Daiva Račiūnaitė-Vyčinienė

2002 m. Valstybinės Jono Basanavičiaus premijos laureatė

Oficiali paskyra: 111 111

El. paštas: daivarster@gmail.com

Atnaujinta 2017-08-31

Paskaitos ir kìta (garsas ir vaizdas)

Knygos

Sutartinių atlikimo tradicijos. Vilnius: Kronta, 2000. – 294 p. / Laimos Burkšaitienės rec.: Slėpiningas sutartinių fenomenas.  Liaudies kultūra, 2002, Nr. 6 (87), p. 74–77. pdf-logo Įkelta 2017-08-31; Donato Saukos rec.: Daivos Račiūnaitės argumentai. Šiaurės Atėnai, 2001-11-10, Nr. 42 (580), p. 9; Austės Nakienės rec.: Tautosakos darbai, 2001, t. 15 (22), p. 278–281. / Angliškas knygos vertimas: Sutartinės: Lithuanian Polyphonic Songs. Translated by Vijolė Arbas. Vilnius: Vaga, 2002. – 351 p.

 

Straipsniai ir kìta

2017

Praeities erdvė dabartyje [Su etnomuzikologe Daiva Vyčiniene kalbasi  Rūta Gaidamavičiūtė]. Kultūros barai, 2017, Nr. 4, p. 42–48. pdf-logo 111 

Profesija – etnomuzikologas [su prof. Daiva Račiūnaite-Vyčiniene kalbasi Dalia Rastenienė]. Saulės arkliukai / Alkas, 2017-08-24. 111 Įkelta 2017-08-29

Apie sutartines su Daiva Vyčiniene: „… atsiduri nebe šioje erdvėje, nebe šiame laike“. Kaunas pilnas kultūros, 2017-02-26. 111

2015

Sutartinių giedojimo tradicija postmodernioje visuomenėje: perėmimas, perdavimas ir raiška. Liaudies kultūra, 2015, Nr. 2 (161), p. 19–34. pdf-logo

Gyvenęs pagal priesaiką. Kazimieras Kalibatas [In memoriam]. Liaudies kultūra, 2015, Nr. 2 (161), p. 58–64. pdf-logo

2014

Mitologės atnašavimas Žemynai [rec.: Nijolė Laurinkienė. Žemyna ir jos mitinis pasaulis. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2013]. Tautosakos darbai, 2014, t. 48, p. 249–254. pdf-logo

2013

Norberto Vėliaus palikimas. Nijolę Laurinkienę, Dainių Razauską, Daivą Račiūnaitę-Vyčinienę bei Vytautą Ališauską kalbina Saulė Matulevičienė. Liaudies kultūra, 2013, Nr. 1 (148), p. 58–70. pdf-logo

2012

Botagas. Darbo įrankis, papročių atributas, simbolis… ir muzikos instrumentas? Liaudies kultūra, 2012, Nr. 2 (143), p. 33–58. pdf-logo

2011

Apie vidinės gelmės paieškas sutartinėse. Bernardinai, 2011-05-24. 111

2010

Sutartinių giedojimas tarsi paukščių giesmė: gamtos ir kultūros santykis. Lietuvos muzikologija, 2010, t. 11, p. 161–173.

2009

Refrenas tumba: kilmės ir pirminės prasmės problema. Liaudies kultūra, 2009, Nr. 2 (125), p. 22–39. pdf-logo

2008

Zenono Slaviūno sutartinių tyrimų tąsa ir sklaida. Žmogus ir žodis, 2008, t. 10, Nr. 2, p. 13–23. pdf-logo

2006

Autorystės samprata tradicinėje kultūroje. Tradicija, autorystė, kūrinio ribos ir interpretacijos laisvė, Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2006, p. 68–79. pdf-logo

Aukštaitija: daugiabalsio dainavimo tradicija. Aukštaičių tapatumo paieškos, Kaunas: Žiemgalos leidykla, 2006, p. 134–149.

Archaic Lithuanian Polyphonic Chant Sutartinė. Lituanus, 2006, vol. 52, No. 2, p. 26–39.

2005

Erotikos elementai liaudies rateliuose. Lyčių samprata tradicinėje kultūroje: konferencijos medžiaga, Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2005, p. 86–99. pdf-logo

2004

Beieškant lietuvių ir latvių daugiabalsių dainų bendrybės. Liaudies kultūra, 2004, Nr. 4 (97), p. 16–25. pdf-logo

2003

Sutartinės dviejõs tarp kitų archajiškų dainavimo dviese būdų. Liaudies kultūra, 2003, Nr. 2 (89), p. 19–31. pdf-logo

Pamiršti Edwino Geisto folkloristikos darbai. Tautosakos darbai, 2003, t. 18 (25), p. 240–246. pdf-logo

Sutartinių darna: kognityvinis aspektas. Lietuvos muzikologija, 2003, t. 4, p. 136–143.

2002

XX a. pabaigos sutartinės: nuotrupos, reliktai, išsigimimas. Liaudies kūryba, 2002, t. 5, p. 158–219.

Vida Šatkauskienė. Jono Basanavičiaus premija – Daivai ir Evaldui Vyčinams. Liaudies kultūra, 2002, Nr. 6 (87), p. 72–73. pdf-logo Įkelta 2017-08-31

2001

Sutartinės dainininkų lūpose: liaudies terminų reikšmės ir prasmės. Darbai ir dienos, 2001, t. 25, p. 101–113.

1999

„Lino mūka“ lietuvių tautosakoje. Semantikos paieškos. Liaudies kultūra, 1999, Nr. 2 (65), p. 18–25. pdf-logo

Paukščių simbolika sutartinėse. Augalų ir gyvūnų simboliai [Senovės baltų kultūra, t. 5], Vilnius: Gervelė, 1999, p. 350–368. Taip pat žr.: Šiaurės Atėnai, 1994-11-26, Nr. 43 (239), p. 16.

Pelėda giesmes taiso (Pelėdos įvaizdis lietuvių folklore. Kūrybos, gimimo ir atgimimo aspektai). Šiaurės Atėnai, 1999-01-16, Nr. 2 (443), p. 10–11.

1997

Vestuvininkų apgiedojimo sutartinės. Liaudies kultūra, 1997, Nr. 4 (55), p. 36–42. pdf-logo

Sutartinių šventybės universalumas. Liaudies kultūra, 1997, Nr. 1 (52), p. 24–26. pdf-logo

1995

Moterys – sutartinių atlikėjos. Liaudies kultūra, 1995, Nr. 1 (40), p. 18–22. pdf-logo

1994

Lietuvių sutartinių ir Bosnijos bei Hercogovinos daugiabalsių dainių atlikimo paralelės. Liaudies kultūra, 1994, Nr. 1 (34), p. 20–21. pdf-logo

1992

Sutartinės ankstyvojo daugiabalsumo kontekste (istorinis-tipologinis lyginimas). Liaudies kūryba, 1992, t. 3, Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, p. 20–28.

1991

Laukų lankymo giesmės. Lietuvių liaudies papročiai: mokslinės praktinės konferencijos medžiaga, Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 1991, p. 173–188.

1990

Kosmogoninis požiūris į sutartines. Krantai, 1990, Nr. 3, p. 18–20.

Lietuvių liaudies linearinio daugiabalsumo formos. Menotyra, 1990, Nr. 17, p. 10–22. pdf-logo

1989

Kai kurios sutartinių atlikimo problemos. Liaudies kūrybos palikimas dabarties kultūroje: mokslinės praktinės konferencijos medžiaga, Kaunas: Šviesa, 1989, p. 40–46.

 

Paskaitos ir kìta (garsas ir vaizdas)

2017-05-21 Sutartinių kosmogoniniai kodai. Balticum TV laida „Skrajojantys ežerai. Baltų mitai ir simboliai“ youtube 111 Įkelta 2017-05-27

2015-10-31 Apie sutartines. Radijo laida „Etnoratilai“ audio_file111

2015-10-19 „Mūsų praeities beieškant“. 135-oji laida. Dalyvauja: sutartinių tyrinėtoja prof. habil. dr. Daiva Vyčinienė, Č. Gedgaudo labdaros fondo vadovas Leopoldas Krušinskas, kalbininkė prof. dr. Laima Kalėdienė, geologas habil. dr. Valentinas Baltrūnas. Žiūrėti: video-2 Atsisiųsti: video-2

2015-10-12 „Mūsų praeities beieškant“. 134-oji laida. Dalyvauja: sutartinių tyrinėtoja prof. habil. dr. Daiva Vyčinienė, Č. Gedgaudo labdaros fondo vadovas Leopoldas Krušinskas. Žiūrėti: video-2 Atsisiųsti: video-2

2015-10-11 Apie dzūkiškas dainas. Radijo laida „Ryto rasa krito“ audio_file111

2015-10-05 „Mūsų praeities beieškant“. 133-oji laida. Dalyvauja: sutartinių tyrinėtoja prof. habil. dr. Daiva Vyčinienė, Č. Gedgaudo labdaros fondo vadovas Leopoldas Krušinskas. Žiūrėti: video-2 Atsisiųsti: video-2

2014-12-14 Apie LMTA Etnomuzikologijos katedrą, jos ištakas, gyvenimą, dėstytojus ir studentus. Radijo laida „Ryto rasa krito“ audio_file111 

2014-09-29 „Mūsų praeities beieškant“. 99-oji laida. Dalyvauja: Č. Gedgaudo labdaros fondo vadovas Leopoldas Krušinskas, kalbininkas prof. habil. dr. Aloyzas Gudavičius, filosofas, filologas doc. dr. Naglis Kardelis, sutartinių tyrinėtoja prof. habil. dr. Daiva Vyčinienė. Žiūrėti: video-2 Atsisiųsti: video-2

2014-06-29 Dainavimas / giedojimas kaip žinojimas ir veiksmas. 7-asis Prigimtinės kultūros seminaras (Rumšiškės) video-2111 

2014-04-10 Ožys lietuvių tautosakoje ir papročiuose: garsiniai kontekstai. Profesoriaus Norberto Vėliaus skaitymai VII audio_file youtube

2013-04-07 Apie skirtingų kraštų sutartinių įvairovę ir sutartinių pradžiamokslį – knygelę ir kompaktinę plokštelę „Kadu buva, kadujo“. Radijo laida „Ryto rasa krito“ audio_file111 

2012-06-01 Kaip giedoti sutartines. Sutartinių festivalis Saula sodų sodina…“  youtube

2011-10-01 TV laida „Alchemija“. #XX. Gyvenama sala [apie Zaraso ežero Didžiojoje saloje vykstantį festivalį „Mėnuo Juodaragis“]. Dalyvauja: laidos vedėjas Rytis Zemkauskas, archeologas dr. Vykintas Vaitkevičius, etnomuzikologė prof. habil. dr. Daiva Vyčinienė, mitologas dr. Dainius Razauskas, festivalio organizatorius Ugnius Liogė, etnologas dr. Vytautas Tumėnas, etnomuzikologė dr. Gaila Kirdienė, mitologė dr. Daiva Vaitkevičienė, lingvistas Stanislovas Kavaliauskas ir kiti. video-2111

2011-02-12 TV laida Alchemija“. #XI. Praktinė magija: sutartinės. Dalyvauja: grupės „Trys keturiose“ giedotojos Daina Norvaišytė, Eglė Sereičikienė, Rima Visackienė, Daiva Vyčinienė, Audronė Žilinskienė, keramikė, sutartinių giedotoja Julija Ikamaitė-Mindaugienė, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos gen. sekretorė Gintarė Tamašauskaitė, grupės „Fusedmarc“ nariai Viktorija Ivanovskaja, Denis Zujev, Stasys Žak. video-2111

[Į viršų]