Vykintas Vaitkevičius

2011 m. Valstybinės Jono Basanavičiaus premijos laureatas

VikipedijaVykinto keliaivykintas.vaitkevicius@gmail.com

Atnaujinta 2019-06-20 [žr.: 2019 m.]

Paskaitos ir kìta (garsas ir vaizdas)

* * *

Monografijos

Studies into the Balts’ Sacred Places (British Archaeological Reports. International Series, 1228). Oxford: J. & E. Hedges Ltd, 2004. 124 p. pdf-logo 111

Alkai: baltų šventviečių studija. Vilnius: Diemedis, 2003. – 320 p. pdf-logo  Summary: pdf-logo ; Резюме: pdf-logo

* * *

Mokslo studijos

Senosios Lietuvos šventvietės: Pakruojo rajonas. Šiauliai: Lucilijus, 2019. – 240 p.

bendraautorius: Algimantas Stalilionis / Laisvės ir Tėvynės ginti: 1918–1920 m. Pumpėnų valsčiaus savanoriai. Vilnius: Petro ofsetas, 2017. – 429 p.

bendraautoriai: Aistė Petrauskienė, Gediminas Petrauskas / Partizanų bunkeris Daugėliškių miške. Vilnius: Raseinių krašto istorijos muziejus / Petro ofsetas, 2017. – 247 p. / Knygos pristatymas Lietuvos kariuomenės Kauno įgulos karininkų ramovėje (2018-03-16) youtubeyoutube

Senosios Lietuvos šventvietės: Joniškio rajonas. Šiauliai: Lucilijus, 2016. – 192 p. pdf-logo Įkelta 2019-03-30 / Knygos pristatymas Joniškio muziejuje (2017-01-21) youtube ; Vilniaus knygų mugėje (2017-02-26) audio_file

Neris. 2007 metų ekspedicija. Ketvirta knyga. Vilnius: Mintis, 2014. – 312 p. pdf-logo Рэзюмэ: pdf-logo ; Summary: pdf-logo

Neris. 2007 metų ekspedicija. Trečia knyga. Vilnius: Mintis, 2013. – 240 p. pdf-logo Рэзюмэ: pdf-logo ; Summary: pdf-logo

Neris. 2007 metų ekspedicija. Antra knyga. Vilnius: Mintis, 2012. – 324 p. pdf-logo  Рэзюмэ: pdf-logo ; Summary: pdf-logo

Neris. 2007 metų ekspedicija. Pirma knyga. Vilnius: Mintis, 2010. – 336 p. pdf-logo  Рэзюмэ: pdf-logo ; Summary: pdf-logo / Redos Griškaitės rec.: Neries keliu. Metai, 2010, Nr. 4, p. 148–151 pdf-logo ; Rasos Gečaitės rec.: Atgimimas, 2010-07-02; Henriko Gudavičiaus rec.: Apie Nerį ir jos krantus. Bernardinai, 2010-12-10.  111

Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija. Vilnius: Diemedis, 2006. – 784 p. pdf-logo

Senosios Lietuvos šventvietės: Žemaitija. Vilnius: Diemedis, 1998. – 743 p. pdf-logo

Merkinės istorijos bruožai. Sudarė A. Černiauskas, H. Gudavičius, V. Vaitkevičius. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2004. – 453 p.  111

* * *

Pažintiniai leidiniai

bendraautoriai: Arūnas Baltėnas, Saulė Matulevičienė / Gervėčių Lietuva [albumas]. Vilnius: R. Paknio leidykla, 2013. – 256 p. 111

bendraautorė: Daiva Vaitkevičienė / Lietuva: 101 legendinė vieta. Vilnius: Alma littera, 2011. – 316 p. / Knygos pristatymas radijo laidoje „Kasdienybės kultūra“ (2012-02-16) audio_file 111111111

bendraautorius: Valentinas Baltrūnas / Lietuva: 101 įdomiausia vieta. Vilnius: Alma littera, 2008 [papildomos laidos: 2009, 2010]. – 316 p. / Knygos ištrauka pdf-logo

… Atėję iš praeities… Dieveniškių istorinis regioninis parkas. Teksto autorius V. Vaitkevičius. Kaunas: Lututė, 2003. – 21 p. pdf-logo

* * *

Sudaryti leidiniai

Archaeology, Religion, and Folklore in the Baltic Sea Region (Archaeologia Baltica, Vol. 15). Edited by D. Vaitkevičienė & V. Vaitkevičius. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2011. – 161 p. 111

Didžioji knyga apie Lietuvą. Sudarė V. Vaitkevičius. Vilnius: Alma littera, 2011. – 316 p. / Turinys pdf-logo

Lietuva. Kelių atlasas. Spec. redaktorius V. Vaitkevičius. Vilnius: Alma littera, 2010. – 430 p.

Ar meni tų ažerų? Elektrėnų krašto tautosaka. Parengė O. R. Šakienė, V. Vaitkevičius, A. Leskauskaitė, L. Sungailienė. Vilnius: Margi raštai, 2009. – 650 p. [leidinyje ir V.V. surinkta tautosaka]

Neris tarp Vilniaus ir Kernavės [straipsnių rinkinys]. Sudarė V. Vaitkevičius, A. Žičkutė. Kaunas: Lututė, 2008. – 144 p.

Astronomy & Cosmology in Folk Traditions and Cultural Heritage. Abstracts. 22–31 July 2007 Klaipėda, Lithuania. Edited by V. Vaitkevičius. Klaipėda, 2007. – 106 p.

Merkinės istorijos bruožai. Sudarė A. Černiauskas, H. Gudavičius, V. Vaitkevičius. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2004. – 453 p.  111

Žemės atmintis. Lietuvių liaudies padavimai. Sudarė V. Vaitkevičius. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1999. – 254 p.

IN MEMORIAM Vytautas Kazakevičius. Vilnius: Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, Lietuvos archeologijos draugija, Krašto apsaugos ministerija, 2006. – 12 p. pdf-logo 111

* * *
Straipsniai ir kìta

2019

Kìta

Kur veda Šventoji brasta? Vykinto keliai, 2019-03-26. 111

Gedimino kalne – prieš 1000 metų vykusių apeigų pėdsakas. Vykinto keliai, 2019-03-22. 111

Gediminaičių akmuo Vilniuje: ne abejoti, o didžiuotis. Vykinto keliai, 2019-03-15. 111

3 priežastys aplankyti Lokavos kalną. Vykinto keliai, 2019-03-09. 111

Šventasis akmuo – kraitis. Vykinto keliai, 2019-03-04. 111

Koks lobis paslėptas prie Neries? Vykinto keliai, 2019-02-26. 111

Kur Perkūnas griaudžia smarkiausiai? Vykinto keliai, 2019-02-18. 111

Atrasti baltų paveldo vertybes gali kiekvienas! Vykinto keliai, 2019-02-11. 111

Basanavičiaus mitas prasideda nuo to, kad jis… nemirtingas. Vykinto keliai, 2019-02-04. 111

Kurios iš 864 baltų paveldo vietų Lietuvoje spindi ryškiausiai? Vykinto keliai, 2019-01-29. 111

Amžiaus radinys Lietuvoje – Šventosios stabas. Vykinto keliai, 2019-01-21. 111

„Šalia pilies kiemo – Šventaragio pieva…“. Vykinto keliai, 2019-01-15. 111

Trys atsakymai į klausimą, kuo keliautojus žavi ekskursijos žiemą. Vykinto keliai, 2019-01-08. 111

 2018 

Tiriamieji straipsniai

bendraautorė: Daiva Vaitkevičienė / The Sun, the Moon, and the Orientation of Baltic Graves: A Mythological Approach to an Archaeological Problem. Studia Mythologica Slavica, 2018, vol. 21, p. 7–25. pdf-logo Įkelta 2019-06-20

Lietuvos partizanų tapatybės dėlionė. Liaudies kultūra, 2018, Nr. 4 (181), p. 11–23.

Kìta

Iš miego pakilusi Gedimino pilies kalno kariuomenė. Vykinto keliai, 2018-12-31.Vykinto keliai, 2018-11-27. 111

Saulė ant elnio ragų prieš 4000 metų. Vykinto keliai, 2018-12-24. 111

Gyvenimas ąžuolo paūksmėje šiandien ir kitados. Vykinto keliai, 2018-11-27. 111

Kas valgė iš Vėžionių akmens „lėkščių“? Vykinto keliai, 2018-11-21. 111

Lietuviai ir latviai, nepamirškime, mūsų paveldas bendras! Vykinto keliai, 2018-11-18. 111

Raktas Mažulonių piliakalniui. Vykinto keliai, 2018-11-14. 111

Kodėl už Lietuvą kovoję ir žuvę partizanai mums vis dar svetimi. Respublika, 2018-11-11. 111

„Gale lauko Nemunų puodas verda“. Vykinto keliai, 2018-11-10. 111

Nemuno kilpose – nežinomi senovės lietuvių pilkapiai. Vykinto keliai, 2018-11-07. 111

Laimiškis. Vykinto keliai, 2018-11-04. 111

Vienas seniausių kapų Lietuvoje – žynio. Vykinto keliai, 2018-11-01. 111

Šventakmenis. Vykinto keliai, 2018-10-28. 111

Kur drieksis „Baltų kelias“? Etaplius, 2018-10-22. 111

Krivulės – ypatingai senas mūsų kultūros reiškinys. Vykinto keliai, 2018-10-18. 111

Pėda Mikytų akmenyje. Vykinto keliai, 2018-10-16. 111

Medžiai senoliai. Vykinto keliai, 2018-10-13. 111

Kunigaikščio Gedimino ąžuolas? Vykinto keliai, 2018-10-11. 111

Tikrai piniguose – laimė? Vykinto keliai, 2018-10-09. 111

 2017 

Tiriamieji straipsniai

Piliakalnių duris pravėrus: padavimai apie miegančią lietuvių kariuomenę. Liaudies kultūra, 2017, Nr. 1 (171), p. 5–17. pdf-logo

bendraautorius: Algimantas Stalilionis /1918–1920 m. kovos už Lietuvos laisvę: Pumpėnų savanoriai. Tautosakos darbai, 2017, t. 53, p. 133–154. pdf-logo 111

bendraautorė: Aistė Petrauskienė / Atrandant partizanų karo paveldą. Nepriklausomybės sąsiuviniai, 2017, Nr. 3 (21), p. 62–71. pdf-logo 111111

bendraautorė: Aistė Petrauskienė / (At)kuriant partizanų archyvą. Nepriklausomybės sąsiuviniai, 2017, Nr. 2 (20), p. 58–65. pdf-logo 111111111

bendraautorė: Aistė Petrauskienė / (Ne)parašyta 1944–1953 m. Lietuvos partizaninio karo istorija. Nepriklausomybės sąsiuviniai, 2017, Nr. 1 (19), p. 72–79. pdf-logo111111

The Lithuanian Apidėmė: A Goddess, a Toponym, and Remembrance. The Retrospective Methods Network Newsletter, 2016–2017 Double Issue, Nr. 12–13, p. 18–26. pdf-logo

Kìta

Lietuvi, kur tavoji kepurė žemių? Respublika, 2017-10-16. 111111

 2016 

Tiriamieji straipsniai

Sacred Sites. A Hundred Years of Archaeological Discoveries in Lithuania. Edited by G. Zabiela, Z. Baubonis, E. Marcinkevičiūtė. Translated by J. A. Bakanauskas. Vilnius, 2016, p. 462–473. pdf-logo

Bajorų kapinynas [10]. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2015 metais. Vilnius, 2016, p. 173–178. pdf-logo 111

bendraautorius: Gediminas Petrauskas / Archeologijos ir mitologijos vietų žvalgymai. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2015 metais. Vilnius, 2016, p. 451–458. pdf-logo 111

bendraautoriai: Gediminas Petrauskas, Aistė Petrauskienė, Ernestas Kuckailis / II Pasaulinio ir Lietuvos partizaninio karo vietų žvalgymai. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2015 metais. Vilnius, 2016, p. 498–510. pdf-logo 111

Iš prigimtinės kultūros žodyno: šeimyninė bičiulystė. Tautosakos darbai, 2016, t. 51, p. 66–87. pdf-logo 111

Baltų šventviečių atodangos. Liaudies kultūra, 2016, Nr. 4 (169), p. 33–43. pdf-logo 111

Kìta

Apie savastį, arba kokia kalba, tokia galva. Prigimtinė kultūra, 2016-12-03. 111111

Rytoj – medžių sodinimo šventė. Prigimtinė kultūra, 2016-10-08. 111

Ten, kur Mūšos pradžia: vandenų šventovės atradimas. Prigimtinė kultūra, 2016-08-13. 111

Paveldo vertybės valdytojo laimė. Prigimtinė kultūra, 2016-06-18. 111

Devynis metus trukusi Neries ekspedicija baigėsi ten, kur prasidėjo. Prigimtinė kultūra, 2016-04-23. 111

Dešimt metų pelkėje [Apie Bajorų kaimo kapinyno tyrinėjimus]. Lietuvos žinios, 2016-03-05. 111

Kas (at)kurs Lietuvos partizanų archyvą? Prigimtinė kultūra, 2016-02-27. 111

Nors vardą, maldauju, palik. Prigimtinė kultūra, 2016-01-02. 111

 2015 

Tiriamieji straipsniai

Bajorų kapinynas [9]. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2014 metais. Vilnius, 2015, p. 161–167. pdf-logo 111

bendraautoriai: Aistė Kazimieraitytė, Žilvinas Montvydas / Žvalgymai Šiaulių ir Pakruojo rajonuose. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2014 metais. Vilnius, 2015, p. 525–537. pdf-logo 111

bendraautoriai: Gediminas Petrauskas, Aistė Petrauskienė, Ernestas Kuckailis / Užpelkių kautynių vietos žvalgymai. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2014 metais. Vilnius, 2015, p. 587–592. pdf-logo 111

Sauja žinių, arba Kaip senovės lietuvis savimi matavo. Liaudies kultūra, 2015, Nr. 3 (162), p. 31–38. pdf-logo 111

Pilkapiai lietuvių prigimtinės kultūros lauke. Liaudies kultūra, 2015, Nr. 1 (160), p. 38–47. pdf-logo

Kurmaičių pilkapiai. Liaudies kultūra, 2015, Nr. 1 (160), p. 48–50. pdf-logo

Kìta

Prof. Marijos Gimbutienės skaitymų erdvė. Lietuvos archeologija, 2015, t. 41, p. 193–197. pdf-logo 111

Ar etninė žinija yra mokslas? [Mintimis dalijasi Almantas Bagdonavičius, Vykintas Vaitkevičius, Algis Mickūnas ir Daiva Vaitkevičienė]. Liaudies kultūra, 2015, Nr. 3 (162), p. 39–47. pdf-logo 111

Paženklinti, pašventinti senovės lietuvių puodai. Prigimtinė kultūra, 2015-11-07. 111

Iš laisvės kovų kraštovaizdžio tyrinėjimų: „Kur kraujas tiško, žemė žibėjo…“. Prigimtinė kultūra, 2015-09-12. 111

Lietuvos piliakalnių galia. Prigimtinė kultūra, 2015-07-18. 111

Nekirsk medžio, broli, ąžuolėlio. Prigimtinė kultūra, 2015-06-13. 111

Lietuva yra tūkstantį kartų įdomesnė, nei įsivaizduojame. Alfa, 2015-06-13. 111

Pakeliui į Girgždūtę. Prigimtinė kultūra, 2015-05-23. 111

Atrandant 1918–1920 m. Lietuvos kariuomenės savanorius. Alkas, 2015-04-04. 111

Apie kovo 11-ąją, Aleksandrą Stulginskį ir nepatogų paveldą. Alkas, 2015-03-10. 111

Gariūnų piliakalnis įrašytas į Kultūros vertybių registrą. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, 2015-03-05. 111

Atrastas nežinomas piliakalnis prie Neries. Alkas, 2015-02-23. 111

Atrastas naujas piliakalnis – Lietuvos karžygių garbei. Alkas, 2015-02-10. 111

Kalavijuočiai sugrįžo? Alkas, 2015-02-06. 111

 2014 

Tiriamieji straipsniai

bendraautorė: Aistė Petrauskienė / Kelyje į 1949 metų partizanų vadų susitikimą. Lietuvos istorijos studijos, 2014, t. 34, p. 104–130. pdf-logo 111

Bajorų kapinynas [8]. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2013 metais. Vilnius, 2014, p. 156–159. pdf-logo 111

bendraautorius: Gediminas Petrauskas / Lietuvos partizanų ryšininkų Sajų sodybos Balandiškyje tyrimai [2]. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2013 metais. Vilnius, 2014, p. 482–489. pdf-logo 111

Etnogeografijos keliu, dar kartą atrasti Žemę. Liaudies kultūra, 2014, Nr. 2 (155), p. 46–59. pdf-logo 111 / Straipsnis parengtas skaityto pranešimo pagrindu, sekusią diskusiją žr.: Apie etninę ir mokslinę žemės vardų terminologiją. Ten pat, p. 60–63. pdf-logo

bendraautorė: Aistė Petrauskienė / Kur laisvė eina, ten laimė seka [Lietuviška laisvės ir laisvės kovos samprata]. Liaudies kultūra, 2014, Nr. 1 (154), p. 17–27. pdf-logo 111

bendraautorė: Aistė Petrauskienė / Daugėliškių miško bunkerio paslaptys. Liaudies kultūra, 2014, Nr. 1 (154), p. 28–30. pdf-logo 111

Šaltinių publikacijos

1936 metų vasaros ekspedicinė muziejininkų kelionė Rytų Lietuvoje (parengė V. Vaitkevičius). Tautosakos darbai, 2014, t. 47, p. 254–283. pdf-logo 111 / Įvadas publikacijai: Pažįstamas ir nepažįstamas Balys Buračas: 1936 m. ekspedicijos užrašai. Ten pat, p. 248–253. pdf-logo

Kìta

Atrasti Lietuvą [Vykintą Vaitkevičių kalbina Saulė Matulevičienė]. Liaudies kultūra, 2014, Nr. 5 (158), p. 1–11. pdf-logo 111

Bajorų ekspedicija – iš širdies. Liaudies kultūra, 2014, Nr. 5 (158), p. 12–15. pdf-logo 111

 2013 

Tiriamieji straipsniai

bendraautorė: Aistė Čepulytė / Iš 1949 metų Lietuvos partizanų vadų susitikimo istorijos: laikas ir vieta. Lietuvos istorijos studijos, 2013, t. 32, p. 99–124. pdf-logo 111

bendraautorius: Gediminas Petrauskas / Archeologinių sluoksnių plovimas Lietuvoje ir Bajorų archeologinės ekspedicijos patirtis. Lietuvos archeologija, 2013, t. 39, p. 235–254. pdf-logo 111

Bajorų kapinynas [7]. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2012 metais. Vilnius, 2013, p. 181–191. pdf-logo 111

bendraautorius: Gediminas Petrauskas / Lietuvos partizanų ryšininkų Sajų sodybos Balandiškyje tyrimai [1]. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2012 metais. Vilnius, 2013, p. 642–651. pdf-logo 111

bendraautorius: Gediminas Petrauskas / Kompleksiniai Sajų sodybos Balandiškyje tyrimai. Gimtasai kraštas, 2013, Nr. 6, p. 94–100. pdf-logo PDF-as demonstracinis, visavertį galima pirkti 111

bendraautoriai: Regina Varnienė-Janssen, Rimvydas Laužikas, Jonas Juškys / Skaitmeninio kultūros paveldo vientiso turinio kūrimo strateginiai, metodologiniai ir techniniai sprendimai: lietuviškoji koncepcija. Bibliografija 2010–2011: mokslo darbai. Vilnius: Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2013, p. 43–55.

bendraautoriai: Gražyna Gryguc, Dalia Kisielienė, Miglė Stančikaitė, Vaida Šeirienė, Žana Skuratovič, Andrejus Gaidamavičius / Holocene sediment record from Briaunis palaeolake, Eastern Lithuania: history of sedimentary environment and vegetation dynamics. Baltica, 2013, Vol. 26, No. 2, p. 121–136. pdf-logo

Gamta ir kultūra: šventos Viekšnių pušys. Viekšniai: istorija ir kultūra (Žemaičių praeitis, kn. 16). Sudarė P. Šverebas. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013, p. 69–99. pdf-logo

Tarpdalykiniai tyrimai: 4-asis prigimtinės kultūros seminaras – juoda žemė. Liaudies kultūra, 2013, Nr. 4 (151), p. 15. pdf-logo 111

Iš prigimtinės kultūros žodyno: juoda žemė. Liaudies kultūra, 2013, Nr. 4 (151), p. 60–80. pdf-logo 111 / Straipsnis parengtas skaityto pranešimo pagrindu, sekusią diskusiją žr.: Žemė Juodoji: archeologinė ir istorinė perspektyva. Ten pat, p. 81–83. pdf-logo

Kraujuojantis ąžuolas. Šiaurietiški atsivėrimai: Pasvalio krašto istorijos ir kultūros žurnalas, 2013, Nr. 2, p. 32–35. pdf-logo 111

Šaltinių publikacijos

Muziejininko Buračo Balio 1929 metų vasaros ekspedicinės kelionės užrašai (parengė V. Vaitkevičius ir E. Simanavičiūtė). Tautosakos darbai, 2013, t. 46, p. 186–254. pdf-logo 111 / Įvadas publikacijai: Pažįstamas ir nepažįstamas Balys Buračas: 1929 m. ekspedicijos užrašai. Ten pat, p. 175–185. pdf-logo

Apie savą vietą, žemę ir laisvę (Vykintas Vaitkevičius kalbasi su Marija ir Jonu Urbonavičiais). Liaudies kultūra, 2013, Nr. 5 (152), p. 15–18. pdf-logo 111

„Labai gražus buvo kalnelis“ (Vykintas Vaitkevičius kalbasi su Juzefa Ramanauskaite). Liaudies kultūra, 2013, Nr. 5 (152), p. 19–23. pdf-logo 111

Kìta

Papratę prie žemės (kalbasi Giedrė Šmitienė, Vykintas Vaitkevičius, Viktorija Daujotytė, Daiva Vaitkevičienė, Rasa Bertašiūtė ir kt.). Liaudies kultūra, 2013, Nr. 5 (152), p. 24–32. pdf-logo 111

 2012 

Tiriamieji straipsniai

Bajorų kapinynas [6]. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2011 metais. Vilnius, 2012, p. 136–147. pdf-logo 111

bendraautoriai: Gintautas Zabiela, Vita Bukantaitė / Archeologijos vertybės projektuojamo dujotiekio trasoje Klaipėdos ir Kretingos rajonuose. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2011 metais. Vilnius, 2012, p. 588–594. pdf-logo 111

Kraštovaizdžio skaitymas su patirties žodynu. Liaudies kultūra, 2012, Nr. 4 (145), p. 50–61. pdf-logo 111

Use and Reuse of Ancient Sacred Places in Mikytai, Žemaitija National Park, NW Lithuania. The Diversity of Sacred Lands in Europe. Proceedings of the Third Workshop of the Delos Initiative – Inari/Aanaar, 2010. Edited by J.-M. Mallarach, T. Papayannis, R. Väisänen. Vantaa, 2012, p. 75–83. pdf-logo

bendraautoriai: Vladislav Fomin, Rimvydas Laužikas, Daiva Vitkutė-Adzgauskienė / Building Knowledge Society in Lithuania – Towards “Heritage-Aware” National Information Infrastructure. Transformations in Business & Economics, 2012, Vol. 11, No 2 (26), p. 180–201.

The Excavations in Bajorai Cemetery during 2006–2009. Archaeological Investigations in Independent Lithuania, 19902010. Edited by G. Zabiela, Z. Baubonis, E. Marcinkevičiūtė. Translated by J. A. Bakanauskas. Vilnius, 2012, p. 145–151.

The Kukavetis Sacred Site. Archaeological Investigations in Independent Lithuania, 19902010. Edited by G. Zabiela, Z. Baubonis, E. Marcinkevičiūtė. Translated by J. A. Bakanauskas. Vilnius, 2012, p. 358–361.

Bendraautorius: Jevgenijus Žikulinas / The Search for Barrows in East and South Lithuania in 2008. Archaeological Investigations in Independent Lithuania, 19902010. Edited by G. Zabiela, Z. Baubonis, E. Marcinkevičiūtė. Translated by J. A. Bakanauskas. Vilnius, 2012, p. 362–365.

Kìta

Kalbėjimai [Kalba Aistė Andriušytė, Arūnas Baltėnas, Rūta Bertašiūtė, Viktorija Daujotytė, Rūta Liogienė, Giedrė Šmitienė, Eglutė Trinkauskaitė, Daiva Vaitkevičienė, Vykintas Vaitkevičius, Irena Žilienė, Gediminas Žilys]. Liaudies kultūra, 2012, Nr. 4 (145), p. 7–19. pdf-logo 111

 2011 

Tiriamieji straipsniai

Ancient Sacred Places in Lithuania: Crossroads of Geography, Archaeology and Folklore. Archaeology, Religion, and Folklore in the Baltic Sea Region (Archaeologia Baltica, Vol. 15). Edited by D. Vaitkevičienė, V. Vaitkevičius. Klaipėda, 2011, p. 45–55. pdf-logo 111

Bajorų kapinynas [5]. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2010 metais. Vilnius, 2011, p. 116–124. pdf-logo 111

bendraautorius: Laurynas Kurila / Mirusiųjų deginimo papročio refleksijos: padavimas apie Migonių piliakalnį. Tautosakos darbai, 2011, t. 41, p. 107–134. pdf-logo 111

Gervėčių sala istorijos tėkmėje. Liaudies kultūra, 2011, Nr. 5 (140), p. 17–34. pdf-logo 111

Lietuvos krikštas: istorija ir tautosaka. Liaudies kultūra, 2011, Nr. 2 (137), p. 12–20. pdf-logo 111111

Senosios Žiemgalos šventvietės. Žiemgalos kultūros paveldas [Žiemgalos krašto praeitis, kn. 6]. Kaunas: Žiemgalos leidykla, 2011, p. 23–50. pdf-logo

bendraautorius: Gediminas Petrauskas / Šlapynių archeologija: teorinės prielaidos ir praktiniai sprendimai. Studentų moksliniai darbai 2010–2011 m. /1. Konferencijos medžiaga. Vilnius, 2011 m. kovo 18–19 d. Vilnius, 2011, p. 43–46.

bendraautorius: Evelina Simanavičiūtė / Kraštotyrinės Balio Buračo ekspedicijos – maža didelio palikimo dalis. Studentų moksliniai darbai 2010–2011 m. /1. Konferencijos medžiaga. Vilnius, 2011 m. kovo 18–19 d. Vilnius, 2011, p. 61–64.

bendraautorius: Rimvydas Laužikas / Connecting Geography, Chronology, and Biographies – Framing New Lithuanian Standards. Standardization and Innovation in Information Technology (SIIT), 2011. Edited by K. Blind, K. Jakobs. Aachen, 2011, p. 127–137. pdf-logo

Mythological, holy or cult places? Natural Holy Places or Holy Places in Nature: Identification, Discovering and Classification. May 2009, Turaida, Latvia. Proceedings of the international scientific conference. Kultūras Krustpunkti /5. Rīga, 2011, p. 132–141. pdf-logo 111

Kìta

Ėjimo pėsčiomis būtinumas [2011 m. Valstybinė Jono Basanavičiaus premija – archeologui dr. Vykintui Vaitkevičiui]. Liaudies kultūra, 2011, Nr. 6 (141), p. 10–16. pdf-logo / V. Vaitkevičiaus išsakytos mintys taip pat prieinamos čia: Kaip suvokti kultūros turtų trapumą? Alkas, 2011-11-30. 111

Ar sunku supilti kalną? Alkas, 2011-12-29. 111

Perkūno aikštės ąžuolas (su Valstybinės Jono Basanavičiaus premijos laureatu archeologu dr. Vykintu Vaitkevičiumi kalbasi Juozas Šorys). Šiaurės Atėnai, 2011-11-18, Nr. 43 (1061), p. 3, 11. pdf-logo 111111

 2010 

Tiriamieji straipsniai

bendraautorius: Jevgenijus Žikulinas / Atrandant žemėlapius, arba kartografija – archeologijai. Lietuvos archeologija, 2010, t. 36, p. 9–28. pdf-logo 111

Bajorų kapinynas [4]. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2009 metais. Vilnius, 2010, p. 128–135. pdf-logo 111

Žvalgymai Gudulinės šventvietėje ir jos aplinkoje. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2009 metais. Vilnius, 2010, p. 462–468. pdf-logo 111

Kompleksinė ekspedicija Gervėčiuose. Tautosakos darbai, 2010, t. 40, p. 280–285. pdf-logo 111

 2009 

Tiriamieji straipsniai

bendraautorius: Gytis Gruzdas / Obelių–Kriaunų krašto senosios šventvietės. Obeliai. Kriaunos, 2-oji papildyta laida [Lietuvos valsčiai, kn. 2], Vilnius: Versmė, 2009, p. 58–85. / žr. 1998 m.

Atrandant Kukaveitį. Gimtasai kraštas, 2009, Nr. 2, p. 94–99. pdf-logo PDF-as demonstracinis, visavertį galima pirkti 111

Baltų kultūros kontūrai. Lietuva 1009–2009. Sudarė A. Butrimas, R. Janotienė, T. Račiūnaitė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009, p. 19–25. pdf-logo / vertimas į anglų kalbą: The Outlines of Ancient Baltic Culture. The Lithuanian Millennium. History, Art and Culture. Eds. M. Iršėnas & T. Račiūnaitė. Vilnius: Vilnius Academy of Arts Press, 2015, p. 19–25. pdf-logo

Baltų religijos centras – ugnis. Lietuva 1009–2009. Sudarė A. Butrimas, R. Janotienė, T. Račiūnaitė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009, p. 27–33. pdf-logo / vertimas į anglų kalbą: Fire – the Centre of the Ancient Baltic Religion. The Lithuanian Millennium. History, Art and Culture. Eds. M. Iršėnas & T. Račiūnaitė. Vilnius: Vilnius Academy of Arts Press, 2015, p. 27–33. pdf-logo

Iš „Lietuvos archeologijos medžiagos“ istorijos. Lietuvos archeologija, 2009, t. 35, p. 53–70. pdf-logo 111

Pietinės Sėlos ribos beieškant: Sėlės kaimas. Lietuvos archeologija, 2009, t. 35, p. 193–198. pdf-logo 111

Turlojiškių pilkapynas [2]. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais. Vilnius, 2009, p. 112–114. pdf-logo 111

Bajorų kapinynas [3]. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais. Vilnius, 2009, p. 134–140. pdf-logo 111

Žvalgymai Elektrėnų savivaldybėje [2]. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais. Vilnius, 2009, p. 499–501. pdf-logo 111

bendraautorius: Jevgenijus Žikulinas / Archeologijos ir mitologijos objektų žvalgymai. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais. Vilnius, 2009, p. 501–509. pdf-logo 111

Pranešimai apie archeologinius radinius interneto forumuose. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais. Vilnius, 2009, p. 510–513. pdf-logo 111

The Sacred Groves of the Balts: Lost History and Modern Research. Folklore. Electronic Journal of Folklore, 2009, Vol. 42, p. 81–94. pdf-logo 111

Истоки Вилии. Попытка реконструкции сакрального ландшафта. Беларускае Падзвiнне: волыт, методыка i вынiкi палявых даследаванняỹ. Зборнiк навуковых прац рэспублiканскага навукова-практычнага семiнара 20–21 лiстапада 2008 года. Наваполацк, 2009, c. 162–170.

Опыт полевых исследований в Центральной Беларуси в 2005–2007 гг. Baltu un slāvu kultūrkontakti. Rakstu krājums. Балто-славянские культурные связи. Сборник статей. Rīga, 2009, p. 391–396.

Šaltinių publikacijos

Ar meni tų ažerų? Elektrėnų krašto tautosaka. Parengė O. R. Šakienė, V. Vaitkevičius, A. Leskauskaitė, L. Sungailienė. Vilnius: Margi raštai, 2009. / žr.: Sudaryti leidiniai

Kìta

Tūkstantmetis ir mes [Gintautą Zabielą, Vykintą Vaitkevičių ir Valdemarą Šimėną kalbina Liudvikas Giedraitis]. Liaudies kultūra, 2009, Nr. 2 (125), p. 1–8. pdf-logo 111

 2008 

Tiriamieji straipsniai

Turlojiškių neįtvirtinta gyvenvietė. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais. Vilnius, 2008, p. 112–113. pdf-logo 111

bendraautorė: Augustina Grinkevičiūtė / Bajorų kapinynas [2]. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais. Vilnius, 2008, p. 192–198. pdf-logo 111

bendraautorė: Augustina Grinkevičiūtė / Žvalgomieji tyrinėjimai Elektrėnų savivaldybėje [1]. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais. Vilnius, 2008, p. 480–482. pdf-logo 111

Neries ekspedicija. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais. Vilnius, 2008, p. 502–507. pdf-logo 111

Vertingi radiniai iš Rytų ir Šiaurės rytų Lietuvos. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais. Vilnius, 2008, p. 508–509. pdf-logo 111

bendraautorius: Dainius Razauskas / The Mythological Moon Horse As Reflected in Baltic Archaelogy, Folklore And Linguistics. Archaeologia Baltica, 2008, Vol. 10, p. 71–77. pdf-logo 111

Archeologiniai duomenys apie Vievio spaustuvę. Knygotyra, 2008, Nr. 51, p. 267–271. pdf-logo 111

Vilija ir Neris. Neris tarp Vilniaus ir Kernavės. Sudarė V. Vaitkevičius, A. Žičkutė. Vilnius: Neries regioninis parkas [Kaunas: Lututė], 2008, p. 10–15.

Baltų mitologijos paveldas. Neris tarp Vilniaus ir Kernavės. Sudarė V. Vaitkevičius, A. Žičkutė. Vilnius: Neries regioninis parkas [Kaunas: Lututė], 2008, p. 54–77.

Daugailių šventvietės. Daugailių kraštas ir žmonės. Sudarė R. Jurkevičienė, R. Mališauskas. Utena: Utenos Indra, 2008, p. 54–60.

Perkūnakiemio mitų pėdsakais. Tautosakos darbai, 2008, t. 36, p. 51–63. pdf-logo 111

Senosios Lietuvos šventvietės, arba gyva nutrūkusi tradicija. Gimtasai kraštas, 2008, Nr. 1, p. 70–73. pdf-logo PDF-as demonstracinis, visavertį galima pirkti 111

Нестереотипный взгляд на культуру Восточнолитовских курганов. Працы гiстарычнага факультэта БДУ. Навуковы зборнiк, 2008, вып. 3, с. 180–188. pdf-logo 111 / taip pat žr.: Материалы VI международной научной конференции в честь академиков АН БССР Н. М. Никольского и В. Н. Перцева. 7–9 апреля 2005 г., Минск. Минск, 2005, с. 7–13.

bendraautorė: Юлия Гурская / Антропонимы балтийского происхождения в верховьях реки Вилии (Нерис) [Baltiškos kilmės asmenvardžiai Neries (Vilijos) aukštupyje]. Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos, II. Sudarė S. Ambrazas, D. Mikulenienė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008, p. 246–315. pdf-logo

bendraautorė: Юлия Гурская / Балтийское наследие в Восточной Беларуси: новые исторические и лингвистические данные об Обольцах. Acta Baltico-Slavica, 2008, t. 32, p. 9–30. pdf-logo

Šaltinių publikacijos

Padavimai iš 1784 m. Vilniaus vyskupijos dekanatų aprašymo. Tautosakos darbai, 2008, t. 35, p. 313–316. pdf-logo 111

Kìta

Neris ir mes [Vykintą Vaitkevičių kalbina Liudvikas Giedraitis]. Liaudies kultūra, 2008, Nr. 1 (118), p. 1–8. pdf-logo 111

Kukaveičio šventvietės mįslės. Šiaurės Atėnai, 2008-05-02, Nr. 891. 111

Tarptautinė konferencija „Baltijos regiono šventvietės archeologijos ir folkloro duomenimis“. Lietuvos archeologija, 2009, t. 34, p. 277–278. pdf-logo 111

 2007 

Tiriamieji straipsniai

Lietuvos archeologija Lituanistikos paveldo informacinės sistemos Aruodai perspektyvoje. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius, 2007, p. 28–33. pdf-logo 111

Turlojiškių pilkapynas [1]. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius, 2007, p. 134–137. pdf-logo 111

bendraautorė: Augustina Grinkevičiūtė / Bajorų kapinynas [1]. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius, 2007, p. 146–153. pdf-logo 111

bendraautorė: Augustina Grinkevičiūtė / Žvalgymai Bajorų kaimo apylinkėse. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius, 2007, p. 454–455. pdf-logo 111

Retas radinys iš Bajoriškio. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius, 2007, p. 487. pdf-logo 111

Žvalgomieji tyrinėjimai Turlojiškėse. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius, 2007, p. 488–489. pdf-logo 111

Examining the Layout Tendencies of East Lithuanian Barrows. Interarchaeologia /2. Papers from the Second Theoretical Seminar of the Baltic Archaeologists (BASE) held at the University of Vilnius, Lithuania, October 2122, 2005. Vilnius-Helsinki-Riga-Tartu, 2007, p. 117–125. pdf-logo

Interpreting Taurapilis Prehistoric Site: A Landscape Revealing Power? Archaeologia Baltica, 2007, Vol. 8, p. 155–159. pdf-logo 111

Nauji puslapiai Neries istorijoje. Idos Stankevičiūtės (1952–2006) atminimui. Liaudies kultūra, 2007, Nr. 5 (116), p. 79–81. pdf-logo 111

Šaltinių publikacijos

bendrarengėjai: Beata Piasecka ir Ida Stankevičiūtė / Vilniaus apylinkių padavimai [2]. Tautosakos darbai, 2007, t. 33, p. 198–247. pdf-logo 111

Santakos pilkapiai (Vilniaus r.). Lietuvos archeologija, 2007, t. 30, p. 181–212. pdf-logo 111

Kìta

Publications by Vytautas Kazakevičius (1951–2005). Archaeologia Baltica, 2007, Vol. 8, p. 17–21. pdf-logo 111

 2006 

Tiriamieji straipsniai

Plikiškių pilkapynas [2]. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 metais. Vilnius, 2006, p. 105–107. pdf-logo 111

bendraautorius: Eduardas Remecas / Godiškių lobis (XV a. IV ketvirtis / 2004). Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 metais. Vilnius, 2006, p. 409–410. pdf-logo 111

Plikiškių pilkapynas [1]. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 metais. Vilnius, 2006, p. 95–97. pdf-logo 111

Žvalgomoji archeologinė ekspedicija Musės pakrantėse (Širvintų r.). Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 metais. Vilnius, 2006, p. 305–307. pdf-logo 111

Aukštaitiški aukurai. Aukštaičių tapatumo paieškos, Kaunas: Žiemgalos leidykla, 2006, p. 7–19. pdf-logo

Lithuanian Archaeology and Folklore: Towards Cooperation. Kultūras Krustpunkti /3. Rīga, 2006, p. 82–89. pdf-logo 111

Prussian Romuva Decoded. Cosmos. The Journal of the Traditional Cosmology Society, Edinburgh, 2006, Vol. 19, No. 1, p. 93–127. pdf-logo 111

Kìta

Vytautas Kazakevičius (1951 10 11 – 2005 09 07). Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 metais. Vilnius, 2006, p. 494–501. pdf-logo 111

Senųjų šventviečių tradicija prieš 100 metų. Romuva, 2006, Nr. 4, p. 4–6.

Pasinėrusi į Nerį. Šiaurės Atėnai, 2006-07-22, Nr. 806. 111

 2005 

Tiriamieji straipsniai

Prof. Jono Puzino archeologijos terminų kartoteka. Lietuvos archeologija, 2005, t. 29, p. 49–54. pdf-logo 111

Akmenys su smailiadugniais dubenimis. Lietuvos archeologija, 2005, t. 28, p. 191–207. pdf-logo 111

Lietuvos archeologijos tezauro projektas. Lietuvos archeologija, 2005, t. 28, p. 231–236. pdf-logo 111

Vienos teorijos pėdsakais, arba mirusiųjų deginimo paprotys Rytų Lietuvoje. Lietuvos archeologija, 2005, t. 27, p. 49–58. pdf-logo 111

Santakos pilkapiai [4]. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2003 metais. Vilnius, 2005, p. 101–105. pdf-logo 111

Santakos pilkapynas [3]. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2002 metais. Vilnius, 2005, p. 82–85. pdf-logo 111

Interpreting the East Lithuanian Barrow Culture. Interarchaeologia /1. Papers from the first theoretical seminar of the Baltic archaeologists (BASE) held at the University of Tartu, Estonia, October 17th–19th, 2003. Tartu-Riga-Vilnius, 2005, p. 71–84. pdf-logo

Medicina baltiškų šventviečių kontekste. Žmogaus samprata tradicinėje kultūroje: konferencijos medžiaga, Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2005, p. 214–226.

Vilija-Neris: vardo istorijos vingiai. Liaudies kultūra, 2005, Nr. 6 (105), p. 10–16. pdf-logo 111

Grabijolų šventvietės. Grabijolai, Kaunas, 2005, p. 18–25.

По поводу классификации священных камней балтов. Материалы по археологии Беларуси, 2005, вып. 9, с. 70–79.

Šaltinių publikacijos

bendrarengėjai: Beata Piasecka ir Ida Stankevičiūtė / Vilniaus apylinkių padavimai [1]. Tautosakos darbai, 2005, t. 22 (29), p. 219–261. pdf-logo 111

Laukuvos šventvietės. Laukuva, 1 dalis [Lietuvos valsčiai, kn. 14], Vilnius: Versmė, 2005, p. 100–131. pdf-logo 111

Kìta

Paslaptingoji Neris. Šiaurės Atėnai, 2005-07-23, Nr. 28 (758), p. 10. 111

 2004 

Tiriamieji straipsniai

The Main Features of the State Religion in Thirteenth-century Lithuania. Балто-славянские исследования, 2004, t. 16, c. 331–356. pdf-logo 111

Некоторые замечания по поводу свещенных мест Восточной Литвы. Культурны ландшафт Вiлейшчыны. Мiнск: Мінсктыппраект, 2004, с. 8–14.

Šaltinių publikacijos

Kvėdarnos apylinkių šventvietės. Kvėdarna [Lietuvos valsčiai, kn. 10; Šilalės kraštas, t. 5], Vilnius: Versmė, 2004, p. 66–86.

Pakalnių pilkapiai (Vilniaus r.). Lietuvos archeologija, 2004, t. 26, p. 47–72. pdf-logo 111

Recenzijos

Šulinys gilus, virvė trumpa [rec.: Rasa Račiūnaitė, Dalia Senvaitytė, Arūnas Vaicekauskas. Senovės lietuvių pasaulėžiūra: metodinė mokymo priemonė. Kaunas: VDU leidykla, 2001]. Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos, 2004, Nr. 4 (13), p. 159–166.

Zemgaļi senatnē. Žiemgaliai senovėje. Rīga, 2003 [rec.]. Žiemgala, 2004, Nr. 1, p. 45–46. pdf-logo 111

 2003 

Tiriamieji straipsniai

Dubysos žemupio šventvietės. Seredžius [Lietuvos valsčiai, kn. 9], Vilnius: Versmė, 2003, p. 17–33. pdf-logo 111

Iš ankstyvosios Švenčionių istorijos. Kultūros paminklai, 2003, Nr. 10, p. 10–16. pdf-logo 111

Kupolių šventvietės. Tautosakos darbai, 2003, t. 19 (26), p. 122–131. pdf-logo

Nauja Žvėrūnos-Medeinos perspektyva. Lietuvos archeologija, 2003, t. 24, p. 17–32. pdf-logo 111

Raktas Romuvai. Liaudies kultūra, 2003, Nr. 6 (93), p. 14–33. pdf-logo 111

Badania cmentarzyska kurhanowego koło wsi Pakalniai na Litwie. Przyczynek do dyskusji nad datowaniem początków kultury kurhanów wschodniolitewskich. Wiadomości Archeologiczne, 2003, t. LVI, s. 111–124.

Recenzijos

Yvonne Luven. Der Kult der Hausschlange. Eine Studie zur Religionsgeschichte der Letten und Litauer, Köln-Weimar-Wien, 2001. [rec.] Lietuvos archeologija, 2003, t. 24, p. 315–318. pdf-logo 111

Зайкоỹскi Э. М., Дучыц Л. У. Жыватворныя крынiцы Беларусi. Мiнск: Ураджай, 2001. [rec.] Tautosakos darbai, 2003, t. 19, p. 306–308.

Kìta

Senosios Vilniaus šventvietės [2]. Šiaurės Atėnai, 2003-11-22, Nr. 43 (677), p. 10–11. 111

Senosios Vilniaus šventvietės [1]. Šiaurės Atėnai, 2003-11-15, Nr. 42 (676), p. 10–11. 111

Krivio institucijos tąsa (Apie istorinės ir šiuolaikinės krivystės sąsajas, situaciją, susidariusią po 2002 m. rudenį įvykusios Krivio atšventinimo akcijos, kalbasi krivis Jaunius – Jonas Trinkūnas, etnoastronomas, Molėtų Romuvos vaidila Jonas Vaiškūnas, LII archeologas dr. Vykintas Vaitkevičius, religijotyrininkas, LLTI doktorantas Pranas Vildžiūnas, „Liaudies kultūros“ bendradarbiai Dainius Razauskas ir Juozas Šorys). Liaudies kultūra, 2003, Nr. 1 (88), p. 12–20. pdf-logo

 2002 

Tiriamieji straipsniai

Raganinės – nauja Lietuvos šventviečių grupė. Tautosakos darbai, 2002, t. 16 (23), p. 165–172. pdf-logo

Santakos pilkapynas [2]. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2001 metais. Vilnius, 2002, p. 102–105. pdf-logo 111

bendraautoriai: Linas Kvizikevičius, Tomas Ostrauskas / Merkinės senkapis. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2001 metais. Vilnius, 2002, p. 140–143. pdf-logo 111

bendraautorius: Vytenis Dapkevičius / Pilviškių senovės gyvenvietė. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2000 metais. Vilnius, 2002, p. 44–47. pdf-logo 111

Pilviškių pilkapynas. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2000 metais. Vilnius, 2002, p. 81–83. pdf-logo 111

Santakos pilkapynas [1]. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2000 metais. Vilnius, 2002, p. 83–85. pdf-logo 111

bendraautoriai: Linas Kvizikevičius, Tomas Ostrauskas / Žvalgomieji tyrinėjimai Merkinės apylinkėse. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2000 metais. Vilnius, 2002, p. 195–198. pdf-logo 111

Senųjų šventviečių žvalgymai. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2000 metais. Vilnius, 2002, p. 199–204. pdf-logo 111

bendraautorius: Gintautas Zabiela / Žvalgomoji ekspedicija Rytų Lietuvoje. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2000 metais. Vilnius, 2002, p. 204–210. pdf-logo 111

Kìta

Kukavaičio šventvietę suradus. Šiaurės Atėnai, 2002-05-11, Nr. 18 (604) p. 10.

 2001 

Tiriamieji straipsniai

Senosios Renavo apylinkių šventvietės. Renavas [Žemaičių praeitis, kn. 9], Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2001, p. 8–14.

Senosios šventvietės prie Dubysos (Kontekstų beieškant). Liaudies kultūra, 2001, Nr. 2 (77), p. 20–27. pdf-logo 111

Veliuonos apylinkių šventvietės. Veliuona [Lietuvos valsčiai, kn. 7], Vilnius: Versmė, 2001, p. 49–63.

bendraautorė: Daiva Vaitkevičienė / XIII a. Lietuvos valstybinės religijos bruožai. Lietuvos archeologija, 2001, t. 21, p. 311­–334. pdf-logo 111

Gyvensenos ypatumai prie Raigardo (pasaulėžiūrinis aspektas). Ar tikrai Raigardas prasmego? Kompleksinių tyrimų duomenys. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2001, p. 66–77.

Linkmenų krašto šventvietės. Krivasalio apylinkėse. Kraštotyrinės ekspedicijos medžiaga. Kaunas–Vilnius, 2001, p. 4–9.

Šaltinių publikacijos

Pasakoja veliuoniškė Elvyra Čelkonienė. Veliuona [Lietuvos valsčiai, kn. 7], Vilnius: Versmė, 2001, p. 1085–1111.

Kìta

Šventvietės, mitologinės vietovės, mitologiniai akmenys. Utenos krašto enciklopedija. Vilnius, 2001, p. 74–86. 111

 2000 

Tiriamieji straipsniai

bendraautoriai: Linas Kvizikevičius, Tomas Ostrauskas / Žvalgomoji ekspedicija Raigardo slėnyje. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998 ir 1999 metais. Vilnius, 2000, p. 37–44. pdf-logo 111

Pakalnių pilkapių tyrinėjimai. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998 ir 1999 metais. Vilnius, 2000, p. 225–233. pdf-logo 111

Skersabalių I pilkapių grupės tyrinėjimai 1999 m. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998 ir 1999 metais. Vilnius, 2000, p. 233–235. pdf-logo 111

bendraautoriai: Džiugas Brazaitis, Gintautas Zabiela / Lietuvos–Baltarusijos sienos ruožo Švenčionių rajone žvalgymai 1999 m. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998 ir 1999 metais. Vilnius, 2000, p. 508–512. pdf-logo 111

Mitologinių ir sakralinių objektų žvalgymai. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998 ir 1999 metais. Vilnius, 2000, p. 525–535. pdf-logo 111

bendraautorius: Gintautas Zabiela / Žvalgomosios ekspedicijos Rytų Lietuvoje 1999 m. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998 ir 1999 metais. Vilnius, 2000, p. 535–546. pdf-logo 111

 1999 

Tiriamieji straipsniai

Akmenys su plokščiadugniais dubenimis Lietuvoje ir Latvijoje. Lietuvos archeologija, 1999, t. 18, p. 227–242. pdf-logo 111

Archeologinių paminklų tyrinėjimai Lietuvoje 1998 metais. Lietuvos istorijos metraštis, 1998. Vilnius, 1999, p. 453–472.

Jaunas mėnulis. Tautosakos darbai, 1999, t. 11 (18), p. 188–194. pdf-logo

 1998 

Tiriamieji straipsniai

Alkas: lietuviškas paminklų kontekstas. Lietuvos archeologija, 1998, t. 15, p. 333–350. pdf-logo 111

Mitologinių ir sakralinių objektų žvalgymai 1996–1997 metais. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1996 ir 1997 metais. Vilnius, 1998, p. 474–482. pdf-logo 111

bendraautorius: Gintautas Zabiela / 1996–1997 metais aptiktos archeologijos vertybės. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1996 ir 1997 metais. Vilnius, 1998, p. 482–487. pdf-logo 111

bendraautorius: Gintautas Zabiela / Archeologijos paminklų žvalgymas Žemaitijoje. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1996 ir 1997 metais. Vilnius, 1998, p. 487–497. pdf-logo 111

Archeologinių paminklų tyrinėjimai Lietuvoje 1997 metais. Lietuvos istorijos metraštis, 1997. Vilnius, 1998, p. 501–521.

bendraautorius: Gytis Gruzdas / Obelių–Kriaunų krašto senosios šventvietės. Obeliai. Kriaunos [Lietuvos valsčiai, kn. 2]. Vilnius, 1998, p. 51–80. pdf-logo 111 / žr. 2009 m.

bendraautorė: Daiva Vaitkevičienė / Mirtis, laidotuvės ir atminai. Tautosakos darbai, 1998, t. 9 (16), p. 204–261. pdf-logo

Kìta

Kupolės: šventė ir vieta. Šiaurės Atėnai, 1998-06-20, Nr. 24 (418), p. 10.

Rytų Lietuva: kraštas ir žmonės. Šiaurės Atėnai, 1998-01-17, Nr. 2 (396), p. 8–9.

 1997 

Tiriamieji straipsniai

bendraautorius: Libertas Klimka / Laukagalio apeiginis akmuo. Paparčių ir Žaslių apylinkės, Kaišiadorys, 1997, p. 343–350.

bendraautorius: Gintautas Zabiela / Rėvos ir Stirnių piliakalniai. Baltų archeologija, 1997, Nr. 1(10), p. 44–45.

Akmenys su pėdomis Lietuvoje. Lituanistica, 1997, Nr. 2 (30), p. 30–54. pdf-logo

Senojo tikėjimo šventvietės Sedos apylinkėse. Žemaičių praeitis, 1997, t. 5, p. 151–155.

Šiaurės vakarų Lietuvos mitologiniai-sakraliniai objektai ir jų etnologinio-folkloristinio tyrimo perspektyvos. Etnologiniai ir folkloristiniai tyrinėjimai [1994]: Ekspedicijų medžiaga ir patirtis. Vilnius, 1997, p. 5–12.

Kìta

Rašytiniai šaltiniai apie Birutės kalną. Žemaičių žemė, 1997, Nr. 1, p. 32–33. [Palangos gintaro muziejus, 2003-04-18] 111

 1996 

Tiriamieji straipsniai

Akmenys su duobutėmis: sena ir nauja. Kultūros paminklai, 1996, t. 3, p. 6–19.

Mitologinių ir sakralinių objektų žvalgymai 1994–1995 metais. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1994 ir 1995 metais. Vilnius, 1996, p. 337–342. pdf-logo 111

bendraautorius: Gintautas Zabiela / Nežinomi Lietuvos piliakalniai. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1994 ir 1995 metais. Vilnius, 1996, p. 342–347. pdf-logo 111

bendraautorė: Daiva Vaitkevičienė / Naujojo Daugėliškio (Ignalinos r.) padavimai. Tautosakos darbai, 1996, t. 5 (12), p. 169–210. pdf-logo

Žmonės, pavirtę akmenimis [3]. Liaudies kultūra, 1996, Nr. 5 (50), p. 20–31. pdf-logo

Žmonės, pavirtę akmenimis [2]. Liaudies kultūra, 1996, Nr. 2 (47), p. 13–25. pdf-logo

Recenzijos

Folkloro supratimo alternatyvos [rec.: Ežeras ant milžino delno: lietuvių liaudies padavimai. Sudarė Norbertas Vėlius. Vilnius: Mintis, 1995.]. Šiaurės Atėnai, 1996-01-27, Nr. 4 (298), p. 10. / Linos Būgienės atsakomasis straipsnis: Dar kelios pastabos apie folkloro publikavimą. Šiaurės Atėnai, 1996-02-10, Nr. 6 (300), p. 10–11; taip pat plg. Ritos Repšienės rec.: Kaip gyvena milžinai. 7 meno dienos, 1996-01-19, p. 4.

 1995 

Tiriamieji straipsniai

Stabinės šventvietės klausimu. Kultūros paminklai, 1995, t. 2, p. 3–11.

Žmonės, pavirtę akmenimis [1]. Liaudies kultūra, 1995, Nr. 6 (45), p. 24–29. pdf-logo

Mosėdžio ir Salantų apylinkių senosios šventvietės [2]. Liaudies kultūra, 1995, Nr. 3 (42), p. 11–16. pdf-logo

Mosėdžio ir Salantų apylinkių senosios šventvietės [1]. Liaudies kultūra, 1995, Nr. 2 (41), p. 31–33. pdf-logo

Unikalus paminklas Auksūdyje? Žemaičių žemė, 1995, Nr. 2 (7), p. 14–16.

 1994 

Tiriamieji straipsniai

Barstyčių alkai – senųjų kuršių tikėjimo ir apeigų atspindys. Žemaičių praeitis, 1994, t. 3, p. 102–109. / Taip pat žr.: Barstyčių alkai. Gimtinė, 1992, Nr. 6.

[Į viršų]

 

Paskaitos ir kìta (garsas ir vaizdas)

2019-03-11 Apie tai, kur geriausia stebėti Nemuną, ką slepia mūsų šalies piliakalniai ir ką galima patirti keliaujant po kraštą su jo tyrinėtoju. Radijo laida „Ryto garsai“ audio_file111

2018-11-18 Balticum TV laida „Po baltų Lietuvą: padavimų žemėlapis“. 24-oji laida. Dalyvauja: laidos režisierė ir vedėja Nijolė Jačėnienė, archeologas prof. dr. Vykintas Vaitkevičius, mitologė dr. Daiva Vaitkevičienė ir kiti. youtube111

2018-11-11 Balticum TV laida „Po baltų Lietuvą: padavimų žemėlapis“. 23-oji laida. Dalyvauja: laidos režisierė ir vedėja Nijolė Jačėnienė, archeologas prof. dr. Vykintas Vaitkevičius ir kiti. youtube111

2018-11-04 Balticum TV laida „Po baltų Lietuvą: padavimų žemėlapis“. 22-oji laida. Dalyvauja: laidos režisierė ir vedėja Nijolė Jačėnienė, archeologas prof. dr. Vykintas Vaitkevičius ir kiti. youtube111

2018-10-28 Balticum TV laida „Po baltų Lietuvą: padavimų žemėlapis“. 21-oji laida. Dalyvauja: laidos režisierė ir vedėja Nijolė Jačėnienė, archeologas prof. dr. Vykintas Vaitkevičius ir kiti. youtube111

2018-10-21 Balticum TV laida „Po baltų Lietuvą: padavimų žemėlapis“. 20-oji laida. Dalyvauja: laidos režisierė ir vedėja Nijolė Jačėnienė, archeologas prof. dr. Vykintas Vaitkevičius ir kiti. youtube111

2018-10-16 Partizanai, kokių jų nepažinome (patirtimi dalijasi Aistė Petrauskienė ir Vykintas Vaitkevičius). NYLA Talks audio_file111

2018-10-14 Balticum TV laida „Po baltų Lietuvą: padavimų žemėlapis“. 19-oji laida. Dalyvauja: laidos režisierė ir vedėja Nijolė Jačėnienė, archeologas prof. dr. Vykintas Vaitkevičius ir kiti. youtube111

2018-09-30 Balticum TV laida „Po baltų Lietuvą: padavimų žemėlapis“. 17-oji laida. Dalyvauja: laidos režisierė ir vedėja Nijolė Jačėnienė, archeologas prof. dr. Vykintas Vaitkevičius ir kiti. youtube111

2018-09-09 Balticum TV laida „Po baltų Lietuvą: padavimų žemėlapis“. 14-oji laida. Dalyvauja: laidos režisierė ir vedėja Nijolė Jačėnienė, archeologas prof. dr. Vykintas Vaitkevičius ir kiti. youtube111

2018-08-24 Atrandant partizanų valstybę. Mėnuo Juodaragis XXI (Molavėnai) youtube111

2018-07-01 Iš kraštovaizdžio tyrinėjimų: šaltiniai, versmės, verdenės. 15-asis Prigimtinės kultūros seminaras (Pervazninkai) 111 Pranešimas: youtube Aptarimas (veda prof. habil. dr. Audrius Beinorius): youtube

2018-06-02 Trumpa šventviečių istorija. Akmenės krašto muziejus youtube111

2018-01-28 „Sens Rambyne, tu garsingai, būsi visad mums viltis!“: žymiausios tautos šventovės istorija. Aptarimą veda doc. Valdemaras Šimėnas. 14-asis Prigimtinės kultūros seminaras (Užutrakis) 111 Pranešimas: video-2youtube Aptarimas: video-2youtube

2017-08-23 Iš kur lietuvio meilė medžiui? „Žinių radijo“ laida „Dienos klausimas“ youtubeaudio_file111

2017-07-01 Iš prigimtinės kultūros žodyno: atminimo medžiai (pranešimo aptarimą veda Kęstutis Navickas). 13-asis Prigimtinės kultūros seminaras (Rumšiškės) 111 Pranešimas: video-2youtube Aptarimas: video-2youtube

2017-04-01 Seniausios šventvietės – naujausi tyrinėjimai. Radijo laida „Istorija gyvai“ audio_file111

2017-03-19 Gyvenamųjų vietų vardai ir mūsų savastis (pranešimo aptarimą veda doc. Filomena Kavoliutė). 12-asis Prigimtinės kultūros seminaras (Sanklodiškės) 111 Pranešimas: video-2 Aptarimas: video-2

2017-03-16 Kelionė po kalvotąją Žemaitiją (Padievaičio archeologinis kompleksas, Spąsčio piliakalnis). LRT laida „Atspindžiai. Paveldo kolekcija“ Žiūrėti: video-2 Atsisiųsti: video-2 

2017-03-08 Vieša paskaita „Seniausios šventvietės – naujausi tyrinėjimai“. Vrublevskių biblioteka youtube 111

2017-01-15 Pasivaikščiojimas po Lietuvos gamtos ir kultūros kraštovaizdį, pradedant 2017-uosius – Pìliakalnių metus. Padavimai, mitiniai vaizdiniai ir istoriniai įvykiai bei asmenybės, telkiantis, įkvepiantis pìliakalnių vaidmuo. Radijo laida „Ryto rasa krito“ audio_file111111

2017-01-08 Pasivaikščiojimas po Lietuvos gamtos ir kultūros kraštovaizdį, pradedant 2017-uosius – Pìliakalnių metus. Pìliakalnių samprata, bendrakultūrinė jų reikšmė, istorinė raida, įvairovė. Radijo laida „Ryto rasa krito“ audio_file111111

2016 „Dūšelės“. Multimedijos projektas, skirtas senovės lietuvių laidojimo vietoms ir laidosenai. Dalyvauja: grupė „Skylė“, archeologas dr. Vykintas Vaitkevičius, archeologas dr. Gintautas Vėlius, mitologas dr. Dainius Razauskas, etnomuzikologė dr. Aušra Žičkienė. Šiuolaikinių medijų agentūra „Nanook“ youtube youtube youtube 111111

2016-10-08 Legendinės Lietuvos vietos. Radijo laida „Baltų genas: mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai“ audio_file111111

2016-10-01 Senovės lietuvių šventvietės. Radijo laida „Baltų genas: mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai“ audio_file111111

2016-09-12 Postfolkloro grupių ir šiuolaikinės baltų kultūros festivalių populiarumas. Dalyvauja: laidos vedėja Austėja Kuskienė, vaidilė Miglė Valaitienė, festivalio „Mėnuo Juodaragis“ organizatorius Ugnius Liogė, archeologas prof. dr. Vykintas Vaitkevičius. Radijo laida „Kita tema“ audio_file111111

2016-07-03 bendraautorius: Algimantas Stalilionis / „Laisvės ir Tėvynės ginti“: 1918–1920 m. Lietuvos savanorių byla (pranešimo aptarimą veda prof. dr. Jonas Vaičenonis). 11-asis Prigimtinės kultūros seminaras (Rumšiškės) 111 Pranešimas: video-2 Aptarimas: video-2

2016-06-18 Naisiuose atkasti senus laikus menantys radiniai. Etaplius TV 111

2016-03-10 Spaudos konferencija „Etninės kultūros globa ir kiti Lietuvos valstybingumo tvirtinimo darbai“. Dalyvauja: Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narė Rima Baškienė, komiteto pirmininkas Raimundas Paliukas, Etninės kultūros globos tarybos pirmininkas Virginijus Jocys, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto prof. dr. Vykintas Vaitkevičius, Vilniaus universiteto doc. dr. Filomena Kavoliutė. Lietuvos Respublikos Seimas youtube 111

2016-03-09 Nykstančių kaimų pavadinimų išsaugojimas. Dalyvauja: archeologas prof. dr. Vykintas Vaitkevičius, LR Vyriausybės vicekancleris Rimantas Vaitkus. Radijo laida „Lietuvos diena“ audio_file111111111

2016-03-06 Baltų šventviečių atodangos (pranešimo aptarimą veda dr. Giedrė Šmitienė). 10-asis Prigimtinės kultūros seminaras (Sanklodiškės) 111 Pranešimas: video-2 Aptarimas: video-2

2015-12-21 „Mūsų praeities beieškant“. 144-oji laida. Dalyvauja: archeologas dr. Vykintas Vaitkevičius, Č. Gedgaudo labdaros fondo vadovas Leopoldas Krušinskas. Žiūrėti: video-2 Atsisiųsti: video-2  

2015-06-29 Telkianti šventviečių galia: keliai į Girgždūtę (pranešimo aptarimą veda dr. Daiva Vaitkevičienė). 9-asis Prigimtinės kultūros seminaras (Rumšiškės) video-2111

2015-05-25 Neris – mitologinis Vilniaus kelias. Vilnius mokytojų namai youtube

2015-05-16 Gariūnų pìliakalnis. Dalyvauja: laidos vedėja Jolanta Jurkūnienė, archeologas dr. Vykintas Vaitkevičius. Radijo laida „Atrask Lietuvą“ audio_file111111111

2015-05-12 Sauja žinių, arba kaip lietuvis savimi viską matuoja. „LRT kultūros akademija“ Žiūrėti: video-2 Atsisiųsti: video-2

2015-05-09 Verknės ištakos. Dalyvauja: laidos vedėja Jolanta Jurkūnienė, archeologas dr. Vykintas Vaitkevičius, Aukštadvario regioninio parko direktorius Vaclovas Plegevičius, parko vyr. kultūrologė Rita Balsevičiūtė. Radijo laida „Atrask Lietuvą“ audio_file111111

2015-03-14 „Nebe tik vaikas, bet ir bičiulis“: nauja lietuvių bičiulystės perspektyva (pranešimo aptarimą veda prof. habil. dr. Viktorija Daujotytė-Pakerienė). 8-asis Prigimtinės kultūros seminaras (Užutrakis) 111 Pranešimas: video-2 Aptarimas: video-2

2014-12-23 Vilniaus kraštas. Iš pasakojimų ciklo „Pietryčių Lietuva“. Dalyvauja: laidos vedėja Vaida Pilibaitytė, archeologas dr. Vykintas Vaitkevičius, Vilniaus krašto istorikas Miroslavas Gajevskis, istorikė dr. Reda Griškaitė, Vilniaus r. savivaldybės darbuotoja Gražina Golubovska, Neries regioninio parko specialistas Saulius Pupininkas, parko direktorė Audronė Žičkutė, žygeivis Tadas Šidiškis ir kiti. Radijo laida „Ryto garsai“ audio_file111 Laidos kartojimas: 2014-12-28 „Radijo dokumentika“ 111

2014-09-27 „Istorijos detektyvai“. 34-oji laida. Dalyvauja: laidos vedėjas žurnalistas Virginijus Savukynas, kultūros istorikas doc. dr. Vytautas Ališauskas, istorikė Inga Baranauskienė, istorikas Tomas Baranauskas, archeologas dr. Vykintas Vaitkevičius, dokumentinių filmų kūrėjas Jonas Ohmanas, archeologas dr. Gintautas Rackevičius, senovės baltų kovų brolijos „Vilkatlakiai“ viršaitis Arūnas Bugvilionis. Žiūrėti: video-2 Atsisiųsti: video-2

2014-09-13 „Istorijos detektyvai“. 32-oji laida. Dalyvauja: laidos vedėjas žurnalistas Virginijus Savukynas, archeologas prof. habil. dr. Algirdas Girininkas, archeologas dr. Vykintas Vaitkevičius, archeologas dr. Gintautas Vėlius, mitologė dr. Daiva Vaitkevičienė, istorikas dr. Artūras Dubonis, archeologas dr. Gediminas Vaitkevičius. Žiūrėti: video-2 Atsisiųsti: video-2

2014-06-27 Sauja žinių, arba kaip lietuvis savimi viską matuoja (pranešimo aptarimą veda dr. Giedrė Šmitienė). 7-asis Prigimtinės kultūros seminaras (Rumšiškės) video-2111

2014-05-29 „Istorijos detektyvai“. 31-oji laida. Dalyvauja: laidos vedėjas žurnalistas Virginijus Savukynas, archeologas dr. Gediminas Vaitkevičius, archeologas dr. Vykintas Vaitkevičius, istorikas dr. Artūras Dubonis, mitologas dr. Dainius Razauskas, senovės baltų kovų brolijos „Vilkatlakiai“ viršaitis Arūnas Bugvilionis, VU Komunikacijos fakulteto prodekanas doc. dr. Rimvydas Laužikas, „Idabasar“ virtuvės šefė Laimutė Nenartavičienė. Žiūrėti: video-2 Atsisiųsti: video-2

2014-03-15 Gyvieji – mirusiems: žvilgsnis į pilkapius iš prigimtinės kultūros lauko (pranešimo aptarimą veda dr. Andra Simniškytė). 6-asis Prigimtinės kultūros seminaras (Užutrakis) video-2111

2014-01-22 „Istorijos detektyvai“. 17-oji laida. Dalyvauja: laidos vedėjas žurnalistas Virginijus Savukynas, istorikas prof. dr. Rimvydas Petrauskas, archeologas dr. Gintautas Rackevičius, archeologas dr. Vykintas Vaitkevičius, lankininkų klubo „Strėlė“ instruktorius Juras Visockis, archeologas dr. Gediminas Vaitkevičius, istorikas dr. Darius Baronas, mitologas dr. Dainius Razauskas. Žiūrėti: video-2 Atsisiųsti: video-2

2013-12-14 „Istorijos detektyvai“. 12-oji laida. Dalyvauja: laidos vedėjas žurnalistas Virginijus Savukynas, archeologas dr. Gintautas Vėlius, archeologas dr. Vykintas Vaitkevičius, mitologė dr. Daiva Vaitkevičienė, archeologas dr. Gediminas Vaitkevičius. Žiūrėti: video-2 Atsisiųsti: video-2

2013-12-07 „Istorijos detektyvai“. 11-oji laida. Dalyvauja: laidos vedėjas žurnalistas Virginijus Savukynas, archeologas dr. Gediminas Vaitkevičius, archeologas dr. Vykintas Vaitkevičius, mitologas dr. Dainius Razauskas, 1863-1864 m. sukilimo dalyvių palikuonys Jonas Mikšys, Ramūnas Bogdanas. Žiūrėti: video-2 Atsisiųsti: video-2

2013-10-20 Šventaragiai. 7-oji televizinio dokumentinio projekto „Jėgos vietos“ laida. Dalyvauja: keramikė Julija Ikamaitė, mitologas dr. Dainius Razauskas, archeologas dr. Vykintas Vaitkevičius, grafikas Arvydas Každailis, archeologas prof. habil. dr. Vladas Žulkus, etnokosmologas Jonas Vaiškūnas, architektas Algis Stalgys. video-2111

2013-10-13 Šventosios giraitės. 6-oji televizinio dokumentinio projekto „Jėgos vietos“ laida. Dalyvauja: mitologas dr. Dainius Razauskas, archeologas dr. Vykintas Vaitkevičius, etnokosmologas Jonas Vaiškūnas, poetas Vladas Braziūnas, archeologas prof. dr. Aleksiejus Luchtanas, istorikas Robert Klimek, etnologė Ona Šakienė. video-2111

2013-10-06 Alkai. 5-oji televizinio dokumentinio projekto „Jėgos vietos“ laida. Dalyvauja: grafikas Arvydas Každailis, mitologas dr. Dainius Razauskas, etnokosmologas Jonas Vaiškūnas, archeologas prof. habil. dr. Vladas Žulkus, Palangos gintaro muziejaus darbuotoja Sigita Baužaitė-Talačkienė, archeologas dr. Vykintas Vaitkevičius, archeologas Julius Kanarskas, keramikė Julija Ikamaitė, neopagonis Rimas Pakeris, Kupiškio r. parapijų kunigas Justas Jasėnas. video-2111

2013-09-29 „Istorijos detektyvai“. 1-oji laida. Dalyvauja: laidos vedėjas žurnalistas Virginijus Savukynas, archeologas dr. Gediminas Vaitkevičius, istorikas prof. dr. Rimvydas Petrauskas, istorikas Tomas Baranauskas, kultūros istorikas doc. dr. Vytautas Ališauskas, archeologas dr. Gintautas Vėlius, kalbininkas prof. dr. Zigmas Zinkevičius, mitologė dr. Daiva Vaitkevičienė, archeologas dr. Vykintas Vaitkevičius. Žiūrėti: video-2 Atsisiųsti: video-2

2013-07-06 bendraautorė: Aistė Čepulytė / „Lietuva laisva. Man daugiau nieko nereikia“ (pranešimo aptarimą veda Eduardas Šmitas). 5-asis Prigimtinės kultūros seminaras (Rumšiškės) video-2111

2013-03-22 [2014-05-30] Apie mirties sampratos suvokimą, laidosenos savitumus ikikrikščioniškoje Lietuvoje bei iki šiol mįslėmis apraizgytas didžiųjų Lietuvos kunigaikščių laidojimo vietas. Radijo laida „Gyvoji istorija“ audio_file111111

2013-03-17 Žemė juodoji: archeologinė ir istorinė perspektyva (pranešimo aptarimą veda dr. Saulė Matulevičienė). 4-asis Prigimtinės kultūros seminaras (Užutrakis) video-2111

[2013] Archeologinė ekspedicija Bajorų kaime 2012 m. Kaišiadorių muziejaus filmas. youtube youtube

[2012] Žemaičių krikštas. 5-oji televizijos laidų cikloMisijos Baltijos jūros regione“ laida. Dalyvauja: archeologas dr. Vykintas Vaitkevičius, istorikas dr. Darius Baronas. youtube youtube

2012-11-01 Apmąstymai apie gyvenimą ir mirtį. Dalyvauja: laidos vedėja Violeta Melnikienė, archeologas dr. Vykintas Vaitkevičius, menininkas Gediminas Dalinkevičius, architektė Salvinija Kirvaitienė, kultūrologas Edmundas Atkočiūnas. Radijo laida „Kasdienybės kultūra“ audio_file111111

2012-10-25 Nykstanti vardinių medžių sodinimo tradicija, pagerbiant ir įamžinant mirusiųjų atminimą. Radijo laida „Kasdienybės kultūra“ audio_file111111

2012-10-09 Kraštovaizdžio skaitymas su patirties žodynu. Radijo paskaita audio_file111111

2012-09-04 Apie atliktus tyrimus Balandiškyje, kur 1949 m. vasario 10 d. partizanų rėmėjų Elžbietos ir Stanislovo Sajų sodyboje buvo įkurtas Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdis (LLKS). RS2 radijo laida „Pokalbis su dienos svečiu“ audio_file youtube

2012-03-03 Kraštovaizdžio skaitymas. 2-asis Prigimtinės kultūros seminaras (Užutrakis) video-2111

2012-02-16 Pokalbis su knygos „Lietuva. 101 legendinė vieta“ autoriais Daiva ir Vykintu Vaitkevičiais. Radijo laida „Kasdienybės kultūra“ audio_file111

2011-10-01 TV laida „Alchemija“. #XX. Gyvenama sala [apie Zaraso ežero Didžiojoje saloje vykstantį festivalį „Mėnuo Juodaragis“]. Dalyvauja: laidos vedėjas Rytis Zemkauskas, archeologas dr. Vykintas Vaitkevičius, etnomuzikologė prof. habil. dr. Daiva Vyčinienė, mitologas dr. Dainius Razauskas, festivalio „Mėnuo Juodaragis“ organizatorius Ugnius Liogė, etnologas dr. Vytautas Tumėnas, etnomuzikologė dr. Gaila Kirdienė, mitologė dr. Daiva Vaitkevičienė, lingvistas Stanislovas Kavaliauskas ir kiti. video-2111

2011-04-29 Apie svarbiausius baltų religinius vaizdinius ir kaip jie funkcionavo jų kasdienybėje. Radijo laida „Gyvoji istorija“ audio_file111111

2010-10-08 Ar iš tikrųjų mūsų protėviai praktikavo gyventojų laidojimo būdą sudeginant mirusiųjų palaikus ir išberiant juos kartu su sutrupinta keramika ir įkapėmis į vandenį? Dalyvauja: archeologas prof. habil. dr. Vytautas Urbanavičius, archeologas dr. Vykintas Vaitkevičius, archeologas prof. dr. Aleksiejus Luchtanas. Radijo laida „Gyvoji istorija“ audio_file111111

2010-07-09 Apie partizanų slėptuvės Daugėliškių miške tyrimo darbus. Dalyvauja: laidos vedėja Inga Berulienė, archeologas dr. Vykintas Vaitkevičius, Raseinių savivaldybės vyr. specialistė kultūros vertybių apsaugai Gražina Pečkaitienė, Ariogalos gimnazijos istorijos mokytojas Audrius Baltronis, archeologas Gediminas Petrauskas. Radijo laida „Gyvoji istorija“ audio_file111111

2008-11-24 Verkių kapinynas. Kalba: laidos vedėjas, istorikas prof. dr. Alfredas Bumblauskas, archeologas prof. dr. Aleksiejus Luchtanas, archeologas dr. Vykintas Vaitkevičius, archeologas dr. Gintautas Vėlius, archeologas Robertas Žukovskis, archeologė Daiva Luchtanienė. LRT laida „Amžių šešėliuose“ Žiūrėti: video-2 Atsisiųsti: video-2

2008-02-17 Lietuvos kunigaikščių atminties vietos: faktai ir hipotezės. Kalba: laidos vedėjas, istorikas prof. dr. Alfredas Bumblauskas, archeologas prof. dr. Aleksiejus Luchtanas, archeologas dr. Vykintas Vaitkevičius, archeologė Daiva Luchtanienė. LRT laida „Amžių šešėliuose“ Žiūrėti: video-2 Atsisiųsti: video-2

[2008-02-15]. Dėl baltų kultūros senumo mūsų teritorijoje – nauja hipotezė. Apie pagoniškojo laikotarpio kunigaikščių laidojimo tradicijas. Ką mums sako kunigaikščio Algirdo palaikų sudeginimo vieta? Dalyvauja: archeologas prof. habil. dr. Algirdas Girininkas, archeologas dr. Vykintas Vaitkevičius. Radijo laida „Gyvoji istorija“ audio_file111 pdf-logo

[2008-02-08] Apie prof. Marijos Gimbutienės skaitymus, XIII–XIVa. medines lazdas iš Vilniaus ir Kernavės, bei senuosius Rytų Lietuvos pilkapius. Dalyvauja: archeologai dr. Vykintas Vaitkevičius, Irutė Kaminskaitė, Laurynas Kurila. Radijo laida „Gyvoji istorija“ audio_file111 pdf-logo

2008-01-19 Grafo Konstantino Tiškevičiaus ekspedicija Nerimi XIX a. ir 2007 m. kelionės pakartojimas. Dalyvauja: laidos vedėjas Saulius Bartkus, istorikė dr. Reda Griškaitė, archeologas dr. Vykintas Vaitkevičius, ekspedicijos dalyvis, kino dokumentininkas Vytautas Damaškevičius, Neries regioninio parko direktorė Audronė Žičkutė, ekspedicijos vadovas, vedologas Vytis Vidūnas, Lietuvos keliautojų sąjungos prezidentas Algimantas Jucevičius, fotografas Stanislovas Žvirgždas. LRT laida „Požiūris“ Žiūrėti: video-2 Atsisiųsti: video-2

2008-01-05 Lietuvos didieji kunigaikščiai ir jų atminties vietos. Dalyvauja: laidos vedėjas Saulius Bartkus, archeologas dr. Vykintas Vaitkevičius, archeologė Lina Sokolovaitė. LRT laida „Požiūris“  [2-asis reportažas: nuo 29:15] Žiūrėti: video-2 Atsisiųsti: video-2

2007-12-06 Vialla, Wilia, Neris: upė kultūroje. Radijo paskaita audio_file111

[2007] „Aruodai“ – informacinė sistema, skirta lituanistikos paveldui kaupti. Apie kultūrinio paveldo skaitmeninimą. Dalyvauja: archeologas dr. Vykintas Vaitkevičius, Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto bibliotekininkystės ir informacijos mokslų dėstytojas Rimvydas Laužikas. Radijo laida „Gyvoji istorija“ audio_file111

2005-12-19 Paskutiniai Europos pagonys. Lietuviškoji tapatybė. Kalba: laidos vedėjas, istorikas prof. dr. Alfredas Bumblauskas, filosofė dr. Nerija Putinaitė, religijotyrininkas dr. Gintaras Beresnevičius, archeologas dr. Vykintas Vaitkevičius, istorikas dr. Darius Baronas. LRT laida „Amžių šešėliuose“ Žiūrėti: video-2 Atsisiųsti: video-2

2002-05-27 Paženklinti akmenys. Pasakoja: Vilkiautinio k. gyventoja Marytė Jesenčikienė, archeologas dr. Vykintas Vaitkevičius, Dzūkijos nacionalinio parko ekologas Henrikas Gudavičius, fotomenininkas Algimantas Černiauskas, Žižmų k. gyventoja Malvina Seržantienė, Didžiulių k. gyventojas Antanas Kuklys. LRT laida „Etnokultūros ratas“ Žiūrėti: video-2 Atsisiųsti: video-2

2001-09-24 Mitai ir archeologija. Pasakoja: A. ir J. Juškų etninės kultūros muziejaus direktorius Arūnas Sniečkus, archeologas dr. Vykintas Vaitkevičius, Ringovės k. gyventoja Janina Marcinkevičienė. LRT laida „Etnokultūros ratas“ Žiūrėti: video-2 Atsisiųsti: video-2

[Į viršų]