arūnas Streikus, istorikė Edita Jankauskienė, kultūros istorikas doc. dr. Vytautas Ališauskas, istorikas dr. Domininkas Burba, istorikė prof. dr. Irena Valikonytė. Žiūrėti: video-2 Atsisiųsti: video-2

2014-09-27 „Istorijos detektyvai“. 34-oji laida. Dalyvauja: laidos vedėjas žurnalistas Virginijus Savukynas, kultūros istorikas doc. dr. Vytautas Ališauskas, istorikė Inga Baranauskienė, istorikas Tomas Baranauskas, archeologas dr. Vykintas Vaitkevičius, dokumentinių filmų kūrėjas Jonas Ohmanas, archeologas dr. Gintautas Rackevičius, senovės baltų kovų brolijos „Vilkatlakiai“ viršaitis Arūnas Bugvilionis. Žiūrėti: video-2 Atsisiųsti: video-2

2013-12-28 „Istorijos detektyvai“. 14-oji laida. Dalyvauja: laidos vedėjas žurnalistas Virginijus Savukynas, istorikas dr. Darius Baronas, kultūros istorikas doc. dr. Vytautas Ališauskas. Žiūrėti: video-2 Atsisiųsti: video-2

2013-11-09 „Istorijos detektyvai“. 7-oji laida. Dalyvauja: laidos vedėjas žurnalistas Virginijus Savukynas, mitologė dr. Daiva Vaitkevičienė, istorikas prof. dr. Rimvydas Petrauskas, istorikas dr. Darius Baronas, istorikas dr. Artūras Dubonis, mitologas dr. Dainius Razauskas, kultūros istorikas doc. dr. Vytautas Ališauskas, archeologė Dalia Vaičiūnienė, archeologas dr. Gediminas Vaitkevičius, archeologas dr. Gintautas Vėlius. Žiūrėti: video-2 Atsisiųsti: video-2

2013-09-29 „Istorijos detektyvai“. 1-oji laida. Dalyvauja: laidos vedėjas žurnalistas Virginijus Savukynas, archeologas dr. Gediminas Vaitkevičius, istorikas prof. dr. Rimvydas Petrauskas, istorikas Tomas Baranauskas, kultūros istorikas doc. dr. Vytautas Ališauskas, archeologas dr. Gintautas Vėlius, kalbininkas prof. dr. Zigmas Zinkevičius, mitologė dr. Daiva Vaitkevičienė, archeologas dr. Vykintas Vaitkevičius. Žiūrėti: video-2 Atsisiųsti: video-2

2007-01-08 Apie Gintarą Beresnevičių (kalbasi Alfredas Bumblauskas, Vytautas Ališauskas, Bronys Savukynas ir Pranas Vildžiūnas). LRT laida „Amžių šešėliuose“ Žiūrėti: video-2 Atsisiųsti: video-2

[Į viršų]