TAUTOSAKA

Atnaujinta 2021-07-12

Skilties tikslas – bibliografiškai sutelkti visus ir PDF pavidalu paviešinti senesnius, jau kadų kadais iš knygynų dingusius spausdintus lietuvių tautosakos rinkinius. Čion sugulti turėtų tiek pasakojamoji (pasakos, sakmės, padavimai), tiek dainuojamoji (dainos, raudos, sutartinės), tiek smulkioji (mįslės, patarlės, priežodžiai, užkalbėjimai, palyginimai, frazeologizmai ir pan.) vienur ar kitur publikuota tautosaka – vienur tamtyč visu leidiniu, kitur dalinai ar tik trupučiais įterpta. Žemiau pateiktas sąrašas toli gražu nėra baigtas ir tolydžio augs.

* * *

2019

Lietuvių patarlės ir priežodžiai: sisteminis sąvadas. T. 3: K. Parengė Vita Džekčioriūtė, Rasa Kašėtienė, Lilija Kudirkienė ir Dalia Zaikauskienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019. – 750 p. / Elektroninis sąvadas 111

Atvažiuoja Kalėdos: Advento–Kalėdų papročiai ir tautosaka. 2-as papildytas leidimas. Parengė Nijolė Marcinkevičienė, Jūratė Šemetaitė ir Audronė Vakarinienė. Vilnius: Lietuvos nacionalinis kultūros centras, 2019. – 855 p. Tiražas: 1000.

Milžinai lietuvių padavimuose ir pasakose. Parengė Bronislava Kerbelytė. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2019. – 62 p. Tiražas: 43. 111

[Lietuvių liaudies dainynas, XXIV tomas:] Vaišių dainos. Parengė Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė. Melodijas parengė Živilė Ramoškaitė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019. – 836 p. + CD

[Lietuvių liaudies dainynas, XXII tomas:] Vestuvinės dainos, 6 knyga: Kraičio išvežimo dainos. Išvažiavimo pas jaunąjį dainos. Parengė Kostas Aleksynas, Jurga Sadauskienė, Leonardas Sauka ir Jurgita Ūsaitytė. Melodijas parengė Živilė Ramoškaitė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019. – 536 p. + CD

2018

Lietuvių mįslės: rinktinė. Sudarė ir parengė Aelita Kensminienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2018. 511 p.

Išmintingi, godūs ir keisti žmonės: lietuvių liaudies parabolės ir pasakojimai. Parengė Bronislava Kerbelytė. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2018. – 92 p. Tiražas: 43. 111

2017

Žmogus ir gamta: lietuvių liaudies sakmės, pasakėčios, pasakojimai, papročiai. Parengė Bronislava Kerbelytė. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2017. – 116 p. Tiražas: 100. pdf-logo111

2016

Lietuvių pasakojamoji tautosaka. Stebuklinės pasakos. I tomas. Sudarė ir parengė Jūratė Šlekonytė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016. – 722 p.

Vilką minim, vilkas čia: lietuvių situaciniai posakiai. Parengė Rasa Kašėtienė ir Lilija Kudirkienė. Mokslinė redaktorė Dalia Zaikauskienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016. – 541 p.

2014

Pranciškaus Baltraus Šivickio užrašytos sakmės. Parengė Lina Būgienė. Tautosakos darbai, 2014, t. 48, p. 173–204. pdf-logo

2013

Rita Balkutė. Galia užburti (kenkimo magija 19822012 metų įrašuose). Vilnius: Ritos ratas, 2013. 704 p. Tiražas: 300.

2012

Slavų folkloras. Parengė ir tekstus išvertė Bronislava Kerbelytė. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2012. – 488 p. Tiražas: 150. pdf-logo111 (žr. Lietuvos rusų sentikių folklorą, posakius apie lietuvius ir Lietuvą)

2011

[Lietuvių liaudies dainynas, XXIII tomas:] Vestuvinės dainos, 7 knyga: Išvažiavimo pas jaunąjį dainos. Parengė Vilma Daugirdaitė. Melodijas parengė Živilė Ramoškaitė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011. – 550 p. + CD

2010

Mūsų dėdė Juozas: Juozo Averkos tautosakos ir atsiminimų rinktinė, atsiminimai apie Juozą Averką. Sudarė ir parengė Laima Kurgonaitė-Purlienė. Dainas ir melodijas užrašė Zofija Puteikienė. Vilnius: Vilniaus etninės kultūros centras, 2010. – 392 p. + CD

2009

Ar meni tų ažerų? Elektrėnų krašto tautosaka. Parengė Ona Rasutė Šakienė, Vykintas Vaitkevičius, Asta Leskauskaitė ir Loreta Sungailienė. Vilnius: Margi raštai, 2009. – 646 p. Tiražas: 300.

[Antano Baranausko pasakos, 3 knyga:] Jonis Medžioklis. [Žemaitijoje surinktos pasakos.] Parengė Kostas Aleksynas. Kaunas: Arx Baltica, 2009. – 167 p. Tiražas: 1000.

[Lietuvių liaudies dainynas, XXI tomas:] Karinės-istorinės dainos, 6 knyga: Partizanų dainos. Parengė Kostas Aleksynas. Melodijas parengė Živilė Ramoškaitė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009. – 801 p. + CD

2008

Lietuvių užkalbėjimai: gydymo formulės. Sudarė, parengė ir įvadą parašė Daiva Vaitkevičienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008. 919 p. pdf-logo

Lietuvių patarlės ir priežodžiai: sisteminis sąvadas. T. 2: E-J. Parengė Giedrė Bufienė, Kazys Grigas, Rasa Kašėtienė, Lilija Kudirkienė ir Dalia Zaikauskienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008. – 830 p. / Elektroninis sąvadas 111

[Antano Baranausko pasakos, 2 knyga:] Tamsos karalienė. [Vidurio Lietuvoje surinktos pasakos.] Parengė Kostas Aleksynas. Kaunas: Mažoji poligrafija, 2008. – 163 p. Tiražas: 1000.

Jonina Lipskienė. Vaizdingi lietuvių kalbos posakiai. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008. – 703 p. Tiražas: 1000. / Taip pat žr. 1979 m.

Vykintas Vaitkevičius. Padavimai iš 1784 m. Vilniaus vyskupijos dekanatų aprašymo. Tautosakos darbai, 2008, t. 35, p. 313–316. pdf-logo

2007

Velykų rytą lelija pražydo: Verbų sekmadienio, Velykų, Jurginių papročiai ir tautosaka. 2-as leidimas. Parengė Nijolė Marcinkevičienė, Loreta Sungailienė, Audronė Vakarinienė. Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2007. – 791 p. Tiražas: 1000.

Pasaka Eglė žalčių karalienė. T. 1: Lietuvių variantai. Sudarė ir parengė Leonardas Sauka. Redagavo Kostas Aleksynas. Melodijas rengė ir redagavo Živilė Ramoškaitė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007. – 650 p.

[Lietuvių liaudies dainynas, XX tomas:] Kalendorinių apeigų dainos, 1 knyga: Advento-Kalėdų dainos. Parengė Jurgita Ūsaitytė. Melodijas parengė Aušra Žičkienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007. – 752 p.

Vilniaus apylinkių padavimai [2]. Parengė Beata Piasecka, Ida Stankevičiūtė ir Vykintas Vaitkevičius. Tautosakos darbai, 2007, t. 33, p. 198–247. pdf-logo

2006

Iš Panevėžio krašto tautosakos, II: Panevėžio krašto pasakos, sakmės, dainos, smulkioji tautosaka, tarmiški tekstai, etnografijos, istorijos žinių fragmentai. Sudarė Eugenijus Urbonas. Panevėžys: UAB „Panevėžio spaustuvė“, 2006. – 525 p. Tiražas: 500.

2005

[Lietuvių liaudies dainynas, XIX tomas:] Karinės-istorinės dainos, 5 knyga. Parengė Kostas Aleksynas. Melodijas parengė Živilė Ramoškaitė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005. – 660 p. + CD

Vilniaus apylinkių padavimai [1]. Parengė Beata Piasecka, Ida Stankevičiūtė ir Vykintas Vaitkevičius. Tautosakos darbai, 2005, t. 22 (29), p. 219–261. pdf-logo

2004

[Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, 12 tomas:] Juodoji knyga. Surinko Jonas Basanavičius. Sudarė Kostas Aleksynas. Parengė Kostas Aleksynas ir Leonardas Sauka. Įvadą ir paaiškinimus parašė Leonardas Sauka. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004. – 681 p. Tiražas: 1000.

Utenos krašto tautosaka. Iš Utenos kraštotyros muziejaus rinkinių. Sudarė ir redagavo Raimondas Garsonas ir Gražina Kadžytė. Iliustravo Daiva Knyvaitė-Miškinienė. Utena: UAB „Utenos spaustuvė“, 2004. – 94 p. Tiražas: 500.

[Lietuvių liaudies dainynas, XVIII tomas:] Karinės-istorinės dainos, 4 knyga. Parengė Vita Ivanauskaitė. Melodijas parengė Aušra Žičkienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004. – 573 p. + 2 CD

2003

Kupole rože: Sekminių–Joninių papročiai ir tautosaka. Parengė Nijolė Marcinkevičienė, Loreta Mukaitė, Audronė Vakarinienė. Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2003. – 460 p. Tiražas: 1500.

[Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, 6 tomas:] Lietuviškos pasakos. 2 knyga. Surinko Jonas Basanavičius. Parengė Kostas Aleksynas. Įvadą ir paaiškinimus parašė Leonardas Sauka. Vilnius: Vaga, 2003. – 549 p.

Iš Panevėžio krašto tautosakos, I. [Tarpukario metais užrašyta tautosaka: pasakos, sakmės, papročiai, mįslės.] Sudarė Eugenijus Urbonas. Panevėžys: UAB „Panevėžio spaustuvė“, 2003. – 79 p. Tiražas: 800.

[Lietuvių liaudies dainynas, XVII tomas:] Karinės-istorinės dainos, 3 knyga. Parengė Vita Ivanauskaitė. Melodijas parengė Aušra Žičkienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003. – 636 p. + CD

2002

[Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, 11 tomas:] Įvairi tautosaka iš rinkinių. Surinko Jonas Basanavičius. Parengė Kostas Aleksynas ir Leonardas Sauka. Įvadą ir paaiškinimus parašė Leonardas Sauka. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002. – 542 p.

Lydos krašto lietuviai, II. Redaktorių komisija: Norbertas Vėlius (pirmininkas), Audra Kazlauskaitė, Vacys Milius, Antanas Tyla ir Aloyzas Vidugiris. Kaunas: Poligrafija ir informatika, 2002. – 719 p.

Lydos krašto lietuviai, I. Redaktorių komisija: Norbertas Vėlius (pirmininkas), Audra Kazlauskaitė, Vacys Milius, Antanas Tyla ir Aloyzas Vidugiris. Kaunas: Poligrafija ir informatika, 2002. – 390 p.

[Lietuvių liaudies dainynas, XVI tomas:] Humoristinės-didaktinės dainos. Dainos apie girtuoklystę. Parengė Jurgita Ūsaitytė et al. Melodijas parengė Jūratė Gudaitė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002. – 906 p. + CD

2001

[Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, 8 tomas:] Ožkabalių pasakos ir sakmės. Surinko Jonas Basanavičius. Parengė Kostas Aleksynas. Įvadą ir paaiškinimus parašė Leonardas Sauka. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001. – 543 p.

[Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, 5 tomas:] Lietuviškos pasakos. 1 knyga. Surinko Jonas Basanavičius. Parengė Kostas Aleksynas. Įvadą ir paaiškinimus parašė Leonardas Sauka. Vilnius: Vaga, 2001. – 445 p.

Frazeologijos žodynas. Rengė Irena Ermanytė, Ona Kažukauskaitė, Gertrūda Naktinienė, Jonas Paulauskas (redagavo), Zita Šimėnaitė ir Angelė Vilutytė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2001. – 886 p. / Elektroninis variantas 111

2000

Lietuvių liaudies pasakos su dainuojamaisiais intarpais. [4 knyga.] Surinko Jurgis Dovydaitis. Sudarė Kostas Aleksynas. Melodijas parengė Vaclovas Juodpusis. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2000. – 445 p. Tiražas: 1500.

Lietuvių patarlės ir priežodžiai: sisteminis sąvadas. T. 1: A-D. Parengė Kazys Grigas, Rasa Kašėtienė, Lilija Kudirkienė, Gediminas Radvilas ir Dalia Zaikauskienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2000. – 927 p. / Elektroninis sąvadas 111

[Lietuvių liaudies dainynas, XV tomas:] Dainos apie gamtą. Parengė Giedrius Dringelis. Melodijas parengė Austė Nakienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2000. – 718 p. + CD

1999

Žemės atmintis: lietuvių liaudies padavimai. Parengė Bronislava Kerbelytė. Iliustracijas parengė Vykintas Vaitkevičius. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1999. – 254 p.

Utenos krašto sakmės. Parengė Leonora Buičenkienė. Konsultavo Bronislava Kerbelytė. Dailininkas Vytautas Petronis. Utena: UAB „Utenos spaustuvė“, 1999. – 126 p. Tiražas: 1000.

[Antano Baranausko pasakos, 1 knyga:] Vėtros sūnus. [Šiaurės Rytų Lietuvoje surinktos pasakos.] Parengė Kostas Aleksynas. Panevėžys: E. Vaičekausko knygyno leidykla, 1999. – 161 p. Tiražas: 3500.

Po savo stogu visaip patogu: 5650 patarlių ir priežodžių. Sudarė Vanda Lipskienė. Vilnius: Žuvėdra, 1999. – 295 p. Tiražas: 10 000.

1998

[Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, 10 tomas:] Ožkabalių dainos. 2 knyga. Surinko Jonas Basanavičius. Parengė Kostas Aleksynas ir Leonardas Sauka. Melodijas parengė Eligija Garšvienė. Paaiškinimai Leonardo Saukos. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998. – 403 p.

[Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, 9 tomas:] Ožkabalių dainos. 1 knyga. Surinko Jonas Basanavičius. Parengė Kostas Aleksynas ir Leonardas Sauka. Melodijas parengė Eligija Garšvienė. Paaiškinimai Leonardo Saukos. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998. – 391 p.

[Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, 7 tomas:] Iš gyvenimo vėlių bei velnių. Surinko Jonas Basanavičius. Parengė Kostas Aleksynas. Pabaigos žodį ir paaiškinimus parašė Leonardas Sauka. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998. – 587 p.

[Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, 4 tomas:] Lietuviškos pasakos įvairios. 4 knyga. Surinko Jonas Basanavičius. Parengė Kostas Aleksynas. Įvadą ir paaiškinimus parašė Leonardas Sauka. Vilnius: Vaga, 1998. – 559 p.

Prūsijos lietuvių dainos. Faksimilinis leidinys. Surinko Vilius Kalvaitis. Parengė Kostas Aleksynas. Paaiškinimai Giedrės Šmitienės. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998. – 408 p.

[Lietuvių liaudies dainynas, XIV tomas:] Šeimos dainos, 3 knyga. Parengė Jurgita Ūsaitytė ir Daiva Vaitkevičienė. Melodijas parengė Živilė Ramoškaitė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998. – 643 p.

[Lietuvių liaudies dainynas, XIII tomas:] Šeimos dainos, 2 knyga. Parengė Leonardas Sauka. Melodijas parengė Vaclovas Juodpusis. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998. – 676 p.

Nuo Punsko iki Seinų: iš Juozo Vainos tautosakos rinkinių, II. Sudarė ir parengė Danutė Krištopaitė. Melodijas parengė Danutė Kuzinienė. Punskas: „Aušros“ leidykla, 1998. – 282 p.

1997

[Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, 3 tomas:] Lietuviškos pasakos įvairios. 3 knyga. Surinko Jonas Basanavičius. Parengė Kostas Aleksynas. Įvadą ir paaiškinimus parašė Leonardas Sauka ir Kostas Aleksynas. Vilnius: Vaga, 1997. – 495 p.

Gervėčių pasakos. Parengė Adelė Seselskytė. Redagavo Aloyzas Vidugiris. Melodijas parengė Živilė Ramoškaitė. Dailininkė Ramunė Vėliuvienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997. – 566 p. Tiražas: 1500.

Lietuvių liaudies pasakos su dainuojamaisiais intarpais. [3 knyga.] Surinko ir parengė Jurgis Dovydaitis. Redagavo Kostas Aleksynas. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1997. – 350 p.

[Lietuvių liaudies dainynas, XII tomas:] Darbo dainos, 2 knyga: Laukų ir namų darbų dainos. Parengė Vanda Misevičienė. Melodijas parengė Zofija Puteikienė ir Živilė Ramoškaitė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997. – 686 p.

Nuo Punsko iki Seinų: iš Juozo Vainos tautosakos rinkinių, I. Sudarė ir parengė Danutė Krištopaitė. Melodijas parengė Danutė Kuzinienė. Punskas: „Aušros“ leidykla, 1997. – 317 p. Tiražas: 1000. pdf-logo

Senovinis kalendorius. Sudarė Gražina Veronika Germanienė. Dailininkė Nijolė Šaltenytė. Vilnius: Leidybos centras, 1997. – 365 p. Tiražas: 3000.

1996

Lietuvių folkloro chrestomatija. Parengė Bronislava Kerbelytė ir Bronė Stundžienė. Vilnius: Regnum fondas, 1996. – 272 p. Tiražas: 15 000.

Balys Buračas. Pasakojimai ir padavimai. Sudarė Albinas Degutis ir Vidmantas Jankauskas. Vilnius: Mintis, 1996. – 300 p. Tiražas: 3000.

Utenos krašto padavimai. Parengė Leonora Buičenkienė. Kaunas: Spindulys, 1996. – 175 p.

[Lietuvių liaudies dainynas, XI tomas:] Vestuvinės dainos, 5 knyga: Sugrįžimo iš jungtuvių – jaunosios apdovanojimo dainos. Parengė Norbertas Vėlius. Melodijas parengė Laima Burkšaitienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996. – 644 p.

1995

[Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, 2 tomas:] Lietuviškos pasakos įvairios. 2 knyga. Surinko Jonas Basanavičius. Parengė Kostas Aleksynas. Įvadą ir paaiškinimus parašė Leonardas Sauka ir Kostas Aleksynas. Vilnius: Vaga, 1995. – 476 p. Tiražas: 7000.

Ežeras ant milžino delno: lietuvių liaudies padavimai. Sudarytojas Norbertas Vėlius. Dailininkas Aidas Paberžis. Vilnius: Mintis, 1995. – 192 p. Tiražas: 5000.

Lietuvininkų žodis. Parengė Kazys Grigas, Zita Kelmickaitė, Bronislava Kerbelytė ir Norbertas Vėlius. Kaunas: Litterae universitatis, 1995. – 741 p. Tiražas: 2000.

Lietuvininkų kraštas. Redaktorių komisija: Norbertas Vėlius (pirmininkas), Aušra Kaziukonienė, Algirdas Matulevičius, Vacys Milius ir Irena Seliukaitė. Kaunas: Litterae universitatis, 1995. – 738 p. Tiražas: 2500.

[Lietuvių liaudies dainynas, X tomas:] Jaunimo dainos. Meilės dainos, 1 knyga. Parengė Nijolė Laurinkienė. Melodijas parengė Živilė Ramoškaitė. Vilnius: Vaga, 1995. – 548 p.

[Lietuvių liaudies dainynas, IX tomas:] Karinės-istorinės dainos, 2 knyga. Parengė Pranė Jokimaitienė. Melodijas parengė Aušra Žičkienė. Vilnius: Vaga, 1995. – 639 p.

1994

[Lietuvių liaudies dainynas, VIII tomas:] Vestuvinės dainos, 4 knyga: Jaunosios ieškojimo – išvažiavimo į jungtuves dainos. Parengė Bronė Kazlauskienė. Melodijas parengė Živilė Ramoškaitė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1994. – 629 p.

[Lietuvių liaudies dainynas, VII tomas:] Šeimos dainos, 1 knyga. Parengė Leonardas Sauka. Melodijas parengė Vaclovas Juodpusis. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1994. – 616 p.

Lietuvių liaudies anekdotai. Parengė Bronislava Kerbelytė ir Povilas Krikščiūnas. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1994. – 352 p.

1993

[Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, 1 tomas:] Lietuviškos pasakos įvairios. 1 knyga. Surinko Jonas Basanavičius. Parengė Kostas Aleksynas. Įvadą ir paaiškinimus parašė Leonardas Sauka ir Kostas Aleksynas. Vilnius: Vaga, 1993. – 430 p. Tiražas: 25 000.

Jonas Balys. Lietuvių kalendorinės šventės: tautosakinė medžiaga ir aiškinimai. Vilnius: Mintis, 1993. – 310 p. Tiražas: 5000. / Antras leidimas → Vilnius: Mintis, 2013. – 272 p.

Balys Buračas. Lietuvos kaimo papročiai. Parengė Albinas Degutis, Vidmantas Jankauskas ir Vacys Milius. Vilnius: Mintis, 1993. – 527 p. Tiražas: 5000.

Anksti rytą kėliau. Iš Simono Daukanto tautosakos rinkinių. Sudarė, pratarmę ir paaiškinimus parašė Kazys Grigas. Vilnius: Vyturys, 1993. – 175 p. Tiražas: 7000. / Visa tautosaka jau publikuota anksčiau, žr. Žemaičių tautosaka, I–II (1983–1984).

[Lietuvių liaudies dainynas, VI tomas:] Darbo dainos, 1 knyga: Rugiapjūtės, avižapjūtės ir grikių rovimo dainos. Parengė Vanda Misevičienė. Melodijas parengė Zofija Puteikienė. Vilnius: Vaga, 1993. – 589 p.

1989

Gyvasis vanduo: lietuvių liaudies stebuklinės pasakos. Sudarė Bronislava Kerbelytė. Dailininkė Irena Žviliuvienė. Vilnius: Vyturys, 1989. – 392 p.

[Lietuvių liaudies dainynas, V tomas:] Vestuvinės dainos, 3 knyga: Mergvakario ir jaunojo sutiktuvių dainos. Parengė Bronė Kazlauskienė. Melodijas parengė Zofija Puteikienė ir Živilė Ramoškaitė. Vilnius: Vaga, 1989. – 670 p.

1988

[Lietuvių liaudies dainynas, IV tomas:] Vestuvinės dainos, 2 knyga: Sutartuvių – jaunojo išleistuvių dainos. Parengė Bronė Kazlauskienė ir Bronė Stundžienė. Melodijas parengė Zofija Puteikienė. Vilnius: Vaga, 1988. – 574 p.

1987

Sužeistas vėjas: lietuvių liaudies mitologinės sakmės. Sudarė Norbertas Vėlius. Dailininkė Ramunė Vėliuvienė. Vilnius: Vyturys, 1987. – 239 p. Tiražas: 50 000. / Visos sakmės jau publikuotos anksčiau, žr. Laumių dovanos (1979).

Lietuvių liaudies pasakos su dainuojamaisiais intarpais. [2 knyga.] Surinko ir parengė Jurgis Dovydaitis. Melodijas parengė Zofija Puteikienė. Vilnius: Vaga, 1987. – 518 p.

1986

Kaip atsirado žemė: lietuvių etiologinės sakmės. Sudarė ir parengė Norbertas Vėlius. Dailininkė Domicelė Tarabildienė. Vilnius: Vaga, 1986. – 110 p. Tiražas: 15 000.

Atbėga elnias devyniaragis: Rožės Sabaliauskienės tautosakos ir etnografijos rinktinė. Sudarė ir parengė Pranė Jokimaitienė ir Norbertas Vėlius. Dainų melodijas spaudai parengė Bronius Ambraziejus. Vilnius: Vaga, 1986. – 432 p. Tiražas: 10 000.

1985

Šiaurės Lietuvos sakmės ir pasakos. Surinko Mato Slančiausko bendradarbiai. Parengė Norbertas Vėlius. Redagavo Kostas Aleksynas. Vilnius: Vaga, 1985. – 375 p. Tiražas: 15 000. pdf-logo

Stebuklingas žodis: lietuvių liaudies pasakos. Parengė Kostas Aleksynas. Melodijas parengė Zofija Puteikienė. Dailininkas Justas Tolvaišis. Vilnius: Šviesa, 1985. – 382 p. Tiražas: 90 000.

[Lietuvių liaudies dainynas, III tomas:] Karinės-istorinės dainos, 1 knyga. Parengė Pranė Jokimaitienė. Melodijas parengė Zofija Puteikienė. Vilnius: Vaga, 1985. – 955 p.

1984

Žemaičių tautosaka, II. Pasakos. Patarlės. Mįslės. Parengė Kostas Aleksynas, Kazys Grigas ir Leonardas Sauka. Kalbą redagavo Kostas Aleksynas. Vilnius: Vaga, 1984. – 398 p. Tiražas: 7000.

1983

Žemaičių tautosaka, I. Dainos. Parengė Vytautas Jurgutis ir Bronė Kazlauskienė. Kalbą redagavo Kostas Aleksynas. Vilnius: Vaga, 1983. – 574 p. Tiražas: 7000.

Čiulba ulba sakalas: Petro Zalansko tautosakos ir atsiminimų rinktinė. Sudarė ir parengė Danutė Krištopaitė ir Norbertas Vėlius. Melodijas parengė Danutė Kuzinienė. Vilnius: Vaga, 1983. – 380 p. / Antras papildytas leidimas → Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008. – 453 p. + CD.

[Lietuvių liaudies dainynas, II tomas:] Vestuvinės dainos, 1 knyga: Piršlybų dainos. Parengė Bronė Kazlauskienė. Melodijas parengė Zofija Puteikienė. Vilnius: Vaga, 1983. – 885 p.

1982

Biržų krašto tautosaka. Užrašė Julius Janonis ir Marija Janonienė. Parengė Kostas Aleksynas. Redagavo Ambraziejus Jonynas. Vilnius: Vaga, 1982. – 414 p. Tiražas: 7000.

1981

Lietuvių rašytojų surinktos pasakos ir sakmės. Parengė Bronislava Kerbelytė. Redagavo Kostas Aleksynas. Vilnius: Vaga, 1981. – 382 p. Tiražas: 15 000. pdf-logo

1980

[Lietuvių liaudies dainynas, I tomas:] Vaikų dainos. Parengė Pranė Jokimaitienė. Melodijas parengė Zofija Puteikienė. Vilnius: Vaga, 1980. – 759 p.

1979

Laumių dovanos: lietuvių mitologinės sakmės. Paruošė Norbertas Vėlius. Vilnius: Vaga, 1979. – 334 p. Tiražas: 10 000. pdf-logo

Jonina Lipskienė. Lietuvių kalbos somatiniai posakiai. Vilnius: Mokslas, 1979. – 356 p. Tiražas: 7000. / Taip pat žr. 2008 m.

1975

Šiaurės Lietuvos sakmės ir anekdotai. Surinko Matas Slančiauskas. Parengė Norbertas Vėlius ir Ada Seselskytė. Redagavo Kostas Aleksynas. Vilnius: Vaga, 1975. – 397 p. Tiražas: 15 000. pdf-logo

1974

Šiaurės Lietuvos pasakos. Surinko Matas Slančiauskas. Parengė Norbertas Vėlius ir Ada Seselskytė. Redagavo Kostas Aleksynas. Vilnius: Vaga, 1974. – 450 p. Tiražas: 15 000. pdf-logo

1973

Pasakos, sakmės, oracijos. Surinko Mečislovas Davainis-Silvestraitis. Paruošė Bronislava Kerbelytė ir Klimas Viščinis. Redagavo Kostas Aleksynas. Vilnius: Vaga, 1973. – 455 p. Tiražas: 8000. pdf-logo

Oi tu kregždele: Anelės Čepukienės tautosakos ir kūrybos rinktinė. Parengė Norbertas Vėlius. Dainų melodijas spaudai parengė Laima Burkšaitienė. Vilnius: Vaga, 1973. – 358 p. Tiražas: 6000.

1972

Druskininkų dainos. Padainavo Juzė Jurkonienė. Užrašė Jonas Balčikonis. Melodijas užrašė Bronius Uginčius. Vilnius: Vaga, 1972. – 216 p. Tiražas: 3000.

1971

Čir vir vir pavasaris: smulkioji lietuvių tautosaka. Paruošė Kazys Grigas. Dailininkas Kastytis Juodikaitis. Vilnius: Vaga, 1971. – 158 p. Tiražas: 30 000.

1970

Menu mįslę keturgyslę: lietuvių liaudies mįslės. Paruošė Kazys Grigas. Dailininkas Kastytis Juodikaitis. Vilnius: Vaga, 1970. – 201 p. Tiražas: 30 000.

1969

Kai milžinai gyveno: padavimai apie miestus, ežerus, kalnus, akmenis. Paruošė Bronislava Kerbelytė. Dailininkas Vytautas Kalinauskas. Vilnius: Vaga, 1969. – 119 p. Tiražas: 20 000.

1968

Lietuvių tautosaka, V. Smulkioji tautosaka. Žaidimai ir šokiai. Vyr. redaktorius Kostas Korsakas. Redakcinė kolegija: Kostas Aleksynas, Kazys Grigas (tomo redaktorius), Ambraziejus Jonynas, Bronė Kazlauskienė, Leonardas Sauka. Medžiagą paruošė Kazys Grigas. Vilnius: Mintis, 1968. – 1180 p. Tiražas: 5000. pdf-logo

1967

Lietuvių tautosaka, IV. Pasakos. Sakmės. Pasakojimai. Oracijos. Vyr. redaktorius Kostas Korsakas. Tomo redaktorius Leonardas Sauka. Medžiagą paruošė Leonardas Sauka, Adelė Seselskytė, Norbertas Vėlius ir Klimas Viščinis. Vilnius: Mintis, 1967. – 839 p. Tiražas: 4000. pdf-logo

1965

Lietuvių tautosaka, III. Pasakos. Vyr. redaktorius Kostas Korsakas. Tomo redaktorius Leonardas Sauka. Medžiagą paruošė Leonardas Sauka ir Adelė Seselskytė. Vilnius: Mintis, 1965. – 699 p. Tiražas: 3000. pdf-logo

1964

Lietuvių tautosaka, II. Dainos. Raudos. Vyr. redaktorius Kostas Korsakas. Tomo redaktorius Ambraziejus Jonynas. Medžiagą paruošė Vanda Barauskienė, Bronė Kazlauskienė ir Bronius Uginčius. Vilnius: Mintis, 1964. – 739 p. Tiražas: 4000. pdf-logo

Liudvikas Rėza. Lietuvių liaudies dainos, II. Paruošė Albinas Jovaišas. Vilnius: Vaga, 1964. – 392 p. Tiražas: 4000.

1963

Dangaus kunigai ir liaudis: antireliginė lietuvių tautosaka. Paruošė Kazys Grigas ir Stasys Skrodenis. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1963. – 362 p. Tiražas: 6000.

1962

Lietuvių tautosaka, I. Dainos. Vyr. redaktorius Kostas Korsakas. Tomo redaktorius Ambraziejus Jonynas. Medžiagą paruošė Vanda Barauskienė, Bronė Kazlauskienė ir Bronius Uginčius. Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1962. – 835 p. Tiražas: 5000. pdf-logo

1959

Sutartinės: daugiabalsės lietuvių liaudies dainos, III. Sudarė ir paruošė Zenonas Slaviūnas. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1959. – 773 p. Tiražas: 3000.

1958

Sutartinės: daugiabalsės lietuvių liaudies dainos, II. Sudarė ir paruošė Zenonas Slaviūnas. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1958. – 756 p. Tiražas: 3000.

Sutartinės: daugiabalsės lietuvių liaudies dainos, I. Sudarė ir paruošė Zenonas Slaviūnas. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1958. – 789 p. Tiražas: 3000.

Liudvikas Rėza. Lietuvių liaudies dainos, I. Paruošė Juozas Jurginis ir Bronius Kmitas. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1958 [1825]. – 415 p. Tiražas: 5000.

Elvyra Dulaitienė-Glemžaitė. Kupiškėnų senovė: etnografija ir tautosaka. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1958. – 471 p. Tiražas: 5000.

1957

Lietuvių tautosaka, užrašyta 1944–1956. Vyr. redaktorius Kostas Korsakas. Redkolegija: Kazys Grigas, Ambraziejus Jonynas ir Bronius Uginčius. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1957. – 535 p. Tiražas: 8000.

Lietuvių liaudies pasakos su dainuojamaisiais intarpais. [1 knyga.] Užrašė ir paruošė Jurgis Dovydaitis. Melodijas užrašė Bronius Uginčius, Laima Dutkevičiūtė, Juozas Jurga ir kiti. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1957. – 350 p.

Užburta karalystė: lietuvių liaudies pasakos. Užrašė Jurgis Dovydaitis. Iliustravo Vytautas Palaima. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1957 – 306 p. Tiražas: 40 000. / 2-asis leidimas → Vilnius: Vyturys, 1999. 293 p.

1956

Smulkioji lietuvių tautosaka XVII–XVIII a.: priežodžiai, patarlės, mįslės. Paruošė Jurgis Lebedys. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1956. – 631 p. Tiražas: 4000.

1955

Antanas Juška. Lietuviškos svotbinės dainos, II. Užrašytos Antano Juškos ir išleistos Jono Juškos. Paruošė Vytautas Maknys. Melodijų redaktorius Vytautas Paltanavičius. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1955. – 751 p. Tiražas: 9000.

Antanas Juška. Lietuviškos svotbinės dainos, I. Užrašytos Antano Juškos ir išleistos Jono Juškos. Paruošė Vytautas Maknys. Melodijų redaktorius Vytautas Paltanavičius. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1955. – 872 p. Tiražas: 9000.

1954

Lietuvių tautosakos rinktinė. Ats. redaktorius Kostas Korsakas. Paruošė Ambraziejus Jonynas, Antanas Mockus, Bronius Uginčius ir Margarita Vymerytė. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1954. – 559 p. Tiražas: 10 000.

Antanas Juška. Lietuviškos dainos, III. Tekstus paruošė Antanas Mockus. Melodijas paruošė Jadvyga Čiurlionytė ir Vytautas Paltanavičius. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1954 [1882]. – 867 p. Tiražas: 8000.

Antanas Juška. Lietuviškos dainos, II. Tekstus paruošė Antanas Mockus. Melodijas paruošė Jadvyga Čiurlionytė. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1954 [1880]. – 1037 p. Tiražas: 8000.

Antanas Juška. Lietuviškos dainos, I. Tekstus paruošė Antanas Mockus. Melodijas paruošė Jadvyga Čiurlionytė. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1954 [1880]. – 960 p. Tiražas: 8000.

Simonas Stanevičius. Dainos žemaičių. Tekstus paruošė Jurgis Lebedys. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1954 [1829]. – 221 p. Tiražas: 8000.

1948

Jonas Balys. Lietuvių tautosakos skaitymai, I–II. Tübingen: Patria, 1948. – 248 p. + 272 p. Tiražas: 4000. pdf-logo

1935

Jurgis Elisonas. Dievas Senelis [Mūsų tautosaka, IX]. Kaunas, 1935. – 272 p.

1932

Jurgis Elisonas. Mūsų krašto fauna lietuvių tautosakoje [Mūsų tautosaka, V]. Kaunas, 1932. – 234 p.

1931

Jurgis Elisonas. Mūsų krašto ropliai (reptilia) lietuvių folkloro šviesoje. Mūsų tautosaka, III. Kaunas, 1931, p. 81–180.

1930

Jurgis Elisonas. Vilkas tautosakoje. Mūsų tautosaka, II. Kaunas, 1930, p. 127–144.

Jurgis Elisonas. Ožio ceremonijos. Mūsų tautosaka, II. Kaunas, 1930, p. 117–126.

1926

Jurgis Elisonas. Keletas folkloro dalykų apie mūsų krašto varles (Amphibia). Tauta ir žodis, IV. Kaunas, 1926, p. 476–485.